Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ/TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GENETİK VE UYGULAMALI ISLAH ANABİLİM DALI 2014-
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Patateste Mikro Yumru Üretiminin Optimizasyonuve Farklı Genotiplerinin Mikro Yumru Üretim Performanslarının Belirlenmesi (19.06.2015-24.05.2017)
Diğer (Ulusal) Devam Ediyor Niğde Yöresinde Yetiştirilen Sazlıca Domatesi ve Bor Biberi Yerel Genotiplerinin Toplanması, Morfolojik ve Genetik Karakterizasyonunun Yapılması (01.10.2018-)
TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor Soyada (Glycine Max L. Merrill) Ortolog Gmbbm1 Geninin Ektopik İfadelenmesi (01.06.2021-)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Klasik Islah Yöntemleri ve Moleküler Markır Teknikleri Kullanılarak Sanayilik Patates Islah Hatlarının Geliştirilmesi (01.06.2014-07.12.2017)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Türkiye deki Patates Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu Ve Genetik Çeşitliliklerinin Belirlenmesi (01.01.2014-10.09.2015)
Bildiriler
Phenotypıng Of Dıverse Potato Genotypes Under Full And Defıcıt Irrıgatıon Condıtons ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN SEVGİ,YAGIZ AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER,NAM MURAT,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN Uluslararası - - (30.06.2019 - 03.07.2019) - 4th Agronomy and Physiology Section Meeting of the European Association for Potato Research
Transformation of a type of gene conferring resistance, chitinase 2a, from barley (Hordeum vulgare) into potato (Solanum tuberosum) YAVUZ CANER,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (17.05.2019 - 18.05.2019) - International Turkic World Congress on Sciences and Engineering
Development of a New HPLC Method for Measurement of Reducing Sugar Content in Potato by Using Aminopropyl Column YAVUZ CANER,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (17.05.2019 - 18.05.2019) - International Turkic World Congress on Sciences and Engineering
Effect of genotypes, temperature, pollen viability and time of the day on fruit setting/bery formation in potato Solanum tuberosum L Naeem Muhammad,YAVUZ CANER,YAGIZ AYTEN KÜBRA,Ağrı Hasan,ÇALIŞKAN SEVGİ,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (15.10.2017 - 19.10.2017) - III. International Plant Breeding Congress
Patateste Çoklu Abiyotik Strese Toleranstan Sorumlu Fizyolojik Karakterlerin Araştırılması DEMİREL UFUK,TINDAŞ ÇAYLI İLKNUR,Taalaybek Kızı Begimay,Arslan Asım,Kaplan Esra,Azimi M Hussain,Jamel Sidra,YAVUZ CANER,ÇALIŞKAN SEVGİ,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN,AKSOY EMRE,Morris Wayne,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Ulusal - Özet bildiri - (12.09.2017 - 15.09.2017) - 12.Tarla Bitkileri Kongresi
Patateste Çoklu Abiyotik Strese Toleranstan Sorumlu Fizyolojik Karakterlerin Araştırılması DEMİREL UFUK,TINDAŞ ÇAYLI İLKNUR,Taalaybek Kızı Begimay,Arslan Asım,Kaplan Esra,Azeemi Hussein,Jamel Sidra,YAVUZ CANER,ÇALIŞKAN SEVGİ,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN,AKSOY EMRE,Morris Wayne,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Ulusal - Özet bildiri - (12.09.2017 - 15.09.2017) - 12. Tarla Bitkileri Kongresi
Farklı Patates Genotiplerinin Meristem Kültürüne Tepkileri YAVUZ CANER,YAGIZ AYTEN KÜBRA,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (10.09.2018 - 13.09.2018) - Uluslararası Katılımlı 6. Tohumculuk Kongresi
Patateste Kullanılan Kriyoprezervasyon Teknikleri YAVUZ CANER,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (10.09.2018 - 13.09.2018) - Uluslararası Katılımlı 6. Tohumculuk Kongresi
PATATESTE KLASİK VE AEROFONİK SİSTEMDE ÜRETİLEN FARKLI İRİLİKTEKİ MİNİ YUMRULARIN TARLA KOŞULLARINDA BÜYÜME VE VERİM PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÇALIŞKAN SEVGİ,AYTEKİN RAMAZAN İLHAN,YAVUZ CANER,YAGIZ AYTEN KÜBRA,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.09.2018 - 13.09.2018) - Uluslararası Katılımlı Türkiye 6. Tohumculuk Kongresi
Field Screening of Potato Genotypes for Drought Tolerance ÇALIŞKAN SEVGİ,DEMİREL UFUK,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN,ŞEN BURAK,NAM MURAT,YAGIZ AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER,TINDAŞ ÇAYLI İLKNUR,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (09.07.2017 - 14.07.2017) - 20th Triennial Conference of EAPR
Comparison of miRNA Profiles of Two Potato Varieties upon Heat and Heat and Drought Stresses Together Kaplan Esra,Azimi M Hussain,Taalaybek Kızı Begimay,Asim Arslan,Das Dangol Sarbesh,Jameel Sidra,TINDAŞ ÇAYLI İLKNUR,YAVUZ CANER,YAGIZ AYTEN KÜBRA,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,ÇALIŞKAN SEVGİ,DEMİREL UFUK,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN Uluslararası - Özet bildiri - (09.07.2017 - 14.07.2017) - EAPR 2017
Field Screening of Potato Genotypes for Drught Tolerance ÇALIŞKAN SEVGİ,DEMİREL UFUK,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN,ŞEN BURAK,Nam Murat,YAGIZ AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER,TINDAŞ ÇAYLI İLKNUR,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (09.07.2017 - 14.07.2017) - 20th EAPR Conference
Farklı Patates Genotiplerinin Türkiye ve Almanya Koşullarında Verim Stabilitelerinin İncelenmesi DEMİREL UFUK,Bülbül Mete Kaan,ÇALIŞKAN SEVGİ,YAVUZ CANER,YAGIZ AYTEN KÜBRA,AYTEKİN Ramazan İlhan,Onaran Ali,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - - (01.11.2019 - 04.11.2019) - Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi
Patateste Genom Boyu Dizileme Yoluyla Kuraklığa Toleransla İlişkili Özellikler Açısından İlişki Haritalaması ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,DEMİREL UFUK,YAGIZ AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER,ÇALIŞKAN SEVGİ Uluslararası - - (01.11.2019 - 04.11.2019) - Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi
Screening of potato genotypes for processing quality with molecular markers YAVUZ CANER,TINDAŞ İLKNUR,TÜRKMEN AYTEN KÜBRA,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN SEVGİ,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2015 - 05.11.2015) - II. International Plant Breeding Congress & EUCARPIA-Oil and Protein Crops Section Conference
Estimating Parental Efficiency of Potato Genotypes TÜRKMEN AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER,Aytekin Ramazan İlhan,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN SEVGİ,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2015 - 05.11.2015) - II. International Plant Breeding Congress & EUCARPIA-Oil and Protein Crops Section Conference