Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ (DR) (İNGİLİZCE)/ Tez adı : Sorgum (Sorghum bicolor) ve Soyada (Glycine max) Homolog Baby Boom (BBM) Genlerinin Ektopik İfadelenmesiyle Haploid Bitki Geliştirilmesi 2016-2020
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Patateste sanayilik çeşit ıslahında markör yardımlı seleksiyonun uygulama olanakları 2014-2016
Lisans İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ FEN FAKÜLTESİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR. (İNGİLİZCE)/ 2008-2013
Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ/TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GENETİK VE UYGULAMALI ISLAH ANABİLİM DALI 2014-
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Patateste Mikro Yumru Üretiminin Optimizasyonuve Farklı Genotiplerinin Mikro Yumru Üretim Performanslarının Belirlenmesi (19.06.2015-24.05.2017)
Diğer (Ulusal) Devam Ediyor Niğde Yöresinde Yetiştirilen Sazlıca Domatesi ve Bor Biberi Yerel Genotiplerinin Toplanması, Morfolojik ve Genetik Karakterizasyonunun Yapılması (01.10.2018-)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Klasik Islah Yöntemleri ve Moleküler Markır Teknikleri Kullanılarak Sanayilik Patates Islah Hatlarının Geliştirilmesi (01.06.2014-07.12.2017)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Türkiye deki Patates Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu Ve Genetik Çeşitliliklerinin Belirlenmesi (01.01.2014-10.09.2015)
Makaleler
Physiological, Biochemical, and Transcriptional Responses to Single and Combined Abiotic Stress in Stress-Tolerant and Stress-Sensitive Potato Genotypes DEMİREL UFUK,Morris Wayne L,Ducreux Laurence J,YAVUZ CANER,Arslan Asım,TINDAŞ ÇAYLI İLKNUR,Campbell Raymond,Morris Jenny A,Verrall Susan R,Hedley Pete E,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN,ÇALIŞKAN SEVGİ,AKSOY EMRE,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,Taylor Mark A,Hancock Robert D Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Frontiers in Plant Science - Doi: 10.3389/fpls.2020.00169 2020
Apprehending the potential of BABY BOOM transcription factors to mitigate cotton regeneration and transformation YAVUZ CANER,TILLABOEVA Shakhnozakhan,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Hakemli - Directory of Open Access Journals - Derleme Makale - Journal of Cotton Research 2020
Comparison of Aeroponics and Conventional Potato Mini Tuber Production Systems at Different Plant Densities ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,YAVUZ CANER,YAGIZ AYTEN KÜBRA,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN SEVGİ Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - POTATO RESEARCH 2020
Effects of Growth Regulators, Media and Explant Types on Microtuberization of Potato YAGIZ AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER,Tarim Cehibe,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - American Journal of Potato Research 2020
Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde Tam ve Kısıtlı Sulama Uygulamalarının Tane Kalitesi Üzerine Etkisi ÇALIŞKAN SEVGİ,AYTEKİN RAMAZAN İLHAN,YAGIZ AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology 2018
Assessing genetic diversity of potato genotypes using inter-PBS retrotransposon marker system DEMİREL UFUK,TINDAŞ İLKNUR,YAVUZ CANER,BALOCH FAHEEM SHAHZAD,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Plant Genetic Resources-Characterization and Utilization - Doi: 10.1017/S1479262117000041 2018
Assessment of morphophysiological traits for selection of heat-tolerant potato genotypes DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN SEVGİ,YAVUZ CANER,TINDAŞ İLKNUR,POLGAR Zsolt,VASZILY Zsolt,CERNÁK Istvan,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY - Doi: 10.3906/tar-1701-95 2017
Evaluation of Micro Tuberization Performances of Different Genotypes YAGIZ AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER,DANGOL SARBESH DAS,TARIM CEHİBE,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Hakemli - Directory of Open Access Journals (DOAJ) - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: 10.24925/turjaf.v5i4.353-357.1203 2017
Working with Proteins in silico: A Review of Online Available Tools for Basic Identification of Proteins YAVUZ CANER,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN Ulusal - Hakemli - ULAKBIM - Derleme Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 2017
Bildiriler
Phenotypıng Of Dıverse Potato Genotypes Under Full And Defıcıt Irrıgatıon Condıtons ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN SEVGİ,YAGIZ AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER,NAM MURAT,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN Uluslararası - - (30.06.2019 - 03.07.2019) - 4th Agronomy and Physiology Section Meeting of the European Association for Potato Research
Transformation of a type of gene conferring resistance, chitinase 2a, from barley (Hordeum vulgare) into potato (Solanum tuberosum) YAVUZ CANER,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (17.05.2019 - 18.05.2019) - International Turkic World Congress on Sciences and Engineering
Development of a New HPLC Method for Measurement of Reducing Sugar Content in Potato by Using Aminopropyl Column YAVUZ CANER,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (17.05.2019 - 18.05.2019) - International Turkic World Congress on Sciences and Engineering
Effect of genotypes, temperature, pollen viability and time of the day on fruit setting/bery formation in potato Solanum tuberosum L Naeem Muhammad,YAVUZ CANER,YAGIZ AYTEN KÜBRA,Ağrı Hasan,ÇALIŞKAN SEVGİ,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (15.10.2017 - 19.10.2017) - III. International Plant Breeding Congress
Patateste Çoklu Abiyotik Strese Toleranstan Sorumlu Fizyolojik Karakterlerin Araştırılması DEMİREL UFUK,TINDAŞ ÇAYLI İLKNUR,Taalaybek Kızı Begimay,Arslan Asım,Kaplan Esra,Azimi M Hussain,Jamel Sidra,YAVUZ CANER,ÇALIŞKAN SEVGİ,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN,AKSOY EMRE,Morris Wayne,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Ulusal - Özet bildiri - (12.09.2017 - 15.09.2017) - 12.Tarla Bitkileri Kongresi
Patateste Çoklu Abiyotik Strese Toleranstan Sorumlu Fizyolojik Karakterlerin Araştırılması DEMİREL UFUK,TINDAŞ ÇAYLI İLKNUR,Taalaybek Kızı Begimay,Arslan Asım,Kaplan Esra,Azeemi Hussein,Jamel Sidra,YAVUZ CANER,ÇALIŞKAN SEVGİ,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN,AKSOY EMRE,Morris Wayne,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Ulusal - Özet bildiri - (12.09.2017 - 15.09.2017) - 12. Tarla Bitkileri Kongresi
Farklı Patates Genotiplerinin Meristem Kültürüne Tepkileri YAVUZ CANER,YAGIZ AYTEN KÜBRA,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (10.09.2018 - 13.09.2018) - Uluslararası Katılımlı 6. Tohumculuk Kongresi
Patateste Kullanılan Kriyoprezervasyon Teknikleri YAVUZ CANER,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (10.09.2018 - 13.09.2018) - Uluslararası Katılımlı 6. Tohumculuk Kongresi
PATATESTE KLASİK VE AEROFONİK SİSTEMDE ÜRETİLEN FARKLI İRİLİKTEKİ MİNİ YUMRULARIN TARLA KOŞULLARINDA BÜYÜME VE VERİM PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÇALIŞKAN SEVGİ,AYTEKİN RAMAZAN İLHAN,YAVUZ CANER,YAGIZ AYTEN KÜBRA,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.09.2018 - 13.09.2018) - Uluslararası Katılımlı Türkiye 6. Tohumculuk Kongresi
Field Screening of Potato Genotypes for Drought Tolerance ÇALIŞKAN SEVGİ,DEMİREL UFUK,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN,ŞEN BURAK,NAM MURAT,YAGIZ AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER,TINDAŞ ÇAYLI İLKNUR,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (09.07.2017 - 14.07.2017) - 20th Triennial Conference of EAPR
Comparison of miRNA Profiles of Two Potato Varieties upon Heat and Heat and Drought Stresses Together Kaplan Esra,Azimi M Hussain,Taalaybek Kızı Begimay,Asim Arslan,Das Dangol Sarbesh,Jameel Sidra,TINDAŞ ÇAYLI İLKNUR,YAVUZ CANER,YAGIZ AYTEN KÜBRA,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,ÇALIŞKAN SEVGİ,DEMİREL UFUK,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN Uluslararası - Özet bildiri - (09.07.2017 - 14.07.2017) - EAPR 2017
Field Screening of Potato Genotypes for Drught Tolerance ÇALIŞKAN SEVGİ,DEMİREL UFUK,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN,ŞEN BURAK,Nam Murat,YAGIZ AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER,TINDAŞ ÇAYLI İLKNUR,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (09.07.2017 - 14.07.2017) - 20th EAPR Conference
Farklı Patates Genotiplerinin Türkiye ve Almanya Koşullarında Verim Stabilitelerinin İncelenmesi DEMİREL UFUK,Bülbül Mete Kaan,ÇALIŞKAN SEVGİ,YAVUZ CANER,YAGIZ AYTEN KÜBRA,AYTEKİN Ramazan İlhan,Onaran Ali,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - - (01.11.2019 - 04.11.2019) - Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi
Patateste Genom Boyu Dizileme Yoluyla Kuraklığa Toleransla İlişkili Özellikler Açısından İlişki Haritalaması ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,DEMİREL UFUK,YAGIZ AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER,ÇALIŞKAN SEVGİ Uluslararası - - (01.11.2019 - 04.11.2019) - Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi
Screening of potato genotypes for processing quality with molecular markers YAVUZ CANER,TINDAŞ İLKNUR,TÜRKMEN AYTEN KÜBRA,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN SEVGİ,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2015 - 05.11.2015) - II. International Plant Breeding Congress & EUCARPIA-Oil and Protein Crops Section Conference
Estimating Parental Efficiency of Potato Genotypes TÜRKMEN AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER,Aytekin Ramazan İlhan,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN SEVGİ,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2015 - 05.11.2015) - II. International Plant Breeding Congress & EUCARPIA-Oil and Protein Crops Section Conference
Kitap
Biyoinformatik Temelleri ve Uygulamaları YAGIZ AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER,AKSOY EMRE Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Biyolojik Ağlar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:PEGEM AKADEMİ - Basım Sayısı:2 - ISBN:9786257052757 - (Bölüm Sayfaları:165 - 220) 2020
Biyoinformatik Temelleri ve Uygulamaları YAGIZ AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER,AKSOY EMRE Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Biyolojik Ağlar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kastamonu Üniversitesi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-4697-19-9 - (Bölüm Sayfaları:159 - 193) 2018