Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GAZETECİLİK (DR)/ Tez adı : Yasayla tanınan soykırımların inkârının cezalandırılmasına ilişkin yasa teklifinin sunumu ekseninde Fransa'daki Türkiye karşıtı basın söyleminin eleştirel analizi: Le Monde ve Le Figaro gazetesi örneği 2009-2015
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GAZETECİLİK (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Töre cinayetlerinin basına yansımaları: Hürriyet, Radikal, Zaman gazeteleri 2000-2006 yılları arası 2005-2008
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GAZETECİLİK PR./ 2001-2005
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI 2023-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ 2016-2023
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2016
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2019
Makaleler
1876 Tarihli Kanun-i Esasi ve İstanbul Konferansı'nın Sunumu Çerçevesinde Fransız Basınında Osmanlı Algısı UMUNÇ CANAY Uluslararası - Hakemli - Social Science Research Network (SSRN) International Index Copernicus ResearchBible (Academic Resource Index) Advanced Science Index Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Root Ġndexing (RI) ĠnfoBase Index Crossref SJI Factor Scientific Indexing Services (SIS) WorldCat Scientific World Index Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) - Özgün Makale - International Journal of Social Humanities Sciences Research - Doi: 10.26450/jshsr.3265 2022
Sinemada Temsil, Göstergebilim ve Sembol: “PK” Filmi Örneği UMUNÇ CANAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Doi: 10.47998/ikad.1019865 2022
Doğal afetlerde siyasi liderlerin kriz iletişimi ve sosyal medya söylemi: Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter paylaşımları UMUNÇ CANAY Uluslararası - Hakemli - idealonline, ROAD,ResearchBib, ASOS İndeks, academic resource index, CiteFactor, DRJI, EuroPub - Özgün Makale - NOSYON: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi 2022
Yemek ve Sağlık Programlarında Katılımcı veTakipçi Yorumlarının Sağlıklı BeslenmeFarkındalığı Açısından İncelenmesi UMUNÇ CANAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Erciyes İletişim Dergisi - Doi: https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.676604 2020
Kadına Yönelik Şiddet Temalı Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi UMUNÇ CANAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.32709/akusosbil.533405 2019
Toplumsal cinsiyet sorunu açısından Recep Tayyip Erdoğan ve Barack Obama’nın konuşmalarında kadın UMUNÇ CANAY, KÜMBÜL TUBA Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 2018
Farklı Yerlerde Düzenlenen Şampiyonaların Basında Karşılaştırmalı Analizi UMUNÇ CANAY Uluslararası - Hakemli - ARI, ASI, BASE, CIF, CrossRef, DOI, DRJI, EBSCOhost, ESJI, Google Scholar, PILA, SIS, SOBIAD - Özgün Makale - Humanities Sciences - Doi: 10.12739/NWSA.2016.11.4.4C0212 2016
Soykırımı İnkar Yasa Tasarısı nın Fransız Basınında Sunumunun Eleştirel Söylem Analizi Le Monde ve Le Figaro Gazeteleri UMUNÇ CANAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014
Bildiriler
A COMPARATIVE ANALYSIS ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE STRATEGIES AND DISCOURSES OF TURKISH AND FRENCH POLITICAL LEADERS UMUNÇ CANAY Uluslararası - Özet bildiri - (16.05.2023 - ) - 10. ULUSLARARASI İLETİŞİM GÜNLERİ / DİJİTAL KAPİTALİZM VE İLETİŞİM SEMPOZYUMU
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Türk Basını ve Yabancı Basında Temsili: Savaş Fotoğrafları Üzerine Bir Analiz UMUNÇ CANAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.05.2022 - 14.05.2022) - II. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu
Hipergerçeklik Dünyasında Dijital Oyunlar ULUSAL DİLEK, UMUNÇ CANAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.06.2021 - 13.06.2021) - 5th International ‘Communication in New World’ Congress
Haber ve Sağlık Sitelerinde COVİD 19 Salgınının İnteraktif İnfografik Anlatımı UMUNÇ CANAY Uluslararası - Özet bildiri - (29.06.2020 - 30.06.2020) - EMİ Congress
Türkiye Karşıtı Söz Filminin Göstergebilimsel Analizi UMUNÇ CANAY Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2020 - 22.04.2020) - 3rd Cultural İnformatics, CommunicationMedia Studies Conference
Sağlıklı Beslenme Farkındalığı Açısından Sosyalmedyada “Gündem Özel” ve “Yemekteyiz” Programlarının ve Takipçi Yorumlarının İncelenmesi UMUNÇ CANAY Ulusal - Özet bildiri - (07.11.2019 - 08.11.2019) - V. Sağlık İletişimi Sempozyumu
Söylem ve İdeolojilerin Haberlere Etkisi: Zeytin Dalı Harekâtı Örneği UMUNÇ CANAY, KORKMAZ ALİ, Özören İbrahim Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 28.10.2018) - Kartepe Zirvesi 2018 Göç Mültecilik ve İnsanlık
Çocuk Web Sitelerinde Sosyalizasyon ve Kimlik İnşası UMUNÇ CANAY, AYHAN BÜNYAMİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.04.2018 - 01.05.2018) - III.INES ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Seçimlerinin Basında Sunumu UMUNÇ CANAY, AYHAN BÜNYAMİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.04.2018 - 01.05.2018) - III.INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
Çorum Basınının Özellikleri ve Sorunları UMUNÇ CANAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.04.2016 - 30.04.2016) - Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu
Charlıe Hebdo Saldırısı Üzerinden Fransız Basınında İslamofobinin Yeniden Üretilmesi Le Monde Gazetesi Örneği UMUNÇ CANAY Ulusal - Tam metin bildiri - (08.10.2015 - 10.10.2015) - 1. Ulusal Toplumsal ve Kurumsal Çatışmalar/Çözümler Kongresi
Aydın Yöresi Çiftçilerinin Traktör Marka Tercihlerinde Çevre ve Kitle İletişim Araçlarının Etkisi UMUNÇ CANAY,HACIYUSUFOĞLU AHMET FATİH Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.05.2015 - 23.05.2015) - 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
1915 Ermeni Olaylarına Yönelik Soykırım Algısı Yaratmada Kullanılan Görsel Materyallerin Eleştirel Söylem Analizi UMUNÇ CANAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.11.2013 - 23.11.2013) - 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu
Kitap
Dijitalleşen Evrenden Değişen Dünyaya SİNE NAZLI RENGİM,UMUNÇ CANAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:”Yeni Medya ve Televizyon İlişkisi: ”Survivor” Yarışmasına Yönelik Bir Alımlama Analiz Denemesi” - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:219 - ISBN:978-625-7915-56-4 - (Bölüm Sayfaları:201 - 218) 2020
Twitter Araştırmaları UMUNÇ CANAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Twitter ve Eleştirel Söylem Analizi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ütopya Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:352 - ISBN:978-605-9378-71-0 - (Bölüm Sayfaları:43 - 74) 2019
A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları 7 UMUNÇ CANAY, AVCI KEMAL, ÖZCAN ESRA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri Algısı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:iKSAD INTERNATİONAL PUBLİSHİNG HOUSE - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:610 - ISBN:978-625-8213-95-9 - (Bölüm Sayfaları:223 - 259) 2022
Eleştirel Medya Kuramları UMUNÇ CANAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yapısalcılık, Göstergebilim ve Medya - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Siyasal Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:406 - ISBN:978-605-7877-99-4 - (Bölüm Sayfaları:185 - 211) 2021
Bir Yaşam Alanı Olarak Dijital Medya UMUNÇ CANAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yeni Medya, Kamusal Alan ve Toplumsal Cinsiyet - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:198 - ISBN:978-625-8223-47-7 - (Bölüm Sayfaları:169 - 199) 2022
Protest Music in Youth-Culture Multi Model Analysis of Music UMUNÇ CANAY, ULUSAL DİLEK Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Livre de Lyon - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:84 - ISBN:978-2-38236-039-2 2020
İletişim Güncel Gelişmeler UMUNÇ CANAY Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Haber ve Sağlık Sitelerinde Covid 19 Salgınının İnfografik Anlatımı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademi Titiz Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:358 - ISBN:978-605-7604-29-3 - (Bölüm Sayfaları:240 - 257) 2020
Kişilerarası İletişim Güncel Yaklaşımlar ve Kuramsal Temeller UMUNÇ CANAY,PARMAK AYTEKİN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kişilerarası İletişimde Yorumsal Bir Yaklaşım Olarak Hermeneutik - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Motto yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:239 - ISBN:9786058257771 - (Bölüm Sayfaları:163 - 179) 2018