Eğitim Bilgileri
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOMÜHENDİSLİK (DR)/ Tez adı : Clostridium beijerinckii ile immobilize biyoreaktörlerde 1,3 propandiol üretiminin incelenmesi ve geliştirilmesi 2006-2012
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE TEKNOLOJİSİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Treatment of tobacco industry wastewaters by advanced oxidation processes 2003-2005
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR./ 1998-2003
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2019-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2014-2019
Yönetilen Tezler
NAGEHAN AKTER Yüksek Lisans Şeker pancarı posasının basınca bağlı koşullar altında organik asitler ile ön işlem faktörlerinin optimizasyonu 2019
Projeler
Kalkınma Bakanlığı Devam Ediyor Biyogazla Atıktan Enerjiye ve Sürdürülebilir Tarıma - TR71/18/KÖA/0153 (17.08.2018-)
Avrupa Birliği Tamamlandı Enhancement of High School Students Knowledge Capacity and Awareness Toward Climate Change Mitigation by Sustainable Training in Niğde, TR2013/0327.05.01-02/006 (15.09.2017-09.05.2019)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Investigation of Hydrogel Entrapment Immobilization Method for Biopolymer Raw Material 1 3 PDO Production (10MUH059) (15.09.2010-15.11.2011)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Investigation Of Biopolymers Raw Material From Biodiesel Production Waste Glycerol With Suspended Culture System By Microbial Production (08BİL032) (15.09.2008-15.03.2010)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Fermentasyon Ortamından 1,3 PDO’nun Ayrıştırılıp Saflaştırılmasının İncelenmesi (10BİL025) (15.06.2010-15.12.2011)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Biyoyakıt üretimi için Niğde yöresi Akkaya Barajındaki Alglerin kütlesel potansiyelini arttırmada fiziko kimyasal ön işlem yöntemlerinin istatistiki Yanıt Yüzey Metoduyla RSM incelenmesi (12.01.2016-02.05.2018)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Analysis Of Biopolymer Raw Material 1 3 Propanediol Productivity From Biodiesel Waste Product Glycerin In Immobilized Bioreactor Systems (06.01.2009-20.02.2013)
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı Niğde Yöresindeki Lignoselülozik Atıkların Biyoyakıt Üretimi Potansiyelinin Arttırmak için Ön işlemYöntemlerinin istatistiki Yüzey Yanıt Metoduyla (RSM) Ġncelenmesi (05.01.2016-02.05.2018)
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tamamlandı Türk Alman Biyogaz Projesi (05.01.2014-30.01.2015)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Investigation Of Biopolymers Raw Material From Biodiesel Production Waste Glycerol With Suspended Culture System By Immobilized Microbial Production (09MUH007) (01.05.2009-01.05.2011)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Deri Sanayisi Atıksularının Entegre-Koagülasyon Batık Membran Hibrit Biyoreaktör İle Arıtılması ve Su Geri Kazanımı. BAP-644 – BAGEP 2018/04 (01.01.2018-20.12.2020)
İdari Görevler
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK 2019-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK 2019-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK 2018-
Koordinatör Atık Yönetim Sistemi Koordinatörlüğü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK 2018-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-
Ödüller
Yayın teşvik ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2011
TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2011
Makaleler
MISIR KOÇANINDA SÜLFÜRİK ASİT, HİDROJEN PEROKSİT VE ULTRASES DALGA ÖN İŞLEMLERİ İLE ÇÖZÜNMÜŞ ŞEKER ÜRETİMİNİN OPTİMİZASYONU DEVECİ ECE ÜMMÜ,GÖNEN ÇAĞDAŞ,ÇETİN GÖZDE Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2019
Environmental and economic evaluation of solar panel wastes recycling GÖNEN ÇAĞDAŞ,KAPLANOĞLU ELİF Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Waste Management Research - Doi: 10.1177/0734242X19826331 2019
Management of Agricultural Wastes in Rural Areas and Investigation of Reduction Potential of Greenhouse Gas Emissions via Renewable Biomass Energy Technologies GÖNEN ÇAĞDAŞ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i1.142-147.2330 2019
Niğde İlinde Güneş Enerjisi Santrallerinin Yaygınlaştırılması ve Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasının Potansiyeli Sak Tufan,GÖNEN ÇAĞDAŞ,KARA EMİNE ERMAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2019
Enhancing treatability of tannery wastewater by integrated process of electrocoagulation and fungal via using RSM in an economic perspective DEVECİ ECE ÜMMÜ,AKARSU CEYHUN,GÖNEN ÇAĞDAŞ,ÖZAY YASİN Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Process Biochemistry - Doi: 10.1016/j.procbio.2019.06.016 2019
Comparative analysis of strong and weak acid pretreatment methods under pressurized and non-pressurized conditions for agro-industrial waste of apple pulp DEVECİ ECE ÜMMÜ,GÖNEN ÇAĞDAŞ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Energy Environment - Doi: 10.1177/0958305X18767849 2018
Enhancing Bioconversion Potential of Duckweed by Acid and Hydrogen Peroxide Pretreatment Methods to Improve Biofuel Productivity GÖNEN ÇAĞDAŞ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Sugar Tech - Doi: 10.1007/s12355-017-0558-y 2018
Comperatively Investigation Pretreatments of H2SO4 and Ultrasound Effect for Corncob to Increase Available Bioenergy Potential by Response Surface Methodology DEVECİ ECE ÜMMÜ,GÖNEN ÇAĞDAŞ Uluslararası - Hakemli - index copernicus, rootindexing, sindexs - Özgün Makale - Eurasian Journal of Environmental Reseach 2017
Application Potential of Gasification Technologies in Rural Settlement Areas DEVECİ ECE ÜMMÜ,GÖNEN ÇAĞDAŞ Uluslararası - Hakemli - index copernicus, rootindexing, sindexs - Özgün Makale - Eurasian Journal of Environmental Reseach 2017
Continuous Production of 1 3 Propanediol Using Waste Glycerol with Clostridium beijerinckii NRRL B 593 Immobilized on Glass Beads and Glass Rushig Rings GÖNEN ÇAĞDAŞ,Güngörmüşler Mine,AZBAR NURİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 2013
Effect of cell immobilization on the production of 1 3 propanediol Güngörmüşler Mine,GÖNEN ÇAĞDAŞ,AZBAR NURİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - New Biotechnology 2013
Comparative Evaluation Of Pumice Stone As An Alternative Immobilization Material For The 1 3 Propanediol Production From Waste Glycerol By Immobilized Klebsiella Pneumoniae GÖNEN ÇAĞDAŞ,Güngörmüşler Mine,AZBAR NURİ Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Applied Biochemistry and Biotechnology journal - Doi: 10.1007/s12010-012-9923-1 2012
Use of ceramic based cell immobilization to produce 1 3 propanediol from biodiesel derived waste glycerol with Klebsiella pneumoniae Güngörmüşler Mine,GÖNEN ÇAĞDAŞ,AZBAR NURİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY 2011
Continuous production of 1 3 propanediol using raw glycerol with immobilized Clostridium beijerinckii NRRL B 593 in comparison to suspended culture Güngörmüşler Mine,GÖNEN ÇAĞDAŞ,AZBAR NURİ Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING 2011
1 3 Propanediol Production Potential by a Locally Isolated Strain of Klebsiella Pneumoniae in Comparison to Clostridium Beijerinckii NRRL B593 from Waste Glycerol Güngörmüşler Mine,GÖNEN ÇAĞDAŞ,AZBAR NURİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT 2011
Effect of feed concentration on microbial 1 3 propanediol production via Klebsiella pneumoniae AZBAR NURİ,Güngörmüşler Mine,GÖNEN ÇAĞDAŞ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özet - JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 2010
Comparative evaluation of Clostridium beijerinckii NRRL B 593 and Klebsiella pneumoniae for 1 3 propanediol production Güngörmüşler Mine,GÖNEN ÇAĞDAŞ,AZBAR NURİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özet - JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 2010
1 3 Propanediol production potential of Clostridium saccharobutylicum NRRL B 643 Güngörmüşler Mine,GÖNEN ÇAĞDAŞ,ÖZDEMİR GÜVEN,AZBAR NURİ Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - NEW BIOTECHNOLOGY 2010
FERMENTATION MEDIUM OPTIMIZATION FOR 1 3 PROPANEDIOL PRODUCTION USING TAGUCHI AND BOX BEHNKEN EXPERIMENTAL DESIGNS Güngörmüşler Mine,GÖNEN ÇAĞDAŞ,ÖZDEMİR GÜVEN,AZBAR NURİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2010
Comparative Evaluation of Bio-Hydrogen Production From Cheese Whey Wastewater Under Thermophilic and Mesophilic Anaerobic Conditions AZBAR NURİ,Dokgöz Fatoş Tuba,Keskin Tuba,ELTEM RENGİN,KORKMAZ KEMAL SAMİ,Gezgin Yüksel,Akbal Zeynep,ÖNCEL SUPHİ ŞURİŞVAN,DALAY MELTEM,GÖNEN ÇAĞDAŞ,Tutuk Fatih Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Green Energy - Doi: 10.1080/15435070902785027 2009
Bildiriler
Investigation of Advanced Pre-Treatment Factors for Corncob to Increase the Renewable Energy Potential via Placket Burman Design DEVECİ ECE ÜMMÜ,GÖNEN ÇAĞDAŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - 1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİKFARKINDALIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDANİNCELENMESİ AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,GÖNEN ÇAĞDAŞ,DEVECİ ECE ÜMMÜ Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - 1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ’NE SIFIR ATIKYÖNETİM SİSTEMİ UYGULANMASI GÖNEN ÇAĞDAŞ,DEVECİ ECE ÜMMÜ Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - 1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı
MISIR KOÇANININ BİYOYAKIT POTANSİYELİNİN ARTTIRILMASINIETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ DEVECİ ECE ÜMMÜ,GÖNEN ÇAĞDAŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 28.10.2018) - ULUSLARARASI TARIM, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ
Enhencement of Biological Process With Immobilized Cell Bioreactor for Volarizaion of Crude Glycerol Came From Biodiesel Production GÖNEN ÇAĞDAŞ,GÜNGÖRMÜŞLER MİNE,AZBAR NURİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.05.2013 - 24.05.2013) - Istanbul International Solid Waste, Water and Waste Water Congress
Continuous Production of 1 3 Propanediol Using Waste Glycerol With Clostridium beijerinckii NRRL B593 Immobilized On Glass Beads and Glass Rushing Rings AZBAR NURİ,GÜNGÖRMÜŞLER MİNE,GÖNEN ÇAĞDAŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.03.2011 - 22.03.2011) - 4th Workshop On Fats and Oils as Renewable Feedstock for the Chemical Industry
Seçili Konsorsiyum Bakterileri ile Biyoreaktörde Konstrükte Edilen Aktif Çamurun Hidrokarbon Giderim Performansının Belirlenmesi VURAL CANER,GÖNEN ÇAĞDAŞ,ÖZDEMİR GÜVEN Ulusal - Poster - (18.12.2015 - 19.12.2015) - 18. Biyoteknoloji Kongresi
Investigation of Pre-Service Teachers’ Awareness on Climate Change in Terms of Demographic Characteristics AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR,GÖNEN ÇAĞDAŞ,DEVECİ ECE ÜMMÜ Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.05.2019 - 18.05.2019) - Uluslararası Türk Dünyası Fen ve Mühendislik Kongresi
Novel Treatment Technologies For Tannery Wastewater DEVECİ ECE ÜMMÜ,GÖNEN ÇAĞDAŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.05.2019 - 18.05.2019) - Uluslararası Türk Dünyası Fen ve Mühendislik Kongresi
Küresel İklim Değişikliği Senaryoları ile Türkiye Üzerindeki Etkilerin İncelenmesi GÖNEN ÇAĞDAŞ,DEVECİ ECE ÜMMÜ Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.05.2019 - 18.05.2019) - Uluslararası Türk Dünyası Fen ve Mühendislik Kongresi
Effect of feed concentration on microbial 1 3 propanediol production via Klebsiella pneumoniae AZBAR NURİ,GÜNGÖRMÜŞLER MİNE,GÖNEN ÇAĞDAŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.09.2010 - 18.09.2010) - 14th International Biotechnology Symposium & Exhibition - Doi: 10.1016/j.jbiotec.2010.08.105
ÜNİVERSİTELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN FARKLI KRİTERLERLE İNCELENMESİ GÖNEN ÇAĞDAŞ,DEVECİ ECE ÜMMÜ Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment
Arpa Posasının Biyoyakıt Potansiyelinin Arttırılmasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi DEVECİ ECE ÜMMÜ,GÖNEN ÇAĞDAŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, 2018
INVESTIGATION OF H2SO4 PRETREATMENT OF CORNCOB BY RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) TO INCREASE MASS CONVERSATION POTENTIAL FOR BIOFUELS PRODUCTION DEVECİ ECE ÜMMÜ,GÖNEN ÇAĞDAŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.05.2017 - 10.05.2017) - 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
APPLICATION POTENTIAL OF GASIFICATION TECHNOLOGIES IN RURAL SETTLEMENT AREAS DEVECİ ECE ÜMMÜ,GÖNEN ÇAĞDAŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.05.2017 - 10.05.2017) - 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE)
Investigation of Environmental and Economic Benefits via Technical Surveying of Solar and Wind Energy Technologies for Niğde Region SAK TUFAN,GÖNEN ÇAĞDAŞ,KARA EMİNE ERMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.12.2016 - 08.12.2016) - SOLAR TR2016 SOLAR CONFERENCEEXHIBITION
Biyodizel Üretim Atığı Gliserinin Biyoteknolojik Yöntemlerle Çevre Dostu Biyoplastik Hammaddesine Dönüşümü ile Değerlendirilmesi GÖNEN ÇAĞDAŞ,GÜNGÖRMÜŞLER MİNE,AZBAR NURİ Ulusal - Tam metin bildiri - (05.10.2011 - 08.10.2011) - 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi
Application Potential of Promising Concept for Energy Genereation by Wastewater Treatment Process at Rural Area Model DEVECİ ECE ÜMMÜ,GÖNEN ÇAĞDAŞ,Sinar Büşra Nur,Çakır Özge,Durmaz Mehmet Caner Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2016 - 04.05.2016) - Eurasia 2016 Waste Management Symposium
Agricultural Waste Management for Sustainable Energy and Emission Control Application Potential for Rural Area Concept GÖNEN ÇAĞDAŞ,DEVECİ ECE ÜMMÜ Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2016 - 04.05.2016) - Eurasia 2016 Waste Management Symposium
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMININ TÜRKİYE’DE CO2 EMİSYON AZALTIMINA ETKİSİ GÖNEN ÇAĞDAŞ,DEVECİ ECE ÜMMÜ Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.11.2018 - 03.11.2018) - 1. International Mersin Symposium
Kitap
Çevre Eğitimi GÖNEN ÇAĞDAŞ,DEVECİ ECE ÜMMÜ,AYDEDE YALÇIN MERYEM NUR Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çevre okuryazarlığı ve sürdürülebilirlik - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Anı yayıncılık, Ankara - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:410 - ISBN:978-605-170-284-1 - (Bölüm Sayfaları:249 - 276) 2019