Eğitim Bilgileri
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (DR)/ Tez adı : Kültür ekseninde kamusal alana yönelik bir değerlendirme: Ankara örneği 2014-2021
Yüksek Lisans GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Kıyı alanlarında başarılı kamu mekanlarının oluşturulmasına yönelik tasarım ilkeleri: Ortaköy örneği 2009-2013
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ/ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ/ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA PR./ 1997-2002
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/MİMARLIK FAKÜLTESİ/ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ/BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI 2021-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/MİMARLIK FAKÜLTESİ/ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2020-2021
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/MİMARLIK FAKÜLTESİ/ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ/ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI 2014-2020
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ/MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (YL) (TEZLİ) 2010-2013
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/MİMARLIK FAKÜLTESİ/ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ/ŞEHİRCİLİK ANABİLİM DALI 2010-2010
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-2022
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Makaleler
Kentleşme Baskısı Altında Havza Alanları: İstanbul İncelemesi AKBULUT BAŞAR AYŞE, İMREN GÜZEL BURCU Uluslararası - Hakemli - ASOS INDEX, IDEAL ONLINE, IDEAL ONLINE, Türk Eğitim İndeksi, RESEARCH BIB,CITE FACTOR, CITE FACTOR, OJOP Directory Platform, Crossref DOI - Özgün Makale - JENAS Journal of Environmental and Natural Studies - Doi: 10.53472/jenas.1148604 2022
ANKARA'DA BULUNAN KAMUSAL MEKAN KULLANIMLARININ YAŞ FAKTÖRÜNE BAĞLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ İMREN GÜZEL BURCU, ÖZDEMİR SÖNMEZ FAHRİYE NİHAN Uluslararası - Hakemli - ICI Journals Index Copernicus, SOBİAD Atıf Dizini, Directory of Research Journals Indexing, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International ResearchBible (Academic Resource Index) - Özgün Makale - JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES - Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.207 2021
KENTSEL MEKANLARDA İKLİME DUYARLI TASARIM YAKLAŞIMLARI İMREN GÜZEL BURCU, KAVAK İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - Internation Scientific Indexing (ISI), International Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Cite Factor Academic Scientific Journals, ResearchBible (Academic Resource Index), Social Science Research Network (SSRN) - Özgün Makale - SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL - Doi: 10.31576/smryj.1271 2021
Kamusal Mekanlarda Kültür Kavramının Etkisi İMREN GÜZEL BURCU,ÖZDEMİR SÖNMEZ FAHRİYE NİHAN Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),CiteFactor Academic Sicentific Journals,International Index Copernicus, Social Science Research Network (SSRN) - Özgün Makale - Social Sciences Studies Journal 2020
Evaluation on Living Public Spaces and Their Qualities - Case Study from Ankara Konur, Karanfil and Yüksel Streets GÜRER BİLDİK NİLÜFER, İMREN GÜZEL BURCU, KAVAK İBRAHİM Uluslararası - Hakemli - Scopus, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, OCLC Worldcat, Conference Proceedings Citation Index—Science (CPCI-S) (Clarivate, Web of Science) - Özgün Makale - IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - Doi: 10.1088/1757-899X/245/7/072038 2017
Bildiriler
YÜRÜNEBİLİRLİK İLKELERİ VE YÜRÜNEBİRLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÇERÇEVESİNDE TASARIM KAVAK İBRAHİM, İMREN GÜZEL BURCU Uluslararası - Özet bildiri - (21.06.2021 - 22.06.2021) - International Congress on Art and Design Research and Exhibition ART&DESIGN-2021
KENTSEL AÇIK ALANLARDA TERMAL KONFORUN SAĞLANMASINA YÖNELİK TASARIM İLKELERİ İMREN GÜZEL BURCU, KAVAK İBRAHİM Uluslararası - Özet bildiri - (21.06.2021 - 22.06.2021) - International Congress on Art and Design Research and Exhibition ART&DESIGN-2021
Design Principles of Public Spaces in Urban Waterfronts The Case of İstanbul Ortaköy YILDIZ REYHAN,ŞENLİER FATMA NİHAL,İMREN GÜZEL BURCU Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.09.2016 - 29.09.2016) - Sixth International Symposium Monitoring of Mediterranean Coastal Areas: Problems and Measurement Techniques
Evaluatıon of Contemporary Approaches for Coastal Area Regeneration Projects ŞENLİER FATMA NİHAL,YILDIZ REYHAN,İMREN GÜZEL BURCU Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.05.2015 - 30.05.2015) - 2nd International Sustainable Buildings Symposium
Sustainable Urban Design Guidelines for Waterfront Developments YILDIZ REYHAN,ŞENLİER FATMA NİHAL,İMREN GÜZEL BURCU Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.05.2015 - 30.05.2015) - 2nd International Sustainable Buildings Symposium
Kitap
KENTSEL TASARIM:Kuram, Örnekler ve Uygulamalar İMREN GÜZEL BURCU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:MEYDANLARDA KENTSEL TASARIM - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Akademik Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:392 - ISBN:978-625-417-471-1 - (Bölüm Sayfaları:205 - 229) 2021
Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Araştırma ve Değerlendirmeler İMREN GÜZEL BURCU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:EKONOMİK AÇIDAN DEZAVANTAJLI GRUPLARIN YAŞAM ALANLARINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM SÜREÇLERİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:162 - ISBN:978-625-425-417-8 - (Bölüm Sayfaları:125 - 148) 2023
Mimarlık Planlama Ve Tasarım Alanında Uluslararası Araştırma Ve Değerlendirmeler İMREN GÜZEL BURCU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:PANDEMİ VE KENTSEL KAMUSAL MEKANLARA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Serüven Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:225 - ISBN:978-625-6399-82-2 - (Bölüm Sayfaları:45 - 68) 2023
Peyzaj Araştırmaları III İMREN GÜZEL BURCU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE KENTSEL YEŞİL ALANLARIN ÖNEMİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Livre de Lyon - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:322 - ISBN:978-2-38236-586-1 - (Bölüm Sayfaları:247 - 261) 2023
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler İMREN GÜZEL BURCU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE SÜRECİNDE KENTSEL FORMUN ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Platanus Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:552 - ISBN:9978-625-6517-46-2 - (Bölüm Sayfaları:67 - 92) 2023
Editör
KENTSEL TASARIM: Kuram, Örnekler ve Uygulamalar İMREN GÜZEL BURCU Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık - Editör - ISBN:978-625-417-471-1 2021