Eğitim Bilgileri
Önlisans NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER BÖLÜMÜ/UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK PR. (İNGİLİZCE)/ 2018-2020
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2003-2009
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA (DR)/ Tez adı : Bölgesel iklim modelleri kullanılarak Çukurova yöresinde iklim değişikliğinin 1. ve 2. ürün mısır verimine olası etkilerinin belirlenmesi 2003-2009
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : İklim Değişiminin Belirlenmesinde Uzman Programlarının Geliştirilmesi ve GAP Alanında Uygulanması 1998-2002
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ/TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA PR./ 1993-1997
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ/BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ARAZİ VE SU KAYNAKLARI ANABİLİM DALI 2012-
Yönetilen Tezler
HASAN ERTEKİN Yüksek Lisans Niğde ekolojik koşullarında farklı sulama seviyelerinin ve doğal gübre kullanımının lavanta (Lavandula officinalis) bitkisi üzerine etkilerinin araştırılması 2023
LUTFULLAH ANWARI Yüksek Lisans INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT IRRIGATION INTERVALS ON YIELD AND QUALITY PARAMETERS APPLIED TO STRAWBERRY CULTIVARS IN NIĞDE CLIMATE CONDITIONS 2021
MOHAMMAD HASSAN NOORY Yüksek Lisans Farklı yetişme ortamı ve kuraklığın lavanta (Lavandula officinalis) bitkisi gelişimi üzerine etkilerinin araştırılması 2020
REMZİ GÖZYUMAN Yüksek Lisans Niğde bölgesinde tarımsal sulama amaçlı güneş enerjisi potansiyelinin teorik ve deneysel incelenmesi 2016
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı İç Anadolu Bölgesinde Yüzeysel Su Kaynaklarından Yararlanılarak Tarımsal Sulamada Fotovoltaik Enerji Kulla-nımının Ekonomik Yapılabilirliğinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi. (30.10.2014-07.01.2021)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Niğde İli’nde Yetişme Ortamı Özelliklerinin ve Kuraklık Etkisinin Lavanta (Lavandula officinalis) Bitkisi Üzerinde Etkilerinin Araştırılması (25.10.2017-08.12.2020)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor NİĞDE İKLİM KOŞULLARINDA ÇİLEK ÇEŞİTLERİNE UYGULANACAK FARKLI SULAMA DÜZEYLERİ VE ARALIKLARININ VERİM VE KALİTE PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (24.03.2020-)
Özel Kuruluşlar Tamamlandı Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinin Niğde İli İklim Şartlarında Üretim ve Adaptasyon Potansiyelinin Araştırılması (05.06.2015-26.05.2017)
-Tübitak 1001 Tamamlandı Patateste Kuraklıga Toleranslı Çesit Islah Programının Baslatılması ve Aday Moleküler Seleksiyon Markörlerinin Belirlenmesi (01.10.2015-13.01.2020)
Avrupa Birliği Tamamlandı Regional Climate Models Aplications on Climate Change Studies CLIMOD TR 05 A F EX1 1923 (-)
BAP Tamamlandı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bölgesel iklim Modeli REGCM 3 ile İklim Değişikliğinin Kestirilmesi (-)
BAP Tamamlandı İklim Değişiminin Belirlenmesinde uzman programlarının geliştirilmesi ve GAP alanında Uygulanması (-)
BAP Tamamlandı Bölgesel İklim Modelleri Kullanılarak Çukurova Yöresi nde İklim Değişikliğinin 1 ve 2 Ürün Mısır Verimine Olası Etkilerinin Belirlenmesi (-)
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Kalite Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Stratejik plan hazirlama, izleme ve değerlendirme komisyonu NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-
Fakülte Disiplin Kurulu Üyesi NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-
Fakülte EğitimÖğretim Komisyonu Üyesi NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-
Staj Komisyonu Üyesi NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-
Peyzaj Düzenlemesi, Uygulama Alanlarının Planlanması Komisyonu Üyesi NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2019
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2021
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2019
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2019
Farabi Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2019
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2019
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2019
Makaleler
Tarım Arabaları ile Güvenli İşçi Taşınması Amacıyla Tasarlanan Yuvarlanmaya Karşı Koruyucu Yapının Bilgisayar Ortamında Analizi EMİNOĞLU MAKSUT BARIŞ, YEGÜL UĞUR, ŞEN BURAK Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: 10.24925/turjaf.v10i1.21-27.4705 2022
Evaluation of the Impacts of Climate Change on Irrigation Requirements of Maize by CROPWAT Model YETİK ALİ KAAN, ŞEN BURAK Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Springer Science and Business Media LLC - Doi: 10.1007/s10343-022-00751-x 2022
Covid-19 and Food Security: Impact on Wheat Özden Cevher, BULUT MUTLU, ŞEN BURAK Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: 10.24925/turjaf.v10i4.549-554.4581 2022
Investigation of Solar Powered Drying System Potential in Niğde Province SAYGILI YAŞAR SERHAT, YETİK ALİ KAAN, BAŞ FURKAN, ŞEN BURAK Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: 10.24925/turjaf.v9isp.2409-2417.4812 2021
Farklı Buğday Çeşitlerinde Bitki Büyüme İndisi İle Toprak Elektriksel İletkenlik Değerleri Arasındaki İlişki YEGÜL UĞUR,EMİNOĞLU MAKSUT BARIŞ,ŞEN BURAK,kuşçu savaş Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 2020
Operation and Labour Force Analysis of Feeding Robot in Livestock Enterprise ERZURUMLU DURSUN YENAL,ŞEN BURAK Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi - Doi: 10.24925/turjaf.v8i5.1058-1066.3253 2020
Su Hasadı Sistemlerinin Önemi ve Teknikleri YETİK ALİ KAAN, ŞEN BURAK Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: 10.24925/turjaf.v8isp1.46-53.3952 2020
Farklı Buğday Çeşitlerinde Bitki Büyüme İndisi İle Toprak Elektriksel İletkenlik Değerleri Arasındaki İlişki YEGÜL UĞUR, EMİNOĞLU MAKSUT BARIŞ, ŞEN BURAK, Kuşçu Savaş Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Science and Technology Publishing (TURSTEP) - Doi: 10.24925/turjaf.v8i5.1154-1159.3333 2020
Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Organik Atıklardan Hidrojen Gazı Elde Edilmesi BAŞ FURKAN, ŞEN BURAK, KAYA MEHMET FATİH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: 10.24925/turjaf.v8isp1.54-61.3955 2020
Theoretical and Experimental Examination of Solar Energy Potential for Agricultural Irrigation Purposes in Niğde Province ŞEN BURAK,Gözyuman Remzi,BAYRAK MUSTAFA,YILDIZ OĞUZHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish journal of agriculture - Food science and technology - Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i5.816-823.2542 2019
Investigation of The Workable Days in Agriculture Using Meteorological Parameters kuşçu savaş,TÜRKER UFUK,ŞEN BURAK Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 2019
Green Area Requirement in Zoned Areas: The Case of Niğde City SANDAL ERZURUMLU GÜLDEN,ŞEN BURAK Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 2019
Validation of a precipitation estimates of the reginal climate model RegCM4 over domains in Turkey with NWP verification tecniques ŞEN BURAK,KILINÇ RECEP,ŞEN BAHA,SONUÇ EMRULLAH Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 2014
Projecting climate change drought conditions and crop productivity in Turkey burak şen, sevilay topçu, murat türkeş, baha şen, Jeoren F Warner Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - CLIMATE RESEARCH - Doi: 10.3354/cr01074 2012
Observed and projected changes in droughtconditions of Turkey sevilay topçu, burak şen, murat türkeş, baha şen Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - options méditerranéennes 2010
Bildiriler
Models A web based expert verification system for Regional climate models baha şen, nesrin aydın, burak şen Uluslararası - Özet bildiri - (31.05.2010 - 11.06.2010) - Fifth ICTP Workshop on the Theory and Use of Regional Climate
Climate Variability in The Cukurova Plain in Turkey sevilay topçu, burak şen, baha şen, hasibe altunbey Uluslararası - Özet bildiri - (23.05.2007 - 25.05.2007) - Second Annual Yök-Sunny Collaboration Symposium Scientific Collaboration For Sustainable Development
Analysis of Climate Trends in The Southeastern Anatolia Projects GAP Region in Turkey burak şen, sevilay topçu, baha şen, alper aydın Uluslararası - Özet bildiri - (23.05.2007 - 25.05.2007) - Second Annual Yök-Sunny Collaboration Symposium Scientific Collaboration For Sustainable Development
Seyhan Havzasında İklim Değişikliklerinin Tarımsal Su Kullanımına Etkileri burak şen, sevilay topçu, filippo giorgi, Bi Xunqiang, E Galip Kanıt, Tayfun Dalkılıç Ulusal - Tam metin bildiri - (20.03.2008 - 22.03.2008) - TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi
Vulnerability of Water Resources Under Changing Climate Conditions in Upper Mesopotamia sevilay topçu, burak şen, berkant ödemiş, baha şen Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.07.2010 - 23.07.2010) - British Hydrological Society Third International Symposium on “Role of Hydrology in Managing Consequences of a Changing Global Environment.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE OLASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ sevilay topçu, burak şen, fatih topaloğlu Ulusal - Tam metin bildiri - (16.06.2009 - 18.06.2009) - 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu
İklim Değişikliği ve Tarıma Etkileri ŞEN BURAK Ulusal - Davetli konuşmacı - (10.01.2013 - 10.01.2013) - 10 Ocak 2013 Türkiye'de Tarımsal Öğretimin 167'nci Yıldönümü Proğramı; İklim Değişikliği ve Tarıma Etkileri Paneli
Impacts of Irrigation Projects on Local Climate in The Southeastern Anatolia Project GAP Region in Turkey burak şen, sevilay topçu, baha şen Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.04.2006 - 08.04.2006) - International Symposium on Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture
The Effect of Climate Change on Water Scarcity in Adana Province şen burak, topçu sevilay Uluslararası - Özet bildiri - (03.03.2013 - 10.03.2013) - Expert Seminer on Water Issues in Megacities
Niğde İli Hidrometeorolojik Verilerinin İklim Değişebilirliği Açısından Analizi Burak Şen, Yavuz Bayazit, Baha Şen, Emin Galip Kanıt Ulusal - Özet bildiri - (02.10.2013 - 04.10.2013) - İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Niğde Yöresi İçin RegCM4 Modeli Yağış Verifikasyonu Burak Şen, Recep Kılınç, Baha Şen, Emrullah Sonuç Ulusal - Özet bildiri - (02.10.2013 - 04.10.2013) - İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Past and Future Drought Regimes in Turkey burak şen, sevilay topçu, murat türkeş, baha şen Uluslararası - Özet bildiri - (02.05.2010 - 07.05.2010) - EGU General Assembly 2010
A Pilot Study Assesing Climate Change Impacts on Cereals sevilay topçu, burak şen, murat türkeş Uluslararası - Özet bildiri - (02.05.2010 - 07.05.2010) - EGU General Assembly 2010
IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON AGRICULTURAL WATER USEIN THEMEDITERRANEAN REGION sevilay topçu, burak şen, filippo giorgi, Xunqiang bi, E Galip Kanıt, Tayfun Dalkılıç Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.09.2008 - 04.09.2008) - 13th World Water Congress
Land and water resources management of Turkey sevilay topçu, kazım tülücü, burak şen Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.03.2005 - 02.03.2005) - International Expert Workshop on "Water, Development and Cooperation, Comparative Perspective: Euphrates-Tigris and Southern Africa"
Kitap
International Academic Research and Reviews in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences HASHEMI Mohammad Samim, ŞEN BURAK Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:DROUGHT ANALYSIS IN THE IZMIR PROVINCE BASED ON THE STANDARD PRECIPITATION INDEX (SPI) - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Serüven Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:172 - ISBN:978-625-6399-73-0 - (Bölüm Sayfaları:135 - 154) 2023
RECENT ADVANCES IN AGRICULTURAL RESEARCH Sürücü Musa, ŞEN BURAK Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:AN EXAMPLE TO SPI DROUGHT ANALYSIS OF THE DROUGHT FUTURE: VAN, TURKEY - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Livre de Lyon - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:76 - ISBN:978-2-38236-540-3 - (Bölüm Sayfaları:59 - 76) 2023
Güncel Gelişmelerle Pazarlama Konular ve Araştırmalar-I BULUT MUTLU, ŞEN BURAK Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Organik Ürünlerin Pazarlanmasına İlişkin Durum Değerlendirmesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Özgür Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:380 - ISBN:978-975-447-599-9 - (Bölüm Sayfaları:95 - 116) 2023
Fen Bilimleri ve Mühendislik Araştırmaları: Faydacı Yaklaşımlar YETİK ALİ KAAN, ŞEN BURAK Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İç Anadolu Bölgesinde İklim Değişikliği ve Olası Etkileri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:SRA Academic Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:252 - ISBN:978-625-7148-66-5 - (Bölüm Sayfaları:1 - 16) 2022
Editör
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology SARICA MUSA,ŞEKEROĞLU AHMET,ELEROĞLU HASAN,ALTUNTAŞ EBUBEKİR,DİKEL SUAT,KARAMAN SEDAT,SALTALI KADİR,YANAR YUSUF,YILDIRIM METİN,BAYRAMOĞLU ZEKİ,MUTLU EKREM,TAŞKIN HATIRA,YILDIRIM ARDA,AKSOY EMRE,ŞEN BURAK Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Turkish JAF Sci.Tech. - 2020
Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi TURJAF SARICA MUSA,ŞEKEROĞLU AHMET,ELEROĞLU HASAN,ALTUNTAŞ EBUBEKİR,ÇALIŞKAN SEVGİ,DİKEL SUAT,KARAMAN SEDAT,SALTALI KADİR,YANAR YUSUF,YILDIRIM METİN,BAYRAMOĞLU ZEKİ,MUTLU EKREM,TAŞKIN HATIRA,YILDIRIM ARDA,AKSOY EMRE,ŞEN BURAK Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi (TURJAF) - Editör 2016