Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ/BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ARAZİ VE SU KAYNAKLARI ANABİLİM DALI 2012-
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı İç Anadolu Bölgesinde Yüzeysel Su Kaynaklarından Yararlanılarak Tarımsal Sulamada Fotovoltaik Enerji Kulla-nımının Ekonomik Yapılabilirliğinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi. (30.10.2014-07.01.2021)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Niğde İli’nde Yetişme Ortamı Özelliklerinin ve Kuraklık Etkisinin Lavanta (Lavandula officinalis) Bitkisi Üzerinde Etkilerinin Araştırılması (25.10.2017-08.12.2020)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor NİĞDE İKLİM KOŞULLARINDA ÇİLEK ÇEŞİTLERİNE UYGULANACAK FARKLI SULAMA DÜZEYLERİ VE ARALIKLARININ VERİM VE KALİTE PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (24.03.2020-)
Özel Kuruluşlar Tamamlandı Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinin Niğde İli İklim Şartlarında Üretim ve Adaptasyon Potansiyelinin Araştırılması (05.06.2015-26.05.2017)
-Tübitak 1001 Tamamlandı Patateste Kuraklıga Toleranslı Çesit Islah Programının Baslatılması ve Aday Moleküler Seleksiyon Markörlerinin Belirlenmesi (01.10.2015-13.01.2020)
Avrupa Birliği Tamamlandı Regional Climate Models Aplications on Climate Change Studies CLIMOD TR 05 A F EX1 1923 (-)
BAP Tamamlandı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bölgesel iklim Modeli REGCM 3 ile İklim Değişikliğinin Kestirilmesi (-)
BAP Tamamlandı İklim Değişiminin Belirlenmesinde uzman programlarının geliştirilmesi ve GAP alanında Uygulanması (-)
BAP Tamamlandı Bölgesel İklim Modelleri Kullanılarak Çukurova Yöresi nde İklim Değişikliğinin 1 ve 2 Ürün Mısır Verimine Olası Etkilerinin Belirlenmesi (-)
İdari Görevler
Kalite Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Stratejik plan hazirlama, izleme ve değerlendirme komisyonu NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-
Fakülte Disiplin Kurulu Üyesi NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-
Fakülte EğitimÖğretim Komisyonu Üyesi NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-
Staj Komisyonu Üyesi NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-
Peyzaj Düzenlemesi, Uygulama Alanlarının Planlanması Komisyonu Üyesi NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2019
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2019
Erasmus Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2019
Farabi Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2019
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2019
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2019
Makaleler
Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Organik Atıklardan Hidrojen Gazı Elde Edilmesi BAŞ FURKAN, ŞEN BURAK, KAYA MEHMET FATİH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: 10.24925/turjaf.v8isp1.54-61.3955 2020
Su Hasadı Sistemlerinin Önemi ve Teknikleri YETİK ALİ KAAN, ŞEN BURAK Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: 10.24925/turjaf.v8isp1.46-53.3952 2020
Farklı Buğday Çeşitlerinde Bitki Büyüme İndisi İle Toprak Elektriksel İletkenlik Değerleri Arasındaki İlişki YEGÜL UĞUR,EMİNOĞLU MAKSUT BARIŞ,ŞEN BURAK,kuşçu savaş Uluslararası - Hakemli - Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory indexing of international research journals (CiteFactor), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Cosmos Impact Factor (Cosmos), Index Copernicus (ICI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), National Library of Australia (TROVE), Scientific Indexing Services (SIS), Global Impact Factor (GIF) , Directory of Research Journals Indexing (DRJI), WorldCat libraries(WorldCat), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Ingenta (Ingenta ), World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ), Google (Scholar ), Crossref (Journals), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM), ULAKBİM TR Dizin dergi listesi (TR-DİZİN), - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 2020
Operation and Labour Force Analysis of Feeding Robot in Livestock Enterprise ERZURUMLU DURSUN YENAL,ŞEN BURAK Uluslararası - Hakemli - Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory indexing of international research journals (CiteFactor), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Cosmos Impact Factor (Cosmos), Index Copernicus (ICI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), National Library of Australia (TROVE), Scientific Indexing Services (SIS), Global Impact Factor (GIF) , Directory of Research Journals Indexing (DRJI), WorldCat libraries(WorldCat), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Ingenta (Ingenta ), World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ), Google (Scholar ), Crossref (Journals), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM), ULAKBİM TR Dizin dergi listesi (TR-DİZİN), - Özgün Makale - Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi - Doi: 10.24925/turjaf.v8i5.1058-1066.3253 2020
Investigation of The Workable Days in Agriculture Using Meteorological Parameters kuşçu savaş,TÜRKER UFUK,ŞEN BURAK Uluslararası - Hakemli - Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory indexing of international research journals (CiteFactor), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Cosmos Impact Factor (Cosmos), Index Copernicus (ICI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), National Library of Australia (TROVE), Scientific Indexing Services (SIS), Global Impact Factor (GIF) , Directory of Research Journals Indexing (DRJI), WorldCat libraries(WorldCat), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Ingenta (Ingenta ), World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ), Google (Scholar ), Crossref (Journals), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM), ULAKBİM TR Dizin dergi listesi (TR-DİZİN), - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 2019
Green Area Requirement in Zoned Areas: The Case of Niğde City SANDAL ERZURUMLU GÜLDEN,ŞEN BURAK Uluslararası - Hakemli - Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory indexing of international research journals (CiteFactor), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Cosmos Impact Factor (Cosmos), Index Copernicus (ICI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), National Library of Australia (TROVE), Scientific Indexing Services (SIS), Global Impact Factor (GIF) , Directory of Research Journals Indexing (DRJI), WorldCat libraries(WorldCat), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Ingenta (Ingenta ), World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ), Google (Scholar ), Crossref (Journals), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM), ULAKBİM TR Dizin dergi listesi (TR-DİZİN), - Özgün Makale - Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 2019
Theoretical and Experimental Examination of Solar Energy Potential for Agricultural Irrigation Purposes in Niğde Province ŞEN BURAK,Gözyuman Remzi,BAYRAK MUSTAFA,YILDIZ OĞUZHAN Uluslararası - Hakemli - Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory indexing of international research journals (CiteFactor), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Cosmos Impact Factor (Cosmos), Index Copernicus (ICI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), National Library of Australia (TROVE), Scientific Indexing Services (SIS), Global Impact Factor (GIF) , Directory of Research Journals Indexing (DRJI), WorldCat libraries(WorldCat), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Ingenta (Ingenta ), World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ), Google (Scholar ), Crossref (Journals), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM), ULAKBİM TR Dizin dergi listesi (TR-DİZİN), - Özgün Makale - Turkish journal of agriculture - Food science and technology - Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i5.816-823.2542 2019
Validation of a precipitation estimates of the reginal climate model RegCM4 over domains in Turkey with NWP verification tecniques ŞEN BURAK,KILINÇ RECEP,ŞEN BAHA,SONUÇ EMRULLAH Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 2014
Projecting climate change drought conditions and crop productivity in Turkey burak şen, sevilay topçu, murat türkeş, baha şen, Jeoren F Warner Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - CLIMATE RESEARCH - Doi: 10.3354/cr01074 2012
Observed and projected changes in droughtconditions of Turkey sevilay topçu, burak şen, murat türkeş, baha şen Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - options méditerranéennes 2010
Bildiriler
Models A web based expert verification system for Regional climate models baha şen, nesrin aydın, burak şen Uluslararası - Özet bildiri - (31.05.2010 - 11.06.2010) - Fifth ICTP Workshop on the Theory and Use of Regional Climate
Climate Change Prediction for Central Anatolian Region and Impacts on Agriculture ŞEN BURAK Uluslararası - Özet bildiri - (26.09.2018 - 28.08.2018) - 1st International, 14th National Congress on Agricultural Structures and Irrigation
Investigation of Production and Adaptation Potential of Quinoa (Chenopodium Quinoa Willd.) Plant in Niğde Province Climate and Soil Conditions ŞEN BURAK Uluslararası - Özet bildiri - (26.09.2018 - 28.08.2018) - 1st International, 14th National Congress on Agricultural Structures and Irrigation
Investigation of Solar Powered Drying System Potential in Niğde Province SAYGILI YAŞAR SERHAT, YETİK ALİ KAAN, BAŞ FURKAN, ŞEN BURAK Ulusal - Özet bildiri - (25.10.2021 - ) - 2nd International Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF 2021) Gazimağusa/Cyprus
Investigation of Climate Change over Heat Cost of Greenhouses in Adana producing Tomato (Solanum Lycopersıcum L.) using Expert Greenhouse Software SERASIM ŞEN BURAK Uluslararası - Özet bildiri - (24.09.2019 - 27.04.2019) - 1st International Congress on Biosystems Engineering (ICOBEN2019)
Determination of Lavandula Officinalis Plant Growth in Pot Conditions Under Dry Conditions in Nigde Region ŞEN BURAK,SANDAL ERZURUMLU GÜLDEN,Noory Hassan,ERİNÇ HAKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.09.2019 - 27.09.2019) - 1st International Congress on Biosystems Engineering (ICOBEN2019)
Climate Variability in The Cukurova Plain in Turkey sevilay topçu, burak şen, baha şen, hasibe altunbey Uluslararası - Özet bildiri - (23.05.2007 - 25.05.2007) - Second Annual Yök-Sunny Collaboration Symposium Scientific Collaboration For Sustainable Development
Analysis of Climate Trends in The Southeastern Anatolia Projects GAP Region in Turkey burak şen, sevilay topçu, baha şen, alper aydın Uluslararası - Özet bildiri - (23.05.2007 - 25.05.2007) - Second Annual Yök-Sunny Collaboration Symposium Scientific Collaboration For Sustainable Development
Searching Effects Of Global Climate Change on Tomato (Solanum Lycopersicum L.) Production ŞEN BURAK,Yılmaz Abdulhaluk Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2019 - 22.04.2019) - 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress
Theoretical and Experimental Examination of Solar Energy Potential for Agricultural Irrigation Purposes in Nigde Province ŞEN BURAK,Gözyuman Remzi,BAYRAK MUSTAFA,YILDIZ OĞUZHAN Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2019 - 22.04.2019) - 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress
Industry 4.0 Digital Transformation in Agricultural Irrigation Purposes ŞEN BURAK Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2019 - 22.04.2019) - 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress
Seyhan Havzasında İklim Değişikliklerinin Tarımsal Su Kullanımına Etkileri burak şen, sevilay topçu, filippo giorgi, Bi Xunqiang, E Galip Kanıt, Tayfun Dalkılıç Ulusal - Tam metin bildiri - (20.03.2008 - 22.03.2008) - TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi
Vulnerability of Water Resources Under Changing Climate Conditions in Upper Mesopotamia sevilay topçu, burak şen, berkant ödemiş, baha şen Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.07.2010 - 23.07.2010) - British Hydrological Society Third International Symposium on “Role of Hydrology in Managing Consequences of a Changing Global Environment.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE OLASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ sevilay topçu, burak şen, fatih topaloğlu Ulusal - Tam metin bildiri - (16.06.2009 - 18.06.2009) - 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu
İklim Değişikliği ve Tarıma Etkileri ŞEN BURAK Ulusal - Davetli konuşmacı - (10.01.2013 - 10.01.2013) - 10 Ocak 2013 Türkiye'de Tarımsal Öğretimin 167'nci Yıldönümü Proğramı; İklim Değişikliği ve Tarıma Etkileri Paneli
Field Screening of Potato Genotypes for Drought Tolerance ÇALIŞKAN SEVGİ,DEMİREL UFUK,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN,ŞEN BURAK,NAM MURAT,YAGIZ AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER,TINDAŞ ÇAYLI İLKNUR,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (09.07.2017 - 14.07.2017) - 20th Triennial Conference of EAPR
Field Screening of Potato Genotypes for Drught Tolerance ÇALIŞKAN SEVGİ,DEMİREL UFUK,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN,ŞEN BURAK,Nam Murat,YAGIZ AYTEN KÜBRA,YAVUZ CANER,TINDAŞ ÇAYLI İLKNUR,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (09.07.2017 - 14.07.2017) - 20th EAPR Conference
Operation and Labor Force Analysis of Feeding Robot in Livestock Enterprise ERZURUMLU DURSUN YENAL,ŞEN BURAK Uluslararası - Özet bildiri - (08.11.2019 - 10.11.2019) - I. Uluslararası Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF)
Investıgatıon of The Workable Days in Agrıculture Using Meteorological Parameters kuşçu savaş,TÜRKER UFUK,ŞEN BURAK Uluslararası - Özet bildiri - (08.11.2019 - 10.11.2019) - I. Uluslararası Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF)
Green Area Requirement in Zoned Areas: The Case of Niğde City SANDAL ERZURUMLU GÜLDEN,ŞEN BURAK Uluslararası - Özet bildiri - (08.11.2019 - 10.11.2019) - I. Uluslararası Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF)
Impacts of Irrigation Projects on Local Climate in The Southeastern Anatolia Project GAP Region in Turkey burak şen, sevilay topçu, baha şen Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.04.2006 - 08.04.2006) - International Symposium on Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture
The Effect of Climate Change on Water Scarcity in Adana Province şen burak, topçu sevilay Uluslararası - Özet bildiri - (03.03.2013 - 10.03.2013) - Expert Seminer on Water Issues in Megacities
İklim Değişikliğine Uyum Çalışmalarında Bitki Büyüme Modelleriyle Tarımsal SulamaProgramlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Burak Şen, Sevilay Topçu Ulusal - Özet bildiri - (02.10.2013 - 04.10.2013) - İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Niğde İli Hidrometeorolojik Verilerinin İklim Değişebilirliği Açısından Analizi Burak Şen, Yavuz Bayazit, Baha Şen, Emin Galip Kanıt Ulusal - Özet bildiri - (02.10.2013 - 04.10.2013) - İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Niğde Yöresi İçin RegCM4 Modeli Yağış Verifikasyonu Burak Şen, Recep Kılınç, Baha Şen, Emrullah Sonuç Ulusal - Özet bildiri - (02.10.2013 - 04.10.2013) - İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Past and Future Drought Regimes in Turkey burak şen, sevilay topçu, murat türkeş, baha şen Uluslararası - Özet bildiri - (02.05.2010 - 07.05.2010) - EGU General Assembly 2010
A Pilot Study Assesing Climate Change Impacts on Cereals sevilay topçu, burak şen, murat türkeş Uluslararası - Özet bildiri - (02.05.2010 - 07.05.2010) - EGU General Assembly 2010
Tarımsal ve Hayvansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Organik Atıklardan Enerji Kaynağı Hidrojen Gazı Elde Edilmesi BAŞ FURKAN, ŞEN BURAK, KAYA MEHMET FATİH Uluslararası - Özet bildiri - (01.10.2020 - ) - 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress
IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON AGRICULTURAL WATER USEIN THEMEDITERRANEAN REGION sevilay topçu, burak şen, filippo giorgi, Xunqiang bi, E Galip Kanıt, Tayfun Dalkılıç Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.09.2008 - 04.09.2008) - 13th World Water Congress
Land and water resources management of Turkey sevilay topçu, kazım tülücü, burak şen Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.03.2005 - 02.03.2005) - International Expert Workshop on "Water, Development and Cooperation, Comparative Perspective: Euphrates-Tigris and Southern Africa"
Editör
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology SARICA MUSA,ŞEKEROĞLU AHMET,ELEROĞLU HASAN,ALTUNTAŞ EBUBEKİR,DİKEL SUAT,KARAMAN SEDAT,SALTALI KADİR,YANAR YUSUF,YILDIRIM METİN,BAYRAMOĞLU ZEKİ,MUTLU EKREM,TAŞKIN HATIRA,YILDIRIM ARDA,AKSOY EMRE,ŞEN BURAK Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Turkish JAF Sci.Tech. - 2020
Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi TURJAF SARICA MUSA,ŞEKEROĞLU AHMET,ELEROĞLU HASAN,ALTUNTAŞ EBUBEKİR,ÇALIŞKAN SEVGİ,DİKEL SUAT,KARAMAN SEDAT,SALTALI KADİR,YANAR YUSUF,YILDIRIM METİN,BAYRAMOĞLU ZEKİ,MUTLU EKREM,TAŞKIN HATIRA,YILDIRIM ARDA,AKSOY EMRE,ŞEN BURAK Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi (TURJAF) - Editör 2016