Eğitim Bilgileri
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (DR)/ Tez adı : İkinci Dünya Savaşı’xxnda doğu cephesi ve Türkiye 2003-2007
Yüksek Lisans ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Körfez Savaşı sonrası Türkiye, Yunanistan ve Suriye’xxnin savunma politikalarının Türk dış politikasına etkileri 2000-2002
Lisans İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/ 1992-1998
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI 2019-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI 2011-2019
Yönetilen Tezler
MURAT DÖNMEZ Yüksek Lisans İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın Kenar Kuşak Teorisi çerçevesinde jeopolitik yansımaları 2020
MERVE NUR ERİKLİ Yüksek Lisans SAVAŞIN DEĞİŞEN KARAKTERİ: TEORİ VE UYGULAMADA SİBER SAVAŞ 2020
MERVE TURA Yüksek Lisans ÇALIŞMA HAYATINDA CİNSİYETE DAYALI KAZANÇ EŞİTLİĞİ 2020
YUSUF TUNA Yüksek Lisans Geçmişten günümüze kimyasal ve biyolojik silahların kullanımı ile uluslararası hukuktaki yasal düzenlemeleri 2019
FURKAN SUER Yüksek Lisans Ronald Reagan'ın Başkanlığı Döneminde Türk-Amerikan İlişkileri (1981-1989) 2019
İdari Görevler
Farabi Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011-2018
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011-2014
Makaleler
İkinci Dünya Savaşı’nın Başladığı Gün Avrupa’dakiDurum: Ülkelerin Savaşa Hazırlık Durumları veBunun Savaşa Yansıması ÇINAR BURAK Uluslararası - Hakemli - ESCI, EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEXCOPERNICUS, INDEX ISLAMICUS, TÜBİTAK-ULAKBİM, IMB, ASOS,PROQUEST, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, SERIALS SOLUTIONS, TÜBİTAK DERGİ PARK - Özgün Makale - Gazi Akademik Bakış 2019
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KIRIM YARIMADASI’NA DÜZENLENEN HAREKÂTLAR VE KIRIM’IN STRATEJİK DEĞERİ ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK/ULAKBİM, ERIH, AERES, INDEX ISLAMICUS - Derleme Makale - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.35239/tariharastirmalari.542558 2019
İkinci Dünya Savaşı nda Alman 13 SS Dağ Tümeni Hançer ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - Advanced Science Index, J-Gate, Research Bible, Acarindex - Özgün Makale - Current Research in Social Sciences 2015
Barbarossa Harekâtı Bir Önleyici Saldırı Mıydı Alman Saldırısının Sovyet Silahlanmasıyla İlişkisi ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Milli Güvenlik Ve Askeri Bilimler Dergisi 2014
Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Jeopolitiğinin Rolü ÇINAR BURAK Uluslararası - Hakemli - EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS, INDEX ISLAMICUS, TUBITAK-ULAKBIM, IMB, ASOS, PROQUEST, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, SERIALS SOLUTIONS - Özgün Makale - Gazi Akademik Bakış Dergisi 2014
İkinci Dünya Savaşı nda Almanya nın İki Cepheli Savaş Sorunu ÇINAR BURAK Uluslararası - Hakemli - EBSCO, ISOTRC, Central and Eastern EuropeanOnline Library, Ulakbim, ASOS, Arastirmax - Özgün Makale - Güvenlik Stratejileri Dergisi 2014
Doğu nun Sürpriz Zaferleri ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Doğu Batı 2012
İkinci Dünya Savaşı nda Doğu Cephesi nde Tankların Gelişimi ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi 2012
Osmanlılarda Ateşli Silahların Yükselişi ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Doğu Batı 2010
Rus Fin Savaşı 1939 1940 Dev in Gözyaşları ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi 2010
Moğolların İkinci Japonya Seferi Kyushu 1281 ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2009
Blitzkrieg in İkinci Dünya Savaşı Öncesi Uygulaması Büyük Taarruz YALÇINKAYA HALDUN, ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Hacettepe Üniversitesi, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 2009
Roma Ordusu nun Savaşlardaki Üstünlüğü ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Doğu Batı 2009
Edirne Hadrianopolis Muharebesi MS 378 ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi 2009
Modern Savaş ın Babası Gustav Adolf ÇINAR BURAK Uluslararası - Hakemli - EFD ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, MLA International Bibliography, EBSCO - Özgün Makale - Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2008
Tarihte Üçüncü Güç Ve Orta Asya Enerji Savaşları ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Güvenlik Stratejileri Dergisi 2008
İran Puzzle ın Son Parçası mı ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Jeopolitik 2004
Savaş ve Çatışmalardaki Amerikan Askeri Kayıpları ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Jeopolitik 2004
İkinci Dünya Savaşı ndaki Silah Teknolojilerinin Soğuk Savaş a Etkileri ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Jeopolitik 2003
Yeni NATO Üyesi Doğu Avrupa Ülkelerinin Dünya Silah Piyasasındaki Yerleri ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Jeopolitik 2002
Incorrect Technological Decisions ÇINAR BURAK Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Akademik Araştırmalar Dergisi 2001
Bildiriler
Prelude To Rising Ages in Anatolia Clash of Turkish West European Military Cultures in the Edge of the Mediterranean ÇINAR BURAK Uluslararası - Özet bildiri - (25.06.2015 - 28.06.2015) - 1st International Conference on The Military History of the Mediterranea Sea
Birinci Dünya Savaşı’nda Cephelerdeki Kilitlenmeler Üzerine İki Savaş Arası Dönem’de Taktik Arayışlar ÇINAR BURAK Ulusal - - (17.10.2019 - 18.10.2019) - III. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi
21. Yüzyılda İkinci Askeri Devrim Mümkün mü? ÇINAR BURAK Uluslararası - Özet bildiri - (08.10.2018 - 10.10.2018) - Uluslararası X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi
Kitap
Değişen Orta Doğu da Değişmeyen Sorunlar YILDIRIM YAVUZ,Akbal Özdemir,Boz Hakan,DÜĞEN TURGAY,SALİHİ EMİN,BEKCAN UMUT,ERDOĞAN NURAY,ÖZKOÇ ÖZGE,ATLIOĞLU YASİN,ÇINAR BURAK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Orta Doğu’da Amerikan Askeri Seçenekleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Dora Basım-Yayın - ISBN:978-605-4798-75-9 2014