Eğitim Bilgileri
Doktora MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)/ Tez adı : Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanı ve öğrencilerin hayat çapında öğrenme (life-wide learning) alışkanlıkları ve üniversite yaşamına giriş dersi üzerine bir inceleme 2008-2013
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : İngilizce öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi 2005-2008
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/ 2000-2005
Akademik Unvanlar
DOÇENT Donau-Universitaet Krems/Migration and International Affairs/Migration and Globalisation 2023-
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI 2021-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI 2015-2021
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU/TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 2008-2015
Yönetilen Tezler
BURAK FEZA DENİZ Yüksek Lisans 12. sınıf matematik öğretmenlerinin yapılandırmacı ölçme-değerlendirme tekniklerini kullanabilme yeterliklerinin Metfessel-Michael program değerlendirme modeline göre değerlendirilmesi 2023
ÜMMÜHAN AKKAYA TATLIDİL Yüksek Lisans Öğretmenlerin hayat boyu öğrenme becerilerinin güncellenmiş anahtar yetkinlikler bağlamında incelenmesi 2023
ESMA AKYALÇIN Yüksek Lisans Eğitim Fakültesine Devam Etmekte Olan Öğretmen Adayları ile Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Devam Etmekte Olan Öğretmen Adaylarının Hayat Boyu Öğrenme Yeterlik Algılarının İncelenmesi 2023
MERYEM GÜMÜŞTOP Yüksek Lisans Türkiye ve Hollanda'daki sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin incelenmesine ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma 2022
SEVDE SEVİL AKKOÇ Yüksek Lisans Ortaokul öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi: Niğde ili Bor ilçesi örneği 2021
TUĞBA SÖNMEZ Yüksek Lisans Fen bilgisi dersinde argümantasyon destekli senaryolar ile öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesi 2020
HATİCE DAMLA KÜPELİ Yüksek Lisans Öğretmen adaylarının akran zorbalığına ilişkin görüşlerinin hikayeleştirilmiş durumlar ile incelenmesi 2020
MEHMET YILDIRIM Yüksek Lisans Kadrosuz usta öğreticilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile hayat çapında öğrenme alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Nevşehir ili örneği) 2020
DUYGU TÜRKMENOĞLU Yüksek Lisans Öğretmenlerin hayat çapında öğrenme alışkanlıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 2020
MERVE ERDOĞAN Yüksek Lisans Öğretmenlere Yönelik Hayat Boyu Öğrenme İçin Anahtar Yetkinlikler Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 2020
ÖZGE ÇEVİK Yüksek Lisans Yetişkin eğitimi veren eğiticilerin andragojik öğretim ilkelerini uygulama düzeylerine yönelik bir karma yöntem çalışması 2019
ORHAN KUZUCU Yüksek Lisans Milli Eğitim Bakanlığı destekleme ve yetiştirme kurslarının etkinliğine dair orta öğretim öğretmen görüşleri 2019
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-2023
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2017
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2020
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2020
Enstitü Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2017
Ödüller
Teşekkür MILLI EGITIM BAKANLIGI Kamu, TÜRKİYE 2007
Makaleler
Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlıkları ile Hayat Boyu Öğrenme Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AYKAÇ MURTAZA, KÖĞCE DAVUT, ASLANDAĞ BUKET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Cumhuriyet International Journal of Education - Doi: 10.30703/cije.736860 2021
Öğretmenlerin Hayat Çapında Öğrenme Alışkanlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi TÜRKMENOĞLU DUYGU, ASLANDAĞ BUKET Ulusal - Hakemli - DOAJ, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Türk Eğitim İndeksi (tei) - Özgün Makale - International Journal of Educational Spectrum - Doi: 10.47806/ijesacademic.884330 2021
The Examination of Prospective Mathematics Teachers’ Perceptions of Lifelong Learning Competencies AYKAÇ MURTAZA,ASLANDAĞ BUKET,KÖĞCE DAVUT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Computer and Education Research - Doi: 10.18009/jcer.751476 2020
The Investigation of Mathematics Teachers’ Perceptions of Lifelong Learning Competencies AYKAÇ MURTAZA,KÖĞCE DAVUT,ASLANDAĞ BUKET Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - Educational Policy Analysis and Strategic Research - Doi: 10.29329/epasr.2020.270.6 2020
Türkiye’de Öğretmenlerle Hayat Boyu Öğrenme Alanında Yapılan Tezlerin Konu, Problem, Sonuç ve Önerilerinin İncelenmesi AYKAÇ MURTAZA,KÖĞCE DAVUT,ASLANDAĞ BUKET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies - Doi: https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.45166 2020
Andragojik Öğretim İlkeleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ÇEVİK ÖZGE, ASLANDAĞ BUKET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.26466/opus.638462 2020
The Effect of Organized Scaffolding Technique on Note-taking Attitudes of Prospective Teachers ASLANDAĞ BUKET,POLAT ÜMİT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - International Journal of Eurasia Social Sciences 2019
Örgütleyici Yapı İskelesi Tekniğinin Öğretmen Adaylarının Not Alma Becerilerine ve Akademik Başarılarına Etkisi ASLANDAĞ BUKET,ÇETİNKAYA GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: doi: 10.9779/PUJE.2018.229 2019
Pedagojik Formasyon Programı Öğretmen Adaylarının Hayat Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi AYKAÇ MURTAZA,ASLANDAĞ BUKET Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Turkish Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.14896 2019
Hayat Boyu Öğrenme Bağlamında Yaratıcı Drama Yöntemiyle Yatay Kimlik Kavramına İlişkin Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi KORKMAZ ERTAN,AYKAÇ MURTAZA,ASLANDAĞ BUKET Uluslararası - Hakemli - Modern Language Association MLA, Linguistics Abstracts Online, Asian Education Index, Index Copernicus International Journals Master List, - Özgün Makale - International Journal of Languages’ Education and Teaching - Doi: 10.18298/ijlet.3246 2019
The Views of Classroom Teachers on Project Tasks KÖĞCE DAVUT,ASLANDAĞ SOYLU BUKET Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Asian Journal of Education and Training - Doi: 10.20448/journal.522.2018.43.233.245 2018
Evaluating the Adult Education Applications in Turkey from an Andragogical Aspect ASLANDAĞ SOYLU BUKET Uluslararası - Hakemli - Eric - Özgün Makale - EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION STUDIES - Doi: 10.5281/zenodo.1245915 2018
Evaluating Lifewide Learning Habits of Academicians for Sustainable Development ASLANDAĞ SOYLU BUKET,YELKEN TUĞBA,KÜLEKCİ MUSTAFA KEMAL Uluslararası - Hakemli - Eric - Özgün Makale - Discourse and Communication for Sustainable Education - Doi: 10.1515/dcse-2016-0021 2016
The Identification of Lifewide Learning Habits of Pre-Service Teachers via Personal Development Maps ASLANDAĞ SOYLU BUKET,YELKEN TUĞBA Uluslararası - Hakemli - Eric - Özgün Makale - TOJET 2016
An Emerging Trend in Today's World for Future Societies Lifewide Learning a Scale Development and Application Study for Undergraduates in Faculties of Education ASLANDAĞ BUKET, YELKEN TUĞBA Uluslararası - Hakemli - Scopus - Özgün Makale - New Educational Review 2014
Bildiriler
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Saldırganlık Yönelimleri ve Oyuncak Tercihleri GÜNAY AĞSAN Cansev, ÜNDEMİR BUKET Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.05.2023 - 28.05.2023) - I. Uluslararası Trakya Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Öğretmen Adaylarının Hayat Boyu Öğrenme Anahtar Yeterliklerine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Çaylak Dilara, ÜNDEMİR BUKET Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.05.2023 - ) - I. Uluslararası Trakya Bilimsel Araştırmalar Kongresi
The Examination of the Views of Pre-Service Teachers on Peer Bullying via Vignettes KÜPELİ HATİCE DAMLA, ÜNDEMİR BUKET Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.01.2023 - ) - Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-VIII
A Comparative Research into The Lifelong Learning Competencies of Turkish And Dutch Undergraduates Attending Elementary Teaching Departments. GÜMÜŞTOP MERYEM, ÜNDEMİR BUKET Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.12.2022 - 29.12.2022) - 3. International Anatolian Scientific Research Congress
Öğretmen Adaylarının İmposter Profillerinin Çeşitli Değişkenler ile İncelenmesi MERT Aysun, ÜNDEMİR BUKET Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.11.2022 - 18.11.2022) - International Mediterranean Congress
Sürdürülebilir Eğitim Bağlamında Türkçe Öğretmenlerinin Hayat Boyu Öğrenme Yeterlikleri ÜNDEMİR BUKET, AYKAÇ MURTAZA, ÇELİKBAŞ LÜTFİYE AYÇA Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.10.2022 - 22.10.2022) - 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Andragogical Instruction Principles of Academicians ASLANDAĞ BUKET Uluslararası - Özet bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - V. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Hayat Boyu Öğrenme Eğilimleri ASLANDAĞ BUKET, Sarıay Ahmet Uluslararası - Özet bildiri - (06.07.2017 - ) - III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Integrating Lifewide Learning into Higher Education: A study on Pre-Service Teachers ASLANDAĞ SOYLU BUKET,YELKEN TUĞBA Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2016 - 29.10.2016) - 7th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership
The Identification of Lifewide Learning Habits of Pre-Service Teachers via Personal Development Maps ASLANDAĞ SOYLU BUKET,YELKEN TUĞBA Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.06.2016 - 15.06.2016) - International Conference on New Horizons in Education
To be a Wholly-Developed Academician in Today’s Complex World- Lifewide Learning Habits of Academicians in Faculties of Education ASLANDAĞ SOYLU BUKET,YELKEN TUĞBA,KÜLEKCİ MUSTAFA KEMAL Uluslararası - Özet bildiri - (12.05.2016 - 14.05.2016) - 14th International JTEFS/BBCC Conference on Sustainable Development, Culture, Education
Life Wide Learning Habits of University Students in the Liquid Age Buket Aslandağ Soylu, Tuğba Yanpar Yelken Uluslararası - Sözlü Bildiri - (28.05.2013 - 31.05.2013) - Euro - American Conference for Academic Disciplines
Dual Coding versus Context Availability Quantitive and Qualitative Dimensions of Concreteness Effect ASLANDAĞ BUKET, YELKEN TUĞBA Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.02.2013 - 08.02.2013) - 5th World Conference on Educational Studies - Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1030
A New and Dynamic Phenomenon for Higher Education Life Wide Learning Buket Aslandağ Soylu, Tuğba Yanpar Yelken Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.02.2013 - 08.02.2013) - 5th World Conference on Educational Studies - Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.639
How Reflective Are EFL Instructors in Turkey GÖZÜYEŞİL EDA, ASLANDAĞ BUKET Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.02.2013 - 08.02.2013) - 5th World Conference on Educational Studies. - Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.162
Eğitim Faaliyetlerinin Katılımcı Gözüyle Değerlendirilmesi KAMIŞLI HALİL, ÖZONUR MESUT, ASLANDAĞ BUKET, KARAKUŞ FAZİLET Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2011 - 08.10.2011) - I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bologna Süreci ve Geçiş Döneminde Türk Yüksek Öğretimine Genel Bir Bakış Yetkililerin ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri ASLANDAĞ BUKET, YELKEN TUĞBA Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2011 - 08.10.2011) - I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
The Bologna Process and an Interim Outlook on Turkish Higher Education Views of Authorized People and Instructors on the Applications at Niğde University ASLANDAĞ BUKET, YELKEN TUĞBA Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.05.2011 - 29.05.2011) - International Higher Education Congress: New Trends and Issues.
Kitap
Yazma ve Eğitimi ÇETİNKAYA GÖKHAN,ASLANDAĞ BUKET Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Taslak Metin Geliştirme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Anı Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:328 - ISBN:978-605-170-264-3 - (Bölüm Sayfaları:115 - 134) 2019
Öğretim İlke ve Yöntemleri Aslandağ Buket Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Öğretme-Öğrenme Sürecinde Yeni Yaklaşımlar - Ders Kitabı - Yayın Evi:Anı Yayıncılık - Basım Sayısı:5 - Sayfa Sayısı:434 - ISBN:978-605-170-045-8 - (Bölüm Sayfaları:399 - 434) 2016
Recent Researches in Education AYKAÇ MURTAZA,ASLANDAĞ BUKET Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Contribution of Drama Activities based on Children’s Literature to the Speaking and Writing Skills of Students in Teaching Türkish Language - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Cambridge Scholars Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:696 - ISBN:978-1-5275-1303-7 - (Bölüm Sayfaları:327 - 344) 2018
Hayat Boyu Öğrenme - Teoriler, Araştırmalar ve Eğilimler ASLANDAĞ BUKET, GÜMÜŞTOP MERYEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Hayat Boyu Öğrenme Bağlamında Dezavantajlı Gruplar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:436 - ISBN:978-625-7228-71-8 - (Bölüm Sayfaları:267 - 311) 2020