Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (DR)/ Tez adı : İçgüdüsel satın almaya tüketici yenilikçiliği, ürün ilgilenimi ve algılanan riskin etkisi 2010-2016
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Tüketici odaklı yaklaşım ile internet bankacılığı faaliyetlerini değerlendirmeye yönelik bir uygulama 2006-2010
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./ 2000-2005
Akademik Unvanlar
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2011-2016
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI 2008-2011
Yönetilen Tezler
MUSTAFA BURAK ERDEMİR Yüksek Lisans Lojistik performansın pazarlama performansına ve müşteri memnuniyetine etkisi 2021
NURİ OLCA Yüksek Lisans VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: PERAKENDE İŞLETMELERDE BİR UYGULAMA 2020
DİLEK EKŞİOĞLU Yüksek Lisans Lojistik sektöründe dijital pazarlamanın tekrar satın alma niyetine etkisi 2019
SEMİH YILDIZEL Yüksek Lisans Küresel ve Bölgesel Ekonomik İşbirliklerinin Türkiye Ticaretine Etkileri 2019
SERCAN BAYRAM DEMİRCİ Yüksek Lisans KARAYOLU TAŞIMACILIĞI FİRMALARININ SORUNLARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI 2019
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Lojistik Faaliyetlerinin İşletmelerin Pazarlama Performansına Etkisi: Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma (17.06.2020-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı İÇGÜDÜSEL SATIN ALMAYA TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ ÜRÜN İLGİLENİMİ VE ALGILANAN RİSKİN ETKİSİ (02.12.2014-14.04.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı İçgüdüsel Satın Almaya Tüketici Yenilikçiliği Ürün İlgilenimi ve Algılanan Riskin Etkisi (01.04.2014-19.04.2016)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Marka Kent Niğde Projesi (01.03.2018-20.06.2019)
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2020
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017
Makaleler
DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE LOJİSTİK EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ÖZOĞLU BUKET,SENİR GÜL,BÜYÜKKEKLİK ARZUM Uluslararası - Hakemli - CiteFactor, Journal Factor (JF), Scientific Indexing Services (SIS), Root Indexing (RI) ve Asos Index - Özgün Makale - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis 2020
The relationship between environmental awareness, environmental behaviors, and carbon footprint in Turkish households BÜLBÜL HASAN,BÜYÜKKEKLİK ARZUM,TOPAL AYŞE,ÖZOĞLU BUKET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Environmental Science and Pollution Research - Doi: doi.org/10.1007/s11356-020-08813-1 2020
Çevre Bilinci, Çevreci Ev Uygulamaları, Satın Alma Davranışı ve Demografik Faktörler Arasındaki İlişkinin Haneler Kapsamında İncelenmesi BÜLBÜL HASAN,BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, Researchbib, Sobiad - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2019
Pazarlama Literatürüne Lojistik Perspektifinden Bir Bakış: Lojistik Hizmet Sağlayıcılar ve Endüstriyel Pazarlama ÖZOĞLU BUKET Uluslararası - Hakemli - Art Index (Art Research Database, EBSCO) - Özgün Makale - Global Journal of Economics and Business Studies 2019
Çevre bilinci, çevreci ev uygulamaları, satın alma davranışı ve demografik faktörler arasındaki ilişkinin haneler kapsamında incelenmesi BÜLBÜL HASAN,BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET Uluslararası - Hakemli - DOAJ, EBSCO, SOBIAD, DRJI - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: doi.org/10.20875/makusobed.642513 2019
İçgüdüsel satın alma ve demografik özellikler ile ilişkisi: Teknoloji ve giyim ürünlerinde karşılaştırmalı bir analiz ÖZOĞLU BUKET,BÜLBÜL HASAN Uluslararası - Hakemli - Ebsco, Ulakbim - Özgün Makale - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2017
An Analysis of Third Party Logistics’ Performance and CustomerLoyalty ÖZOĞLU BUKET,BÜYÜKKEKLİK ARZUM Uluslararası - Hakemli - EconBiz, Newjour - Özgün Makale - International Journal of Marketing Studies - Doi: https://doi.org/10.5539/ijms.v9n6p55 2017
Türkiye deki İnternet Bankacılığı Hizmetlerinin Önem Başarım Analizi ile Değerlendirilmesi Yozgat İli Örneği KARAMUSTAFA KURTULUŞ,ÖZOĞLU BUKET Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015
Buyer Supplier Relationship in Tourism Supply Chains A Research in Cappadocia Region in Turkey BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET,KEMER EBRU Uluslararası - Hakemli - AGRICOLA, AGRIS, ASCI-Database, Chemical Abstract Services, DOAJ, EMBASE, ISI Web of Knowledge, SCIMAGO, SCOPUS, Thomson ISI - Özgün Makale - Journal of Applied Sciences 2014
Tedarik Zinciri ve İşletme Performansına Bilişim Teknolojilerinin Etkisi BÜLBÜL HASAN,ÖZÇİFÇİ VESİLE,ÖZOĞLU BUKET Uluslararası - Hakemli - ASOS, EBSCO, Index Copernicus, New Jour, CAB Abstracts, ProQuest - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 2014
Kargo Hizmet Sağlayıcılarında Kalitenin Tüketici Davranışına Etkisi Bireysel Tüketici Araştırması BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET,BÜLBÜL HASAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO, TÜBİTAK – ULAKBİM, DOAJ, MLA - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014
Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Riskin Satın Alma Davranışına Etkisi BÜLBÜL HASAN,ÖZOĞLU BUKET Uluslararası - Hakemli - EconLit, EBSCO, TÜBİTAK-ULAKBİM - Özgün Makale - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2014
Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Risk Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması ÖZOĞLU Buket, BÜLBÜL Hasan Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost, ASOS Index - Özgün Makale - Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 2013
The Transportation and Logistics Sector in Turkish Economy A Review about Growth Potential and Education Infrastructure OZOGLU Buket, Buyukkeklik Arzum Uluslararası - Hakemli - ProQuest, IndexCopernicus, EBSCO Publishing Inc., Open J-Gate, DOAJ (Directory of Open Access Journals) - Özgün Makale - The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS 2013
Bildiriler
Çevre bilincinin çevreci ev uygulamaları ve satın alma davranışı üzerine etkisi BÜLBÜL HASAN,BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM)
Supply Chain 4.0: Trends, Challenges and Opportunities TOPAL AYŞE,ÖZOĞLU BUKET,BÜYÜKKEKLİK ARZUM Uluslararası - - (27.06.2018 - 29.06.2018) - ICEB 2018 ULUSLARARASI EKONOMİ VE İŞLETME KONGRESİ
İç Müşterinin Endüstri 4.0 Çıkmazı BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - Uluslararası Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi 5. ICPESS
Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufunun Sürdürülebilir Tüketim Perspektifinden Değerlendirilmesi TOPAL AYŞE,ÖZOĞLU BUKET Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - 5th International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS)
Giyim ve Teknoloji Ürün Kategorisinde Algılanan Risk Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi ÖZOĞLU BUKET,BÜLBÜL HASAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.10.2016 - 23.10.2016) - 4th International Symposium on Development of Kop Region
Kargo Hizmet Sağlayıcılarında Kalitenin Tüketici Davranışına Etkisi: Bireysel Tüketici Araştırması BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET,BÜLBÜL HASAN Ulusal - Tam metin bildiri - (16.05.2013 - 18.05.2013) - II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi
İşletmelerin Lojistik Performans Değerlendirmesi ve Ülkelerin Lojistik Sektöründeki Durumuna Etkisi BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.09.2018 - 15.09.2018) - FISCAOECONOMIA INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
Konaklama İşletmelerinde Alıcı-Tedarikçi İlişkilerinin Belirlenmesi: Kapadokya Bölgesinde Bir Araştırma BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET,KEMER EBRU Ulusal - Tam metin bildiri - (06.12.2012 - 09.12.2012) - 13. Turizm Kongresi
Lojistik Performansın Değerlendirilmesinde Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Kullanımı: Bir Literatür İncelemesi ARSLANHAN HAKAN,ÖZOĞLU BUKET,BÜYÜKKEKLİK ARZUM Ulusal - Tam metin bildiri - (03.05.2018 - 05.05.2018) - 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi
Lojistik Eğitiminde Öğrencilerin Beklentileri ve Kariyer Planları BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET,SENİR GÜL Ulusal - Tam metin bildiri - (03.05.2018 - 05.05.2018) - 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi
Kitap
Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems ÖZOĞLU BUKET,TOPAL AYŞE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Digital Marketing Strategies and Business Trends in Emerging Industries - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-3-030-29738-1 - (Bölüm Sayfaları:375 - 400) 2020
Theories and Critics in Economics Management KÜLTER DEMİRGÜNEŞ BANU,ÖZOĞLU BUKET Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:DIFFUSION OF INNOVATION THEORY ANDCONSUMER INNOVATIVENESS - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:551 - ISBN:978-1-912503-80-3 - (Bölüm Sayfaları:473 - 492) 2019
Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon TOPAL AYŞE,ÖZOĞLU BUKET,BÜYÜKKEKLİK ARZUM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Suppy Chain 4.0: Trends, Challenges and Opportunities - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınlar - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-975-8628-72-8 - (Bölüm Sayfaları:66 - 71) 2018