Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/ Tez adı : Development of redox tolerant solid oxide fuel cells 2008-2013
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Performance anaylsis of an intermediate temperature solid oxide fuel cell 2004-2007
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/ 1999-2004
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI 2021-
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI 2016-2021
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI 2013-2016
Yönetilen Tezler
YELDA SEVÜK Doktora Katı oksit yakıt pili katot mikro yapısının sentetik modellenmesi 2023
AHMET HATİPOĞULLARI Yüksek Lisans Mikro-tüp katı oksit yakıt pillerinde GDC infiltrasyonunun elektrokimyasal performansa etkisi 2023
KIVANÇ KARACAN Doktora PEM Yakıt Pilleri için Sentetik Elektrot Mikroyapı Üretimi ve Optimizasyonu 2023
KEREMHAN BİLGİL Yüksek Lisans Katı Oksit Yakıt Pilleri için Özgün Yassı Tüp Hücre Geliştirilmesi 2023
EMRE UÇAR Doktora Katı Oksit Yakıt Pili Elektrotlarının Mikroyapısal Tasarımı 2023
GÜLŞAH GERMEN TUTAŞ Doktora Mikrotüp Katı Oksit Elektrolizör Geliştirilmesi 2022
ARBEN AVDIU Doktora Katı oksit yakıt pilleri için akış alanı tasarımı ve optimizasyonu 2022
AHMET ALP SÜNEÇLİ Yüksek Lisans Katı Oksit Yakıt Pilleri İçin Özgün Mikrotüp Hücre Geliştirilmesi 2022
ALİ ARI Yüksek Lisans Katı Oksit Yakıt Pili Elektrotlarının Mikroyapısal Optimizasyonu 2021
SEZER ÖNBİLGİN Doktora Şerit döküm yöntemi ile yüksek güç yoğunluğuna sahip mikro-tüp katı oksit yakıt pili (KOYP) geliştirilmesi 2021
EMRE UÇAR Yüksek Lisans Katı oksit yakıt pilleri için ince sac interkonnektörlerle akış alanı geliştirilmesi 2020
KÜBRA KARAKIZ Yüksek Lisans Katalizör infiltreli katı oksit yakıt pili elektrotlarının sentetik mikroyapı üretimi yoluyla analizi ve optimizasyonu 2020
SEZER ÖNBİLGİN Yüksek Lisans Katı oksit yakıt pilleri için pres yöntemiyle interkonnektör geliştirilmesi 2019
GÖKHAN ERYİĞİT Yüksek Lisans Katı oksit yakıt pillerinde katot mikroyapısının hücre performansına etkisi 2019
SEMİHA ÖNBİLGİN Yüksek Lisans Elektrolit destekli katı oksit yakıt pilinde elektrolit şerit döküm kalınlığının mekanik özelliklere ve elektrokimyasal performansa etkisi 2018
MOHAMMAD ZIAUDDIN CHOWDHURY Yüksek Lisans Design and optimization of novel flow fields for pem fuel cells 2017
YELDA ÇİFLİK Yüksek Lisans Doğrudan metan yakıtlı katı oksit yakıt pili anot geliştirilmesi 2015
HATİCE KORKMAZ Yüksek Lisans Katı oksit elektrolizör performansına etki eden parametrelerin deneysel incelenmesi 2015
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı PEM Yakıt Pillerinin Parametrik Performans Analizi (20.12.2016-03.11.2017)
Diğer (Ulusal) Tamamlandı UNİKOP Enerji Evi(Yeşil Enerji Evi) (20.10.2015-29.04.2022)
Diğer (Uluslararası) Tamamlandı Development of a Combined Heat and Power System in Turkey (15.12.2010-20.05.2013)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Hastahaneler için Güneş Enerji Sistemi Kaynaklı PEM Yakıt Pilinden Elektrik, Oksijen ve Hidrojen Üretim Tesisi Kurulması ve Yüksek Basınçlı Elektrolizör Geliştirilmesi (15.12.2006-06.07.2009)
-Tübitak 1001 Tamamlandı Otomatik Kontrollü Metal Hidrür Reaktör Geliştirilmesi (15.09.2021-29.12.2023)
-Tübitak 1001 Tamamlandı Düşük Çalışma Sıcaklığına Sahip Seramik Yakıt Pili için Çok Fonksiyonlu Nanokompozit Malzeme Geliştirilmesi (15.07.2014-15.01.2018)
-Tübitak 1001 Devam Ediyor Özgün Mikrotüp Katı Oksit Yakıt Pili Geliştirilmesi (15.02.2023-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Pres Yöntemiyle Ara Plaka Üretimi ve Katı Oksit Yakıt Pillerine Uygulanması (13.06.2017-13.06.2018)
Diğer (Uluslararası) Devam Ediyor Light-Weight 600 °C Solid Oxide Fuel Cells for Energy Security (LW-SOFC) (03.10.2022-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Electrocatalytic Ammonia Production Using Nitride Conducting Electrolytes (01.11.2019-05.01.2023)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı İHA PEM: İnsansız Hava Araçları için PEM Yakıt Pili Geliştirilmesi (01.09.2018-11.07.2022)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı İnsansız Hava Araçları için Reformat Gaz Dayanımlı Anot Destekli Mikro Katı Oksit Yakıt Pili Sistemi Geliştirilmesi (01.09.2018-10.10.2021)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Katı Oksit Yakıt Pilleri için Dizelin Reformlanmasıyla Hidrojence Zengin Gaz Karışımı Üreten Reformlama ve Yüksek Sıcaklık Desülfürizasyon Ünitelerini İçeren Yakıt Dönüştürücü Sistem Geliştirilmesi (01.09.2014-01.09.2017)
-Tübitak 1003 Tamamlandı Kompakt Katı Oksit Yakıt Pili Mikro-Kojenerasyon Sistemi Geliştirilmesi (01.08.2014-01.02.2018)
Avrupa Birliği Tamamlandı Durable Solid Oxide Fuel Cell Tri generation System for Low Carbon Buildings (01.08.2012-11.05.2017)
TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor Niğde Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Enerji) (01.07.2016-)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı ZIRHLI ARAÇLAR İÇİN YARDIMCI GÜÇ KAYNAĞI GELİŞTİRİLMESİ (01.07.2009-07.09.2017)
BAP Tamamlandı Beş Hücreli Anot Destekli Katı Oksit Yakıt Pili Stak Geliştirilmesi (-)
Avrupa Birliği Tamamlandı Development of a 1 kW direct alcohol low temperature solid oxide fuel cell (-)
Avrupa Birliği Tamamlandı Development of advanced low temperature SOFCs for residential polygeneration units (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı KATI OKSİT YAKIT PİLLERİ İÇİN ANOT DESTEKLİ MEMBRAN ELEKTROT GURUBU GELİŞTİRİLMESİ (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı KATI OKSİT YAKIT PİLLERİ İÇİN SERAMİK TABANLI INTERKONNEKTOR GELİŞTİRİLMESİ (-)
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2021
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2018
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017
Müdür NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014-2016
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2016
Ödüller
Bilimsel Yayın Ödülü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2015
Bilimsel Yayın Ödülü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2016
Bilimsel yayın ödülü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2014
Bilimsel yayın ödülü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2013
Bilimsel Yayın Ödülü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2017
Niğde’xxnin En’xxleri Niğde Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti Sivil Toplum Kuruluşu, TÜRKİYE 2015
Niğde’nin En’leri 2019 Niğde Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti Diğer, TÜRKİYE 2019
Patentler
SECTION H - ELECTRICITY Patent Özgün Basamak Tipi Elektrolit Tasarımına Sahip Yüksek Performanslı Katı Oksit Yakıt Pili (KOYP) Membran Elektrot Grubu (MEG) Üretimi Patent Başvuru Sahipleri:VESTEL SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Patent Buluş Sahipleri:Bora Timurkutluk,Çiğdem Timurkutluk,İbrahim Pamuk,Sevgi Fettah,Sadig Guliyev 2015
SECTION H - ELECTRICITY Patent Özgün Izgara Tipi Elektrolit Tasarımına Sahip Yüksek Performanslı Katı Oksit Yakıt Pili (KOYP) Membran Elektrot Grubu (MEG) Üretimi. Patent Başvuru Sahipleri:VESTEL SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Patent Buluş Sahipleri:Bora Timurkutluk,Çiğdem Timurkutluk,İbrahim Pamuk,Sevgi Fettah,Sadig Guliyev 2015
Makaleler
Quantitative estimation of triple phase boundaries in solid oxide fuel cell electrodes via artificial neural network TİMURKUTLUK BORA, Çiflik Yelda, SONUGÜR GÜRAY, ALTAN TOLGA, GENÇ ÖMER Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fuel - Doi: 10.1016/j.fuel.2023.129687 2024
Microtubular solid oxide fuel cells decorated with gadolinium doped ceria nanoparticles Hatipogullari Ahmet, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, ÖNBİLGİN SEZER, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Ceramics International - Doi: 10.1016/j.ceramint.2023.12.099 2024
Effects of tape thickness on the fabrication and performance of microtubular solid oxide fuel cells manufactured by tape casting ALTAN TOLGA, ÖNBİLGİN SEZER, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2024.02.071 2024
Effect of expanded natural graphite addition and copper coating on reaction kinetics and hydrogen storage characteristics of metal hydride reactors Atalmis Gamze, TOROS SERKAN, TİMURKUTLUK BORA, KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2023.12.147 2024
Manufacturability of bolt-microtubular anode supports for solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK BORA, ÖNBİLGİN SEZER, ALTAN TOLGA, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF POWER SOURCES - Doi: 10.1016/j.jpowsour.2023.233971 2024
Fabrication and optimization of LSM infiltrated cathode electrode for anode supported microtubular solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, Yildirim Fuat, Toruntay Furkan, ÖNBİLGİN SEZER, YAĞIZ MİKAİL, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.12.141 2023
2D-axisymmetrical modeling and experimental study of hydrogen absorption in copper coated metal hydride Atalmis Gamze, TOROS SERKAN, TİMURKUTLUK BORA, KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2023.06.091 2023
Novel concept of bolt-microtubular geometry for solid oxide fuel cells ALTAN TOLGA, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, ÖNBİLGİN SEZER, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF POWER SOURCES - Doi: 10.1016/j.jpowsour.2023.233243 2023
Microstructural design of solid oxide fuel cell electrodes by micro-modeling coupled with artificial neural network TİMURKUTLUK BORA, Ciflik Yelda, SONUGÜR GÜRAY, ALTAN TOLGA, GENÇ ÖMER, ÇOLAK ANDAÇ BATUR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Powder Technology - Doi: 10.1016/j.powtec.2023.118551 2023
Effect of reduced graphene oxide addition on cathode functional layer performance in solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, ZAN RECEP, TİMURKUTLUK BORA, Toruntay Furkan, ÖNBİLGİN SEZER, Hasret Onur, ALTUNTEPE ALİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.11.082 2023
Estimation of microscale redox tolerance for Ni-based solid oxide fuel cell anodes via three-dimensional finite element modeling ALTAN TOLGA, ÇELİK SELAHATTİN, TOROS SERKAN, KORKMAZ HABİP GÖKAY, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.10.019 2023
Optimizing infiltration parameters of nanostructured anode electrode in solid oxide fuel cells Yildirim Fuat, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Ceramics International - Doi: 10.1016/j.ceramint.2023.04.199 2023
Development of titanium bipolar plates fabricated by additive manufacturing for PEM fuel cells in electric vehicles ÇELİK SELAHATTİN, TİMURKUTLUK BORA, Aydın Uğur, YAĞIZ MİKAİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Elsevier BV - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.08.282 2022
Impact of lamination conditions on microtubular solid oxide fuel cells fabricated by tape casting coupled with isostatic pressing ALTAN TOLGA, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Power Sources - Doi: 10.1016/j.jpowsour.2022.231369 2022
Nanoengineering electrode for yttria-stabilized zirconia-based symmetrical solid oxide fuel cells to achieve superior output performance Beshiwork Bayu Admasu, Teketel Birkneh Sirak, Luo Xiaoyan, Tian Dong, Yang Quan, Zhu Shiyue, Chen Yonghong, TİMURKUTLUK BORA, Lin Bin Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Separation and Purification Technology - Doi: 10.1016/j.seppur.2022.121174 2022
Mesh patterned electrolyte supports for high-performance solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, ALTAN TOLGA, ÖNBİLGİN SEZER, Yildirim Fuat, YAĞIZ MİKAİL, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Energy Research - Doi: 10.1002/er.7872 2022
Preface to the special issue on '5th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC2021)' TİMURKUTLUK BORA, ÇOLPAN CAN ÖZGÜR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özet - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.04.256 2022
Synthetical designing of solid oxide fuel cell electrodes: Effect of particle size and volume fraction TİMURKUTLUK BORA, Çiflik Yelda, ALTAN TOLGA, GENÇ ÖMER Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.07.071 2022
Tape casting coupled with isostatic pressing as an alternative fabrication method for microtubular solid oxide fuel cells ALTAN TOLGA, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, TİMURKUTLUK BORA, ÇELİK SELAHATTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.01.053 2022
Investigation of external compression in scaling up of planar solid oxide fuel cells ÖNBİLGİN SEZER, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, TİMURKUTLUK BORA, ÇELİK SELAHATTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2021.11.064 2022
Effects of pore former type on mechanical and electrochemical performance of anode support microtubes in solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, ÖNBİLGİN SEZER, TİMURKUTLUK BORA, Pamuk İbrahim Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.01.178 2022
Development of ceramic fiber reinforced glass ceramic sealants for microtubular solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, Toruntay Furkan, ÖNBİLGİN SEZER, Atalmis Gamze, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Ceramics International - Doi: 10.1016/j.ceramint.2022.02.105 2022
Fabrication of glass ceramic sealants with ceramic fiber filler for solid oxide fuel cells Toruntay Furkan, Atalmis Gamze, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Ceramics International - Doi: 10.1016/j.ceramint.2021.10.161 2022
Improving the electrochemical performance of solid oxide fuel cells by surface patterning of the electrolyte TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, ALTAN TOLGA, Yildirim Fuat, ÖNBİLGİN SEZER, YAĞIZ MİKAİL, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Power Sources - Doi: 10.1016/j.jpowsour.2021.230489 2021
Engineering solid oxide fuel cell electrode microstructure by a micro-modeling tool based on estimation of TPB length TİMURKUTLUK BORA, ALTAN TOLGA, TOROS SERKAN, GENÇ ÖMER, ÇELİK SELAHATTİN, KORKMAZ HABİP GÖKAY Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2021.01.165 2021
Development of high performance and low-cost solid oxide fuel cell stacks: Numerical optimization of flow channel geometry TİMURKUTLUK BORA, UÇAR EMRE Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Energy Research - Doi: 10.1002/er.7129 2021
Comparison of electrolyte fabrication techniques on the performance of anode supported solid oxide fuel cells ÖNBİLGİN SEZER,TİMURKUTLUK BORA,Timurkutluk Çiğdem,ÇELİK SELAHATTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2020.01.097 2020
Experimental optimization of the fabrication parameters for anode-supported micro-tubular solid oxide fuel cells Timurkutluk Çiğdem,TİMURKUTLUK BORA,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2020.06.060 2020
Novel structured anode-supported solid oxide fuel cells with porous GDC interlayers TİMURKUTLUK BORA, Dokuyucu Semiha, ÖNBİLGİN SEZER Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Ceramics International 2020
Design and fabrication of novel interconnectors for solid oxide fuel cells via rubber pad forming TİMURKUTLUK BORA,ÖNBİLGİN SEZER Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH 2020
Effects of solid loading on joining and thermal cycling performance of glass-ceramic sealing pastes for solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK BORA,ÇELİK SELAHATTİN,Ucar Emre Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - CERAMICS INTERNATIONAL - Doi: 10.1016/j.ceramint.2019.03.207 2019
Glass fiber reinforced sealants for solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK BORA,ALTAN TOLGA,ÇELİK SELAHATTİN,Timurkutluk Çiğdem,PALACI YÜKSEL Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2019.05.116 2019
Influence of doctor blade gap on the properties of tape cast NiO/YSZ anode supports for solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK BORA,ÇELİK SELAHATTİN,Ucar Emre Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - CERAMICS INTERNATIONAL - Doi: 10.1016/j.ceramint.2018.10.221 2019
Performance evaluation of ejector with different secondary flow directions and geometric properties for solid oxide fuel cell applications GENÇ ÖMER,TİMURKUTLUK BORA,TOROS SERKAN Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF POWER SOURCES - Doi: 10.1016/j.jpowsour.2019.03.010 2019
Determination of formability characteristics of Crofer 22 APU sheets as interconnector for solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK BORA,TOROS SERKAN,ÖNBİLGİN SEZER,KORKMAZ HABİP GÖKAY Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.04.243 2018
Geometric optimization of an ejector for a 4 kW SOFC system with anode off-gas recycle GENÇ ÖMER,TOROS SERKAN,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.03.213 2018
Numerical Investigation of Convergent and Divergent Parallel Flow Fields for PEMFCs TİMURKUTLUK BORA,Chowdhury Mohammad Ziauddin Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fuel Cells - Doi: 10.1002/fuce.201800029 2018
The role of tape thickness on mechanical properties and performance of electrolyte supports in solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK BORA,Dokuyucu Semiha Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - CERAMICS INTERNATIONAL - Doi: 10.1016/j.ceramint.2018.06.205 2018
Transport phenomena of convergent and divergent serpentine flow fields for PEMFC Chowdhury Mohammad Ziauddin,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - ENERGY - Doi: 10.1016/j.energy.2018.07.143 2018
Influence of sintering support design on the properties of NiO-YSZ anode support micro-tubes TİMURKUTLUK BORA,Timurkutluk Çiğdem,TOROS SERKAN,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Ceramics International - Doi: 10.1016/j.ceramint.2017.12.204 2018
Determination of formability characteristics of Crofer 22 APU sheets as interconnector for solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK BORA,TOROS SERKAN,ÖNBİLGİN SEZER,KORKMAZ HABİP GÖKAY Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.04.243 2018
Determination of optimum ejector operating pressures for anodic recirculation in SOFC systems GENÇ ÖMER,TOROS SERKAN,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2017.06.179 2017
Purity investigation of hydrogen produced by hydrolysis of sodium borohydride via phosphoric acid process Kuliyev Sadig,Fettah Sevgi,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - ESCI: Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - Chemical Problems 2017
Design and fabrication of novel anode flow-field for commercial size solid oxide fuel cells CANAVAR MURAT,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Journal of Power Sources - Doi: 10.1016/j.jpowsour.2017.02.020 2017
Effects of operation temperature and reactant gas humidity levels on performance of PEM fuel cells ÖZEN DİLEK NUR,TİMURKUTLUK BORA,Altınışık Kemal Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - RENEWABLE SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS - Doi: 10.1016/j.rser.2016.01.040 2016
A review on cell stack designs for high performance solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK BORA,Timurkutluk Cigdem,MAT MAHMUT DURSUN,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - RENEWABLE SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS - Doi: 10.1016/j.rser.2015.12.034 2016
Investigation of micro tube solid oxide fuel cell fabrication using extrusion method MAT ABDULLAH,CANAVAR MURAT,TİMURKUTLUK BORA,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2015.12.203 2016
Effects of fabrication parameters on the performance of solid oxide electrolyzer cell Korkmaz Hatice,TİMURKUTLUK BORA,Timurkutluk Çiğdem Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.02.005 2016
Investigation of temperature distribution and performance of SOFC short stack with without machined gas channels CANAVAR MURAT,MAT ABDULLAH,ÇELİK SELAHATTİN,TİMURKUTLUK BORA,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.02.045 2016
A review on micro level modeling of solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.02.089 2016
Development of anodes for direct oxidation of methane fuel in solid oxide fuel cells Akdeniz Yelda,TİMURKUTLUK BORA,Timurkutluk Çiğdem Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.03.169 2016
The role of lamination conditions on electrochemical and mechanical performance of ceramic electrolytes for solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Ceramics International - Doi: 10.1016/j.ceramint.2014.09.140 2015
Strength evaluation of glass ceramic composites containing yttria stabilized zirconia after thermal cycling TİMURKUTLUK BORA,Çiflik Yelda,Korkmaz Hatice Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Ceramics International - Doi: 10.1016/j.ceramint.2015.01.153 2015
Mechanical and electrochemical behavior of novel electrolytes based on partially stabilized zirconia for solid oxide fuel cells ÇELİK SELAHATTİN,TİMURKUTLUK BORA,TOROS SERKAN,Çiğdem Timurkutluk Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Ceramics International - Doi: 10.1016/j.ceramint.2015.03.104 2015
A Performance Prediction Tool for Solid Oxide Fuel Cells after Single Redox Cycle TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fuel Cells - Doi: 10.1002/fuce.201400064 2015
Eğilme dayanımı iyileştirilmiş anot destekli katı oksit yakıt pili geliştirilmesi KOÇ SAFA, TİMURKUTLUK BORA, ÇELİK SELAHATTİN Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (MTBVT),EBSCOhost Veri Tabanı,Springer, Global Science Journals - Özgün Makale - Havacılık ve Uzay Teknoloji 2014
Effects of ceramic based pastes on electrochemical performance of solid oxide fuel cells MAT ABDULLAH, TİMURKUTLUK BORA, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Ceramics International - Doi: 10.1016/j.ceramint.2014.01.073 2014
Effects of anode fabrication parameters on the performance and redox behavior of solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Journal of Power Sources - Doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.02.023 2014
Electrochemical behaviour and sulfur tolerance of VxMo(1−x)Oy as solid oxide fuel cell anode BEYRİBEY PRICE DİDEM BERCESTE, TİMURKUTLUK BORA, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, MAT MAHMUT DURSUN Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - CERAMICS INTERNATIONAL - Doi: 10.1016/j.ceramint.2013.02.045 2013
Measurement of the temperature distribution in a large solid oxide fuel cell short stack ÇELİK SELAHATTİN,TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2013.06.024 2013
Novel structured electrolytes for solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK BORA, ÇELİK SELAHATTİN, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, MAT MAHMUT DURSUN, KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF POWER SOURCES - Doi: 10.1016/j.jpowsour.2012.04.021 2012
Development of high-performance anode supported solid oxide fuel cell TİMURKUTLUK BORA, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, MAT MAHMUT DURSUN, KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH - Doi: 10.1002/er.1921 2012
Design and fabrication of stair-step-type electrolyte structure for solid oxide fuel cells PALACI YÜKSEL, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Energy Research - Doi: 10.1002/er.2958 2012
Novel electrolytes for solid oxide fuel cells with improved mechanical properties TİMURKUTLUK BORA,ÇELİK SELAHATTİN,Timurkutluk Cigdem,MAT MAHMUT DURSUN,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - International Journal of Hydrogen Energy - Doi: 10.1016/j.ijhydene.2012.06.103 2012
Effects of electrolyte pattern on mechanical and electrochemical properties of solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK BORA,ÇELİK SELAHATTİN,TOROS SERKAN,Timurkutluk Cigdem,MAT MAHMUT DURSUN,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Ceramics International - Doi: 10.1016/j.ceramint.2012.04.008 2012
Anode-supported solid oxide fuel cells with ion conductor infiltration TİMURKUTLUK BORA, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, MAT MAHMUT DURSUN, KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Energy Research - Doi: 10.1002/er.1832 2011
Novel structured gadolinium doped ceria based electrolytes for intermediate temperature solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK BORA,timurkutluk cigdem,MAT MAHMUT DURSUN,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Journal of Power Sources - Doi: 10.1016/j.jpowsour.2011.07.047 2011
Bildiriler
Development of bolt-microtubular solid oxide fuel cells ÖNBİLGİN SEZER, ALTAN TOLGA, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Özet bildiri - (17.07.2023 - 21.07.2023) - The 7th International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion (mESC-IS 23)
KATI OKSİT YAKIT PİLLERİ İÇİN NİKEL İNFİLTRELİ ANOT ELEKTROTLARININ GELİŞTİRİLMESİ Yildirim Fuat, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.10.2022 - 15.10.2022) - 2nd International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM)
Partikül Boyutunun Katı Oksit Yakıt Pili Elektrot Performansına Olan Etkisinin Sentetik Mikroyapılar Üzerinde İncelenmesi TİMURKUTLUK BORA, Çiflik Yelda, ALTAN TOLGA, GENÇ ÖMER Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.06.2022 - 24.06.2022) - TURK-COSE 2022: IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering
LSM infiltrated Cathode Electrode for Anode-Supported Microtubular SOFCs TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, Yildirim Fuat, Toruntay Furkan, ÖNBİLGİN SEZER, YAĞIZ MİKAİL, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.01.2022 - 26.01.2022) - 6th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2022)
Three-dimensional Finite Element Analysis for RedOx Cycling on Ni-based Solid Oxide Fuel Cell Anodes ALTAN TOLGA, ÇELİK SELAHATTİN, TOROS SERKAN, KORKMAZ HABİP GÖKAY, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.01.2022 - 26.01.2022) - 6th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2022)
Effect on reduced Graphene Oxide (rGO) on Cathode Functional Layer for Solid Oxide Fuel Cells TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, ZAN RECEP, TİMURKUTLUK BORA, Toruntay Furkan, ÖNBİLGİN SEZER, ALTUNTEPE ALİ, Hasret Onur Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.01.2022 - 26.01.2022) - 6th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2022)
Modeling of sheet hydroforming of metallic interconnectors for solid oxide fuel cells KORKMAZ HABİP GÖKAY, UÇAR EMRE, TOROS SERKAN, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.05.2021 - 28.05.2021) - 5th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2021)
Fuel cell systems for submarines Pamuk İbrahim, Aydin Ugur, ÇELİK SELAHATTİN, TİMURKUTLUK BORA, TOROS SERKAN, KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.05.2021 - 28.05.2021) - 5th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2021)
Effect of catalyst microstructures on steam methanol reforming process Bedir Ece, Sutcu Samet, Sahingoz Nurbanu, Ciflik Yelda, Pamuk İbrahim, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.05.2021 - 28.05.2021) - 5th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2021)
Effects of increasing the electrolyte surface area on the electrochemical performance TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, ALTAN TOLGA, Yildirim Fuat, ÖNBİLGİN SEZER, YAĞIZ MİKAİL, TİMURKUTLUK BORA, ÇELİK SELAHATTİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.05.2021 - 28.05.2021) - 5th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2021)
Fabrication of micro-tubular solid oxide fuel cells by tape casting method ALTAN TOLGA, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, TİMURKUTLUK BORA, ÇELİK SELAHATTİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.05.2021 - 28.05.2021) - 5th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2021)
Development of ceramic-fiber reinforced sealants for solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, Atalmis Gamze, ÖNBİLGİN SEZER, Toruntay Furkan, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.05.2021 - 28.05.2021) - 5th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2021)
Development of a high performance PEM fuel cell stack with open-cathode titanium bipolar plate for unmanned aerial vehicles Aydın Uğur, Erdemir Omer, Cogenli Selim, ÇELİK SELAHATTİN, TOROS SERKAN, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.05.2021 - 28.05.2021) - 5th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2021)
Investigation of contact problem in planar solid oxide fuel cells ÖNBİLGİN SEZER, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, TİMURKUTLUK BORA, ÇELİK SELAHATTİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.05.2021 - 28.05.2021) - 5th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2021)
Development of LPG powered micro-tubular solid oxide fuel cell system for unmanned aerial vehicles Aydın Uğur, Pamuk İbrahim, Talu Kerem, Erdemir Omer, TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, ÇELİK SELAHATTİN, TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.05.2021 - 28.05.2021) - 5th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2021)
Influence of extrusion slurry composition on the properties of NiO-YSZ anode supported micro-tubes TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, Atalmis Gamze, Aydin Ugur, TİMURKUTLUK BORA, KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019)
The Effect of Three Phase Boundaries (TPBs) Formed by GDC Interlayer on the Performance of Anode Supported Solid Oxide Fuel Cell TİMURKUTLUK BORA,DOKUYUCU SEMİHA,ÖNBİLGİN SEZER Uluslararası - Özet bildiri - (11.09.2019 - 13.09.2019) - mESC-IS2019
Hydrojen and fuel cell R&D studies at DrV-Clean Energy Research Center TİMURKUTLUK ÇİĞDEM, TİMURKUTLUK BORA, ÇELİK SELAHATTİN, TOROS SERKAN, KAPLAN YÜKSEL, Bahar Dogan Almıla, Pamuk İbrahim, Aydin Ugur Uluslararası - Özet bildiri - (27.07.2019 - 29.07.2019) - 1st International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM)
Development of a solid oxide fuel cell stack with high energy density ÖNBİLGİN SEZER,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Özet bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - ICETEM
Effects of Thermal Cycling on Joint Strength of Glass-Ceramic Sealing Performance for Solid Oxide Fuel Cells UÇAR EMRE,TİMURKUTLUK BORA,ÇELİK SELAHATTİN Uluslararası - Özet bildiri - (20.06.2019 - 23.06.2019) - 4th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2019)
Effect of Electrolyte Coating Parameters and Different SinteringTemperatures on Performance of Anode Supported Planar Solid Oxide Fuel Cells ÖNBİLGİN SEZER,TİMURKUTLUK ÇİĞDEM,ÇELİK SELAHATTİN,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.06.2019 - 23.06.2019) - IHTEC-2019
Katı Oksit Yakıt Pilleri için Cam-Seramik Sızdırmazlık Elemanının Yapışma Parametrelerinin İncelenmesi UÇAR EMRE,TİMURKUTLUK ÇİĞDEM,TİMURKUTLUK BORA,ÇELİK SELAHATTİN Ulusal - Özet bildiri - (10.05.2018 - 11.05.2018) - 6. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi
Katı Oksit Yakıt Pillerinde Test Parametrelerinin Performansa Etkilerinin İncelenmesi ÖNBİLGİN SEZER,DOKUYUCU Semiha,ÇELİK SELAHATTİN,TİMURKUTLUK BORA,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Özet bildiri - (10.05.2018 - 11.05.2018) - UGHEK 2018
Effects Of Ejector Outlet And Exhaust Inlet Angles On A FuelEjector Performance For Solıd Oxıde Fuel Cells GENÇ ÖMER,TOROS SERKAN,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 29.04.2018) - International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS 2018)
Influence Of Anode Exhaust Gas Flow Dırectıon On ThePerformance Of A Fuel Ejector Performance For Solıd OxıdeFuel Cells GENÇ ÖMER,TOROS SERKAN,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 29.04.2018) - International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS 2018)
Determination of Ejector Performance for 4 KW SOFC System Through Geometrical Approach GENÇ ÖMER,TOROS SERKAN,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.05.2017 - 20.05.2017) - IRENEC 2017
Numerical Investigation of the Effect of Channel Depth on PEM Fuel Cell Performance Chowdhury Mohammad Ziauddin,TİMURKUTLUK BORA,TOROS SERKAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - 2nd International Defense Industry Symposium
Ekstrüzyon çamuru ve sinterleme sıcaklığının mikro-tüp katı oksit yakıt pili mikro yapısına etkisi Timurkutluk Çiğdem,Akdeniz Yelda,Aydın Uğur,TİMURKUTLUK BORA,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - 2nd International Defense Industry Symposium
Recent advances on micro level modeling of solid oxide fuel cells TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN Uluslararası - Özet bildiri - (07.09.2015 - 09.09.2015) - International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion
Investigation of micro tube solid oxide fuel cell fabrication using extrusion method MAT ABDULLAH,Yasar Hakan,Kucuk Ufuk,Iseri Berkan,Kabasakaloglu Levent Furkan,CANAVAR MURAT,Catik Ugur,TİMURKUTLUK BORA,Pamuk Ibrahim,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Özet bildiri - (07.09.2015 - 09.09.2015) - International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion
Investigation of temperature distribution and performance on single SOFC stack with without machined gas channels Sanlı Esra,uysal volkan,CANAVAR MURAT,MAT ABDULLAH,GENÇ ÖMER,ÇELİK SELAHATTİN,TİMURKUTLUK BORA,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Özet bildiri - (07.09.2015 - 09.09.2015) - International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion
Effects of fabrication parameters on the performance of solid oxide electrolyzer cell Korkmaz Hatice,TİMURKUTLUK BORA,Timurkutluk Cigdem Uluslararası - Özet bildiri - (07.09.2015 - 09.09.2015) - International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion
Investigation of mechanical properties of Crofer 22 APU sheets for SOFC applications CANAVAR MURAT,TOROS SERKAN,TİMURKUTLUK BORA,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.09.2015 - 09.09.2015) - International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion
Investigation of micro tube solid oxide fuel cell fabrication parameters by produced phase inversion method MAT ABDULLAH,Iseri Berkan,Kabasakaloglu Levent Furkan,Yasar Hakan,Kucuk Ufuk,TOROS SERKAN,TİMURKUTLUK BORA,Kuliyev Sadik,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.09.2015 - 09.09.2015) - International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion
Investigation of thermal cycle properties of glass ceramic sealant for SOFC CANAVAR MURAT,MAT ABDULLAH,ÇELİK SELAHATTİN,TİMURKUTLUK BORA,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.09.2015 - 09.09.2015) - nternational Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion
Development of anodes for direct oxidation of methane fuel in solid oxide fuel cells Akdeniz Yelda,TİMURKUTLUK BORA,Cigdem Timurkutluk Uluslararası - Tam metin bildiri - (07.09.2015 - 09.09.2015) - International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion
Three Dimensional Synthetic Microstructure Generatıon For Solid Oxide Fuel Cell Electrode Koç Safa,Yücel Fethi,TOROS SERKAN,ÇELİK SELAHATTİN,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.07.2015 - 30.07.2015) - International Conference On Mechanics And Materials In Design
Three Dimensional Synthetic Microstructure Generatıon For Solid Oxide Fuel Cell Electrode Koç Safa,Yücel Fethi,ÇELİK SELAHATTİN,TOROS SERKAN,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.07.2015 - 30.07.2015) - International Conference On Mechanics And Materials In Design
Effects of Lamination Conditions on the Performance of Anode Supported Solid Oxide Fuel Cells TİMURKUTLUK BORA,Timurkutluk Çiğdem,Çiflik Yelda,Korkmaz Hatice,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.07.2015 - 31.07.2015) - ECS Conference on Electrochemical Energy Conversion Storage with SOFC-XIV - Doi: 10.1149/06801.2357ecst
İzostatik Pres Parametrelerinin Katı Oksit Yakıt Pili üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Korkmaz Hatice,TİMURKUTLUK BORA,Timurkutluk Çiğdem,Çiflik Yelda,İbrahim Pamuk,Bahar Doğan Almıla,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Tam metin bildiri - (09.04.2015 - 10.04.2015) - 1. Savunma Sempozyumu
GDC Eklentisinin Katı Oksit Yakıt Pili Katot Performansına olan Etkisi Çiflik Yelda,TİMURKUTLUK BORA,Timurkutluk Çiğdem,Korkmaz Hatice,İbrahim Pamuk,Bahar Doğan Almıla,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Tam metin bildiri - (09.04.2015 - 10.04.2015) - 1. Savunma Sempozyumu
Katot üretim parametrelerinin katı oksit yakıt pili performansına olan etkisi Timurkutluk Çiğdem,KAPLAN YÜKSEL,Pamuk İbrahim,Bahar Doğan Almıla,TİMURKUTLUK BORA Ulusal - Tam metin bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Elektrolit üretim parametrelerinin katı oksit yakıt pili performansına olan etkisi Korkmaz Hatice,TİMURKUTLUK BORA,Pamuk İbrahim,Bahar Doğan Almıla,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Tam metin bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Anot üretim parametrelerinin katı oksit yakıt pili performansına olan etkisi Çiflik Yelda,TİMURKUTLUK BORA,Pamuk İbrahim,Bahar Doğan Almıla,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Tam metin bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
KOYP Stağında ideal hava ve yakıt oranlarının incelenmesi MAT ABDULLAH,CANAVAR MURAT,GENÇ ÖMER,TİMURKUTLUK BORA,Timurkutluk Çiğdem,ÇELİK SELAHATTİN,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Tam metin bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
The effects of mesh and interconnector design on SOFC performance CANAVAR MURAT,TİMURKUTLUK BORA,KAPLAN YÜKSEL,MAT MAHMUT DURSUN,Veziroğlu Nejat Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.06.2014 - 12.06.2014) - International Conference on Clean Energy 2014
Pres koşullarının YSZ elektrolit mekanik ve elektrokimyasal performansına olan etkisi Timurkutluk Çiğdem,TİMURKUTLUK BORA,Korkmaz Hatice,Çiflik Yelda,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Özet bildiri - (22.05.2014 - 23.05.2014) - IV. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi
YSZ eklentisinin cam seramik sızdırmazlık ısıl döngü dayanımına olan etkisi Çiflik Yelda,TİMURKUTLUK BORA,Korkmaz Hatice,Timurkutluk Çiğdem,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Özet bildiri - (22.05.2014 - 23.05.2014) - IV. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi
Katı oksit yakıt pilleri için yüksek performanslı özgün elektrolit geliştirilmesi TİMURKUTLUK BORA,KAPLAN YÜKSEL,Timurkutluk Çiğdem,Çiflik Yelda,Korkmaz Hatice Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2014 - 30.04.2014) - 1st International Plasma Technologies Congress
Optimum flow field geometry and mesh configurations for SOFC CANAVAR MURAT,KAPLAN YÜKSEL,TİMURKUTLUK BORA,MAT ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.04.2014 - 04.04.2014) - Fuel Cell 2014 Science Technology
High performance electrolyte supported solid oxide fuel cell SOFC with novel electrolyte design TİMURKUTLUK BORA,Timurkutluk Çiğdem,Kuliyev Sadig Uluslararası - Özet bildiri - (04.09.2013 - 08.09.2013) - 10th International Electrochemistry Meeting
Katı oksit yakit pilleri redoks modellemesi TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN Ulusal - Tam metin bildiri - (09.12.2011 - 09.12.2011) - II. İleri Teknoloji Calışayı
Katot üretim parametrelerinin katı oksit yakıt pili oksijen indirgenme mekanizmasina olan etkisi Timurkutluk Çiğdem,TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN Ulusal - Tam metin bildiri - (09.12.2011 - 09.12.2011) - II. İleri Teknoloji Çalıştayı
Katı oksit yakit pilleri için kontak malzeme geliştirilmesi MAT ABDULLAH,KAPLAN YÜKSEL,MAT MAHMUT DURSUN,Timurkutluk Çiğdem,TİMURKUTLUK BORA Ulusal - Tam metin bildiri - (09.12.2011 - 09.12.2011) - II. İleri Teknoloji Çalıştayı
Katı oksit yakıt hücresinde sıcaklık dağılımına operasyon şartlarinin etkisi ÇELİK SELAHATTİN,TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN Ulusal - Tam metin bildiri - (09.12.2011 - 09.12.2011) - II. İleri Teknoloji Çalıştayı
Effects of operating conditions on the temperature distribution in a SOFC short stack ÇELİK SELAHATTİN,MAT MAHMUT DURSUN,TİMURKUTLUK BORA Uluslararası - Özet bildiri - (09.10.2011 - 14.10.2011) - 220th ECS Meeting and Electrochemical Energy Summit
Measurement and prediction of temperature distribution in a SOFC short stack ÇELİK SELAHATTİN,TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Özet bildiri - (01.05.2011 - 06.05.2011) - 219th ECS Meeting
The effects of anode microstructure on the performance of anode supported solid oxide fuel cell Timurkutluk Çiğdem,TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2010 - 17.09.2010) - 10th International Conference on Clean Energy
Development of a high performance anode supported solid oxide fuel cell TİMURKUTLUK BORA,Timurkutluk Çiğdem,MAT MAHMUT DURSUN,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.07.2010 - 07.07.2010) - 2nd International Conference on Nuclear Renewable Energy Resources
Effect of processing parameters on the performance of an nano ion conductor infiltrated solid oxide fuel cells Timurkutluk Çiğdem,TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2010 - 16.06.2010) - ASME 2010 8th International Fuel Cell Science, Engineering Technology Conference
Anot yapısının anot destekli orta sıcaklık katı oksit yakıt pili performansına olan etkisi Timurkutluk Çiğdem,TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Özet bildiri - (15.10.2009 - 16.10.2009) - IV. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi ve Sergisi
Nano iyonik iletken infiltre edilmiş anot destekli katı oksit yakıt pili Timurkutluk Çiğdem,TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Özet bildiri - (15.10.2009 - 16.10.2009) - IV. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi ve Sergisi
Effect of Nano Ion Conductor Infiltration on the Performance of Anode Supported Solid Oxide Fuel Cells TİMURKUTLUK BORA,Timurkutluk Çiğdem,MAT MAHMUT DURSUN,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2009 - 09.10.2009) - ECS Transactions - Doi: 10.1149/1.3205567
Orta sıcaklık katı oksit yakıt pili içerisindeki sıcaklık dağılımına etki eden çalışma parametrelerinin incelenmesi TİMURKUTLUK BORA,Timurkutluk Çiğdem,MAT MAHMUT DURSUN,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Tam metin bildiri - (24.06.2009 - 27.06.2009) - 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi
Heat and mass transfer analysis in intermediate temperature solid oxide fuel cells IT SOFC TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN,KAPLAN YÜKSEL Uluslararası - Özet bildiri - (03.06.2007 - 08.06.2007) - 13th International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems
Doğrudan metanol yakıt pili DMYP performansının deneysel incelenmesi TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Tam metin bildiri - (17.07.2006 - 17.07.2006) - Ulusal Hidrojen Kongresi
Katı oksit yakıt pillerinde kullanılan interkonnektör malzemelerinin araştırılması TİMURKUTLUK BORA,MAT MAHMUT DURSUN,KAPLAN YÜKSEL Ulusal - Tam metin bildiri - (17.07.2006 - 17.07.2006) - Ulusal Hidrojen Kongresi