Eğitim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÜROLOJİ ANABİLİM DALI/ Tez adı : BÖBREK TÜMÖRLÜ HASTALARIN TANI VE TAKİBİNDE KARBONİK ANHİDRAZ- IX VE HİPOKSİ İNDÜKLENEBİLİR FAKTÖR 1-ALFA'NIN PROGNOSTİK DEĞERİ 2010-2010
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ/TIP PR./ 1998-2004
Akademik Unvanlar
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÜROLOJİ ANABİLİM DALI 2017-
İdari Görevler
İSTANBUL 1 NOLU KAMU HASTANELERİ BAŞKAN YARDIMCISI (TIBBİ BAŞKAN) DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) 2021-
BAŞHEKİM NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2021
Ödüller
2012 Turkısh Journal Of Urology Dergisi En İyi Araştırma Yazısı Ödülü Türk Üroloji Derneği Mesleki Dernekler, TÜRKİYE 2012
en iyi sözlü bildiri üçüncülük ödülü 1.çocuk üroloji kongresi Mesleki Dernekler, TÜRKİYE 2021
European Urological Scholarship Programme (EUSP) EAU Yurtdışı Üniversite, İSPANYA 2016
Makaleler
Hand-assisted laparoscopic donor nephrectomy: 1864 cases in 15 years of experience GÜNAYDIN BİLAL, UÇAR TAHA, ARPALI EMRE, AKYOLLU BAŞAK, AKINCI SERKAN, KARATAŞ CİHAN, ÖZTORUN KENAN, KOÇAK BURAK Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES - Doi: 10.55730/1300-0144.5438 2022
Assistant port is unnecessary for robotic-assisted laparoscopic pyeloplasty in children: a comparative cohort study DANACIOĞLU YAVUZ ONUR, KESER FERHAT, POLAT SALİH, GÜNAYDIN BİLAL, ÇÖMEZ YUSUF İLKER, SILAY MESRUR SELÇUK Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Pediatric Surgery International - Doi: 10.1007/s00383-022-05158-3 2022
The effect of anal hygiene method in prevention from recurrent lower urinary tract infections in women GÜNAYDIN BİLAL, KESKİN SARP KORCAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Health Sciences and Medicine - Doi: 10.32322/jhsm.1163316 2022
Hand-assisted laparoscopic donor nephrectomy in kidneys with multiple renal arteries versus a single renal artery: An analysis of vascular complications from 1,350 cases ARPALI EMRE,KARATAŞ CİHAN,AKYOLLU BAŞAK,YAPRAK DOGUKAN,GÜNAYDIN BİLAL,KOÇAK BURAK Uluslararası - Hakemli - PUBMED - Özgün Makale - Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology - Doi: 10.5152/tud.2020.19280 2020
Comparison of Retrograde Intrarenal Surgery andMicro-percutaneous Nephrolithotomy for KidneyStones 5-10 mm in Diameter GÜNER BAYRAM,GÜNAYDIN BİLAL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Haseki Tıp Bülteni - Doi: 10.4274/haseki.galenos.2020.5605 2020
Kadınlarda Primer Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde, Karbon Kaplı Boncuklar ve Dekstranomer/Hiyalüronik Asidin Değerlendirilmesi KÖSE OSMAN,GÜNAYDIN BİLAL,AKIN YİĞİT,GÖRGEL SACİT NURİ,ÖZCAN SERKAN,YORULMAZ ENİS MERT,ÖZTORUN KENAN,YILMAZ YÜKSEL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Reconstructive Urology - Doi: 10.5336/urology.2020-75589 2020
Evaluation of effectiveness of antiandrogen treatments on cavernosal tissues in rats FIRAT FATİH,ERDEMİR FİKRET,GÜNAYDIN BİLAL,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,MARKOÇ FATMA,Yasar Adem Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Andrologia - Doi: 10.1111/and.13567 2020
The Fate of Residual Fragments After Retrograde Intrarenal Surgery in Long-Term Follow-up. ATIŞ RAMAZAN GÖKHAN, PELİT EYYUP SABRİ, ÇULPAN MEFTUN, GÜNAYDIN BİLAL, TURAN TURGAY, DANACIOĞLU YAVUZ ONUR, YILDIRIM ASIF, ÇAŞKURLU TURHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Urology Journal - Doi: 10.22037/uj.v0i0.4124 2019
Retrograde intrarenal surgery without fluoroscopy: Is it possible? A randomized prospective study, an extraordinary experience GÜNER BAYRAM,GÜNAYDIN BİLAL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Actas Urológicas Españolas - Doi: 10.1016/j.acuro.2019.04.003 2019
Risk factors for febrile urinary tract infections in the first year after pediatric renal transplantation ARPALI EMRE,KARATAŞ CİHAN,Akyollu Basak,Akinci Serkan,GÜNAYDIN BİLAL,Sal Oguzhan,NAYIR AHMET NEVZAT,KOÇAK BURAK Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Pediatric Transplantation - Doi: 10.1111/petr.13637 2019
Using Polidocanol in Treatment of Simple Renal Cyst GÜNER BAYRAM,GÜNAYDIN BİLAL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Indian Journal of Surgery - Doi: 10.1007/s12262-019-01964-7 2019
Can intervals in extracorporeal shock wave lithotripsy sessions affect success in the treatment of upper ureteral stones? TURAN TURGAY, EFİLOĞLU ÖZGÜR, DANACIOĞLU YAVUZ ONUR, ŞENDOĞAN FURKAN, ÇULPAN MEFTUN, GÜNAYDIN BİLAL, ATIŞ RAMAZAN GÖKHAN, ÇAŞKURLU TURHAN, YILDIRIM ASIF Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques - Doi: 10.5114/wiitm.2018.75873 2018
Comparison of intravesical (Cohen) and extravesical (Lich-Gregoir) ureteroneocystostomy in the treatment of unilateral primary vesicoureteric reflux in children SILAY MESRUR SELÇUK,TURAN TURGAY,GÜNAYDIN BİLAL,KAYALI YUNUS,BAŞIBÜYÜK İSMAİL,ÇAŞKURLU TURHAN,KARAMAN MUHAMMET İHSAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Pediatric Urology - Doi: 10.1016/j.jpurol.2017.09.014 2018
Kidneys with small renal masses: Can they be utilized for kidney transplantation in the era of partial nephrectomy? ARPALI EMRE,GÜNAYDIN BİLAL,TURAN TURGAY,CASKURLU TURHAN,YILDIRIM ASIF,KOÇAK BURAK Uluslararası - Hakemli - PUBMED - Özgün Makale - Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology - Doi: 10.5152/tud.2018.89264 2018
Comparative differences between T1a/b and T1e/m as substages in T1 urothelial carcinoma of the bladder. TURAN TURGAY,EFİLOĞLU ÖZGÜR,GÜNAYDIN BİLAL,ATIŞ RAMAZAN GÖKHAN,ÖZKANLI SIDIKA ŞEYMA,NİKEREL İLKEM EMRAH,ÇAŞKURLU TURHAN,YILDIRIM ASIF Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - INT ERNATIONAL BRAZILIAN JOURNAL OF UROLOGY - Doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2017.0424 2018
Comparison of Percutaneous Nephrolithotomy and Retrograde Intrarenal Surgery in Treating 20-40 mm Renal Stones. ATIŞ RAMAZAN GÖKHAN,ÇULPAN MEFTUN,PELİT EYYUP SABRİ,ÇANAKCI CENGİZ,ULUS İSMAİL,GÜNAYDIN BİLAL,YILDIRIM ASIF,ÇAŞKURLU TURHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Urology Journal - Doi: 10.22037/uj.v14i2.3600 2017
Prostat kanserlerinin tedavisinde HİFU’nun yeri HIFU (Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason) GÜNAYDIN BİLAL,ÇAŞKURLU TURHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Yeni Üroloji Dergisi 2017
Outcomes of Fecal Carriage of Extended-spectrum β-Lactamase After Transrectal Ultrasound–guided Biopsy of the Prostate Tukenmez Tigen Elif,Tandogdu Zafer,Ergonul Onder,Altinkanat Gulsen,GÜNAYDIN BİLAL,Ozgen Mahir,Sariguzel Nevin,Erturk Sengel Buket,Odabasi Zekaver,Cek Mete,Tokuc Resit,Turkeri Levent,Mulazimoglu Lutfiye,KORTEN VOLKAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Urology - Doi: 10.1016/j.urology.2014.04.060 2014
Prognostic value of carbonic anhydrase IX and HIF-1α in renal cell carcinoma GÜNAYDIN BİLAL,YILDIRIM ASIF,Zemheri Ebru,Ozkanli Seyma,Gocer Serhat,Keskin Sarp Korcan,Basok Erem Kaan Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology - Doi: 10.5152/tud.2012.001 2012
Bildiriler
En Çok Atıf Alan İlk 100 Pediatrik Böbrek Nakli Makalelerinin Bibliyometrik Analizi GÜNAYDIN BİLAL Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.10.2022 - ) - 9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Akut Renal Kolı̇k Süresı̇ İle Böbrek Parankı̇mal Dansı̇te Arasındakı̇ İlı̇şkı̇ GÜNAYDIN BİLAL, ÖZER CANER Uluslararası - Tam metin bildiri - (09.10.2022 - ) - 9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
TEKRARLAYICI PROSTAT BİYOPSİLERİNDE PROSTATİT RİSKİ GÜNAYDIN BİLAL Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.10.2022 - ) - 5. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
Telemedicine Applications on Anesthesia and Reanimation Disciplines YILMAZ HABİP, GÜNAYDIN BİLAL, KÖKSAL ÖZLEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.06.2022 - ) - 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi
Çocuklarda robot yardimlı laparoskopik pyeloplastide asistan port gerekli degildir DANACIOĞLU YAVUZ ONUR, POLAT SALİH, KESER FERHAT, GÜNAYDIN BİLAL, ÇÖMEZ YUSUF İLKER, SILAY MESRUR SELÇUK Ulusal - Tam metin bildiri - (27.05.2021 - ) - 1.Çocuk Üroloji Kongresi
Amfizematöz Pyelonefrit Hastalarında Uygulanan Diversiyon Yöntemleri ve Olası Nefrektomi ile İlişkisi ÖZTORUN KENAN, UÇAR TAHA, GÜNAYDIN BİLAL Ulusal - Özet bildiri - (01.04.2021 - ) - 14. ULUSAL ENDOÜROLOJI KONGRESI
Is Retrograde Intrarenal Surgery Safe After Extracorporeal Lithotripsy? When Should Be Done ? GÜNAYDIN BİLAL,ÖZTORUN KENAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.03.2019 - 03.03.2019) - Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi
Bifid Üreterin Kör Sonlanan Distal Dalında Gelişen Taş: Olgu Sunumu ÖZTORUN KENAN, GÜNAYDIN BİLAL Ulusal - Özet bildiri - (26.10.2018 - ) - 27. Ulusal Üroloji Kongresi
Can extracorporeal shock wave lithotripsy (SWL) session intervals affect success in the treatment of upper ureteral stone? TURAN TURGAY,DANACIOĞLU YAVUZ ONUR,EFİLOĞLU ÖZGÜR,GÜNAYDIN BİLAL,ATIŞ RAMAZAN GÖKHAN,YILDIRIM ASIF,ÇAŞKURLU TURHAN Uluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 07.10.2017) - 4th Meeting of the EAU Section of Urolithiasis - Doi: 10.1016/S1569-9056(17)31690-1
İleri Evre ve Metastatik Mesane Tümörü Tedavisinde Sistemik Gemsitabin + Sisplatin / Carboplatin (GC) Kemoterapisi YILDIRIM ASIF,BAŞOK EREM KAAN,GÜNAYDIN BİLAL,tokuç reşit Ulusal - Tam metin bildiri - (19.04.2017 - 23.04.2017) - 17.Ulusal Kanser kongresi
Rezidüel Fragmanların Kaderi Nedir? Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonrası Uzun Dönem İzlem Sonuçlarımız ÇULPAN MEFTUN,ATIŞ RAMAZAN GÖKHAN,PELİT EYYUP SABRİ,DANACIOĞLU YAVUZ ONUR,GÜNAYDIN BİLAL,TURAN TURGAY,YILDIRIM ASIF,ÇAŞKURLU TURHAN Ulusal - Özet bildiri - (12.04.2017 - 15.04.2017) - 12. ENDOÜROLOJİ KONGRESİ
Pelvik Ektopik Taşlı Böbrekte Laparoskopik Pyelolitotomi: Olgu Sunumu. DANACIOĞLU YAVUZ ONUR,ATIŞ RAMAZAN GÖKHAN,CULPAN MEFTUN,UÇAR TAHA,TURAN TURGAY,GÜNAYDIN BİLAL,YILDIRIM ASIF,ÇAŞKURLU TURHAN Ulusal - Özet bildiri - (12.04.2017 - 15.04.2017) - 12. Ulusal Endouroloji Kongresi
Testis Tümörlü Hastalarda Seminomatöz ve Non-Seminomatöz Tümörlerinde Uygulanan Tedavi ve Takip Sonuçlarımız TURAN TURGAY,EFİLOĞLU ÖZGÜR,DANACIOĞLU YAVUZ ONUR,ÇULPAN MEFTUN,ATİŞ RAMAZAN GÖKHAN,GÜNAYDIN BİLAL,EROL BÜLENT,ÇAŞKURLU TURHAN,YILDIRIM ASIF Ulusal - Tam metin bildiri - (26.01.2017 - 29.01.2017) - 7. ÜRO-ONKOLOJİ KONGRESİ
Tek Merkezin 15 senelik Testis Tümörü Tedavisindeki Yaklaşımı ve Takip Sonuçları DANACIOĞLU YAVUZ ONUR,TURAN TURGAY,EFİLOĞLU ÖZGÜR,ÇULPAN MEFTUN,ATİŞ RAMAZAN GÖKHAN,EROL BÜLENT,GÜNAYDIN BİLAL,ÇAŞKURLU TURHAN,YILDIRIM ASIF Ulusal - Tam metin bildiri - (26.01.2017 - 29.01.2017) - 7. ÜRO-ONKOLOJİ KONGRESİ
Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi Endikasyon Farklılığı Onkolojik Sonuçları Etkiliyor mu? TURAN TURGAY,DANACIOĞLU YAVUZ ONUR,ÇULPAN MEFTUN,ATİŞ RAMAZAN GÖKHAN,EROL BÜLENT,GÜNAYDIN BİLAL,ÇAŞKURLU TURHAN,YILDIRIM ASIF Ulusal - Tam metin bildiri - (26.01.2017 - 29.01.2017) - 7. ÜRO-ONKOLOJİ KONGRESİ
Double-J Stent Migrations After Retrograde Intrarenal Surgery ŞENDOĞAN FURKAN, YILDIRIM ASIF, SARI UTKU, TURAN TURGAY, GÜNAYDIN BİLAL, ATIŞ RAMAZAN GÖKHAN, ÇAŞKURLU TURHAN Ulusal - Özet bildiri - (06.10.2016 - ) - 25. Ulusal Üroloji Kongresi
The impact of urinary and serum TGF-Beta1, MMP-9, TIMP-2, NGF andneutrophil/lymphocyte ratio on the progression of non-muscle invasivebladder cancer EFİLOĞLU ÖZGÜR, TURAN TURGAY, ULUS İSMAİL, ÇULPAN MEFTUN, ATIŞ RAMAZAN GÖKHAN, GÜNAYDIN BİLAL, ÇAŞKURLU TURHAN, YILDIRIM ASIF Ulusal - Özet bildiri - (06.10.2016 - ) - 25. Ulusal Üroloji Kongresi
Çocuklarda Laparoskopik Appendiko-Vezikostomi (Mitrofanoff): Sekonder Olgularda Da Mümkün Mü? GÜNAYDIN BİLAL,DANACIOĞLU YAVUZ ONUR,KARAMAN MUHAMMET İHSAN,ÇAŞKURLU TURHAN,SILAY MESRUR SELÇUK Ulusal - Tam metin bildiri - (06.10.2016 - 09.10.2016) - 25. Ulusal Üroloji Kogresi
Prostate Cancer Accompying The Prostatic Fossa Stones: Case Report UÇAR TAHA, ŞENDOĞAN FURKAN, KAZAN ÖZGÜR, TURAN TURGAY, GÜNAYDIN BİLAL, YILDIRIM ASIF Ulusal - Özet bildiri - (06.10.2016 - ) - 25. Ulusal Üroloji Kongresi
Can we use serum TGF-Beta1, MMP-9, TIMP-2, NGF and MMP9/ TIMP2ratio in the diagnosis of non-muscle invasive bladder cancer? EFİLOĞLU ÖZGÜR, TURAN TURGAY, ULUS İSMAİL, ÇULPAN MEFTUN, ATIŞ RAMAZAN GÖKHAN, GÜNAYDIN BİLAL, ÇAŞKURLU TURHAN, YILDIRIM ASIF Ulusal - Özet bildiri - (06.10.2016 - ) - 25. Ulusal Üroloji Kongresi
Trus-Prostat Biopsileri ve Radikal Prostatektomi Patolojik Değerlendirmeleri Ne Derecede Uyumlu? TURAN TURGAY,YILDIRIM ASIF,EFİLOĞLU ÖZGÜR,ÇULPAN MEFTUN,ULUS İSMAİL,GÜNAYDIN BİLAL,ATİŞ RAMAZAN GÖKHAN,EROL BÜLENT,ÇAŞKURLU TURHAN Ulusal - Özet bildiri - (28.04.2016 - 30.04.2016) - AVRASYA ÜROONKOLOJİ BAHAR KONGRESİ
Renal Hücreli Karsinomda karbonik Anhidraz ve HIF 1 Alfanın Prognostik Değeri GÜNAYDIN BİLAL, YILDIRIM ASIF, ZEMHERİ EBRU, ÖZKANLI SIDIKA ŞEYMA, GÖÇER SERHAT, KESKİN SARP KORCAN, BAŞOK EREM KAAN Ulusal - Tam metin bildiri - (26.10.2011 - 30.10.2011) - 10. Üroonkoloji Kongresi
Kitap
GÜNCEL ÜROLOJI ÇALIŞMALARI II GÜNAYDIN BİLAL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:TESTİS KANSERİNİN ERKEN TANISINDA KENDİ KENDİNE TESTİS MUAYENESİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:261 - ISBN:978-625-8259-29-2 - (Bölüm Sayfaları:199 - 204) 2022
Ürolojide Lazer Kullanımı GÜNAYDIN BİLAL,SILAY MESRUR SELÇUK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çocuk Ürolojide Lazer KUllanımı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Türk Üroloji Akademisi - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:103 - ISBN:978-605-83191-????? - (Bölüm Sayfaları:97 - 102) 2017
Türkiye Klinikleri Üroloji - Özel Konular Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taş Hastalığı GÜNAYDIN BİLAL,ÖZTORUN KENAN,SILAY MESRUR SELÇUK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:ÇOCUKLARDA ÜRETERORENOSKOPİ VE RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ: TEKNİK, ENDİKASYONLAR VE KOMPLİKASYONLARI - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Türkiye Klinikleri - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:74 - ISBN:978-625-401-001-9 - (Bölüm Sayfaları:51 - 54) 2020
Üroonkoloji El Kitabı GÜNAYDIN BİLAL,YILDIRIM ASIF Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Küratif Tedaviler Sonrası Nüks Durumunda Hasta Yönetimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Türk üroloji Akademisi - Basım Sayısı:2 - ISBN:978-605-83191-7-2???? 2017