Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Özgün Bodipy tabanlı moleküler mantık devresinin dizaynı, sentezi ve uygulaması 2014-2016
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Oksim grubu içeren yeni ligandların ve bazı metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve katekolaz enzim aktivitelerinin incelenmesi 2012-2015
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR. (İÖ)/ 2008-2012
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/OPTİSYENLİK PR. 2019-
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Oksim Grubu İçeren Yeni Ligandların ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katekolaz Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi (28.11.2013-18.11.2015)
Makaleler
Aminoketooksim Bileşiklerinin Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon ve Boya Renk Giderim Özelliklerinin İncelenmesi DEDE BÜLENT, ULU BETÜL, GÖRGÜLÜ GÜVENÇ Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 2017
A new molecular logic circuit with 4 bit input EKMEKÇİ ZEYNEP,ULU BETÜL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Elsevier BV - Doi: 10.1016/j.snb.2016.03.039 2016
Logic gate applications of monostyryl- and distyryl BODIPY derivatives EKMEKÇİ ZEYNEP,ULU BETÜL Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY 2015
Bildiriler
Investigation of Liquid-Liquid Extraction and Dye Decolorization Properties of Aminoketooxime Compounds DEDE BÜLENT,GÖRGÜLÜ GÜVENÇ,ULU BETÜL Uluslararası - - (21.09.2017 - 24.09.2017) - International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development,
Molecular logic circuit with two and four bit input applications EKMEKÇİ ZEYNEP,ULU BETÜL Uluslararası - - (27.06.2017 - 30.06.2017) - 18th Tetrahedron Symposium
ynthesis, Structure and Catecholase-like Activity Studies of Mononuclear Cu(II) and Fe(II) Complexes Derived from a Novel Oxime Ligand ULU BETÜL,DEDE BÜLENT Uluslararası - - (23.05.2016 - 26.05.2016) - International Journal of Arts Sciences’ (IJAS) International Conference for Physical, Life and Health Sciences (Track: Chemistry)
Bakır Sensörü Olarak Kullanılabılecek Yeni Bodipy Türevleri Ve Moleküler Mantık Kapı Uygulamaları ULU BETÜL,EKMEKÇİ ZEYNEP Ulusal - Özet bildiri - (23.08.2015 - 28.08.2015) - 27. Ulusal Kimya Kongresi
Oksim Grubu İçeren Yeni Bir Ligandın ve Cu(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katekolaz Enzim Aktivitesinin İncelenmesi ULU BETÜL,DEDE BÜLENT Ulusal - - (24.09.2014 - 26.09.2014) - 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi
İki Yeni İmin Bileşiğinin ve Bunların Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boya Renk Giderim Özelliklerinin İncelenmesi ULU BETÜL,DEDE BÜLENT Ulusal - - (12.07.2012 - 15.07.2012) - III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi