Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/OPTİSYENLİK PR. 2019-
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Oksim Grubu İçeren Yeni Ligandların ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katekolaz Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi (28.11.2013-18.11.2015)
Bildiriler
Molecular logic circuit with two and four bit input applications EKMEKÇİ ZEYNEP,ULU BETÜL Uluslararası - - (27.06.2017 - 30.06.2017) - 18th Tetrahedron Symposium
Oksim Grubu İçeren Yeni Bir Ligandın ve Cu(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katekolaz Enzim Aktivitesinin İncelenmesi ULU BETÜL,DEDE BÜLENT Ulusal - - (24.09.2014 - 26.09.2014) - 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi
Bakır Sensörü Olarak Kullanılabılecek Yeni Bodipy Türevleri Ve Moleküler Mantık Kapı Uygulamaları ULU BETÜL,EKMEKÇİ ZEYNEP Ulusal - Özet bildiri - (23.08.2015 - 28.08.2015) - 27. Ulusal Kimya Kongresi
ynthesis, Structure and Catecholase-like Activity Studies of Mononuclear Cu(II) and Fe(II) Complexes Derived from a Novel Oxime Ligand ULU BETÜL,DEDE BÜLENT Uluslararası - - (23.05.2016 - 26.05.2016) - International Journal of Arts Sciences’ (IJAS) International Conference for Physical, Life and Health Sciences (Track: Chemistry)
Investigation of Liquid-Liquid Extraction and Dye Decolorization Properties of Aminoketooxime Compounds DEDE BÜLENT,GÖRGÜLÜ GÜVENÇ,ULU BETÜL Uluslararası - - (21.09.2017 - 24.09.2017) - International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development,
İki Yeni İmin Bileşiğinin ve Bunların Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boya Renk Giderim Özelliklerinin İncelenmesi ULU BETÜL,DEDE BÜLENT Ulusal - - (12.07.2012 - 15.07.2012) - III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi