Eğitim Bilgileri
Doktora FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı/Türk Dili ve Edebiyatı Tez adı : Tıflî Ahmed Çelebi Hayatı Edebî Şahsiyeti Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni 1996-2000
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI/ Tez adı : Taşlıcalı Yahya Gencine-i Raz (inceleme-metin) 1992-1995
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1984-1988
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1984-1988
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-
PROFESÖR NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2010-2015
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2001-2010
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 1995-2001
Yönetilen Tezler
MERVE ÇELİK Yüksek Lisans Şiir Mecmuâsı (22 Sel 7167) İnceleme-Metin 2020
NAGEHAN KIROĞLAN Yüksek Lisans Mecmu'a-i Eş'ar (06 mil yz a 3553) metin tıpkıbasım 2019
NEBAHAT ERDEM Doktora Mehmed Nâmî Efendi Dîvânı ve Dîvânının Tahlili 2019
GÖKHAN BİLGİÇ Doktora Dervîş Muhammed Şifâyî, Şerh-i Şebistân-ı Hayâl (İnceleme-metin-sözlük-tıpkıbasım) 2019
NAZLIHAN YILMAZ Yüksek Lisans Gencine-i Raz'ın Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü 2018
GÖKHAN BİLGİÇ Yüksek Lisans Mecmû'a-i Eş'âr (06 Mil yYz A 1818) inceleme tıpkıbasım 2015
UĞUR KARAKOÇ Yüksek Lisans Mecmûa-i Eş'âr (A-415) 2015
ENES YILDIZ Yüksek Lisans Müntehabât-ı Eş'âr ve Gazeliyât [06 Mil Yz A 799] 2014
ÖZNUR ALTUN Yüksek Lisans Mecmû'a-i Eş'âr ve Münşeât [ Yz. 3 (06 TBMM LD 1450 )] 2014
ELİF KART Yüksek Lisans Doğu belagatı ve batı retoriği üzerine mukayeseli bir inceleme 2014
SEVİLAY BORAZAN Yüksek Lisans Yapılandırmacılığa göre Türkçe öğretimi ikinci kademe ders kitaplarında nasihatname ve vasiyetname türlerinden faydalanma yolları 2010
LEMAN KARAHAN Yüksek Lisans Türkçe öğretiminde eski Türk edebiyatı eserlerinden faydalanma yolları (8-15. yüzyıl) 2010
AYFER BEYCUR Yüksek Lisans Türkçe öğretiminde eski Türk edebiyatı eserlerinden faydalanma yolları (15-18. yüzyıl) 2010
NURHAN VARLI Yüksek Lisans Türk şiirinde gül kavramının işleniş tarzlarının incelenmesi 2009
HAKAN YALAP Yüksek Lisans Subhizâde Abdî (Abdullah) hayatı edebî kişiliği ve divanı (inceleme- metin- indeks) 2007
AYŞE KAYAALP Yüksek Lisans Türk şiirinde "can ve gönül" kavramlarının işleniş tarzlarının incelenmesi 2006
Hilal Beyter Yüksek Lisans MECMÛA-İ EŞ-ÂR (06 MİL YZ A 4373) İnceleme Metin
İrem Ayşe Klıç Yüksek Lisans MECMÛA-İ EŞ-ÂR (45 HK 8434)
Projeler
BAP Tamamlandı Taşlıcalı Yahya Gencîne i Râz (-)
İdari Görevler
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2021
Kalite Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2021
Dekan NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2020
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-2019
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2010-2017
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2001-2010
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1997-2001
Makaleler
Türk Mitolojisindeki Geyiğin Divan Şiirlerinde Ahuya Dönüşmesi ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - EBSCO, SOBİAD, ULAKBİM, MLA - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2018
Dîvân Edebiyatının Millî Kimliği ÇINAR BEKİR Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - İLESAM İlim ve Edebiyat Dergisi 2017
Mevlânâ nin Mesnevîsindeki Nahivci ile Gemici Hikâyesinin Mantıku t Tayr da İşlenişi ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, MLA, EBSCO, SOBİAD - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları, Journal of Turkology Researce 2016
Mantıkî nin Nasihatnâmesi ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - MLA, ULAKBİM - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları TUBAR 2014
Karabağ Kaçkınları ÇINAR BEKİR Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi 2013
Gencîne i Râz Mesnevisinde Şiir Şâir ve Kâtiple İlgili Değerlendirmeler ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - MLA, ULAKBİM, DOAJ, EBSCO - Özgün Makale - Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 2013
Niğdeli Visâlî ve Hamdullah Hamdî nin Kıyafetnâmeleri Üzerine Bir İnceleme ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - MLA, DOAJ - Özgün Makale - Zeitschrift für die Welt der Turken Journal of Word of Turks 2012
Bosnalı Sabit ve Ziya Paşa nın Zafernâmelerindeki Şekil ve Zihniyet Mukayesesi ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - MLA, EBSCO, ULAKBİM, DOAJ - Özgün Makale - Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 2012
XVI Yüzyıl Tezkirecilerinin Şiir Seçimlerindeki Orijinallik ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - MLA, CSA, ESCO, LLBA, UPD, ULAKBİM - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları, Journal of Turkology Researce 2011
Edirneli Nazmî nin Türkî i Basît Şiirlerinin Teşbihler Sistemi Açısından Genel Anlayışla Mukayesesi ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - MİLA, DOAJ, EBSCO, ULAKBİM - Özgün Makale - Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 2009
Şeyh Gâlib in Hüsn ü Aşk Mesnevisi nde Felekler ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - MLA - Özgün Makale - Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 2009
Ahmed Avni Konuk un Mesnevî i Şerif Şerhi nin İlk 18 Beytindeki Şerh Usûlü ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - MLA, DOAJ, EBSCO, ULAKBİM - Özgün Makale - Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 2009
Seyyid Nesîmî Divanı ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - MLA - Özgün Makale - Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, TADED 2009
Reklam Dilinde Kullanılan Edebî Sanatlar Bekir Çınar, Leman Karahan Uluslararası - Hakemli - MLA, DOAJ, EBSCO, ULAKBİM - Özgün Makale - Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 2009
Teşbih Benzeme Sanatına Dilbilimsel Bir Yaklaşım ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - MLA - Özgün Makale - Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Journal of Modern Turkish Studies 2008
Klâsik Türk Edebiyatı Alanında Yayımlanmış Bazı Eserlerin İsimlerindeki Yazım Farklılıkları ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - MLA, DOAJ, EBSCO - Özgün Makale - Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 2008
Taşlıcalı Yahya nın Gencîne i Râz Mesnevisi nde Bir Nasrettin Hoca Fıkrası ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - MLA, EBSCO, ULAKBİM, DOAJ - Özgün Makale - Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 2007
Geleneğe Direnen Bir Şair ve Şiiri Cem Sultan ın Frengistan Kasidesi ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - MLA, EBSCO, ULAKBİM, DOAJ - Özgün Makale - Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2007
Bir Hiciv Örneği Tarzî nin Zillenâmesi ÇINAR BEKİR Ulusal - Hakemli - EPSCO, MLA - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi tubar.com.tr 2006
Türk Edebiyatında Vasiyetnâmeler ve İki Şair Tıflî Tarzî Arasında Kalan Bir Vasiyetnâme ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - MLA - Özgün Makale - Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi The journal of Turkish Cultural Studies 2003
Usûlî Üzerinde Yunus Emre Tesiri ÇINAR BEKİR Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2003
Tıflî Ahmed Çelebi ve Sâkinâmesi ÇINAR BEKİR Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, MLA, - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2002
Divan Şiirinde Adâlet ÇINAR BEKİR Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2001
Bildiriler
Türkçemiz ve Millî Kimliğimiz ÇINAR BEKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (30.10.2018 - 03.11.2018) - IV. International Academic Research Congress
Türk Mitoljisindeki Geyiğin Fuzûlî’nin şiirlerinde Ahuya Dönüşmesi ÇINAR BEKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Semrekantlı Divan Şairleri ÇINAR BEKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu
Divan Edebiyatının Kimliği Konusunda Bazı Tespitler ÇINAR BEKİR Uluslararası - Özet bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - I. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
Divan Edebiyatının Kimliği Konusunda Bazı Tespitler ÇINAR BEKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.09.2017 - 23.09.2017) - I. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
Ali Şîr Nevâî nin Şair Osmanlı Sultanlarına Tesiri ÇINAR BEKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2015 - 23.05.2015) - II. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu
Yunus Emre’nin Şiirlerinde Yedi Sayısının İşlenişi ÇINAR BEKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - II. International Academic Researches Congress
Yunus Emrenin Şiirlerinde Yedi Sayısının İşlenişi ÇINAR BEKİR Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - II. International Academic Researches Congress
Yunus Emrenin Şiirlerinde Ârif ve Âbid Tipi ÇINAR BEKİR Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - II. International Academic Researches Congress
Çınar, Bekir, Ahmet Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerîf Şerhi Metodu ÇINAR BEKİR Ulusal - Tam metin bildiri - (17.12.2018 - 18.12.2018) - Mevlâna ve Mesnevi Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüü
Ârifzâde Âsım Dîvânçesi nin Nazım Şekli Husûsiyetleri ÇINAR BEKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.10.2009 - 18.10.2009) - Uluslararası V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu
Gencîne i Râz Mesnevisinde Şiir Şâir ve Kâtiple İlgili Değerlendirmeler ÇINAR BEKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.11.2012 - 17.11.2012) - Uluslararası VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Ali Emîrî Hatırasına)
Klâsik Türk Edebiyatı Alanında Yayımlanmış Bazı Eserlerin İsimlerindeki Yazım Farklılıkları ÇINAR BEKİR Ulusal - Tam metin bildiri - (15.05.2008 - 16.05.2008) - II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu, (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına)
Mevlânâ nın Eserlerinde Can ve Gönül Kavramları ÇINAR BEKİR Ulusal - Tam metin bildiri - (14.12.2006 - 16.12.2006) - Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma Merkezi Müdürlüğü Türk Kültürü Edebiyatı ve Sanatında Mevlânâ ve Mevlevilik Sempozyumu
Ahmed Avni Konuk un Mesnevî i Şerif Şerhi nin İlk 18 Beytindeki Şerh Usûlü ÇINAR BEKİR Ulusal - Tam metin bildiri - (13.02.2009 - 15.02.2009) - III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına)
”Fatih Sultan Mehmed’in (Avnî’nin) Şiirlerinde Ali Şîr Nevâî Etkisi” ÇINAR BEKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Miftâh ı Lisân ın Şekil Dil ve Üslûp Özellikleri ÇINAR BEKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.09.2007 - 15.09.2007) - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (38. İCANAS
XVIII Yüzyıl Tezkirelerinin Bilgi Kaynakları Sâlim ve Esrar Dede Örneği ÇINAR BEKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.05.2010 - 08.05.2010) - Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Biyografi Sempozyumu (Prof. Dr. Mustafa İsen adına)
Yunus Emre nin Bazı Şiirlerinin Metinlerarasılık Kuramına Göre İncelenmesi ÇINAR BEKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu TURKCESS - Doi: 10.145227/9786053186557
Yunus Emre nin Bazı Şiirlerinin Metinlerarasılık Kuramına Göre İncelenmesi ÇINAR BEKİR Uluslararası - Özet bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu TURKCESS, www.turkcess.org; www.tebad.org
Yunus Emre nin Şiirlerinde Bazı Sayıların Sembolizmi ÇINAR BEKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.11.2016 - 05.11.2016) - I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongreisi inesconress.com
Yunus Emre nin Şiirlerinde Bazı Sayıların Sembolizmi ÇINAR BEKİR Uluslararası - Özet bildiri - (03.11.2016 - 05.11.2016) - I. Akademik Araştırmalar Kongresi INES, 3-5 Kasım 2016 Antalya
Yunus Emre nin Şiirlerinde Renk Metaforu ÇINAR BEKİR Uluslararası - Özet bildiri - (03.11.2016 - 05.11.2016) - I. Akademik Araştırmalar Kongresi INES, 3-5 Kasım 2016 Antalya
Yunus Emre nin Şiirlerinde Renk Metaforu ÇINAR BEKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.10.2016 - 05.10.2016) - I. Uluslararsı Akademik Araştırmalar Kongresi www.inescongress.com
Niğdeli Visâlî ve Hamdullah Hamdî nin Kıyafetnâmeleri Üzerine Bir İnceleme ÇINAR BEKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.05.2012 - 06.05.2012) - I. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu
Bosnalı Sâbit ve Ziya Paşanın Zafernâmelerindeki Şekil ve Ziyniyet Mukayesesi ÇINAR BEKİR Ulusal - Tam metin bildiri - (01.07.2011 - 03.07.2011) - VII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Halûk İpekten Hatırasına)
Kitap
Sosyal Beşerî Bilimler Araştırmaları 2017 ÇINAR BEKİR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yunus Emrenin Şiirlerinde Ârif ve Âbid Tipi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:iness.com - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:746 - ISBN:978-605-196-095-1 - (Bölüm Sayfaları:620 - 624) 2017
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü ÇINAR BEKİR Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ârifzâde Âsım - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmed Yesevi Üniveristesi 2013
Diyanet İslam Ansiklopedisi ÇINAR BEKİR Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Tıflî Ahmed Çelebi - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Türk Diyanet Vakfı - Basım Sayısı:1 - (Bölüm Sayfaları:89 - 90) 2012
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü ÇINAR BEKİR Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Tıflî Ahmed Çelebi - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ahmed Yesevi Üniversitesi 2013
Taşlıcalı Yahya Gencîne i Râz İnceleme Tenkitli Metin ÇINAR BEKİR Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kesit Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:352 - ISBN:978-605-4646-91-3 2014
Miftâh ı Lisân Manzum Fransızca Türkçe Sözlük ÇINAR BEKİR Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akçağ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:230 - ISBN:978-975-338-873-3 2007
Visâlizede Ârif ve Dîvânı ÇINAR BEKİR Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kesit Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:144 - ISBN:9786054646920 2014
Yusuf Hâlis Miftâh ı Lisân ÇINAR BEKİR Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Altınpost Yayınevi - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:288 - ISBN:978-605-4715-56-5 2012
Ârifzâde Âsım ve Dîvânçesi ÇINAR BEKİR Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Laçin - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:184 - ISBN:978-9944-423-92-2 2009
Ârifzâde Ârif ve Dîvânçesi ÇINAR BEKİR Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Altınpost Yayınevi - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:203 - ISBN:978-605-4715-79-4 2012
Sanatsal Faaliyetler
“Mehmet Âkif’in Şahsiyeti ve Safahat’ın Felsefesi” Düzenleyen(ler):Yer: Kredi ve Yurtlar Kurumu Ulusal - Konferans - Yer: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yer: Kredi ve Yurtlar Kurumu - 27.12.2013 - 27.10.2015
Anadili Öğretiminin Önemi ve Öğretmenin Anadili Öğretimindeki Rolü Düzenleyen(ler):NÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı Ulusal - Panel - Yer: NÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu - 24.11.2003 - 24.11.2003
Öğretmenin Kültür ve Dil Misyonu Düzenleyen(ler):NÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı Ulusal - Panel - Yer: NÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu - 24.11.2001 - 26.11.2001
Yaşayan Mehmet Âkif (Ölümünün 79. Yıldönümünü Anma Proğramı) Düzenleyen(ler):Niğde I. Kılıçaslan Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü Ulusal - Konferans - Yer: Niğde I. Kılıçaslan Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü - 23.12.2015 - 23.12.2015
Manzum Sözlüklerimiz ve Miftâh-ı Lisân Düzenleyen(ler):Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ulusal - Konferans - Yer: Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu - 21.12.2011 - 21.12.2011
“Sultan Şairlerimiz ve Kanunî” Düzenleyen(ler):Karakalem Öğrenci etkinliği Ulusal - Konferans - Yer: Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi - 18.12.2012 - 18.12.2012
Millî Birlik ve Türkçe Düzenleyen(ler):Türk Ocağı Niğde Şubesi Ulusal - Konferans - Yer: Türk Ocağı Niğde Şubesi - 14.12.2011 - 14.12.2011
”Gençlerin Kalemiyle 15 Temmuz Ruhu Hikâye Hikâyelerde Yaşatılıyor” Hikâye Yarışması Düzenleyen(ler):Niğde Spor Lisesi, Niğde Belediyesi, Niğde Valiliği, Millî Eğitim Bakanlığı Ulusal - SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda / - Yer: Türkiye Geneli - 09.04.2017 - 14.07.2017
”Sultan Şairlerimiz ve Kanunî Sultan Süleyman (Muhibbî) Düzenleyen(ler):Fırat Üniveristesi İlahiyat Fakültesi Darül Hadis Öğrenci Topluluğu Ulusal - İnstegram Üzerinden Canlı Konferans - Yer: Fırat Üniveristesi İlahiyat Fakültesi Darül Hadis Öğrenci Topluluğu - 05.12.2020 - 05.12.2020
Editör
Gelecek Vizyonlar Dergisi Babataev Abdiraşit,PINAR ADNAN,ÖZEK AHMET,AKKUŞ AKİF,Alimbekov Akmatalı,ÇINAR BEKİR,CAN EMİR BADEGÜL,ALIMBAYEV CEENBEK,KARPUZ CEYHUN,DURAN EROL,KARA HASAN,ACUN İSMAİL,Murray Ian V,Furdu Iulian,TAŞCI KEMAL,ÜKÜBAYEVA LAYLİ,YILMAZ MEHMET ALİ,CALAPOĞLU MUSTAFA,ÇETİN TURHAN,EMİR OSMAN,TUTKUN ÖMER FARUK,Safarov rahman,YILDIRIM TALİP,AVŞAROĞLU SELAHATTİN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Gelecek Vizyonlar Dergisi - - Doi: 10.29345/futvis 2020
Gelecek Vizyonlar Dergisi CAN EMİR BADEGÜL,TAŞÇI KEMAL,AKKUŞ AKİF,KARPUZ CEYHUN,TUTKUN ÖMER FARUK,COŞAR ASİYE MEVHİBE,BABATAYEV ABDİRAŞİT,PINAR ADNAN,ÖZEK AHMET,Akmatalı Alimbekov,ÇINAR BEKİR,ALIMBAYEV CEENBEK,KARA HASAN,ACUN İSMAİL,Ian V Muray,Iulian Furdu,ÜKÜBAYEVA LAYLİ,YILMAZ MEHMET ALİ,CALAPOĞLU MUSTAFA,Çetin Turan,Safarov Rahman,YILDIRIM TALİP,AVŞAROĞLU SELAHATTİN,EMİR OSMAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Gelecek Vizyonlar Dergisi - 2017
Gelecek Vizyonlar Dergisi Babataev Abdiraşit,AVŞAROĞLU SELAHATTİN,PINAR ADNAN,ÖZEK AHMET,CALAPOĞLU MUSTAFA,AKKUŞ AKİF,Alimbekov Akmatalı,ÇINAR BEKİR,CAN EMİR BADEGÜL,Alımbayev Ceenbek,Karbuz Ceyhun,KARA HASAN,Murra Ian V,Furdu Iulian,TAŞCI KEMAL,ÜKÜBAYEVA LAYLİ,YILMAZ MEHMET ALİ,ÇETİN TURHAN,EMİR OSMAN,TUTKUN ÖMER FARUK,Safarov Rahman Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Açık erişim - 2019
Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalışmaları 2018 ÇINAR BEKİR,ŞAHİN CENGİZ,AVŞAROĞLU SELAHATTİN,AKGÖZ ERKAN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Çizgi Kitapevi - Editör - ISBN:978-605-196-229-0 2018
Editörler Kurulu Üyeliği Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Yayın Kurulu Üyeliği 2003