Eğitim Bilgileri
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/DİNLER TARİHİ (DR)/ Tez adı : Metodist Kilisesi Hakkında Bir Araştırma 2000-2006
Yüksek Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GENEL TÜRK TARİHİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Karaman ili dini tarihi ve günümüz inanç coğrafyası 1996-1999
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./ 1990-1995
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2009-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI 2007-2009
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/DİNLER TARİHİ (DR) 2000-2007
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI 1995-2000
Yönetilen Tezler
MEHMET GÜNDÜZ Yüksek Lisans Türk Destanlarının Sosyal Bilgiler Dersindeki Yeri ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Milli Değerlerin Öğretimine Yönelik Tutumları 2020
BAHBIT RAHMANBERDIYEV Yüksek Lisans Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Döneminde Türkmenistan'daki Muhalif Hareketler 2020
CUMAALİ YAMAN Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi örneği) 2019
AHMET KILIÇ Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dinsel hoşgörü algısı 2017
ÖKKEŞ ÇETİN Yüksek Lisans Gaziantep ili Oğuzeli ilçesi halk inançları 2016
ABDULLAH GÖKDEMİR Yüksek Lisans 1924' den günümüze ilköğretim sosyal bilgiler programlarındaki hukuk konularının incelenmesi 2013
MEHMET GÖKHAN ASLAN Yüksek Lisans Kayseri ili Pınarbaşı ilçesindeki Avşar köylerinde Türk halk inanışları 2011
HÜSEYİN KOÇ Yüksek Lisans Osmaniye ili Düziçi ilçesinde sosyal-ekonomik ve dini hayat 2011
ÖZLEM GÜLDEN GÖNCÜOĞLU Yüksek Lisans 6.sınıf sosyal bilgiler dersi demokrasinin serüveni ünitesinin öğretiminde drama ve işbirlikli öğretim yöntemlerinin öğrenci tutum ve başarısına etkisi 2010
Projeler
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Niğde’nin Tarih ve Kültür Karıncaları (03.07.2017-07.07.2017)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı NİĞDENİN TARİH VE KÜLTÜR KARINCALARI 2 (01.05.2018-01.11.2018)
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2013
Makaleler
KURTULUŞ ORDUSU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA POLAT BAYRAM,Öner Yasin Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - DİNİ ARAŞTIRMALAR - Doi: 10.15745/da.799956 2020
YERLİ DİZİLERDE TOPLUMSALLAŞMA MEKÂNI OLARAK MAHALLEVE MAHALLE YAŞAMI, SEKSENLER DİZİSİ ÖRNEĞİ ÖZKAN RECEP,POLAT BAYRAM Uluslararası - Hakemli - ebsco - Özgün Makale - ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS 2019
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLEREĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜMÖNERİLERİ POLAT BAYRAM,Kaya İbrahim Ferat,YALÇINKAYA ELVAN Uluslararası - Hakemli - sobiad - Özgün Makale - Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi - Doi: 10.26899 2019
KAYSERİ VE ÇEVRESİNDE YAŞAYAN AVŞARLARDA DOĞUMLA İLGİLİ İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR(BELIEFS AND PRACTICES REGRADING BIRTH AMONGST THE AVSHARS LIVING IN KAYSERI AND IS SURROUNDING AREAS POLAT BAYRAM,ASLAN Mehmet Gökhan Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies Social Sciences - Doi: 10.29228/Turkishstudies.24817 2019
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Değerler Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri POLAT BAYRAM,Kaya İbrahim Ferat,YALÇINKAYA ELVAN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi 2019
1924 ile 2005 yılları arasındaki Sosyal Bilgiler programlarında yer alan hukuk konularının incelenmesi GÖKDEMİR ABDULLAH,POLAT BAYRAM Uluslararası - Hakemli - SOBIAD, ESJI, DRJI - Özgün Makale - Kesit Akdemi Dergisi - Doi: 10.18020/kesit.24807 2019
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİNSEL HOŞGÖRÜ ALGISI KILIÇ AHMET,POLAT BAYRAM Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus- Sobiad - Özgün Makale - The Journal of International Civilization Studies 2018
Toplumsal Bir Değer Olarak Otorite ÖZKAN RECEP,POLAT BAYRAM Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS 2017
İtaat Kültürü ve Din ÖZKAN RECEP,POLAT BAYRAM Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks 2016
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Hedeflerine Ulaşma Derecesi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretmenlik Programına Kayıtlı Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma POLAT BAYRAM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Dini Araştırmalar Dergisi 2014
Yurt Dışından Geri Dönen Süryanilerde Sosyo Kültürel Değişim Midyat Örneği Özkan Recep, Polat Bayram, Soylu Ayşe Uluslararası - Hakemli - CSA, EBSCO, LLBA, MLA, ULAKBİM, UPD - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları 2012
Evanjelizm ve Türkiye POLAT BAYRAM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Türk Yurdu 2011
Metodist Kilisesi nin Kuruluşu Ayrışması ve Bütünleşmesi POLAT BAYRAM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2007
Türk Kültüründe Yağmur Duası Azatlı Kasabası Örneği POLAT BAYRAM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Dini Araştırmalar Dergisi 2007
Ermenek Tahtacıları POLAT BAYRAM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Dini Araştırmalar Dergisi 2006
Bildiriler
NİĞDE’NİN TARİH VE KÜLTÜR KARINCALARI PROJESİNE KATILAN ÖĞRENCİLERİN GÜNLÜKLERİNİN İNCELENMESİ YALÇINKAYA ELVAN,POLAT BAYRAM,KILIÇ AHMET,KAHRAMAN ESER,ÜNÜVAR ZEHRA Uluslararası - Özet bildiri - (31.01.2018 - 02.02.2018) - Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TEMEL İNSANİ DEĞERLERE İLİŞKİN PEDAGOJİK FORMASYONÖĞRENCİLERİNİN ALGILARININ İNCELENMESİ ÖZKAN RECEP,YALÇINKAYA ELVAN,TALAS MUSTAFA,POLAT BAYRAM Uluslararası - Özet bildiri - (29.03.2018 - 31.03.2018) - 6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
DİNLERDE MESİH MEHDİ ALGILARI VE SİYASİ YANSIMALARI POLAT BAYRAM Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.10.2016 - 30.10.2016) - 3. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Mevlana nın Mesnevi Adlı Eserinde Yer Alan hikayelerin Mesafirperverlik Değerini Öğretmedeki Rolü Yusuf Sancak, Yavuz Topkaya, Bayram Polat, Ahmet Uyanıker, Doğan Alka Ulusal - Tam metin bildiri - (26.10.2011 - 28.10.2011) - Değerler Eğitimi Sempozyumu” Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi
Seyyid Ahmet Arvasi de Ölümsüzlük Düşüncesi KAPLAN İBRAHİM,POLAT BAYRAM Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Sosyal Projelerin Önemi ve Gerekliliği: Niğde’ninTarih veKültür Karıncaları Proje Örneği YALÇINKAYA ELVAN,POLAT BAYRAM,KILIÇ AHMET,KAHRAMAN ESER,ÜNÜVAR ZEHRA Uluslararası - Özet bildiri - (24.11.2017 - 26.11.2017) - 1. ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONRESİ
Türk Halk İnanışlarında İslami Motifler POLAT BAYRAM Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.07.2017 - 21.07.2017) - Uluslarası Türk Birliği Sempozyumu
Niğde ve Çevresinde Ateşle İlgili İnanışlar (Çiftlik İlçesi Örneği) POLAT BAYRAM Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.03.2014 - 22.03.2014) - I. Uluslarası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Okul Öncesi Çağı Çocuklarının Atatürk Algısı Oğuz Keleş, Elvan Yalçınkaya, Bayram Polat Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2012 - 16.06.2012) - II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
Orhun Kitabelerine Göre Tanrı, İnsan ve Evren POLAT BAYRAM Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.06.2019 - 15.06.2019) - VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Orhun Kitabelerine Göre Tanrı, İnsan Ve Evren Kakkında Bir Değerlendirme POLAT BAYRAM Uluslararası - Özet bildiri - (12.03.2017 - 12.03.2017) - 4. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRK DÜŞÜNCESİNE NASIL BAKILMALI? POLAT BAYRAM Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.10.2018 - 13.10.2018) - V ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
Kazım Karabekir’de Halk Eğitimi POLAT BAYRAM Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.05.2017 - 14.05.2017) - 1. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu
GAZİANTEP İLİ OĞUZELİ İLÇESİNDE HALK HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR POLAT BAYRAM,ÇETİN ÖKKEŞ,POLAT EMİNE Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Gaziantep İli Oğuzeli İlçesinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri POLAT BAYRAM,ÇETİN ÖKKEŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.05.2016 - 07.05.2016) - Gaziantep İli Oğuzeli İlçesinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri
ANADOLU’DA TÜRK ORTODOKSLARI (KARAMANLILAR) POLAT BAYRAM Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2018 - 06.10.2018) - I. ULUSLARARASI DEVELİ - AŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ
Niğde ve çevresinde Ölümle İlgili Halk İnanışları Sami Kılıç, Bayram Polat, Ahmet Şenel Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.05.2012 - 06.05.2012) - I. Uluslar arası Niğde Dil, Kültür Ve Tarih Sempozyumu
Kayseri ve çevresi Avşar Köylerinde Geçiş Ritüelleri POLAT BAYRAM Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.05.2012 - 06.05.2012) - I. Uluslar arası Niğde Dil, Kültür Ve Tarih Sempozyumu
Evanjelik Bir Hareket Metodist Kilisesi POLAT BAYRAM Ulusal - Tam metin bildiri - (01.02.2008 - 02.02.2008) - Marmara Üniversitesi,Genç Akademisyenler İlahiyat Araştırmaları,İlahiyat Araştırmaları
Kitap
CULTURE AND SOCIETY ÖZKAN RECEP,POLAT BAYRAM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:TRUST AS A SOCIAL VALUE - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Academy for European Culture “Orpheus Lira” – Sofia “Publications” - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:847 - ISBN:978-605-68150-0-3-5 2018
81 İLDE ŞEHİR ve KÜLTÜR NİĞDE POLAT BAYRAM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Niğde’de Dini Yapı ve Eski Anadolu Dinleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Boğaziçi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:11 - ISBN:978-975-451-336-3 - (Bölüm Sayfaları:134 - 144) 2015
Evanjelik Bir Hareket Metodist Kilisesi POLAT BAYRAM Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IQ Kültürsanat Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:192 - ISBN:978-975-255-5 2008
Karaman Kültürü ve Tarihi IV I VII POLAT BAYRAM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Karaman İli Dini Tarihi Ve Günümüz İnanç Coğrafyası - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü- Fabrika Basım Ltd. Şti. - Sayfa Sayısı:99 - ISBN:975-585-588-2 (975-585-584-7 Tk) - (Bölüm Sayfaları:589 - 688) 2005
Felsefe Ansiklopedisi POLAT BAYRAM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:George FOX - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Ebabil Yayınları 2009
Editör
Türk Birliği Yolunda AvşarTürkmenleri Sempozyumu YAĞMUR MEMDUH,POLAT BAYRAM Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Bilge Arık - Editör - ISBN:978-605-66774-4-1 2017
Türk Birliği Yolunda Avşar Türkmenleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı YAĞMUR MEMDUH,POLAT BAYRAM Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Bilge Arık - Editör - ISBN:978-605-66774-4-1 2017
SOSYAL BİLİMLER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR POLAT BAYRAM,GÜLER MEHMET,DERİN KAMİL HAKAN Ulusal - Kitap - Yayın Evi: iksad publishing house - Editör - ISBN:978-605-7923-94-3 2018
Sakarya University Journal of Education (SUJE) TUTKUN ÖMER FARUK,EKŞİOĞLU SUBHAN,GÜR ERDOĞAN DUYGU,SOYER FİKRET,Rotich Jerono,Kamalden Tengku Fadilah,İNCE ABDULLAH,POLAT BAYRAM,KAYA UYANIK GÜLDEN,DOĞAN NURİ,ŞAHİN ÇAVUŞ,KIYICI MÜBİN,AKGÜN ÖZCAN ERKAN,TİTREK OSMAN,ZAFER GÜNEŞ DEMET,MASAL MELEK,AŞIK GÜRSU,KÜÇÜKTURAN AYŞE GÜLER,KILIÇ ŞÜKRAN,gümüşkaya özlem,BAYDIK BERRİN,ÇELİK EYÜP,DOĞAN UĞUR,SAZAK NİLGÜN,ÖZTOSUN ÇAYDERE ÖZNUR,ÇELİK HÜLYA,KARADUMAN HIDIR,BEKTAŞ MUSTAFA,ÖZTÜRK ERGÜN,ÖZDEMİR MEHMET,Jable Ergün,DEMİRTAŞ ZEYNEP,Kutluca Canbulat Ayşenur,KARAHAN FİRDEVS,YÜKSEL DOĞAN,ATABEK YİĞİT ELİF Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bil.Ens. - 2019
Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi YÜCEL FATİH,KORAŞ HİKMET,ŞAHİN ÇİĞDEM,POLAT BAYRAM,TOPAL NEVZAT Ulusal - Dergi - Yayın Evi: dergipark - 2019