Eğitim Bilgileri
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK (DR)/ Tez adı : Photoluminescence properties of Si nanocrystals embedded in SiO2 matrix 2003-2010
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Photoluminescence specroscopy of CdS and GaSe 2001-2003
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1993-1997
Akademik Unvanlar
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI 2010-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/FİZİK ANABİLİM DALI 2000-2010
Yönetilen Tezler
EMRE GÖLLÜ Yüksek Lisans Çift yüzlü kristal silisyum (c-Si) heteroeklem (SHJ) güneş hücrelerinde p ve n katkılı amorf silisyum (a-Si:H) katmanlarının optimizasyonu ve karakterizasyonu 2023
EMRE KARTAL Doktora Silisyum Heteroeklem Güneş Hücrelerinde Ön ve Arka Saydam İletken Oksit Katmanlarının Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu 2023
ELİF DAMGACI Doktora c-Si Heteroeklem/Perovskit Tandem Güneş Hücrelerinin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu 2023
YASİN KARAASLAN Yüksek Lisans Fotovoltaik panellerinin faz değiştiren malzemeler (FDM) kullanılarak pasif soğutulması 2023
İLKER DURAN Yüksek Lisans Heteroeklem Güneş Hücrelerinde Geçirgen İletken Oksit Katman Olarak Kullanılan İndiyum Kalay Oksit İnce Filmlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu 2022
ALPAY GÜVEN Yüksek Lisans Kristal Silisyum Heteroeklem Güneş Hücreleri için Katkısız Amorf Silisyum Katmanı Optimizasyonu ve Karakterizasyonu 2022
EMRE KARTAL Yüksek Lisans Nano-desenlendirilmiş yüksek verimli silisyum heteroeklem güneş hücreleri 2019
ÖMER CAN ECER Yüksek Lisans a-Si:H/c-Si heteroeklem güneş hücrelerinde a-Si:H ince film katmanlarının üzerine H2 miktarının etkisi 2018
TOLGA ALTAN Yüksek Lisans Silisyum hetero-eklem güneş hücrelerinde ön yüz metalizasyon optimizasyonu ve alternatif ön yüz metalizasyon yöntemi 2018
Projeler
Kalkınma Bakanlığı Tamamlandı Silisyum (Si) Saflaştırılma Araştırma Projesi (17.12.2017-21.07.2022)
-Tübitak 3501 Devam Ediyor CİGS/Perovskit Monolitik Tandem Esnek Güneş Hücresinin Geliştirilmesi (15.09.2022-)
-Tübitak 1001 Devam Ediyor Güneş Hücrelerinin Isıl Kontrolü İçin Biyomakromolekül Katkılı Alternatif Isıl Enerji Depolama Malzemelerinin Geliştirilmesi (15.09.2021-)
-Tübitak 1002 Tamamlandı Saçtırma Yöntemiyle Kaplanan Tek ve Çok Katmanlı Metalik Dizilim(ler)in CZTS Soğurma Katmanına Etkisinin Araştırılması (15.03.2019-15.03.2020)
-Tübitak 3501 Devam Ediyor Grafen Destekli Yarı Esnek Czts İnce Film Güneş Hücrelerinin Üretilmesi (15.01.2021-)
-Tübitak 3501 Tamamlandı Katkılı Ve Katkısız Grafen Sentezi Ve Güneş Hücresi Uygulamaları (01.11.2017-01.02.2021)
Uluslararası İkili İşbirliği Programları Tamamlandı Characterization of the production processes and developing of fundamental knowledge on semiconductor nanocrystal based materials (01.10.2007-01.10.2010)
-Tübitak 1002 Tamamlandı Grafen Tabanlı Hibrit Saydam Elektrot Dizaynı ve Günes Hücresi Uygulamaları (01.09.2019-01.09.2020)
-Tübitak 1003 Devam Ediyor Yüksek Verimli Katkısız Siyah Silisyum Güneş Hücre Ve Paneli Geliştirilmesi (Blackdash) (01.04.2020-01.04.2022)
-Tübitak 1004 Devam Ediyor Türkiye Fotovoltaik Teknolojiler Platformu (01.02.2021-)
İdari Görevler
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Makaleler
EXPLORING EFFICIENCY AND DESIGN OPTIMIZATION OF FLEXIBLE PEROVSKITE SOLAR CELLS USING SCAPS-1D SIMULATION DAMGACI ELİF, Kartal Emre, SEYHAN AYŞE Ulusal - Hakemli - ASSOS, ROAD, SEMANTİC SCHOLAR - Özgün Makale - Eurasian Journal of Science Engineering and Technology - Doi: 10.55696/ejset.1303146 2023
Perovskit Güneş Hücreleri İçin c-TiO2 Optimizasyonu DAMGACI ELİF, SEYHAN AYŞE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Uluslararasi Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi - Doi: 10.29137/umagd.1123361 2023
INVESTIGATION OF STRUCTURAL, OPTICAL, AND ELECTRICAL PROPERTIES OF ITO FILMS DEPOSITED AT DIFFERENT PLASMA POWERS: ENHANCED PERFORMANCE AND EFFICIENCY IN SHJ SOLAR CELLS Kartal Emre, DURAN İLKER, DAMGACI ELİF, SEYHAN AYŞE Ulusal - Hakemli - ASSOS, ROAD, SEMANTİC SCHOLAR - Özgün Makale - Eurasian Journal of Science Engineering and Technology - Doi: 10.55696/ejset.1297942 2023
Optical, Electrical and Structural Properties of ITO/IZO and IZO/ITO Multilayer Transparent Conductive Oxide Films Deposited via Radiofrequency Magnetron Sputtering Kartal Emre, SEYHAN AYŞE Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - MDPI AG - Doi: 10.3390/coatings13101719 2023
Nitrojen Katkılı Grafen Film Sentezi ve Karakterizasyonu ZAN RECEP, ALTUNTEPE ALİ, ERKAN SERKAN, SEYHAN AYŞE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Polytechnic - Doi: 10.2339/politeknik.830591 2022
Integration of graphene with GZO as TCO layer and its impact on solar cell performance ZAN RECEP, OLĞAR MEHMET ALİ, Altuntepe Ali, SEYHAN AYŞE, TURAN RAŞİT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Renewable Energy - Doi: 10.1016/j.renene.2021.09.101 2022
Impact of stacking order and annealing temperature on properties of CZTS thin films and solar cell performance OLĞAR MEHMET ALİ, Sarp Ogün, SEYHAN AYŞE, ZAN RECEP Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Renewable Energy - Doi: 10.1016/j.renene.2021.08.023 2021
Hybrid transparent conductive electrode structure for solar cell application ALTUNTEPE ALİ, ERKAN SERKAN, OLĞAR MEHMET ALİ, HASRET ONUR, KEÇECİ AHMET EMİN, KÖKBUDAK GAMZE, TOMAKİN MURAT, SEYHAN AYŞE, TURAN RAŞİT, ZAN RECEP Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Renewable Energy - Doi: 10.1016/j.renene.2021.08.061 2021
Impact of sulfurization parameters on properties of CZTS thin films grown using quaternary target OLĞAR MEHMET ALİ, SEYHAN AYŞE, SARP ALİ OGÜN, ZAN RECEP Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS - Doi: 10.1007/s10854-020-04582-2 2020
The choice of Zn or ZnS layer in the stacked precursors for preparation of Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films OLĞAR MEHMET ALİ, SEYHAN AYŞE, Sarp Ali Ogün, ZAN RECEP Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Superlattices and Microstructures - Doi: 10.1016/j.spmi.2020.106669 2020
Graphene for Si-based solar cells Altuntepe Ali, SEYHAN AYŞE, ZAN RECEP Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE - Doi: 10.1016/j.molstruc.2019.127055 2020
Yüksek Basınç Saçtırma Yönteminin Yoğunluk Modülasyonlu İTO İnce Filmlerin Optik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi KELEŞ FİLİZ, Kartal Emre, SEYHAN AYŞE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi - Doi: 10.35238/sufefd.611212 2019
Comparison of picosecond electron dynamics in isolated and clustered Si quantum dots deposited on a semiconductor surface Fukumoto Keiki, SEYHAN AYŞE, Onda Ken, Koshihara Shin-ya, Oda Shunri Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Applied Physics Letters - Doi: 10.1063/1.5097611 2019
YÜKSEK VERİMLİ KRİSTAL SİLİSYUM (c-Si) HETEROEKLEM GÜNEŞ HÜCRELERİ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SEYHAN AYŞE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Doi: 10.28948/ngumuh.542803 2019
Sputtered Mo-bilayer thin films with reduced thickness and improved electrical resistivity KELEŞ FİLİZ, ATASOY YAVUZ, SEYHAN AYŞE Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - IOP Publishing - Doi: 10.1088/2053-1591/ab6f33 2019
Growth of Cu2ZnSnS4 Thin Films Using Moderate Annealing Temperature and Short Dwell Time OLĞAR MEHMET ALİ, SEYHAN AYŞE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Cumhuriyet Science Journal - Doi: 10.17776/csj.527260 2019
GRAFEN SENTEZİ İÇİN ALT-TAŞ TEMİZLEME YAKLAŞIMLARI Altuntepe Ali, Öztürk MFevzi, Kartal Emre, SEYHAN AYŞE, ZAN RECEP Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Doi: 10.28948/ngumuh.517196 2018
Influence of pre-annealing Cu-Sn on the structural properties of CZTSe thin films grown by a two-stage process OLĞAR MEHMET ALİ, Başol BM, TOMAKİN MURAT, SEYHAN AYŞE, BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Materials Science in Semiconductor Processing - Doi: 10.1016/j.mssp.2018.08.018 2018
Photoluminescence spectra of nitrogen implanted GaSe crystals KARABULUT MEVLÜT,BİLİR GÖKHAN,G M Mamedov,SEYHAN AYŞE,TURAN RAŞİT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Luminescence - Doi: 10.1016/j.jlumin.2008.02.014 2008
Spectroscopic Measurements of Electron Temperature and Electron Density in Electron Beam Plasma Generator Based on Collisional Radiative Model GÖKTAŞ HİLAL,Demir Akif,KAÇAR ELİF,He Hegazy,TURAN RAŞİT,Öke Gülay,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Spectroscopy Letters - Doi: 10.1080/00387010600934469 2007
Temperature and excitation intensity dependent photoluminescence in Ga4Se3S layered crystals GÖKŞEN KADİR,hasanlı nizami,SEYHAN AYŞE,TURAN RAŞİT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Materials Science and Engineering: B - Doi: 10.1016/j.mseb.2005.09.043 2006
Optical anisotropy in GaSe SEYHAN AYŞE, KARABULUT ORHAN, AKINOĞLU BÜLENT GÜLTEKİN, ASLAN BÜLENT, TURAN RAŞİT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Crystal Research and Technology - Doi: 10.1002/crat.200410452 2005
Photoluminescence spectroscopy in the study of growth of CdSxSe1−xnanocrystals in glass ALLAHVERDİ ÇAĞDAŞ, YÜKSELİCİ MEHMET HİKMET, TURAN RAŞİT, SEYHAN AYŞE Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Semiconductor Science and Technology - Doi: 10.1088/0268-1242/19/8/009 2004
Bildiriler
RECYCLING PEROVSKITE MATERIALS FOR SUSTAINABLE SOLAR TECHNOLOGIES: RECOVERY OF HIGH COST FTO SUBSTRATES DAMGACI ELİF, GÜVEN ALPAY, KARTAL EMRE, SEYHAN AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2023 - 16.06.2023) - 11th Global Conference on Global Warming
HUMIC ACID BASED PHASE CHANGE MATERIAL MICROCAPSULES FOR THERMAL ENERGY STORAGE KONUKLU YELİZ, GEZİCİ ORHAN, Yıldırım Bilal, SEYHAN AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2023 - 16.06.2023) - 11th Global Conference on Global Warming 2023
DEVELOPMENT OF PHASE CHANGE MATERIAL MICROCAPSULES AND COMPOSITES USING A GREEN METHOD KONUKLU YELİZ, GEZİCİ ORHAN, Yıldırım Bilal, SEYHAN AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2023 - 16.06.2023) - 11th Global Conference on Global Warming 2023
INVESTIGATION OF O2 RATIOS ON STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF ITO FILMS FOR HIGH-EFFICIENCY SILICON HETEROJUNCTION SOLAR CELLS Kartal Emre, DURAN İLKER, DAMGACI ELİF, SEYHAN AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2023 - 16.06.2023) - 11th Global Conference on Global Warming 2023
Solüsyon Bazlı Perovskit Güneş Hücresi Üretimi SEYHAN AYŞE, DAMGACI ELİF Ulusal - Tam metin bildiri - (26.10.2021 - ) - 8. KOP Kalkınma Sempozyumu
c-Si HIT / perovskite tandem solar cells with improved stability SEYHAN AYŞE,DAMGACI ELİF Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2019 - 20.10.2019) - 4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019)
Fabrication of SnS Thin Films For Solar Cell Applications OLĞAR MEHMET ALİ,ÇİRİŞ ALİ,SEYHAN AYŞE,TOMAKİN MURAT,ZAN RECEP Uluslararası - Özet bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019)
Growth of Cu2ZnSnS4 (CZTS) Thin Films Employing Various Sulfurization Pressures OLĞAR MEHMET ALİ,Sarp Ali Ogün,SEYHAN AYŞE,ZAN RECEP Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019)
Optical and electrical properties of ITO/IZO, ITO/AZO, and IZO/AZOmultilayer transparent electrodes SEYHAN AYŞE,Kartal Emre Uluslararası - Özet bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019)
Improved optical properties of density modulated ITO thin films grown by HPS Technique KELEŞ FİLİZ,Kartal Emre,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019)
Picosecond carrier dynamics of Si nanocrystals prepared by VHF plasma deposition system SEYHAN AYŞE,Fukumoto Keiki,Onda Ken,Koshihara Shin-ya,Oda Shunri Uluslararası - Özet bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019)
Comparative Study on the Impact of Stacking Order of Precursor Layer Films by Exposing the Precursors Layers to the Sulfur Vapor at Low Temperature OLĞAR MEHMET ALİ,SEYHAN AYŞE,TOMAKİN MURAT,KÜÇÜKÖMEROĞLU TAYFUR,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (04.10.2018 - 06.10.2018) - 5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation (MSNG 2018)
A smart way of pyramidal silicon properties improvement for PV application by HIPS technique Kartal Emre,KELEŞ FİLİZ,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (04.07.2018 - 06.07.2018) - PVCON 2018
HIT Güneş Hücresi Üretimi ve Alternatif Metalizasyon Yöntemi Kullanımı ALTAN TOLGA,ALKAN MAHMUT,SEYHAN AYŞE Ulusal - Özet bildiri - (10.05.2018 - 11.05.2018) - UGHEK2018
Graphene Growth on Copper and Nickel Surfaces ZAN RECEP,Altuntepe Ali,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (29.04.2018 - 04.05.2018) - 6th International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2018)
Microencapsulation of Phase Change Materials for Improving the Performance of Solar Cell KONUKLU YELİZ,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (25.04.2018 - 27.04.2018) - The 14th International Conference on Energy Storage, EnerStock 2018
Graphene as Transparent Conductive Electrode in Solar Cells ZAN RECEP,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (25.04.2018 - 27.04.2019) - The 14th International Conference on Energy Storage, EnerStock 2018
The effect of hydrogen plasma treatment and doping concentration on a-Si:H thin films for silicon heterojunction solar cells SEYHAN AYŞE,ZAN RECEP Uluslararası - Özet bildiri - (25.04.2018 - 27.04.2018) - ENERGSTOCK 2018
High Efficiency Silicon Heterojunction Solar Cell decorated with Si Nanowires SEYHAN AYŞE,Kartal Emre,KELEŞ FİLİZ Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2017 - 25.01.2018) - NanoTR13
Fabrication and Characterization of Graphene for a-Si:H/c-SiHeterojunction Solar cell ZAN RECEP,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (22.10.2017 - 25.10.2017) - NANOTR13
A Hydrogenated Amorphous Silicon (a-Si:H) Thin Films for Heterojunction Solar Cells: Structural and Optical Properties SEYHAN AYŞE,Altan Tolga,Ecer Ömer Can,ZAN RECEP Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.06.2017 - 06.06.2017) - Microscience and Microscopy Congress 2017
Microencapsulation of Phase Change Materials for Passive Cooling of Solar Cells KONUKLU YELİZ,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (27.03.2017 - 28.03.2017) - Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES)Symposium and Workshop
Microencapsulation of phase change materials for passive cooling of solar cells KONUKLU YELİZ,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (27.03.2017 - 28.03.2017) - Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES) Symposium and Workshop
Low-Temperature Growth of Ge Nanowires by Vapor-Liquid-Solid Chemical Vapor Deposition Simanullang Marolop, SEYHAN AYŞE, Usami Koichi, Kodera Tetsuo, Kawano Yukio, Oda Shunri Uluslararası - Tam metin bildiri - (06.05.2012 - 10.05.2012) - 221st ECS Meeting Dielectrics for Nanosystems 5: Materials Science, Processing, Reliability, and Manufacturing - Doi: 10.1149/1.3700868
Structural and optical properties of A12O3 with Si and Ge nanocrystals YERCİ SELÇUK,YILDIZ İLKER,SEYHAN AYŞE,KULAKCI MUSTAFA,SERİNCAN UĞUR,Golan Yuval,Michael Shandalov,TURAN RAŞİT Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.11.2006 - 29.11.2006) - MRS Fall Meeting Boston - Doi: 10.1557/PROC-0958-L07-06
Kitap
Sustainable Material Solutions for Solar Energy Technologies ZAN RECEP, ALTUNTEPE ALİ, ALTAN TOLGA, SEYHAN AYŞE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Crystalline-silicon heterojunction solar cells with graphene incorporation - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Elsevier - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-0-12-821592-0 - (Bölüm Sayfaları:229 - 257) 2021
Designing Engineering Structures using Stochastic Optimization Methods ÖZTÜRK SAVAŞ,Küçükdoğan Nilay,AYDIN LEVENT,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Optimization of Surface Roughness in Slicing Process of Si Ingots - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:CRC Pres, TaylorFrancis Group - Basım Sayısı:2020 - Sayfa Sayısı:128 - ISBN:978-0367255190 - (Bölüm Sayfaları:98 - 109) 2020
Silicon Nanocrystals Fundamentals Synthesis and Applications YERCİ SELÇUK,Doğan İlker,SEYHAN AYŞE,GENÇER İMER ARİFE,TURAN RAŞİT Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Characterization of Si nanocrystals - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Wiley-VCH - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:627 - ISBN:9783527629954 - (Bölüm Sayfaları:583 - 611) 2010