Akademik Unvanlar
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/NANOTEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Tokyo Instute of Technology/PYHSICAL ELECTRONICS/QUANTUM NANOELECTRONİC RESEARCH CENTER 2013-2013
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI 2010-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Tokyo Institute of Technology/PHYSICAL ELECTRONICS/QUANTUM NANOELECTRONIC RESEARCH CENTER 2010-2013
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Linköpings Universitet (Linköping University)/Department of Science and Technology 2008-2009
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)/Istituto dei sistemi Complessi(Instıtute for complex systems) 2007-2007
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/FİZİK ANABİLİM DALI 2001-2010
Projeler
Kalkınma Bakanlığı Devam Ediyor UNİKOP ENERJİ EVİ PROJESİ (20.11.2015-)
Kalkınma Bakanlığı Devam Ediyor Niğde Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Kurulumu (20.11.2011-20.12.2021)
Kalkınma Bakanlığı Tamamlandı Silisyum (Si) Saflaştırılma Araştırma Projesi (17.12.2017-21.07.2022)
-Tübitak 3501 Devam Ediyor CİGS/Perovskit Monolitik Tandem Esnek Güneş Hücresinin Geliştirilmesi (15.09.2022-)
-Tübitak 1001 Devam Ediyor Güneş Hücrelerinin Isıl Kontrolü İçin Biyomakromolekül Katkılı Alternatif Isıl Enerji Depolama Malzemelerinin Geliştirilmesi (15.09.2021-)
-Tübitak 1002 Tamamlandı Saçtırma Yöntemiyle Kaplanan Tek ve Çok Katmanlı Metalik Dizilim(ler)in CZTS Soğurma Katmanına Etkisinin Araştırılması (15.03.2019-15.03.2020)
-Tübitak 3501 Devam Ediyor Grafen Destekli Yarı Esnek Czts İnce Film Güneş Hücrelerinin Üretilmesi (15.01.2021-)
Kalkınma Bakanlığı Tamamlandı GÜNEŞ PİLLERİNİN (PV) ÜLKEMİZDE ÜRETİLEBİLMESİNE YÖNELİK ETÜT ÇALIŞMALARI PROJESİ (03.10.2016-03.10.2017)
-Tübitak 3501 Tamamlandı Katkılı Ve Katkısız Grafen Sentezi Ve Güneş Hücresi Uygulamaları (01.11.2017-01.02.2021)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Characterization of the production processes and developing of fundamental knowledge on semiconductor nanocrystal based materials (01.10.2007-01.10.2010)
-Tübitak 1002 Tamamlandı Grafen Tabanlı Hibrit Saydam Elektrot Dizaynı ve Günes Hücresi Uygulamaları (01.09.2019-01.09.2020)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı TÜBİTAK 1000 Üniversitelerde Ar Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması (01.07.2016-16.11.2018)
-Tübitak 1003 Devam Ediyor Yüksek Verimli Katkısız Siyah Silisyum Güneş Hücre Ve Paneli Geliştirilmesi (Blackdash) (01.04.2020-01.04.2022)
-Tübitak 1004 Devam Ediyor Türkiye Fotovoltaik Teknolojiler Platformu (01.02.2021-)
İdari Görevler
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Makaleler
Perovskit Güneş Hücreleri İçin c-TiO2 Optimizasyonu SEYHAN AYŞE, DAMGACI ELİF Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Uluslararasi Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi - Doi: 10.29137/umagd.1123361 2023
Integration of graphene with GZO as TCO layer and its impact on solar cell performance ZAN RECEP, OLĞAR MEHMET ALİ, Altuntepe Ali, SEYHAN AYŞE, TURAN RAŞİT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Renewable Energy - Doi: 10.1016/j.renene.2021.09.101 2022
Nitrojen Katkılı Grafen Film Sentezi ve Karakterizasyonu ZAN RECEP, ALTUNTEPE ALİ, ERKAN SERKAN, SEYHAN AYŞE Ulusal - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Journal of Polytechnic - Doi: 10.2339/politeknik.830591 2022
Impact of stacking order and annealing temperature on properties of CZTS thin films and solar cell performance OLĞAR MEHMET ALİ, Sarp Ogün, SEYHAN AYŞE, ZAN RECEP Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Renewable Energy - Doi: 10.1016/j.renene.2021.08.023 2021
Hybrid transparent conductive electrode structure for solar cell application ALTUNTEPE ALİ, ERKAN SERKAN, OLĞAR MEHMET ALİ, HASRET ONUR, KEÇECİ AHMET EMİN, KÖKBUDAK GAMZE, TOMAKİN MURAT, SEYHAN AYŞE, TURAN RAŞİT, ZAN RECEP Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Renewable Energy - Doi: 10.1016/j.renene.2021.08.061 2021
Impact of sulfurization parameters on properties of CZTS thin films grown using quaternary target OLĞAR MEHMET ALİ, SEYHAN AYŞE, SARP ALİ OGÜN, ZAN RECEP Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS - Doi: 10.1007/s10854-020-04582-2 2020
Graphene for Si-based solar cells Altuntepe Ali,SEYHAN AYŞE,ZAN RECEP Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE - Doi: 10.1016/j.molstruc.2019.127055 2020
The choice of Zn or ZnS layer in the stacked precursors for preparation of Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films OLĞAR MEHMET ALİ,SEYHAN AYŞE,Sarp Ali Ogün,ZAN RECEP Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Superlattices and Microstructures - Doi: 10.1016/j.spmi.2020.106669 2020
Sputtered Mo-bilayer thin films with reduced thickness and improved electrical resistivity KELEŞ FİLİZ,ATASOY YAVUZ,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - IOP Publishing - Doi: 10.1088/2053-1591/ab6f33 2019
Comparison of picosecond electron dynamics in isolated and clustered Si quantum dots deposited on a semiconductor surface Fukumoto Keiki,SEYHAN AYŞE,Onda Ken,Koshihara Shin-ya,Oda Shunri Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Applied Physics Letters - Doi: 10.1063/1.5097611 2019
Yüksek Basınç Saçtırma Yönteminin Yoğunluk Modülasyonlu İTO İnce Filmlerin Optik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi KELEŞ FİLİZ,Kartal Emre,SEYHAN AYŞE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi - Doi: 10.35238/sufefd.611212 2019
Growth of Cu2ZnSnS4 Thin Films Using Moderate Annealing Temperature and Short Dwell Time OLĞAR MEHMET ALİ,SEYHAN AYŞE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Cumhuriyet Science Journal - Doi: 10.17776/csj.527260 2019
YÜKSEK VERİMLİ KRİSTAL SİLİSYUM (c-Si) HETEROEKLEM GÜNEŞ HÜCRELERİ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SEYHAN AYŞE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Doi: 10.28948/ngumuh.542803 2019
Influence of pre-annealing Cu-Sn on the structural properties of CZTSe thin films grown by a two-stage process OLĞAR MEHMET ALİ,Başol BM,TOMAKİN MURAT,SEYHAN AYŞE,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Materials Science in Semiconductor Processing - Doi: 10.1016/j.mssp.2018.08.018 2018
GRAFEN SENTEZİ İÇİN ALT-TAŞ TEMİZLEME YAKLAŞIMLARI Altuntepe Ali,Öztürk MFevzi,Kartal Emre,SEYHAN AYŞE,ZAN RECEP Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Doi: 10.28948/ngumuh.517196 2018
A Hydrogenated Amorphous Silicon (a-Si:H) Thin Films for Heterojunction Solar Cells: Structural and Optical Properties SEYHAN AYŞE,Altan Tolga,Ecer Ömer Can,ZAN RECEP Uluslararası - Hakemli - CPCI-S - Özgün Makale - Journal of Physics: Conference Series - Doi: 10.1088/1742-6596/902/1/012024 2017
Invited Low Temperature Growth of Ge Nanowires by Vapor Liquid Solid Chemical Vapor Deposition SEYHAN AYŞE Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - ECS Transactions - Doi: 10.1149/1.3700868 2012
Photoluminescence spectra of nitrogen implanted GaSe crystals KARABULUT MEVLÜT,BİLİR GÖKHAN,G M Mamedov,SEYHAN AYŞE,TURAN RAŞİT Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Journal of Luminescence - Doi: 10.1016/j.jlumin.2008.02.014 2008
Spectroscopic Measurements of Electron Temperature and Electron Density in Electron Beam Plasma Generator Based on Collisional Radiative Model GÖKTAŞ HİLAL,Demir Akif,KAÇAR ELİF,He Hegazy,TURAN RAŞİT,Öke Gülay,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Spectroscopy Letters - Doi: 10.1080/00387010600934469 2007
Structural and Optical Properties of Al2O3 with Si and Ge Nanocrystals YERCİ SELÇUK,YILDIZ İLKER,SEYHAN AYŞE,KULAKCI MUSTAFA,SERİNCAN UĞUR,Michael Shandalov,Golan Yuval,TURAN RAŞİT Uluslararası - Hakemli - CPCI-S - Özgün Makale - MRS Proceedings - Doi: 10.1557/PROC-0958-L07-06 2006
Temperature and excitation intensity dependent photoluminescence in Ga4Se3S layered crystals GÖKŞEN KADİR,hasanlı nizami,SEYHAN AYŞE,TURAN RAŞİT Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Materials Science and Engineering: B - Doi: 10.1016/j.mseb.2005.09.043 2006
Optical anisotropy in GaSe SEYHAN AYŞE,KARABULUT ORHAN,AKINOĞLU BÜLENT GÜLTEKİN,ASLAN BÜLENT,TURAN RAŞİT Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Crystal Research and Technology - Doi: 10.1002/crat.200410452 2005
Photoluminescence spectroscopy in the study of growth of CdSxSe1−xnanocrystals in glass ALLAHVERDİ ÇAĞDAŞ,YÜKSELİCİ MEHMET HİKMET,TURAN RAŞİT,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Semiconductor Science and Technology - Doi: 10.1088/0268-1242/19/8/009 2004
Bildiriler
Effect of Stacking Order and Reaction Temperature on Properties of CZTS Thin Films OLĞAR MEHMET ALİ,SARP ALİ OGÜN,SEYHAN AYŞE,ZAN RECEP Uluslararası - Özet bildiri - (30.11.2020 - 02.12.2020) - 2nd International Conference on Photovoltaic Science and Technologies (PVCon 2020)
Hybrid Transparent Conductive Electrode Structure for Solar Cell Application ALTUNTEPE ALİ, Erkan Serkan, OLĞAR MEHMET ALİ, SEYHAN AYŞE, ZAN RECEP Uluslararası - Özet bildiri - (30.11.2020 - ) - 2nd International Conference on Photovoltaic Science and Technologies (PVCON 2020)
THE FABRICATION OF SILICON BASED SOLAR CELLS WITH GRAPHENE AND MOLYBDENIUM DOPED ZINC OXIDE Erkan Serkan, ALTUNTEPE ALİ, OLĞAR MEHMET ALİ, SEYHAN AYŞE, ZAN RECEP Uluslararası - Özet bildiri - (30.11.2020 - ) - 2nd International Conference on Photovoltaic Science and Technologies (PVCON 2020)
Graphene Growth on Copper and Nickel Surfaces ZAN RECEP,Altuntepe Ali,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (29.04.2018 - 04.05.2018) - 6th International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2018)
Ultrafast Carrier Dynamics of Si Nanowires Grown by LPCVD ASeyhan., T Ishikawa, S Koshihara, M Simanullang, K Usami, S Oda Uluslararası - Özet bildiri - (28.10.2012 - 02.11.2012) - AVS 59th Annual International Symposium and Exhibition
Structural and optical properties of A12O3 with Si and Ge nanocrystals YERCİ SELÇUK,YILDIZ İLKER,SEYHAN AYŞE,KULAKCI MUSTAFA,SERİNCAN UĞUR,Golan Yuval,Michael Shandalov,TURAN RAŞİT Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.11.2006 - 29.11.2006) - MRS Fall Meeting Boston - Doi: 10.1557/PROC-0958-L07-06
High Efficient Silicon Heterojunction Solar Cell Research İn Nigde University SEYHAN AYŞE,KARAKAYA FUAT,AY FATİH Uluslararası - Özet bildiri - (27.04.2015 - 29.04.2015) - SOLARTR III
Microencapsulation of phase change materials for passive cooling of solar cells KONUKLU YELİZ,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (27.03.2017 - 28.03.2017) - Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES) Symposium and Workshop
Microencapsulation of Phase Change Materials for Passive Cooling of Solar Cells KONUKLU YELİZ,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (27.03.2017 - 28.03.2017) - Innovative Thermal Energy Storage Materials (INOTES)Symposium and Workshop
PL and FTIR Analysis of Ge and Si Implanted SiO2 Layers U Serincan, S Yerci, M Kulakci, A Seyhan, R Turan Uluslararası - Poster - (27.02.2005 - 04.03.2005) - Optical Interconnects 3rd Optoelectronic & Photonic Winter School
Solüsyon Bazlı Perovskit Güneş Hücresi Üretimi SEYHAN AYŞE, DAMGACI ELİF Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.10.2021 - ) - 8. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Microencapsulation of Phase Change Materials for Improving the Performance of Solar Cell KONUKLU YELİZ,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (25.04.2018 - 27.04.2018) - The 14th International Conference on Energy Storage, EnerStock 2018
Graphene as Transparent Conductive Electrode in Solar Cells ZAN RECEP,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (25.04.2018 - 27.04.2019) - The 14th International Conference on Energy Storage, EnerStock 2018
The effect of hydrogen plasma treatment and doping concentration on a-Si:H thin films for silicon heterojunction solar cells SEYHAN AYŞE,ZAN RECEP Uluslararası - Özet bildiri - (25.04.2018 - 27.04.2018) - ENERGSTOCK 2018
Si Ge and SiGe Nanocrystals Formed in Transparent Matrices for the Next Generation Solar Cell Applications I Dogan., M Kulakci., S Yerci., A Gencer Imer, I Yildiz, A Seyhan, R Turan Uluslararası - Özet bildiri - (24.04.2008 - 25.04.2008) - NANOMAT 2008
High Efficiency Silicon Heterojunction Solar Cell decorated with Si Nanowires SEYHAN AYŞE,Kartal Emre,KELEŞ FİLİZ Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2017 - 25.01.2018) - NanoTR13
Front Metallization of Si-HIT Solar Cells with Screen Printing and PVD Altan Tolga,ALKAN MAHMUT,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2017 - 25.01.2018) - NanoTR13
Phase change material nanocapsules for photovoltaic modules KONUKLU YELİZ,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2017 - 25.01.2018) - NanoTR13
Silisyum (Si) ve Germanyum (Ge) Nanotellerin Üretimi ve Optik Özellikleri SEYHAN AYŞE,Simanullang Maralop,Yoshihiro Ogawa,Shinya Koshihara,Oda Shunri Uluslararası - Özet bildiri - (22.11.2014 - 24.11.2014) - II. Uluslararası KOP Bölgesel KAlkınma Sempezyumu
Niğde Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Mrkezinde Üretilen Yüksek Verimli Silisyum Tabanlı Hetero eklem Güneş Hücrsi Teknolojisi SEYHAN AYŞE,AY FATİH,KARAKAYA FUAT,SELAMET ÖMER FARUK Uluslararası - Özet bildiri - (22.11.2014 - 24.11.2014) - II. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Niğde Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde Yapılan Güneş Pilleri Ar-Ge Çalışmaları SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (22.11.2014 - 24.11.2014) - II. Uluslararası KOP Bölgesel KAlkınma Sempozyumu
Fabrication and Characterization of Graphene for a-Si:H/c-SiHeterojunction Solar cell ZAN RECEP,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (22.10.2017 - 25.10.2017) - NANOTR13
Grafen Sentezi ve Karakterizasyonu Teknikleri ZAN RECEP,SEYHAN AYŞE Ulusal - Özet bildiri - (19.05.2017 - 21.05.2017) - 23. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi
c-Si HIT / perovskite tandem solar cells with improved stability SEYHAN AYŞE,DAMGACI ELİF Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2019 - 20.10.2019) - 4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019)
The recovery of Ag and ITO from c-Si Heterojunction solar cells DAMGACI ELİF,ALTAN TOLGA,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2019 - 20.10.2019) - 4. International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2019)
Surface Plasmon Enhanced Light Emission from Silicon Nanocrystals Anis Boudraa,SEYHAN AYŞE,NAKAMİNE YOSHİFUMİ,OGAWA YOSHİHİRO,FU MİNAMİ,YUKİO KAWANO,SHUNRİ ODA Uluslararası - Poster - (18.02.2013 - 18.02.2013) - IEEE EDS WIMNACT 37: Future Trend of Nanodevices and Photonics
OPTIMIZATION OF TRANSPARENT OXIDE LAYER FOR Si-HETEROJUNCTION SOLAR CELLS DAMGACI ELİF,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (17.09.2018 - 19.09.2018) - 3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
Improved optical properties of density modulated ITO thin films forsilicon based solar cell applications KELEŞ FİLİZ,Kartal Emre,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - International Turkic World Congress on Science and Engineering
A method to Recycle c-Si HIT Solar Cells DAMGACI ELİF,Altan Tolga,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - International Turkic World Congress on Science and Engineering
Optoelectronic Properties of Graphene vs. ITO Altuntepe Ali,SEYHAN AYŞE,ZAN RECEP Uluslararası - Özet bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - International Turkic World Congress on Science and Engineering
Adjustment of Growth of Cu2ZnSnS4 (CZTS) Absorber Layer at LowTemperature for Thin Film Solar Cells OLĞAR MEHMET ALİ,ATASOY YAVUZ,SEYHAN AYŞE,ZAN RECEP Uluslararası - Özet bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - International Turkic World Congress on Science and Engineering
Fabrication of SnS Thin Films For Solar Cell Applications OLĞAR MEHMET ALİ,ÇİRİŞ ALİ,SEYHAN AYŞE,TOMAKİN MURAT,ZAN RECEP Uluslararası - Özet bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019)
Growth of Cu2ZnSnS4 (CZTS) Thin Films Employing Various Sulfurization Pressures OLĞAR MEHMET ALİ,Sarp Ali Ogün,SEYHAN AYŞE,ZAN RECEP Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019)
Effect of Annealing Atmosphere on the Properties of Cu2ZnSnS4 (CZTS) Thin Films Sarp Ali Ogün,SEYHAN AYŞE,TOMAKİN MURAT,ZAN RECEP,OLĞAR MEHMET ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019)October 16-18, 2019, Niğde, TURKEY
Solar Cell Applications of Graphene Altuntepe Ali,erkan serkan,Özkurt Gizem,SEYHAN AYŞE,ZAN RECEP Uluslararası - Özet bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019)
Optical and electrical properties of ITO/IZO, ITO/AZO, and IZO/AZOmultilayer transparent electrodes SEYHAN AYŞE,Kartal Emre Uluslararası - Özet bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019)
Improved optical properties of density modulated ITO thin films grown by HPS Technique KELEŞ FİLİZ,Kartal Emre,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019)
Picosecond carrier dynamics of Si nanocrystals prepared by VHF plasma deposition system SEYHAN AYŞE,Fukumoto Keiki,Onda Ken,Koshihara Shin-ya,Oda Shunri Uluslararası - Özet bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019)
Reducing Series Resistance in Si-HIT Solar Cells ALTAN TOLGA,DAMGACI ELİF,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019)
The Investigation of Graphene Based Hybrid Structure for Solar Cell ALTUNTEPE ALİ, OLĞAR MEHMET ALİ, Erkan Serkan, SEYHAN AYŞE, ZAN RECEP Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.11.2020 - ) - 2. International Turkic World Congress on Science and Engineering (TURK-COSE 2020)
The Investigation of Graphene Based Hybrid Structure for Solar Cell ZAN RECEP, ALTUNTEPE ALİ, Erkan Serkan, OLĞAR MEHMET ALİ, SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (14.11.2020 - ) - 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONGRESS on SCIENCE and ENGINEERING (TURKCOSE 2020)
Photoluminescence of implanted GaSe N exitons H Mammadov, M Karabulut, G Bilir, R Turan, A Seyhan Ulusal - Poster - (13.09.2005 - 16.09.2005) - Turkish Physical Society 23th Physics Meeting
Visible Photoluminescence from Al2O3 containing Ge nanocrystals A Seyhan, S Yerci, A Erbil, M Kulakci, U Serincan, A Aydinli, R Turan Uluslararası - Poster - (13.06.2007 - 16.06.2007) - International Workshop on SEMIconductor NANOstructures
Direct imaging of photogenerated electron dynamics in semiconductor nanostructures using time resolved photoemission electron microscopy Fukumoto Keiki,Ken Onda,SEYHAN AYŞE,Shunri Oda,Shinya Koshihara Uluslararası - Özet bildiri - (13.01.2016 - 17.01.2016) - Symposium on Surface and Nano Science 2016 (SSNS’16)
Synthesizing Silicon Nanocrystals in Silicon Dioxide Matrix by Magnetron Sputtering Technique for Optical and Electrical Applications A S Alagoz, A Imer, A Seyhan, R Turan Uluslararası - Poster - (11.09.2006 - 13.09.2006) - Trends in Nanotechnology TNT Conference
Photoluminescence Emission from Silicon Nanocrystals Embedded in SiO2 The Role of Hydrogen A Gencer Imer, A S Alagoz, ASeyhan, M Kulakci, R Turan Uluslararası - Özet bildiri - (11.06.2007 - 14.06.2007) - NanoTR III
Probing Group IV Nanocrystals With Diagnostic Techniques R Turan, S Yerci, A Gencer, A Seyhan, I Dogan, I Yildiz, S Foss, T G Finstad Uluslararası - Davetli konuşmacı - (11.06.2007 - 14.06.2007) - NanoTR III
HIT Güneş Hücresi Üretimi ve Alternatif Metalizasyon Yöntemi Kullanımı ALTAN TOLGA,ALKAN MAHMUT,SEYHAN AYŞE Ulusal - Özet bildiri - (10.05.2018 - 11.05.2018) - UGHEK2018
Measurements and modelling of neutral helium spectral lines emitted from electron beam generator H Goktas, A Demir, R Turan, A Seyhan, G Oke Uluslararası - Özet bildiri - (08.09.2003 - 12.09.2003) - International Conference Plasma 2003, Research and Applications of Plasmas
The comparision of experimental and simulated ArI and ArII spectral lines emitted from electron beam generator A Demir, E Hajiev, E Kayhan, H Goktas, A Seyhan, R Turan Uluslararası - Özet bildiri - (08.09.2003 - 12.09.2003) - International Conference Plasma 2003, Research and Applications of Plasmas
Study of the photoluminescence bleaching in Si nanocrystals prepared by Laser Asisted Silane pyrolsis A Seyhan., U Guler., M Falconieri., R DAmato, E Borsella, R Turan Uluslararası - Özet bildiri - (08.04.2010 - 10.04.2010) - BONSAI Symposium Breakthroughs in Nanoparticles for Bio Imaging
Photoluminescence bleaching in Si nanocrystals prepared by Laser Asisted Silane pyrolsis A Seyhan, U Guler, M Falconieri, R DAmato, E Borsella, R Turan Uluslararası - Özet bildiri - (07.06.2010 - 09.06.2010) - E-MRS
Low temperature Growth of Ge Nanowires by Vapor Liquid Solid Chemical Vapor Deposition M Simanullang, A Seyhan, K Usami, T Kodera, Y Kawano, S Oda Uluslararası - Davetli konuşmacı - (06.05.2012 - 10.05.2012) - 221st ECS Meeting Dielectrics for Nanosystems 5: Materials Science, Processing, Reliability, and Manufacturing
Fabrication and Characterization of Ge Nanowires Prepared at Low Temperatures by Vapour Liquid Solid Chemical Vapour Deposition SEYHAN AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.05.2012 - ) - 8th International Nanotechnology Conference on Communication and Cooperation (INC8)
Imaging of the photo carrier dynamics in a semiconductor by time resolved photoemission electron microscopy Yuuki Yamada,Takashi Matsuki,Keiki Fukumoto,Ken Ondo,Kazufumi İkemoto,Kengo Funaki,SEYHAN AYŞE,Shunri Oda,Shinya Koshihara Uluslararası - Poster - (04.11.2013 - 08.11.2013) - International School and Symposium on Molecular Materials (ISSMM2013).
Optimization of Front Side Metallization Design for Si-HIT Solar Cells Altan Tolga,OLĞAR MEHMET ALİ,ALKAN MAHMUT,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (04.10.2018 - 06.10.2018) - 5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation (MSNG 2018)
Effect of the Annealing and Growth Time on Graphene Synthesis ZAN RECEP,ALTUNTEPE ALİ,ÇELİK SELAHATTİN,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2018 - 06.10.2018) - MSNG 2018
Graphene for Si-based Heterojunction Solar Cell ZAN RECEP,ALTUNTEPE ALİ,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (04.10.2018 - 06.10.2018) - MSNG 2018
Comparative Study on the Impact of Stacking Order of PrecursorLayer Films by Exposing the Precursors Layers to the SulfurVapor at Low Temperature OLĞAR MEHMET ALİ,SEYHAN AYŞE,TOMAKİN MURAT,KÜÇÜKÖMEROĞLU TAYFUR,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2018 - 06.10.2018) - 5th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2018)
Comparative Study on the Impact of Stacking Order of Precursor Layer Films by Exposing the Precursors Layers to the Sulfur Vapor at Low Temperature OLĞAR MEHMET ALİ,SEYHAN AYŞE,TOMAKİN MURAT,KÜÇÜKÖMEROĞLU TAYFUR,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (04.10.2018 - 06.10.2018) - 5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation (MSNG 2018)
Photoluminescence and Raman studies of Ge nanowires grown on Si 100 and 111 substrates ASeyhan, Y Ogawa, MSimanullang, S Oda Uluslararası - Poster - (04.10.2011 - 05.10.2011) - G-COE PICE International Smyposium and IEEE EDS Minicolloquium on Advenced Hybrid Nano Devices: Prospect by World’s Leading Scientists
Front Side Metallization of Si-HIT Solar Cells by Physical Vapor Deposition Altan Tolga,OLĞAR MEHMET ALİ,ALKAN MAHMUT,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (04.07.2018 - 06.07.2018) - Photovoltaic Conference (PVCON2018)
A smart way of pyramidal silicon properties improvement for PV application by HIPS technique Kartal Emre,KELEŞ FİLİZ,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (04.07.2018 - 06.07.2018) - PVCON 2018
Investigation of optical anisotropy in GaSe with Photoluminescence and FTIR Spectroscopy A Seyhan, O Karabulut, B G Akinoglu, B Aslan, R Turan Ulusal - Poster - (03.12.2004 - 03.12.2004) - 11th National Condensed Matter Physics Meeting
Visible luminescence from Si and Ge nanocrystals in sapphire matrix by ion implantation S Yerci, I Yildiz, A Seyhan, I Dogan, U Serincan, M Kulakci ,M Shandalov , Y Golan , R Turan Ulusal - Özet bildiri - (03.11.2006 - 03.11.2006) - 13. Yoğun Madde Fiziği – Ankara Toplantısı
Characterization of the CdSe/p-Si Nanowires prepared by Chemical Bath Deposition Öksüzoğlu Fatih,METİN GÜBÜR HÜLYA,İLDAN ÖZMEN SEVDA,Yılmaz Özlem,ALPDOĞAN SONER,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (03.10.2018 - 06.10.2018) - 5th Internatıonal conference on materials science and advanced-nanotechnologies for next generation (MSNG2018)
A Hydrogenated Amorphous Silicon (a-Si:H) Thin Films for Heterojunction Solar Cells: Structural and Optical Properties SEYHAN AYŞE,ALTAN TOLGA,Ecer Ömer Can,ZAN RECEP Uluslararası - Özet bildiri - (03.07.2017 - 06.07.2017) - MMC2017
A Hydrogenated Amorphous Silicon (a-Si:H) Thin Films for Heterojunction Solar Cells: Structural and Optical Properties SEYHAN AYŞE,Altan Tolga,Ecer Ömer Can,ZAN RECEP Uluslararası - Özet bildiri - (03.06.2017 - 06.06.2017) - Microscience and Microscopy Congress 2017
Boron Doped Graphene Synthesize by CVD ZAN RECEP,ALTUNTEPE ALİ,Erkan Serkan,SEYHAN AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (02.10.2020 - 04.10.2020) - International Conference on Advanced Materials Science Engineeringand High Tech Devices Applications Exhibition (ICMATSE 2020)
Perovskite Solar Cells based on ZnO Nanostructures Nanorods Nanotubes and Thin film SEYHAN AYŞE,ÖZTÜRK SADULLAH,KILINÇ NECMETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (01.03.2016 - ) - E-MRS Spring Meeting and Exhibit