Eğitim Bilgileri
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)/ 2019-
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım arama tutumları 2016-2019
Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. (İÖ)/ 2012-2016
Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 2017-
Ödüller
TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü Kamu, TÜRKİYE 2021
Makaleler
Akademik Kendini Engelleme Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin üniversite öğrencilerinde incelenmesi GÖK USLU AYŞE, BİLGE FİLİZ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi - Doi: 10.30783/nevsosbilen.1295420 2023
Associations of Quality of Family Communication and Well-Being with Marital Attitudes among Turkish Emerging Adults KELDAL GÖKAY, GÖK USLU AYŞE, TONGA ZAHİDE Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Canadian Journal of Family and Youth - Doi: 10.29173/cjfy29906 2023
Examination of Home Quarantine Experiences of Individuals Diagnosed With COVID-19 Living in Turkey GÖK AYŞE Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Home Health Care Management & Practice - Doi: 10.1177/10848223211073896 2022
Sınırda Kişilik Bozukluğunda Modları Anlama ve İyileştirmeye Üzerine Bir Derleme GÖK USLU AYŞE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy and Research - Doi: 10.5455/JCBPR.84514 2022
Individuals’ conceptions of COVID-19 pandemic through metaphor analysis GÖK AYŞE, KARA AHMET Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - CURRENT PSYCHOLOGY 2022
A Meta-Analysis Study on Gender Differences in Psychological Resilience Levels GÖK AYŞE, YILMAZ KOĞAR ESİN Uluslararası - Hakemli - International Scientific Indexing (ISI) - Özgün Makale - Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi - Doi: 10.35365/ctjpp.21.2.15 2021
Ruh Sağlığı Bozukluklarının İyileştirilmesinde Kendilik Psikolojisi Yaklaşımının Etkililiğinin Sistematik Olarak İncelenmesi GÖK AYŞE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Doi: 10.18863/pgy.850255 2021
Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımı Çerçevesinde COVID-19 Salgını ve Depresyon GÖK AYŞE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Doi: 10.18863/pgy.892662 2021
Positive and negative affect during a pandemic Mediating role of emotional regulation strategies KARA AHMET, GÖK AYŞE Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Journal of Pedagogical Research - Doi: 10.33902/JPR.2020064452 2020
Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaştıkları güçlükler PARMAKSIZ İZZET,GÖK AYŞE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: 10.21764/maeuefd.359595 2018
Bildiriler
Beşe Beş Dayanıklılık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması POLAT BETÜL, GÖK AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (24.11.2021 - ) - ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ
Emotional Experiences of Individuals Diagnosed with COVID-19 During the Pandemic Process GÖK AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2021 - ) - International Congress of Pedagogical Research
Well-Being and Family Communication as Predictors of University Students’ Marital Attitudes KELDAL GÖKAY,GÖK AYŞE,TONGA ZAHİDE Uluslararası - Özet bildiri - (18.04.2018 - 22.04.2018) - 27th International Conference on Educational Sciences
OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKHİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ PARMAKSIZ İZZET,GÖK AYŞE Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS INES 2017
Kitap
Okullarda Ruh Sağlığı YAVUZER YASEMİN, GÖK USLU AYŞE Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Okullarda Ruh Sağlığı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:320 - ISBN:978-625-397-297-4 2023
Covid 19 ve Pandemi Psikolojisi GÖK AYŞE, ŞARLAK DENİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:COVID 19 SALGINI VE GÜNCEL DURUM - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-7316-91-0 2021