Eğitim Bilgileri
Doktora FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM BİLİMLERİ (DR)/ Tez adı : Liselerde görev yapan resim öğretmenlerinin, öğrencilerinin yaratıcılıklarını geliştirmeye dönük nitelikleri 1998-2002
Yüksek Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Resim iş öğretmenlerinin resim iş programlarına ilişkin görüşleri (Elazığ, Malatya ve Samsun örneği) 1995-1997
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1991-1995
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI 2017-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI 2012-2017
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI 2006-2011
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2003-2006
Yönetilen Tezler
FATMA AÇIKEL Yüksek Lisans Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeyleri ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi 2023
DİLARA ÇAYLAK Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına İlişkin Yeterliklerinin İncelenmesi 2023
CANSEV GÜNAY AGSAN Yüksek Lisans ETKİLEŞİMLİ ÖYKÜ KİTABI OKUMANIN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 2023
TUĞBA KÜBRA SEVDİ Yüksek Lisans Okul Öncesi Öğretmen Adayları ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Etkinliklere Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi 2023
ARİFE HODUL Yüksek Lisans YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TERS YÜZ ÖĞRENME MODELİ: BİR META SENTEZ ÇALIŞMASI 2023
HATİCE AKDAĞ AKAY Yüksek Lisans OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE UYGULANAN KUKLALI HİKAYE ETKİNLİKLERİNİN ÇOCUKLARIN LİDERLİK VE SOSYAL DUYGUSAL UYUM BECERİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 2023
TOLGA SABIRLAR Yüksek Lisans Uzaktan eğitim sürecinde ortaöğretim matematik öğretim programının uygulanmasına ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşleri 2022
TUBA HATUN ER Yüksek Lisans STEM etkinliklerinin öğrencilerin matematik başarısına etkisi: Bir meta sentez çalışması 2022
EMİNE DEMİR Yüksek Lisans Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcı kişilik özellikleri ile yaratıcılık alanları arasındaki ilişkinin incelenmesi 2022
COŞKUN BAĞCI Yüksek Lisans Lise öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2022
KAMİLE DARICI Yüksek Lisans Türkiye ve Finlandiya Temel Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması 2021
HAKAN KARATAŞ Yüksek Lisans Okul müdürü yönetim tarzları ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 2020
MERVE ERTUL Yüksek Lisans Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk algılarının incelenmesi 2020
SEVDE GÖKŞEN ZORLU Yüksek Lisans Öğretmenlerin Fatih Projesi kapsamındaki bilişim teknolojilerini kullanabilme algıları 2020
HURİYE YAVUZKAN Yüksek Lisans Eğitsel dijital oyunların 5. sınıf öğrencilerinin matematik başarısına ve tutumuna etkisi 2019
ÇAĞLAR KAFALI Yüksek Lisans Halk eğitim merkezinde elektrik eğitimine katılan öğrencilerle eğitim sürecinin değerlendirilmesi (Suruç Halk Eğitim Merkezi örneği) 2019
BAYRAM MUSTAFA SAĞLIK Yüksek Lisans Üniversite öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavı kaygı düzeyleri ile üniversite yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 2018
GÜLÇİN KOCA Yüksek Lisans Türkçe öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Niğde Üniversitesi örneği) 2017
İREM URHAN Yüksek Lisans Türkçe öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme ile öğretmen öz yeterlik algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi: Niğde Üniversitesi örneği 2013
EDA GÖZÜYEŞİL Yüksek Lisans Beyin temelli öğrenmenin akademik başarıya etkisi: Bir meta analiz çalışması 2012
SEVGİ ERGÜVEN Yüksek Lisans Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 2011
MUSTAFA KALE Yüksek Lisans Yaratıcı drama kursuna katılan ve katılmayan okul yöneticilerinin yaratıcı düşünmeye yönelik algılarının incelenmesi 2011
ÇAĞAN YILDIRAN Yüksek Lisans Üniversite öğrencilerinin yabancı dil seviyelerinin ve yabancı dil eğitim programına karşı tutumlarının incelenmesi (Aksaray Üniversitesi örneği) 2010
HASAN HAKAN TÜRKER Yüksek Lisans Kuvvet kavramına yönelik 5e öğrenme döngüsü modelinin anlamlı öğrenmeye etkisinin incelenmesi 2009
BUKET ASLANDAĞ SOYLU Yüksek Lisans İngilizce öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi 2008
YALÇIN DİLEKLİ Yüksek Lisans Aksaray ilinde 2006 ve 2007 yıllarında uygulanan comenius projelerinin öğrenci, öğretmen, okullar ve dersler üzerindeki etkilerinin incelenmesi 2008
CÜNEYT AKYOL Yüksek Lisans İlköğretim fen ve teknoloji dersinde uygulanan şiirle öğretim tekniğinin öğrenci başarısı ve tutuma etkisi 2007
BAHAR VAROL Yüksek Lisans Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlilikleri (Niğde üniversitesi örneği) 2007
GÜLHAN TAŞ Yüksek Lisans İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin çoklu zeka kuramının öğretimde uygulanmasına ilişkin görüşleri ve tutumları 2007
ŞENER ŞENTÜRK Yüksek Lisans Yeni ilköğretim programlarının öğretmen ve müfettiş görüşlerine göre değerlendirilmesi (Amasya ili örneği) 2007
ESİN HAZAR Yüksek Lisans İngilizce derslerinde resimlerle kelime öğretiminin başarıya etkisi 2007
FERİT GÜDÜL Yüksek Lisans Oluştrumacı yaklaşımda öğretmen, öğrenci ve yönetici özelliklerine bakış 2007
NEŞE GÜL Yüksek Lisans Öğrenci resimlerinin değerlendirilmesinde öğrencilerin algılarının resim dersine yönelik tutumlarına etkisi 2006
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2020
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2020
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Fakülte Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2020
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2014
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012-2014
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2011
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2005-2009
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2005-2006
Ödüller
Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Diğer, TÜRKİYE 2014
Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Diğer, TÜRKİYE 2014
Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2013
Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Diğer, TÜRKİYE 2009
Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Diğer, TÜRKİYE 2013
Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2011
Uluıslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2015
Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü Kamu, TÜRKİYE 2021
Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü Üniversite, TÜRKİYE 2021
Makaleler
ÖZETLEME ÖZYETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇETİNKAYA GÖKHAN, DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - DİYALEKTOLOG ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ - Doi: 10.29228/diyalektolog.68896 2023
Özetleme Stratejilerinin Kullanımı ile Özetleme Başarımı Arasındaki İlişki ÇETİNKAYA GÖKHAN,ŞENTÜRK RAHİME,DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Hakemli - MLA - Özgün Makale - Journal of Language Education and Research - Doi: 10.31464/jlere.763574 2020
The Relationship Between Demographic Variables and Scientific Creativity: Mediating and Moderating Roles of Scientific Process Skills DİKİCİ AYHAN,ÖZDEMİR GÖKHAN,Clark Douglas B Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Research in Science Education - Doi: https://doi.org/10.1007/s11165-018-9763-2 2020
Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Öz Yeterlik (Algı) Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması KELEŞ OĞUZ,SIĞIRTMAÇ AYPERİ,DİKİCİ AYHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi - Doi: https://doi.org/10.17152/gefad.376966 2019
Examination of Factors Affecting Students’ Reading-Comprehension Achievement with Structural Equation Modeling ÜLPER HAKAN,ÇETİNKAYA GÖKHAN,DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - International Journal of Assessment Tools in Education - Doi: DOI: 10.21449/ijate.404205 2018
Relationships between Scientific Process Skills and Scientific Creativity Mediating Role of Nature of Science Knowledge ÖZDEMİR GÖKHAN,DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH) 2017
Indexing Creativity Fostering Teacher Behaviour Replication and Modification DİKİCİ AYHAN,KAYCHENG SOH Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - Higher Education of Social Science - Doi: 10.3968/7486 2015
Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi Bir Meta analiz Çalışması GÖZÜYEŞİL EDA,DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri - Doi: 10.12738/estp.2014.2.2103 2014
Relationships between Thinking Styles and Behaviors Fostering Creativity An Exploratory Study for the Mediating Role of Certain Demographic Traits DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri - Doi: 10.12738/estp.2014.1.1939 2014
Yaratıcılığı Destekleyen İlköğretim Öğretmenleri İndeksi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Educational Sciences: Theory & Practice 2013
Perceptions of Creativity by Turkish Student Teachers DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - International Journal of Educational Reform 2012
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının ve Yeterliklerinin İncelenmesi DİKİCİ AYHAN,SAĞNAK MESUT Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - NWSA Education Sciences 2011
Yaratıcılığın Örtük Kuramları Yaratıcılık Hakkında Ne Düşüyorsunuz Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - NWSA Education Sciences 2011
Yaratici Drama Temelli Grup Rehberliği ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Kaygı Düzeylerine Etkileri YAVUZER YASEMİN,GÜNDOĞDU REZZAN,DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - NWSA Education Sciences 2010
5E Öğrenme Döngüsünün Anlamlı Öğrenmeye Etkisinin İncelenmesi DİKİCİ AYHAN,HASAN HAKAN TÜRKER,ÖZDEMİR GÖKHAN Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010
An Application of Digital Portfolio with the Peer Self and Instructor Assessments in Art Education DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Eurasian Journal of Educational Research 2009
Teachers Perceptions about School Violence in One Turkish City YAVUZER YASEMİN,GÜNDOĞDU REZZAN,DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - Journal of School Violence 2009
Şiirle Öğretim Tekniğinin Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi CÜNEYT AKYOL,DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - İlköğretim Online 2009
Creative Drama Course in College of Education A Study of Content Analysis DİKİCİ AYHAN,YAVUZER YASEMİN,GÜNDOĞDU REZZAN Uluslararası - Hakemli - Hw Wilson, ERIC - Özgün Makale - Essays in Education 2008
A creative drama study in Turkey about Mevlana philosophy YAVUZER YASEMİN,DİKİCİ AYHAN,GÜNDOĞDU REZZAN Uluslararası - Hakemli - ERIC, British Index - Özgün Makale - Research in Drama Education 2008
The Effects of Digital Portfolio Assessment Process on Students Writing And Drawing Performances TEZCİ ERDOĞAN,DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - TOJET 2006
Eğitim Fakültesi Mezunlarının Eğitim Bilimleri Derslerine İlişkin Görüşleri Niğde Üniversitesi Örneği DİKİCİ AYHAN,YAVUZER YASEMİN,GÜNDOĞDU REZZAN Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Milli Eğitim Dergisi 2006
İşbirlikli Öğrenmenin Resim İş Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin İletişim Tutumlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma Niğde Üniversitesi Eğitimi Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Örneği YAVUZER YASEMİN,DİKİCİ AYHAN Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Çağdaş Eğitim Dergisi 2006
Sınıf Öğretmenliği Mezunlarının Öğretmen Yetiştirme Programından Yararlanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri Niğde Üniversitesi Örneği YAVUZER YASEMİN,DİKİCİ AYHAN,ÇALIŞKAN MUSTAFA,HİDAYET AYTEKİN Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006
The Effects of Cooperative Learning on the Abilities of the Pre Service Art Teacher Candidates to Lesson Planning in Turkey DİKİCİ AYHAN,YAVUZER YASEMİN Uluslararası - Hakemli - ESCI, Hw Wilson, AEI - Özgün Makale - The Australian Journal of Teacher Education - Doi: http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2006v31n2.4 2006
Sanat Eğitimi ve Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeyleri DİKİCİ AYHAN Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Eğitim ve Bilim 2006
Hikayeye Dayalı Resim Yapma Bireysel Gelişim Dosyası Değerlendirme Yönergesinin Geliştirilmesi DİKİCİ AYHAN,TEZCİ ERDOĞAN Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 3(2), 83-87. 2005
Efficiency of Computer Assisted Cooperative Learning Method on Students Performance in Using Colours DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Hakemli - HERDC - Özgün Makale - Eurasian Journal of Educational Research (EJER) 2005
Yaratıcı Düşünceyi Geliştirme ve Oluşturmacı Öğretim Tasarımı TEZCİ ERDOĞAN,DİKİCİ AYHAN Ulusal - Hakemli - Ulabim - Özgün Makale - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003
Liselerde Görev Yapan Resim Öğretmenlerinin Öğrencilerinin Yaratıcılıklarını Geliştirmeye Yönelik Nitelikleri DİKİCİ AYHAN,GÜROL MEHMET Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003
Resim Öğretmenlerinin Yaratıcı Niteliklerini Belirleyen Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi DİKİCİ AYHAN,TAŞPINAR MEHMET Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Eğitim ve Bilim 2002
İsmail Hakkı Baltacıoğlu nun Sanat Sanat Eğitimi ve Milli Sanat Hakkındaki Düşünceleri DİKİCİ AYHAN,TEZCİ ERDOĞAN Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2002
Resim Öğretmenlerinin Yeterlilikleri DİKİCİ AYHAN Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2001
Sanat Eğitiminde Yaratıcılık DİKİCİ AYHAN Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Milli Eğitim 2001
Bildiriler
Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıfı Öğretmen Profili Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması KELEŞ OĞUZ,SIĞIRTMAÇ AYPERİ,DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Özet bildiri - (18.10.2017 - 21.10.2017) - 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi
Yaratıcı Drama Kursuna Katılan ve Katılmayan Okul Yöneticilerinin Yaratıcı Düşünmeye Yönelik Algılarının İncelenmesi KALE MUSTAFA,DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.11.2016 - 05.11.2016) - 1. Uluslar arası Akademik Araştırmalar Kongresi
Relationships between Turkish Prospective Teachers Self Efficacy and Behaviours Fostering Creativity DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.10.2016 - 30.10.2016) - 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi - Doi: 10.14527/9786053187615
Kuşakların Ayrılması X Y Z Kuşaklarının Özellikleri ve Eğitimi DİKİCİ AYHAN Ulusal - Özet bildiri - (07.05.2014 - 09.05.2014) - 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Creativity Fostering Teaching Style Inventory A Study of Language Validation DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.10.2011 - 07.10.2011) - First International Congress on Curriculum and Instruction
Öğretmenlerin Bireysel Gelişim Dosyası Portfolyo İle Değerlendirilmelerine İlişkin Görüşleri DİKİCİ AYHAN,SAĞNAK MESUT,MEHMET KURUÖZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.06.2011 - 22.06.2011) - III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının ve Yeterliklerinin İncelenmesi DİKİCİ AYHAN,SAĞNAK MESUT Ulusal - Özet bildiri - (16.09.2010 - 18.09.2010) - 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Aksaray İli nde 2006 ve 2007 Yıllarında Uygulanan Comenius Projelerinin Öğrenci Öğretmen Okullar ve Dersler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi YALÇIN DİLEKLİ,DİKİCİ AYHAN Ulusal - Özet bildiri - (13.05.2010 - 15.05.2010) - I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramının Öğretimde Uygulanmasına İlişkin Görüşleri TAŞ GÜLHAN,DİKİCİ AYHAN Ulusal - Tam metin bildiri - (05.09.2007 - 07.09.2007) - XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bireysel Gelişim Dosyasına Dayalı Değerlendirme Yaklaşımının Yaratıcı Düşünce Gelişimine Etkisi TEZCİ ERDOĞAN,DİKİCİ AYHAN Ulusal - Tam metin bildiri - (06.07.2004 - 09.07.2004) - XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı,
Portfolio Değerlendirmenin Sanat Eğitimine Yansımaları DİKİCİ AYHAN Ulusal - Tam metin bildiri - (28.04.2004 - 30.04.2004) - II. Sanat Eğitimi Sempozyumu
Computer Supported Cooperative Learning Method and Assessment in Art Education DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.05.2003 - 30.05.2003) - Eastern Mediterranean University Third International Educational Technology Conference & Fair
Yaratıcılık Gelişimine Yönelik Bir Sanat Eğitimi İçin Eğitim Ortamlarının Düzenlemesi DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.10.2002 - 18.10.2002) - Sakarya Üniversitesi II. Uluslar Arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı
Oluşturmacı Uzaktan Öğrenmede Değerlendirme Yaklaşımları Bir Dijital Portfolio Değerlendirme Örneği TEZCİ ERDOĞAN,DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.05.2002 - 25.05.2002) - Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu
Resim Öğretmenlerinin Yaratıcı Nitelikleri DİKİCİ AYHAN Ulusal - Tam metin bildiri - (08.05.2002 - 10.05.2002) - Sanat Eğitimi Sempozyumu
Kitap
Exploring the Benefits of Creativity in Education Media and the Arts DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Revisiting the Relationships between Turkish Prospective Teachers’ Thinking Styles and Behaviors Fostering Creativity - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI Global Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:21 - ISBN:ISBN13: 9781522505044ISBN10: 1522505040EISBN13: 9781522505051DOI: 10.4018/978-1-5225-0504-4 - (Bölüm Sayfaları:136 - 157) 2016
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Hazırlama DİKİCİ AYHAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Alanlarda Öğretim Teknolojileri ve Materyaller - Ders Kitabı - Yayın Evi:Akış Yayıncılık - (Bölüm Sayfaları:229 - 238) 2006
Creativity Fostering Teacher Behavior around the world: Measurement and Research DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Creativity fostering teacher behaviour in Turkey: Adapting and using the CFTIndex - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:World Scientific - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:195 - ISBN:ISBN: 978-981-3234-15-4 (hardcover), ISBN: 978-981-3234-17-8 (ebook) - (Bölüm Sayfaları:93 - 118) 2018
Editör
ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ TALAS MUSTAFA,YILMAZLAR MUSTAFA,DİKİCİ AYHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği - Yrd. Editör 2018