Eğitim Bilgileri
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (DR)/ Tez adı : Analı kuzu büyütme yönteminde değişik sürelerde alıştırma yemlemesine geçişin Merinos kuzularının büyüme, besi ve karkas özellikleri ile analarda süt verimi üzerine etkileri 1998-2004
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Analı kuzu büyütmede iki farklı yemleme sisteminin assaf kuzularının büyüme performansına etkileri 1994-1998
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/ZOOTEKNİ PR./ 1992-1994
Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU/VETERİNERLİK BÖLÜMÜ/LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR. 2016-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU/VETERİNERLİK BÖLÜMÜ/LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR. 2011-2016
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/BOR MESLEK YÜKSEKOKULU 2009-2011
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ 1997-1999
Yönetilen Tezler
BEYZA YILMAZ Yüksek Lisans Suni mera ve entansif koşullarda ivesi kuzuların besi performansının belirlenmesi 2023
SAYED MURTAZA MOSAWI Yüksek Lisans Niğde ilinde tüketicilerin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi 2022
IBRAHIM AHMAD GARKO Yüksek Lisans Comparision of some reproductive characteristics of Akkaraman and Bafra sheep and growth performance of lambs in Niğde 2022
ÖZGE KOZAKLI Doktora Çok Özellikli Modellerin Hayvancılıkta Genomik Değerlendirme ve Gen Haritalamada Kullanımı 2022
SİNAN ÇINAR Yüksek Lisans Kangal Akkaraman şişeklerde üreme mevsimine geçiş döneminde melatonin ve progesteron uygulamalarının döl verimi özellikleri üzerine etkileri 2021
WAJID ALI Yüksek Lisans Entansıf sıstemınde yetıştırılen ivesı koyunlarının süt verimi üzerıne çevre faktörlerin etkisi 2020
Projeler
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel ProjesiNiğde İli Kıl Keçi Irkının Halk Elinde Islahı (21.10.2012-22.11.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Comparison of some reproductive characteristics of Bafra and Akkaraman sheep and growth performance of lambs (15.06.2021-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor The investigation of SNP in SOCS2 gene associated with mastitis resistance, milk composition and quality in Awassi sheep (15.06.2021-)
Avrupa Birliği Tamamlandı Tarımda Kayıtlı İstihdama Eğitimin Kattığı Sinerji (10.11.2016-30.06.2017)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Suni Mera ve Entansif Koşullarda İvesi Kuzuların Besisi Performansının Belirlenmesi (05.03.2020-26.09.2022)
Avrupa Birliği Devam Ediyor Innovation for Sustainable Sheep and Goat Production in Europe (iSAGE) (01.03.2016-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Sütçü İnekleri Prepartum Dönemde Anyonik Tuz Katkılı Rasyonlarla Beslemenin Metabolik Profil Peripartum Hastalıklar ve Gebelik oranı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (01.01.2013-24.02.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Rasyona Keten tohumu ve Zeytinyağ ilavesinin Kıl keçi oğlaklarında besi performansı ve kan metabolitleri üzerine etkisi (01.01.2013-11.06.2015)
DİĞER Tamamlandı Marmara Bölgesi nde Yetiştirilen Gökçeada ve Kıvırcık Koyun Irklarının Yarı Entansif Koşullarda Verim Performanslarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (-)
BAP Tamamlandı Holstein Irkı Düvelerde Sabit Zamanlı Tohumlama Sonrası 12 Günde Gnrh Uygulamasının Embriyonik Ölümlerin Önlenmesine Etkisi (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Laktasyon Başlangıcındaki Süt Sığırı Rasyonlarına Fitoaktif Madde Katkısının Üreme Performansı Üzerine Etkisi (-)
BAP Tamamlandı Niğde İlinde Yetiştirilen Holstein Irkı İneklerde Sütteki Somatik Hücre Sayısı ile Memenin Yapısal Özelliklerinin Subklinik Mastitis Süt Verimi ve Süt Komposizyonu Üzerine Etkisi (-)
DİĞER Tamamlandı Saf Kıvırcık Siyah Baş Alman ve Farklı Kan Dereceli Melez Koyunların Marmara Bölgesi Koşullarına Fizyolojik Tepkileri ve Performansları (-)
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014-2020
Makaleler
Akkaraman Kuzularda Cinsiyete Göre Büyüme Eğrisi Modellerinin Farklı Yöntemlerle Modellenmesi: Logistik ve Gompertz Modelleme Örneği Kozaklı Özge, CEYHAN AYHAN, FIRAT MEHMET ZİYA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - KSU Journal of Agriculture and Nature - Doi: 10.18016/ksutarimdoga.vi.946895 2022
The effect of different management systems on milk yield and milk quality in Awassi sheep CEYHAN AYHAN, AVCI MUSTAFA, Tanrıkulu Mehmet Mustafa, Yılmaz Beyza, Ul Hassan Mubeen Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - ARCHIVES ANIMAL BREEDING - Doi: 10.5194/aab-65-407-2022 2022
Kid growth performance and reproductive characteristics of Hair goats raised under breeder conditions CEYHAN AYHAN, SERBESTER UĞUR, ÇINAR MAHMUT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences 2022
Possibilities of Using CRISPR-Based Genome Editing Technologies in Livestock Ul Hassan Mubeen, Kozaklı Özge, CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - Indexcopernicus - Derleme Makale - Journal of Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences 2022
The Prediction of Brody, Logistik and Von Bertalanffy Models By Using The Bayesian Approach for Modeling The Growth Curves in Holstein Calves Kozaklı Özge, Ul Hassan Mubeen, CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Tekirdag Ziraat Fakultesi Dergisi - Doi: 10.33462/jotaf.1035184 2022
Niğde İli Sürü Yönetimi Personeli Kurs Programına Katılan Çiftçilerin Koyun Yetiştiriciliği Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma ÇINAR SİNAN, CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - CiteFactor - Özgün Makale - Tarım, Gıda, Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi 2021
Yarı Entansif Koşullarda Yetiştirilen Akkaraman Irkı Kuzuların Büyüme Performansı NOYAN MEVLÜT, CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - Worldcat - Özgün Makale - Tarım, Gıda, Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi 2021
Yörüklerin Başlıca Ekonomik Faaliyetleri ve Gelecekten Beklentileri Üzerine Bir Saha Çalışması CEYHAN AYHAN,ÜNALAN ADNAN,AKYOL ETHEM Uluslararası - Hakemli - Directory of Research Journals Indexing - Özgün Makale - Journal of Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences 2020
Pigmentation Genome Influence in Animals and Human Interventions in its Course of Action Moazam Ali,Wajid Ali,CEYHAN AYHAN,Zeeshan Ahmad Bhutta Uluslararası - Hakemli - Directory of Research Journal Indexing - Derleme Makale - Journal of Innovative Sciences - Doi: http://dx.doi.org/10.17582/journal.jis/2020/6.2.90.100 2020
The Merits of Awassi sheep in terms of Milk Production and Major Factors Affecting the Reproductive Traits wajid Ali,CEYHAN AYHAN,Moazam Ali,Sadia DILAWAR Uluslararası - Hakemli - INDEX COPERNICUS - Derleme Makale - Journal of Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences 2020
Estimation of the carbon footprint in dairy sheep farm CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN,Çınar Sinan,Wajid Ali Uluslararası - Hakemli - Emerging Sources Citation Index - Özgün Makale - Iranian Journal of Applied Animal Science - Doi: 2251-631X 2020
Nutritive potentials of Soybean and its significance for humans health and animal production Ali Wajid,Moiez Ahmad Muhammed,Iftikhar Fozia,Qureshi Moin,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Derleme Makale - Eurasian Journal of Food Science and Technology 2020
Niğde İlinde Yetiştirilen Akkaraman Irkı Koyunların Bazı Döl Verim Özellikleri ve Kuzuların Büyüme Performansı CEYHAN AYHAN,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus (ICI) - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: 10.24925/turjaf.v7i10.1509-1514.2249 2019
The Comparison of Milk and Reproductive Performance of Saanen and Saanen × Hair Goat Crossbreds (F1, B1 B2) and Growth Performance of their Kids in Semi-Intensive Production System Yıldırır Mesut,Yılmaz Mustafa,Yüksel Mehmet Akif,Sezenler Tamer,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus (ICI) - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: 10.24925/turjaf.v7i6.871-876.2450 2019
Koloni Verimliliğini Artıran Yeni Bir Kovan Modeli AKYOL ETHEM,Günedoğdu Mustafa,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Kısa Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: 10.24925/turjaf.v7isp1.183-185.3132 2019
Milk Production and Composition in Camel and Its Beneficial Uses Ali Wajid,AKYOL ETHEM,CEYHAN AYHAN,Dilawar Sadia,Firdous Asia,Zia ul Qasim Muhammad,Moiez Ahmad Muhammad Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi - Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i12.2142-2147.2905 2019
Kilis Keçilerinin Canlı Ağırlık ve Bazı Vücut Ölçüleri Üzerinde Cinsiyet Etkisinin Belirlenmesi ÜNALAN ADNAN,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi - Doi: https://doi.org/10.29050/harranziraat.321163 2017
EFFECT OF ESTRUS SYNCHRONIZATION PROTOCOLS INCLUDING PGF2α AND GnRH ON FERTILITY PARAMETERS IN HAIR GOATS DURING BREEDING SEASON ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN,YILMAZ OKTAY,ERDEM HÜSEYİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - The Journal of Animal & Plant Sciences 2017
Current Situation and Development Strategy of Organic Sheep and Goat Breeding in Turkey CEYHAN AYHAN,AKSAKAL VECİHİ,DELLAL GÜRSEL,KOYUNCU MEHMET,KOŞUM NEDİM,Taşkın Turgay Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF) 2017
Effect of parity and type of lambing on performance and udder traits of Bandirma ewes Sezenler Tamer,CEYHAN AYHAN,Yüksel Mehmet Ali,Önaldı Taner,Yıldırır Mesut Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Indian Journal of Animal Sciences 2016
Influence of Year Parity and Birth Type on Milk Yield and MilkComponents of Bandırma Sheep German Black Head Mutton xKıvırcık Sezenler Tamer,CEYHAN AYHAN,YÜKSEL Mehmet Akif,KONCAGÜL SEYRANİ,Soysal Deniz,Yıldırır Mesut Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Tarım Bilimleri 2016
The Estimation of co variance components growth reproduction carcass FECS and FECN traits in Lleyn sheep CEYHAN AYHAN,Kirsty Moore,Raphael Mrode Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Small Ruminant Research - Doi: https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2015.07.024 2015
Effect of somatic cell count on milk yield and composition of first and second lactation dairy cows ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,CEYHAN AYHAN,GÖRGÜLÜ MURAT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Italian Journal of Animal Science - Doi: 1594-4077 2015
Niğde İli Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma CEYHAN AYHAN,ŞEKEROĞLU AHMET,ÜNALAN ADNAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,AKYOL ETHEM,Yılmaz Edogan Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - KSÜ Doğa Bil. Derg., 2015
Milk Yield Somatic Cell Count and Udder Measurements in Holstein Cows at Different Lactation Number and Months CEYHAN AYHAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Media Peternakan. 2015
Niğde İli Keçi Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma CEYHAN AYHAN,ÜNALAN ADNAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,ŞEKEROĞLU AHMET,AKYOL ETHEM,Yılmaz Erdoğan,Yılmaz Erdoğan Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 2015
Determination of the Effect of Somatic Cell Count on Udder Measurements and Subclinical Mastitis with Data Mining Method KÜÇÜKÖNDER HANDE,ÜÇKARDEŞ FATİH,CEYHAN AYHAN,ÇINAR MAHMUT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Pak Vet J 2015
Prepartum Dönemde Sütçü İnek Rasyonlarına Anyonik Tuz İlavesinin Metabolik Profil Peripartum Hastalıklar ve Gebelik Oranı Üzerine Etkisi ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 2015
Reproductive and Growth Characteristics During The First Age of Kıvırcık, Sakız and Gökçeada Indigenous Sheep Breeds sezenler Tamer,KÖYCÜ ERTAN,yaman yalçın,CEYHAN AYHAN,küçükkebapçı mustafa,yüksel mehmet akif Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 2014
The comparison of some reproduction traits and lambsgrowth performance of ex situ and in situ conserved Kivircik sheep TAMER SEZENLER,CEYHAN AYHAN,MESUT YILDIRIR,ERDOĞAN İSMAİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Small Ruminant Research 2014
Gökçeada Kuzularının Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Üzerine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi CEYHAN AYHAN,sezeler Tamer,Yüksel Mehmet Akif,Yıldırır Mesut Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Hayvansal Üretim 2013
İç Anadolu Bölgesi nde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Yönelimleri CEYHAN AYHAN,SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT,ÜNALAN ADNAN,AKYOL ETHEM,ŞEKEROĞLU AHMET Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 2013
Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durumu Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri ÜNALAN ADNAN,SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN,ŞEKEROĞLU AHMET,ERDEM TAHİR,SADDETİN YILMAZ Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 2013
Siyah Alaca İneklerde Meme Ölçülerinin Somatik Hücre Sayısı ve Günlük Süt Verimi Üzerine Etkisi CEYHAN AYHAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2013
Karacabey Merinos Koyunların Kuzu Verimi Ve Kuzularda Büyüme Performansı Üzerine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi TAMER SEZENLER,SOYSAL DENİZ,YILDIRIR MESUT,MEHMET AKİF YÜKSEL,CEYHAN AYHAN,YAMAN YALÇIN,ERDOĞAN İSMAİL,ORHAN KARADAĞ Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Journal of Tekirdag Agricultural Faculty 2013
Süt Keçisi Yetiştiriciliğinde Sağlık Koruma Programı ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Hasad Hayvancılık Derg 2012
Effect of Essential oil Combination on Performance Milk Composition Some Blood Parameters and Pregnancy Rate in Early Lactating Dairy Cows During Heat Exposure SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN,GÖRGÜLÜ MURAT,PW Cardoza,KUTLU HASAN RÜŞTÜ,yücelt ö Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - J Anim Plant Sci 2012
Maternal and lamb behaviour of the Karacabey Merino ewes at pre and post parturition CEYHAN AYHAN,SEZENLER TAMER,MEHMET AKİF YÜKSEL,MESUT YILDIRIR Uluslararası - Hakemli - ISI - Özgün Makale - Res. Opin. Anim. Vet. Sci 2012
Buzağı Büyütme ve Besleme Programları BOĞA MUSTAFA,CEYHAN AYHAN Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Hasat Dergisi 2011
The Effects of Body Condition Score and Age of Ewes on the Reproductive Performance in Kivircik Sakiz and Gokceada Sheep Sezenler T, Yildirir M, Ceyhan A, Yüksel MA, Önal AR, and Özder M, Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - J Anim Sci Adv 2011
The Present Studies on Animal Genetic Resources in Bandırma Sheep Research Station a Review MESUT YILDIRIRI,TAMER SEZENLER,ERDOĞAN İSMAİL,MEHMET AKİF YÜKSEL,SOYSAL DENİZ,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - J Anim Sci Adv 2011
Melatonin Biyosentezi ve Süt Keçisi Yetiştiriciliğinde Eksojen Kullanımının Üreme Performansı ile Süt Kalitesi Üzerine Etkisi Çınar M, Serbester U, Ceyhan A Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Tübav Bilim Dergisi 2011
The Improvement Studies on Mutton Sheep for Marmara Region Conditions I Fertility Lamb Survival and Growth Performance of Lambs CEYHAN AYHAN,TAMER SEZENLER,ERDOĞAN İSMAİL,TORUN OSMAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turk. J. Vet. Anim. Sci 2011
The Relationship Between Body Weight and Body Condition Score Some Indigenous Sheep Breeds in Turkey TAMER SEZENLER,ÖZDER MUHİTTİN,MESUT YILDIRIRI,CEYHAN AYHAN,MEHMET AKİF YÜKSEL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Animal & Plant Sciences 2011
The Effect of Inbreeding on Preweaning Growth Traits and Survival Rate in Sakız Sheep CEYHAN AYHAN,TAMER SEZENLER,KAYGISIZ ALİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Animal & Plant Sciences 2011
Canonical correlation analysis for estimation of relationships between some traits measured at weaning time and six month age in merino lambs ŞAHİN MUSTAFA,ÇANKAYA SONER,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Bulg. J. Agric. Sci. 2011
Reproductive Performance and Lamb Growth Characteristics of Ramlıç Sheep CEYHAN AYHAN,TAMER SEZENLER,MESUT YILDIRIRI,ERDOĞAN İSMAİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Kafkas üniversitesi Vet. Fak. Derg 2010
Bandırma I ve Bandırma II Melez Kuzuların İlk Yaş Üreme ve Büyüme Özellikleri Sezenler Tamer,CEYHAN AYHAN,Yaman Yalçın,Küçükkebepçı Mustafa,Yüksel Mehmet Akif Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 2009
Genetic and Non Genetic Parameter Estimates for Growth Traits in Turkish Merino Lambs ÖZDER MUHİTTİN,ÖNAL AHMET REFİK,Sezenler Tamer,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES 2009
The estimation of variance components for prolificacy and growth traits of Sakız sheep CEYHAN AYHAN,Sezenler Tamer,Erdoğan İsmail Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Livestock Science - Doi: 10.1016/j.livsci.2008.07.030 2009
Siyahbaşlı Merinos Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G1 Koyunların Döl Verimi Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Hayvansal Üretim 50 2 1 8 Ceyhan A, Sezenler T, Erdoğan, E, Yıldırır, M Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Hayvansal Üretim 2009
The Effect of Inbreeding on Birth and Weaning Weights of Gökceada Sheep CEYHAN AYHAN,KONCAGÜL SEYRANİ,TAMER SEZENLER Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - J. Agric. Fac .Hr. U. 2009
Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Saanen Keçilerin Bazı Tanımlayıcı Özellikleri CEYHAN AYHAN,ORHAN KARADAĞ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Tarım Bilimleri Dergisi 2009
The improvement studies on mutton sheep for Marmara region conditions 2 Fattening and carcass characteristics of lambs CEYHAN AYHAN,HÜLYA HANOĞLU,TAMER SEZENLER,ERDOĞAN İSMAİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Bulgarian Journal of Agricultural Science 2008
Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarının Bazı Verim Özellikleri Ceyhan A, Erdoğan E, Sezenler T Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 2007
Saf Kıvırcık Siyahbaşlı Alman F1 Siyahbaşlı Alman x Kıvırcık ve Siyahbaşlı Alman x F1 G1koyunların Bandırma Koşullarındaki Üreme Performansları Üzerine Bir Araştırma Ceyhan A, Erdoğan İ, Kaptan C, Taluğ, AM, Ada, M Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 2006
Analı Kuzu Büyütme Yönteminde Değişik Sürelerde Alıştırma Yemlemesine Geçişin Merinos Kuzularının Büyüme Besi ve Karkas Özellikleri İle Analarda Süt Verimi Üzerine Etkileri I Büyüme Özellikleri Ceyhan A, Torun O Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 2006
Kıvırcık Siyah Başlı Alman Et Koyunu SBA x F1 G1 Koyunların Bandırma Çevre Koşullarına Fizyolojik Tepkileri Ceyhan A, Kaptan C, Ada M, , Erdoğan, İ, Taluğ, AM Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 2006
Estimates of Phenotypic and Genetic Parameters for Ewe Productivity Traits of Turkish Merino (Karacabey Merino) Sheep EKİZ BÜLENT,ÖZCAN MUSTAFA,YILMAZ ALPER,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES 2005
Genetic parameter estimates for lamb growth traits and greasy fleece weight at first shearing in Turkish Merino sheep ÖZCAN MUSTAFA,EKİZ BÜLENT,YILMAZ ALPER,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - SMALL RUMINANT RESEARCH - Doi: 10.1016/j.smallrumres.2004.06.009 2005
The production characteristics of the indigenous Imroz and Kivircik sheep breeds in Turkey YILMAZ ALPER,ÖZCAN MUSTAFA,EKİZ BÜLENT,CEYHAN AYHAN,ALTINEL AHMET Uluslararası - Hakemli - TR - Özgün Makale - Animal Genetic Resources Information - Doi: 10.1017/S1014233900001735 2004
Farklı Kondüsyon Puanına Sahip Kıvırcık Koyunlarında Aşım Dönemi Ek Yemlemenin Kuzu Verimi Üzerine Etkileri Ada M, Ceyhan A, Sezenler T, Özder, M, Köycü, E Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 2004
The Effects of Some Environmental Factors Affecting on The Growth and Greasy Fleece Yield at First Shearing of Turkish Merino Karacabey Merino Lamb ÖZCAN MUSTAFA,EKİZ BÜLENT,YILMAZ ALPER,CEYHAN AYHAN Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülte Dergisi 2004
İmroz Kıvırcık ve Merinos Yerli Koyun Irklarının Verim Performansları Ceyhan A, Torun O, Erdoğan İ Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi 2004
Estimates of genetic parameters for direct and maternal effects with six different models on birth and weaning weights of Turkish Merino lambs EKİZ BÜLENT,ÖZCAN MUSTAFA,YILMAZ ALPER,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES 2004
İmroz Kıvırcık ve Merinos Yerli Koyun Irklarında Canlı Ağırlık ve Yapağı Özellikleri Ceyhan A, Torun O, Erdoğan İ Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi 2003
The Fattening And Carcass Characteristics Of The Imroz And Kivircik Lambs Raised Under Intensive Conditions YILMAZ ALPER,CEYHAN AYHAN,ÖZCAN MUSTAFA,ALTINEL AHMET,EKİZ BÜLENT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Assiut Veternary Medical Journal 2003
The Body Weights and Wool Characteristics of the Indigenous Imroz and Kivircik Sheep Breeds of Turkey YILMAZ ALPER,ÖZCAN MUSTAFA,EKİZ BÜLENT,CEYHAN AYHAN,ALTINEL AHMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Wool Technology and Sheep Breeding 2003
Farklı Kuzu Büyütme Sistemlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Ceyhan A, Torun O Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Fen ve Mühendislik Dergisi 1998
Torun O Özcan L Fırat M Z Çekici A Ceyhan A 1998 GAP Bölgesinde Yetiştirilen İvesilerin Döl Süt ve Et Verimlerinin Islahında Egzotik Irklardan Yararlanma Olanakları 10 Besi Özellikleri Torun O, Özcan L, Fırat MZ, Çekici, A Ceyhan, A Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi 1998
GAP Bölgesinde Yetiştirilen İvesilerin Döl Süt ve Et Verimlerinin Islahında Egzotik Irklardan Yararlanma Olanakları 11 Karkas Özellikleri Torun O, Özcan L, Fırat MZ, Ceyhan, A, Çekici, A Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. 1998
İvesiye Dayalı Olarak Geliştirilen Farklı Genetik Yapıdaki Melez Kuzuların Yoğun Besideki Performanslarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma Torun O, Güney O, Ceyhan A Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 1998
GAP Bölgesinde Yetiştirilen İvesilerin Döl Süt ve Et Verimlerinin Islahında Egzotik Irklardan Yararlanma Olanakları 12 Besi Performansı Torun O, Özcan L, Fırat MZ, Ceyhan, A Ulusal - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi 1998
Bildiriler
Üreme Sezonunda Kıl Keçilerine Uygulanan PGF2 ve GnRH İçeren Östrus Senkronizasyon Protokollerinin Fertilite Üzerine Etkisi Çınar M, Ceyhan A, Yılmaz O, Erdem H, Konuş R Uluslararası - Poster - (31.10.2013 - 03.11.2013) - V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi
The prediction of brody, logistik and von bertalanffy models by using the bayesian approach for modeling the growth curves in holstein calves Kozaklı Özge, CEYHAN AYHAN, Hasan Mubeen Ul Uluslararası - Özet bildiri - (27.11.2021 - ) - III International and XII National Animal Science Conference
Possibilities of using crıspr-based genome editing technologies in livestock Hasan Mubeen Ul, CEYHAN AYHAN Uluslararası - Özet bildiri - (27.11.2021 - ) - III International and XII National Animal Science Conference
Current Situation and Development Strategy of Organic Sheep and Goat Breeding in Turkey CEYHAN AYHAN,AKSAKAL VECİHİ,DELLAL GÜRSEL,KOYUNCU MEHMET,KOŞUM NEDİM,Taşkın Turgay Uluslararası - Özet bildiri - (27.09.2017 - 29.09.2017) - 1st International OrganicAgriculture and Biodiversity - Doi: : https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i13.1769-1780.1642
Opportunities and Strategies for the Development of Organic Animal Production in Turkey AKSAKAL VECİHİ,BAYRAM BAHRİ,DELLAL GÜRSEL,HAŞİMOĞLU SÜMER,ÖZTÜRK ALİ KEMAL,CEYHAN AYHAN,PEHLİVAN ERKAN Uluslararası - Özet bildiri - (27.09.2017 - 29.09.2017) - 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium
A STUDY ON THE ESTIMATION OF THE CARBON FOOTPRINT OF DAIRY SHEEP FARM CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN,Çınar Sinan,Çınar Ali Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENT, TECHNOLOGY ANDMANAGEMENT
A Study on the Estimation of the Carbon Footprint of Dairy Sheep Farm CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN,Ali Wajid Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - 1st Internatıonal Conference On Envıronment, Technology And Management (Icetem)
ENTANSİF YETİŞTİRİCİLİK SİSTEMİNDE SÜT KEÇİLERİNİNBESLENMESİ CEYHAN AYHAN,Ayaşan Tugay Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2017 - 28.10.2017) - İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (26-28 Ekim 2017) Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS83
Some Reproductive Traits and Lambs Growth Performance of Akkaraman Sheep Raised in Nigde Province CEYHAN AYHAN,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 27.10.2018) - 10th International Animal Science Conference
Effects of different packaging materials on content of heavy metal in honey AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN,BATTALOĞLU RİFAT,CEYLAN DURMUŞ ALİ,GÜL AZİZ,YÖRÜK ALAEDDİN,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 27.10.2018) - 10th International Animal Science Conference
Some Reproductive Traits and Kid Growth Performance in Hair Goats Raised in Extensive Conditions CEYHAN AYHAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 27.10.2018) - 10th International Animal Science Conference
Effects of different packaging materials on content of heavy metal in honey AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN,BATTALOĞLU RİFAT,YÖRÜK ALAEDDİN,GÜL AZİZ,CEYLAN DURMUŞ ALİ,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 28.10.2018) - 10th International AnimalScienceCongress
A study on awareness of climate changes of small ruminants breeders ÜNALAN ADNAN,CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,Gündeşoğlu Mustafa Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 27.10.2018) - 10th International Animal Science Conference
Some Reproductive Traits and Kid Growth Performance in Hair Goats Raised in Extensive Conditions CEYHAN AYHAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 27.10.2018) - 10th International Animal Science Conference
The effect of creep feeding on growth performance and survival rate of Akkaraman lambs CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 25.10.2018) - 10th International Animal Science Conference
Some Reproductive Traits and Lambs Growth Performance of Akkaraman SheepRaised in Nigde Province CEYHAN AYHAN,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 27.10.2018) - 25-27 October 2018-
Niğde İli Çiftlik İlçesinde Yetiştirilen Akkaraman Koyunların Döl Verimi ve Kuzularda Yaşama Gücü Özellikler NOYAN MEVLÜT, CEYHAN AYHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.06.2022 - ) - IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering 23-24 June 2022, Niğde - Türkiye
AKKARAMAN KUZULARDA CİNSİYETE GÖRE BÜYÜME EĞRİSİ MODELLERİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE MODELLENMESİ: LOGİSTİK VE GOMPERTZ MODELLEME ÖRNEĞİ Kozaklı Özge, CEYHAN AYHAN, FIRAT MEHMET ZİYA Uluslararası - Özet bildiri - (20.05.2021 - ) - 4. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi
Effects of supplemental feeding on reproductive and growth performance in different physiological periods in Hair Goats CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2019 - 22.04.2019) - 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019
A New Hive Model That Improved Colony Productivity AKYOL ETHEM,Güneşdoğdu Mustafa,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.04.2019 - 22.04.2019) - 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress
Kıl Keçilerde Farklı Fizyolojik Peridolarda Ek Yemlemenin Döl Verimi, Oğlaklarda Büyüme Ve Gelişme Üzerine Etkileri CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2019 - 22.04.2019) - 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress
A field study on the basic economic activities of the Yoruks and their expectations for the future CEYHAN AYHAN,ÜNALAN ADNAN,AKYOL ETHEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - International Turkic World Congress on Sciences and Engineering (UTUFEM-19)
A field study on the basic economic activities of the Yoruks and their expectations for the future. CEYHAN AYHAN,ÜNALAN ADNAN,AKYOL ETHEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - International Turkic World Congress on Sciences and Engineering (UTUFEM-19)
Yörüklerin Başlıca Ekonomik Faaliyetleri Ve Gelecekten Beklentileri Üzerine Bir Saha Çalışması CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Özet bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - International Turkic World Congress on Science and Engineering
Desingning a Useful Model for Reducing Some Problems in Migratory Beekeeping GÜNEŞDOĞDU MUSTAFA,CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.10.2018 - 19.10.2018) - 6th International Muğla Beekeeping Pine Honey Congress
Designing a useful model for reducing some problems in migratory beekeeping AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN,CEYHAN AYHAN,AKKO Yaşar,GÜNEŞDOĞDU Mustafa Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.10.2018 - 19.10.2018) - 6th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress
Events of Parturition in Sheep Anwar Ayesha, CEYHAN AYHAN Ulusal - Tam metin bildiri - (09.05.2022 - ) - 15. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ
Niğde İli Sığır Koyun ve Keçi Yetiştiricilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma ÜNALAN ADNAN,CEYHAN AYHAN,ŞEKEROĞLU AHMET,AKYOL ETHEM Ulusal - Sözlü Bildiri - (03.09.2015 - 05.09.2015) - 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Gökçeada Kuzuların Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Üzerine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi Ceyhan. A, Sezenler. T, Yüksel. MA, Yıldırır, M Ulusal - Tam metin bildiri - ( - ) - 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Koyun ve Keçilerde Üremenin Denetlenmesine Yeni Bir Yaklaşım Ovsynch Çınar. M, Ceyhan A, Serbester. U Ulusal - Poster - ( - ) - 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Kıl Keçilerinde Prepartum Besleme Yoğunluğunun Süt Verim ve Kompozisyonu Üzerine Etkisi Serbester. U, Ceyhan. A, Çınar. M, Uyarlar, C, Görgülü, M Ulusal - Özet bildiri - ( - 04.10.2013) - Anadolu 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Kıl Keçilerinde Prepartum Besleme Yoğunluğunun Süt Verim ve Kompozisyonu Üzerine Etkisi Serbester. U, Ceyhan. A, Çınar. M, Uyarlar, C, Görgülü, M Ulusal - Özet bildiri - ( - 04.10.2013) - Anadolu 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Sakız Koyunlarında Seksüel Aktive İle İlgili Bazı Özellikler Sezenler. T, Yaman. Y, Ceyhan. A, Küçükkebapçı, M, Yüksel, MA Ulusal - Poster - ( - 14.11.2013) - İç Anadolu 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Probit Model and An Application on Animal Science CEYHAN AYHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - ( - ) - International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry and Environment June 14-18, 2010.
Effects of fat to protein ratio in early lactation on subsequent milk yield Mil urea nitrogen citric acid and somatic cell count of dairy cows Serbester. U, Cinar. M, Ceyhan. A, Gorgulu, M Uluslararası - Poster - ( - 06.10.2011) - Proceedings of the 8th International Symposiu on the Nutrition of Herbivores 2011.
Effect of essential oils on production and reproduction in early lactating cows during heat exposure Serbester. U, Çınar. M, Ceyhan. A, , Erdem, H, Görgülü, M, Kutlu, H R, Baykal Çelik,L Yücel, Ö Cardozo, P W and Blanch, M Uluslararası - Poster - ( - ) - J. Anim. Sci
Kitap
TARIM VE HAYVANCILIK ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR CEYHAN AYHAN, Fidan Hüseyin Göktuğ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA YARDIMCI ÜREME TEKNOLOJİLERİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İKSAD - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-8061-87-1 - (Bölüm Sayfaları:57 - 94) 2021
TARIM VE HAYVANCILIK ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR CEYHAN AYHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREME - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İksab - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:182 - ISBN:978-625-8061-87-1 - (Bölüm Sayfaları:5 - 55) 2021
Organik Hayvansal Üretim CEYHAN AYHAN,AKSAKAL VECİHİ,BAYRAM BAHRİ,DELLAL GÜRSEL Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Orgnaik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gündüz ofset ve Matbacılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:104 - ISBN:978-605-4361-57-1 - (Bölüm Sayfaları:16 - 39) 2015
Editör
Journal of Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences CEYHAN AYHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Ayhan Ceyhan - Editör 2021
Journal of Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences CEYHAN AYHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Ayhan Ceyhan - Editör 2022
Comparison of different paternity test panels in sheep CEYHAN AYHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: TUBİTAK - - Doi: doi:10.3906/vet-1805-80 2018