Eğitim Bilgileri
Önlisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/HUKUK BÖLÜMÜ/ADALET PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2012-2014
Tıpta Uzmanlık DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) HASTANELER/ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/ Tez adı : Daha önce hiç antipsikotik ilaç kullanmamış şizofreni hastalarında anormal istemsiz hareketler ve silik nörolojik belirtiler: Karşılaştırılmalı bir çalışma 2000-2006
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/TIP PR./ 1994-2000
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Şizofreni Hastalarında Lingo-1, Nogo-A ve Nörogranin Proteinlerinin Serum Seviyelerinin Belirlenmesi (08.04.2022-)
Makaleler
Optical Coherence Tomography Findings in Bipolar Disorder Patients and the Related Factors KURT AYDIN, ZOR KÜRŞAD RAMAZAN, YILDIRIM BİÇER GAMZE, KÜÇÜK ERKUT, ERŞAN ETEM ERDAL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Psychiatry and Clinical Psychopharmacology - Doi: 10.5152/pcp.2023.23687 2023
An Optical Coherence Tomography Study that Supports the Neurovascular Basis of Schizophrenia Disease KURT AYDIN, ZOR KÜRŞAD RAMAZAN, KÜÇÜK ERKUT, YILDIRIM BİÇER GAMZE, ERŞAN ETEM ERDAL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Alpha Psychiatry - Doi: 10.5152/alphapsychiatry.2021.21207 2022
BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET, BAĞIMLILIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER KURT AYDIN, ÇİLKAYA BİLAL, ERŞAN ETEM ERDAL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Bozok Tıp Dergisi - Doi: 10.16919/bozoktip.1066898 2022
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarında Şiddete Uğrama ve Çalışan Güvenliği Uygulamaları KURT AYDIN, ERŞAN ETEM ERDAL Uluslararası - Hakemli - index copernicus - Özgün Makale - Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi - Doi: 10.33720/kisgd.1145310 2022
Recurrent Priapism Due to Paliperidone Palmitate Use: A Case Report KURT AYDIN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Vaka Takdimi - Psychiatry and Clinical Psychopharmacology - Doi: 10.5152/pcp.2022.21299 2022
Özel bir ilköğretim okulu öğrencilerinde internet bağımlılığı ve ilişkili faktörler KURT AYDIN, AYKAÇ BİNNAZ BİRCİ, SOYLU GAMZE, ERŞAN ETEM ERDAL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - Doi: 10.30569/adiyamansaglik.1128702 2022
Efficacy of automatic pupillometry as a screening technique to detect autonomic dysfunction in bipolar disorder YILDIRIM BİÇER GAMZE, KURT AYDIN, ZOR KÜRŞAD RAMAZAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Clinical and Experimental Optometry - Doi: 10.1080/08164622.2022.2145182 2022
Comparison of Hospitalization Rate and Social Functioning of Patients Receiving Community Mental Health Service and Outpatient Psychiatry Policlinic KURT AYDIN, ERŞAN ETEM ERDAL Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Psychiatria Danubina - Doi: 10.24869/psyd.2021.532 2021
Evaluation of glucagon-like peptide-1, adropin, and desnutrin levels, and related factors in patients with bipolar disorder ERŞAN SERPİL, KURT AYDIN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Alpha Psychiatry - Doi: 10.5455/apd.118046 2021
Comparison of Self-Stigma and Subjective Recovery Status of Patients Receiving both Community Mental Health Service and Outpatient Psychiatry Service KURT AYDIN, ERŞAN ETEM ERDAL, SAVAŞ İPEK Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of Psychiatric Nursing - Doi: 10.14744/phd.2020.73383 2021
Work motivation and related demographic factors in unemployed patients with schizophrenia İNCEDERE AYSEL, YILDIZ MUSTAFA, KAYTAZ YILMAZ BEYZA NUR, ABUT FATMA BETÜL, SARANDÖL ASLI, KURT AYDIN, ÖZGÜL AYDIN AZİZE, YENER ÖRÜM TUNA GÜZİDE, ERŞAN ETEM ERDAL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Anatolian Journal of Psychiatry - Doi: 10.5455/apd.49382 2020
Şizofreni Hastalarında Shelterin Kompleksi Düzeylerinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması ERŞAN SERPİL, KURT AYDIN Uluslararası - Hakemli - index copernicus - Özgün Makale - International Journal of Academic Medicine and Pharmacy - Doi: 10.29228/jamp.45165 2020
Rates and correlates of employment in patients with schizophrenia: A multicenter study in Turkey YILDIZ MUSTAFA, KAYTAZ YILMAZ BEYZA NUR, İNCEDERE AYSEL, ABUT FATMA BETÜL, ÖZGÜL AYDIN AZİZE, SARANDÖL ASLI, YENER ÖRÜM TUNA GÜZİDE, KURT AYDIN, ERŞAN ETEM ERDAL Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY - Doi: 10.1177/0020764019839082 2019
Long Term Follow-Up of Patients with Postpartum Psychosis KISA CEBRAİL, AYDEMİR MAKBULE ÇİĞDEM, KURT AYDIN, YILDIRIM GÖKA SEMA, GÖKA EROL Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Türk Psikiyatri Dergisi 2007
Dyskinesia and soft neurological signs in schizophrenia: a comparative study AYDEMİR MAKBULE ÇİĞDEM, GÖKA EROL, KISA CEBRAİL, KURT AYDIN, YÜKSEL FATİH VOLKAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Psychiatry in Clinical Practice - Doi: 10.1080/13651500500329150 2005
Postpartum hüzün KURT AYDIN, KISA CEBRAİL Ulusal - Hakemli - Türk psikiyatri dizini - Derleme Makale - 3P (psikiyatri psikoloji psikofarmakoloji) dergisi 2004
Unipolar Mani YÜKSEL FATİH VOLKAN, KURT AYDIN, TÜZER VERDA, GÖKA EROL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Klinik Psikiyatri Dergisi 2004
Elektrokonvulsif tedavi öncesi ve sonrası hastaya yaklaşım KISA CEBRAİL, KURT AYDIN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - 3P (psikiyatri psikoloji psikofarmakoloji) dergisi 2003
Elektrokonvulsif tedavi, anestezik Ajanlar, psikotropik ajanlar ve psikotropik ilaçların etkileşimi KURT AYDIN, YÜKSEL FATİH VOLKAN, KISA CEBRAİL Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - 3P (psikiyatri psikoloji psikofarmakoloji) dergisi 2003
Bildiriler
Metacognitve therapy in CMCH’s KURT AYDIN Uluslararası - Özet bildiri - (04.10.2023 - 07.10.2023) - EABCT 2023 CONGRESS
Optical Coherence Tomography Angiography in Post-Traumatic Stress Disorder YILDIRIM BİÇER GAMZE, KURT AYDIN Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2023 - 02.09.2023) - 12th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Kinezyofobi KURT AYDIN Uluslararası - Özet bildiri - (18.05.2023 - 21.05.2023) - 8. Psikiyatri Zirvesi/ 15. Anksiyete Kongresi
Teknolojik bağımlılıklar-çocuk ve gençlerde teknoloji bağımlılığı çalışmaları KURT AYDIN Ulusal - Özet bildiri - (15.12.2022 - 18.12.2022) - 13. ulusal alkol ve madde bağımlılığı kongresi
Benzodiazepines as anxiolytics KURT AYDIN Uluslararası - Özet bildiri - (09.11.2022 - 12.11.2022) - 13th International Congress on Psychopharmacology & 9th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology
TRSM'lerin dünü, bugünü, yarını: nerede olacağız KURT AYDIN Uluslararası - Özet bildiri - (05.11.2022 - 08.11.2022) - 7. Psikiyatri Zirvesi, 14. Anksiyete Kongresi
TRSM'lerde antipsikotik ilaç kullanım özellikleri KURT AYDIN Uluslararası - Özet bildiri - (05.11.2022 - 08.11.2022) - 7. Psikiyatri Zirvesi, 14. Anksiyete Kongresi
Şizofreni tanısı almış hastaların biyokimyasal parametreleri ile beden kütle indeksi arasındaki ilişki KURT AYDIN, ERŞAN EZGİ SILA, ERŞAN SERPİL, ERŞAN ETEM ERDAL Uluslararası - Özet bildiri - (09.10.2022 - 12.10.2022) - Şizofreni bipolar depresyon akademisi (ŞİBDA 2022)
Bipolar bozukluk hastasında karbamazepinle indüklenen hiponatremi vaka sunumu ERŞAN ETEM ERDAL, KURT AYDIN Ulusal - Özet bildiri - (11.06.2022 - 12.06.2022) - 1. depresyon enstitüsü kongresi
Majör depresyon tanılı hastalarda SSGİ kullanımına bağlı alt ekstremitede ekimoz iki vaka sunumu KURT AYDIN, ERŞAN ETEM ERDAL Ulusal - Özet bildiri - (11.06.2022 - 12.06.2022) - 1. depresyon enstitüsü kongresi
Duygudurum bozukluklarında polifarmasi KURT AYDIN Uluslararası - Özet bildiri - (04.11.2021 - 07.11.2021) - 6. Psikiyatri Zirvesi, 13. Anksiyete Kongresi
Alzheimer Hastalarında Rabex-5 Düzeylerinin İncelenmesi ERŞAN SERPİL, ÖZMEN ESMA, SARI İSMAİL, KURT AYDIN Uluslararası - Özet bildiri - (25.09.2020 - 26.09.2020) - 4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
TRSM Hizmetlerinin Öznel İyileşme Üzerine Etkisi KURT AYDIN Ulusal - Özet bildiri - (22.11.2019 - 24.11.2019) - 3. ruhsal iyileştirim kongresi
Effects of antipsychotics on metabolic system KURT AYDIN Uluslararası - Özet bildiri - (18.04.2019 - 21.04.2019) - 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology - Doi: 10.1080/24750573.2019.1606883
Ruhsal Hastalıklarda Kullanılan İlaçlara Bağlı Metabolik Sendrom KURT AYDIN Uluslararası - Özet bildiri - (14.03.2019 - 17.03.2019) - 4. Psikiyatri Zirvesi, 11. Anksiyete Kongresi - Doi: 10.13140/RG.2.2.28377.36965
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri için Geleceğe Yansımalar KURT AYDIN Ulusal - Özet bildiri - (07.12.2018 - 09.12.2018) - 2. ruhsal iyileştirim kongresi