Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)/ 2021-
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ESKİ TÜRK DİLİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Gelibolulu Süruri Muslihi'd-din Mustafa bin Şa'ban: "Tefsirü'l- Kur'ani'l-'Azime" (121a-191a varakları arası) (İnceleme - metin - dizin - tıpkıbasım) 2018-2021
Lisans-ÇiftAnadal ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/DİLBİLİMİ BÖLÜMÜ/DİLBİLİM PR./ 2015-2018
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./ 2014-2018
Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI 2020-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ/TÜRKÇE VE YABANCI DİL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2018-2020
Projeler
Diğer (Uluslararası) Tamamlandı Ankara Üniversitesi TÖMER Uluslararası Türkçe Yaz Okulu Projesi (22.07.2019-02.08.2019)
Diğer (Ulusal) Devam Ediyor Tarih ve Edebiyat Metinleri Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü (TEBDİZ) (14.09.2020-)
Diğer (Ulusal) Tamamlandı SEQUA Projesi (09.09.2019-06.03.2020)
Diğer (Uluslararası) Tamamlandı Ankara Üniversitesi TÖMER Uluslararası Türkçe Yaz Okulu Projesi (06.08.2018-18.08.2018)
Makaleler
Türkçede Eylemlerde Görülen -sA-n/-nIz-A Biçimbirimi Kaynaşık Mıdır?, Ek Midir? KURTGEL AYBERK Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus International (Master List), Social Science Research Network (SSRN), Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı. - Özgün Makale - Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.33537/sobild.2021.12.1.2 2021
Bildiriler
Türkçede Eylemlerde Görülen -sAnA Biçimbirimi Kaynaşık mıdır? Biçimbirimsel Çekim Kategorisi midir? KURTGEL AYBERK Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2018 - 17.04.2018) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi 12. Dilbilim Öğrenci Konferansı
Kitap
Yeni Hitit Yetişkinler İçin Yabancı Dil Olarak TÜRKÇE B1 Ders Kitabı KURTGEL AYBERK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı: - Ders Kitabı - Yayın Evi:Ankara Üniversitesi Basımevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:133 - ISBN:978-605-136-492-6 2021
PEYAMİ SAFA 60. YIL HATIRASI KURTGEL AYBERK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Peyami Safa'nın Dil ve Üslup Konusundaki Görüşleri Çerçevesinde Üç Romanından Söz Varlığı Örnekleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İlbilge Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:314 - ISBN:978-605-74790-1-3 - (Bölüm Sayfaları:307 - 314) 2021