Eğitim Bilgileri
Önlisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2017-
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : İlk öğretim ikinci kademe 8. sınıf görsel sanatlar dersinde ”eser analizi” etkinliğinin, sanat eleştirisine yönelik bilgisayar destekli öğretimi ve örek CD tasarımı 2002-2009
Yüksek Lisans ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/RESİM İŞ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : 0-6 yaş grubu çocuk kitapları resimlemeleri 1997-1999
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1991-1995
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/RESİM BÖLÜMÜ/RESİM ANASANAT DALI 2017-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2016-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2015-
YARDIMCI DOÇENT Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik /Grafik 2013-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2009-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2003-2009
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 1996-2009
Yönetilen Tezler
FEYZA HOŞGÖR Yüksek Lisans Çocuk Dergilerinin Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programındaki Temel Beceriler Açısından İncelenmesi 2020
İdari Görevler
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
SENATO ÜYELİĞİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Anasanat Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017
Dekan Yardımcısı Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2014-2015
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010-2013
Ödüller
Afiş yarışması Türkiye 2.si ORMAN VE SU ISLERI BAKANLIGI Kamu, TÜRKİYE 2003
Makaleler
Ekslibriste Bir Tema Olarak Fraktal Örüntülerin Uygulanması Üzerine Bireysel Söylemler DÖL ATTİLA Uluslararası - Hakemli - Google Scholar (Academic Google), SOBİAD, Scientific Indexing Services (SIS), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBible (Academic Resource Index), Internation Scientific Indexing (ISI), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF), Active Search Results Engineer (ASR), Advanced Science Index - Özgün Makale - SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMART JOURNAL) 2022
Bir Sanatsal İfade Olanağı Olarak Tipografi İle Oluşturulan Dil Üzerine Sanatçı Okumaları DÖL ATTİLA Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Root Society for Indexing, ResearchBible (Academic Resource Index), Scientific Indexing, Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF), Society of Economics and Development Active Search Results Engineer (ASR) - Özgün Makale - International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES - Doi: 10.31589/JOSH 2022
KAMUSAL ALANDA SANAT PRATİKLERİ BİNGÖL MEHTAP, ÇEVİK NAİLE, DÖL ATTİLA Uluslararası - Hakemli - SOBIAD - Özgün Makale - Çeşm-i Cihan - Doi: 10.30804/cesmicihan.877986 2021
Çağdaş Sanatta Bir Görme/Düşünme Biçimi Olarak Kolajın Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılması ve Deneysel Süreç DÖL ATTİLA, BİNGÖL MEHTAP, ÇEVİK NAİLE Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) - Özgün Makale - ATLAS Journal 2021
Milli Eğitim Bakanlığının Tavsiye Ettiği Kitapların ve Filmlerin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına ve Öğretmen Yeterliklerine Etkisi. KILIÇ REMZİ,ÇAYCI BARIŞ,DÖL ATTİLA,GENÇER YUSUF Ulusal - Hakemli - EBSCOhost - Özgün Makale - Researcher: Social Science Studies - Doi: http://dx.doi.org/10.18301/rss.499 2017
Sanatın Temel Bileşenleri İncelenerek Sanat Eleştirisi Üzerine Bir Analiz DÖL ATTİLA Uluslararası - Hakemli - İSAM, ASOS, OAJI, DRJI, AKADEMIK IZIN, ICI, CITEFACTOR, TEI, SJOURNALS, JOURNAL, AJNS, ADVANCED SCIENCE - Özgün Makale - The Journal of Academic Social Science 2015
Minimalizm Akımı Kapsamında Nesne Anlayışının Yeniden Değerlendirmesi DÖL ATTİLA,AVŞAR PELİN Uluslararası - Hakemli - DOAJ, CEEOL, MLA, AJD, JOURNAL SEEK, CROSSREF, ASOS - Özgün Makale - İdil Sanat ve Dil Dergisi - Doi: 10.7816/idil 2013
İlköğretim 1 kademede görsel sanatlar dersini yürüten sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme sürecindeki güçlü ve zayıf yönleri Avşar Pelin,DÖL ATTİLA Ulusal - Hakemli - asos, ebsco, ebsco host, ulakbim - Özgün Makale - ekev akademi 2010
ORTAÖĞRETİMDE GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE FARKLI BRANŞLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ DÖL ATTİLA Ulusal - Hakemli - ASOS, EBSCO, EBSCO HOST, İSAM - Özgün Makale - ekev akademi 2010
Bildiriler
Görsel Sanatlar Eğitimi Lisans ve Pedegojik Formasyon Grubu Öğretmen Adaylarının Özyeterliklerinin Görsel Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi LAÇİNBAY KERİM,PEKTAŞ SAMİ,DÖL ATTİLA Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2018 - 01.05.2018) - III. INES EDUACATION AND SOCIAL SCIENCE CONGRESS
KÜLTÜREL BİR BAŞYAPIT OLARAK ÇATALHÖYÜK TEMASI KAPSAMINDA OLUŞTURULAN ÖZGÜN EKSLİBRİS UYGULAMALARI DÖL ATTİLA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.09.2021 - 24.09.2021) - Başkent Uluslararası Multidisiplinler Bilimsel Çalışmalar Kongresi
Okul Öncesi Çocuklarda Yaşanılan Coğrafi Konumun Görsel Sanatlar Eğitimine Etkisi Nevşehir Örneği DÖL ATTİLA Uluslararası - Sözlü Bildiri - (16.11.2010 - 19.11.2010) - I. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu
Türkçe Öğretiminde ve Türkçe Ders Kitaplarında Görseller DEMİRGÜNEŞ SERCAN, DÖL ATTİLA Ulusal - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - 16 th International Primary Teacher Education Symposium USOS 2017, 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuUSOS 2017
Sınıf Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitimi Dersinden Beklentileri DÖL ATTİLA,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - 16 th International Primary Teacher Education Symposium USOS 2017, 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuUSOS 2017
Sınıf Öğretmen Adaylarının Sanat Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi (Kit) Yoluyla Belirlenmesi DÖL ATTİLA,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - 16 th International Primary Teacher Education Symposium USOS 2017, 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuUSOS 2017
İlköğretim II Kademe Görsel Sanatlar Dersinde Teknolojinin Kullanılması DÖL ATTİLA Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.04.2010 - 10.04.2010) - ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu
Milli Eğitim Bakanlığının Tavsiye Ettiği Film ve Kitapların Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına ve Öğretmen Yeterliklerine Etkisi KILIÇ REMZİ,ÇAYCI BARIŞ,DÖL ATTİLA,GENÇER YUSUF Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖNCÜ RESSAMLAR HAKKINDAKİ ALGILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME KİT TESTİ YOLUYLA İNCELENMESİ DÖL ATTİLA Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.11.2016 - 05.11.2016) - ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ INES 2016
Kitap
UYGARLIK TARİHİNDE RENK DÖL ATTİLA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:GELENEKSEL TÜRK SANATLARINDA RENK - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:SİSTEM OFSET YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:294 - ISBN:978-605-7980-65-6 - (Bölüm Sayfaları:179 - 193) 2021
21 YÜZYILDA TÜRK SANATI DÖL ATTİLA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:AFİŞ TASARIMI VE SUNUMU "ÇANAKKALE ZAFERİ" - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:267 - ISBN:978-605-4483-24-2 - (Bölüm Sayfaları:24 - 26) 2015
Sanatsal Faaliyetler
IV. INES Education and Social Science Congress and Exhibitaion (ESS - 2018) KURUL Düzenleyen(ler):ines Uluslararası - SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda / - Yer: IV. INES Education and Social Science Congress and Exhibitaion (ESS - 2018) ANTALYA - 30.10.2018 - 03.11.2018
IV. INES Education and Social Science Congress and Exhibitaion (ESS - 2018) Düzenleyen(ler):ines Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: IV. INES Education and Social Science Congress and Exhibitaion (ESS - 2018) ANTALYA - 30.10.2018 - 03.11.2018
ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÇEVRİMİÇİ PLASTİK SANATLAR SERGİSİ Düzenleyen(ler):ATTİLA DÖL Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - 30.08.2021 - 10.09.2021
1. ULUSLARARASI JÜRİLİ-DAVETLİ TÜRK DÜNYASI PLASTİK SANATLAR SANAL SERGİSİ Düzenleyen(ler):DOÇ. DR. ATTİLA DÖL Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TÜRK SANATI VE KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ - 30.08.2020 - 09.09.2020
TÜRK DÜNYASI PLASTİK SANATLAR MÜZESİ KIRGIZİSTAN Düzenleyen(ler):TÜRK DÜNYASI PLASTİK SANATLAR MÜZESİ BİSHKEK / KIRGIZİSTAN Uluslararası - KOLEKSİYON /Koleksiyonda eserler / - Yer: TÜRK DÜNYASI PLASTİK SANATLAR MÜZESİ BİSHKEK / KIRGIZİSTAN - 30.05.2021 - 30.03.2021
14. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi Düzenleyen(ler):Attila DÖL Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Akdeniz Üniversitesi - 28.10.2016 - 13.11.2016
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslar arası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konulu Afiş ve Resim Sergisi Düzenleyen(ler):Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kasım Tınıstanov Bishkek-KIRGIZİSTAN - 28.10.2013 - 01.11.2013
III. INES ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ SERGİSİ Düzenleyen(ler):INES Uluslararası - SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım / - Yer: ANTALYA - 28.04.2018 - 01.05.2018
2. ULUSLARARASI DAVETLİ DEMOKRASİ VE MİLLİ EGEMENLİK SERGİSİ Düzenleyen(ler):ATTİLA DÖL Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - 28.02.2021 - 17.05.2021
Ulusal, JÜRİLİ Karma SERGİLER Akdeniz Üniversitesi “Cumhuriyet Sergisi” Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA Düzenleyen(ler): Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Ulusal, JÜRİLİ Karma SERGİLER /27.10.2015-13.11.2015, Akdeniz Üniversitesi “Cumhuriyet Sergisi” Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA - 27.10.2015 - 13.11.2015
Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Düzenleyen(ler):Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uluslararası - KOLEKSİYON /Resmi koleksiyonlar / - Yer: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - 27.04.2011 -
Türk Dünyasında Savaşların Sanattaki İzleri Düzenleyen(ler):Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu - 27.04.2010 - 02.05.2010
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, üniversitemizin kuruluşunun 95. yılı onuruna, Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi Düzenleyen(ler):GAZİ ÜNİVERSİTESİ Ulusal - KOLEKSİYON /Resmi koleksiyonlar / - Yer: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, üniversitemizin kuruluşunun 95. yılı onuruna, Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, ANKARA - 26.11.2021 - 27.11.2021
EGEART Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Karma Sergi Düzenleyen(ler):Attila DÖL Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Balıkesir - 26.10.2017 - 10.11.2017
Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu Sergisi Düzenleyen(ler):Attila DÖL Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Hitit Üniversitesi Çorum - 26.09.2016 - 28.09.2016
Innovation and Global Issues in Social Sciences III Düzenleyen(ler):InGlobe Kongre Platform Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: Antalya/ Patara - 26.04.2018 - 29.04.2018
Fotoğraf ve Grafik Tasarım Sergisi Düzenleyen(ler):Attila DÖL Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - 25.12.2017 - 31.12.2017
GESAM 29. Yıl Resim Sergisi Düzenleyen(ler): Ulusal - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: GESAM 29. Yıl Sergisi, YV Boutique Hotel, ANKARA - 25.12.2015 - 31.12.2015
”MESAFE” Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ulusal Karma Sergi Düzenleyen(ler):Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi/Attila DÖL Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ulusal Online Karma Sergi - 25.10.2020 - 05.11.2020
Ege Üniversitesi 7. Uluslararsı Sanat Günleri ”Ruhun Penceresinden Yansımalar Resim Sergisi” Düzenleyen(ler):Attila DÖL Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Ege Üniversitesi - 25.09.2017 - 25.12.2017
Fen Eğitimcileri Mesleki Gelişimleri için Aktif Öğrenme Materyalleri Geliştirme Düzenleyen(ler):Avrupa Birliği 2010-1-TRI-LE004-15846 1 no’lu Leonardo Da Vinci projesi Uluslararası - WORKSHOP /Workshop / - Yer: in Trakia, Lithuania - 25.08.2011 - 26.08.2011
ÇİMSA ”5 Haziran Çevre Günü Resim Yarışması” Düzenleyen(ler):Doç. Dr. Attila DÖL, Öğr. Gör. Zübeyde Özdağ, Öğr. Gör. H. Ege Soylu Ulusal - SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda / - Yer: ÇİMSA ”5 Haziran Çevre Günü Resim Yarışması” Jüri Üyeliği Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - 25.05.2017 - 25.05.2017
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL SANAT DALLARI EĞİTİM KONSEYİ SERGİSİ Düzenleyen(ler):OMU GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, ÜAK SANAT DALLARI EĞİTİM KONSEYİ Ulusal - SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler / - Yer: ÜNİVERSİTELERARASI OMU GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - 25.04.2019 - 09.05.2019
Paper works exhibition Düzenleyen(ler):Pinelo Gallery Uluslararası - SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler / - Yer: France/Paris Paper works exhibition - 25.04.2018 - 07.05.2018
ORMANCILIK Düzenleyen(ler):Orman Bakanlığı Ulusal - SANATSAL ÖDÜLLER /Ulusal resmi ödüller / - Yer: Orman Bakanlığı - 25.03.2003 - 27.03.2003
24 Kasım Öğretmenler Günü Jürili-Çağrılı Ulusal Resim Sergisi Düzenleyen(ler):Karamanoğlu Mehmetbey Üniversites/Attila DÖL Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Karaman - 24.11.2020 - 25.12.2020
Görsel Sanat Eğitimcileri Uluslararası 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Sergisi Düzenleyen(ler):Attila DÖL Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: Dicle Üniversitesi - 24.11.2017 - 01.12.2017
1932'den Günümüze Gazi'nin Resim-iş Eğitimi Öğretim Elemanları Karma Sergisi Düzenleyen(ler):Attila DÖL Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: CER MODERN - 24.11.2016 - 04.12.2016
Kişisel Resim Sergisi Düzenleyen(ler):Attila DÖL Ulusal - SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/ - Yer: Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi - 24.04.2013 - 28.04.2013
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Kişisel Suluboya Resim Sergisi Düzenleyen(ler):Attila DÖL Ulusal - SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/ - Yer: Türksav-Ankara - 24.03.2003 - 30.03.2003
Gesam üyeleri Karma sergisi Düzenleyen(ler):GESAM (Güzel Sanat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) Ulusal - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Kavaklıdere/ANKARA - 23.06.2009 - 28.06.2009
100. YILINDA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE ARMAĞAN ULUSAL KARMA SERGİ Düzenleyen(ler):Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi /Attila DÖL Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Sanal Galerisi ANKARA - 23.04.2020 - 10.05.2020
"NEVRUZ" RESİM SERGİSİ Düzenleyen(ler):KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / ATTİLA DÖL Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - 23.03.2021 - 30.03.2021
Mail Art Düzenleyen(ler):Attila DÖL Uluslararası - SERGİLER/Bianeller, trianeller / - Yer: Namık Kemal Üniversitesi - 23.03.2016 - 14.04.2016
KKTC Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Düzenleyen(ler):Gazi Üniversitesi /Attila DÖL Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: KKTC MİLLİ MÜCADELE ve Şehitler Haftası Gazi Üniversitesi Ankara - 22.12.2020 - 31.12.2020
“23 Nisan Atatürkü Anma ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı” Resim sergisi Düzenleyen(ler):Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Uluslararası Resim Sergisi - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonu, Bishkek KIRGIZİSTAN - 22.04.2015 - 30.04.2015
Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri Düzenleyen(ler):YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası - SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler / - Yer: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - 21.12.2019 - 25.12.2019
Milli Mücadele ve Şehitler Haftası "Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi" Düzenleyen(ler):Gazi Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi-Lefkoşa Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Yakın Doğu Üniversitesi-Lefkoşa / KIBRIS - 21.12.2010 - 28.12.2010
24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi Düzenleyen(ler):Attila DÖL, Sibel ADAR CÖMERT, ENGİN ASLAN, NALAN OKAN AKIN Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - 21.11.2017 - 28.11.2017
PO-MO II Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Düzenleyen(ler):Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi /Attila DÖL Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: PO-MO II Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanal Sergi - 21.09.2020 - 10.10.2020
International Congress on Art and Design Research and Exhibition Düzenleyen(ler):NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / ATTİLA DÖL Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: International Congress on Art and Design Research and Exhibition - online - NİĞDE - 21.06.2021 - 21.07.2021
4. Dünya Arı Günü Resim Yarışması Düzenleyen(ler):Niğde Üniversitesi Rektörlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü Ulusal - SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda / - Yer: Niğde Üniversitesi - 21.05.2013 - 21.05.2013
”NEVRUZ” İSİMLİ DAVETLİ ULUSLARARASI KATILIMLI KARMA SERGİ Düzenleyen(ler):Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Karaman / Attila DÖL Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: ”NEVRUZ” İSİMLİ DAVETLİ ULUSLARARASI KATILIMLI KARMA SERGİSİ, KARAMAN - 21.03.2020 - 28.03.2020
ULUSLARARASI "NEVRUZDA RENKLER" JÜRİLİ SERGİ Düzenleyen(ler):ATTİLA DÖL Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: ETİ ARKEOLOJİ MÜZESİ ESKİŞEHİR - 21.03.2016 - 28.03.2016
ULUSLARARASI "NEVRUZDA RENKLER" JÜRİLİ SERGİ Düzenleyen(ler):ATTİLA DÖL Uluslararası - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: ETİ ARKEOLOJİ MÜZESİ ESKİŞEHİR - 21.03.2016 -
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Düzenleyen(ler):Resim sergisi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Resim sergisi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonu, Bishkek KIRGIZİSTAN - 21.03.2015 - 29.03.2015
“Aşık Veysel” Konulu Afiş ve Resim Sergisi Düzenleyen(ler):Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kasım Tınıstanov Sergi Salonu - 21.03.2014 - 28.03.2014
“21 Mart Nevruz” Konulu Afiş ve Resim Sergisi Düzenleyen(ler):Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kasım Tınıstanov sergi salonuBishkek-KIRGIZİSTAN - 21.03.2014 - 27.03.2014
Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “I. Nevruz Karma Sergisi” Düzenleyen(ler):Nevşehir Üniversitesi Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu - 21.03.2011 - 27.03.2011
KARAMAN SEMPOZYUMU ULUSLARARASI RESİM SERGİSİ JÜRİ ÜYELİĞİ Düzenleyen(ler):KARAMAN VALİLİĞİ, KARAMAN BELEDİYESİ, KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Uluslararası - SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda / - Yer: KARAMAN SEMPOZYUMU - 20.06.2019 - 22.06.2019
KARAMAN SEMPOZYUMU ”ULUSLARARASI RESİM SERGİSİ” Düzenleyen(ler):KARAMAN VALİLİĞİ, KARAMAN BELEDİYESİ, KARAMANOĞLU MEHMED BEY ÜNİVERSİTESİ Uluslararası - SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım / - Yer: KARAMANOĞLU MEHMED BEY ÜNİVERSİTESİ - 20.06.2019 - 22.06.2019
ANADOLU MEDENİYETLERİ ” KARMA SERGİ” Düzenleyen(ler):ÇORUM BELEDİYESİ SANAT MÜZESİ VE GALERİSİ Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: HİTİT ÜNİ, DOKUZ EYLÜL ÜNİ, REKREASYON DERNEĞİ - 20.04.2019 - 23.04.2019
“Toktogul Satılganov 150.yıl” Konulu Afiş ve Resim Sergisi Düzenleyen(ler):Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kasım Tınıstanov Sergi Salonu - 20.04.2014 - 27.04.2014
ZITLIK Düzenleyen(ler):ARTSÜREM Ulusal - SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda / - Yer: ANKARA ARTSÜREM - 20.02.2018 - 28.02.2018
GESAM üyeleri Düzce Sergileri Düzenleyen(ler):Gesam Ulusal - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: Düzce - 19.10.2018 - 26.01.2018
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Ulusal Davetli Plastik Sanatlar Sanal Sergisi Düzenleyen(ler):ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / ATTİLA DÖL Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ-ULUSAL DAVETLİ PLASTİK SANATLAR SERGİSİ-ANKARA - 19.05.2020 - 19.06.2020
“MİLLİ MÜCADELENİN 101. YILINDA AKADEMİSYEN-SANATÇILAR”, Düzenleyen(ler):TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ / Attila DÖL Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: “MİLLİ MÜCADELENİN 101. YILINDA AKADEMİSYEN-SANATÇILAR”, SERGİSİ TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - 19.05.2020 - 19.06.2020
Alanya Belediyesi Karma Sergisi Düzenleyen(ler):Attila DÖL Uluslararası - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: Alanya Belediyesi SERGİSİ - 18.10.2017 - 21.10.2017
INES II. ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ SEMPOZYUM KURULU Düzenleyen(ler):ATTİLA DÖL Ulusal - SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda / - Yer: INES II ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ SEMPOZYUM KURULU - 18.10.2017 - 21.10.2017
Alanya Belediyesi Karma Sergisi Jürisi Düzenleyen(ler):ATTİLA DÖL Ulusal - SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler / - Yer: Alanya Belediyesi Karma Sergisi Jürisi Alanya/ANTALYA - 18.10.2017 - 21.10.2017
II. ULASLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ SERGİSİ Düzenleyen(ler):ATTİLA DÖL Uluslararası - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: Haydarpasha place - 18.10.2017 - 21.10.2017
Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU 40. Sanat Yılı Düzenleyen(ler):Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU Ulusal - SERGİLER/Uluslararası Sergiler / - Yer: Ankara, Çağdaş Güzel Sanatlar - 18.04.2018 - 25.04.2018
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ve ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ Düzenleyen(ler):ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/ATTİLA DÖL Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: ULUSAL ONLİNE KARMA SERGİ ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - ANKARA - 18.03.2021 - 31.03.2021
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ Düzenleyen(ler):ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ / ATTİLA DÖL Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ SANAL SERGİ - ANKARA - 18.03.2021 - 18.04.2021
I. Uluslar arası katılımlı Resim-Seramik-Heykel Karma Sergisi “dreams-thoughts” I. International exhibition group Düşler-Düşünceler, I. Uluslar arası Resim-Seramik-Heykel-Gravür-Fotoğraf Sergisi Düzenleyen(ler):Gazi Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat evi-ANKÜSEV-, Ankara - 17.10.2011 - 21.12.2010
III. Uluslararası Kervansaray Buluşması “Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri” Sergi ve Çalıştayı, 200 Sanatçı 200 Eser Düzenleyen(ler):Battalgazi Kaymakamlığı, Battalgazi Belediyesi ve İnönü Üniversitesi, Malatya Uluslararası - SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler / - Yer: Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı - 17.09.2010 - 27.09.2010
I. Uluslar arası Talas ve Kapadokya Atçılık Sempozyumu “Karma Sergisi” Düzenleyen(ler):Nevşehir Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Talas Belediyesi Uluslararası - SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler / - Yer: Nevşehir Üniversitesi - 17.05.2012 - 19.05.2012
Okul Öncesi Çocuklarda, Yaşanılan Coğrafi Konumun Görsel Sanatlar Eğitimine Etkisi, Nevşehir Örneği Düzenleyen(ler):Nevşehir Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım / - Yer: I. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, (16-19 Kasım 2011) - 16.11.2011 - 19.11.2011
Gesam Uluslararası/Ukrayna Türk Sanatçıları Sergisi Düzenleyen(ler):Gesam Uluslararası - SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler / - Yer: Ukrayna/Kiev - 16.07.2018 - 19.07.2018
Fen Eğitimcileri Mesleki Gelişimleri için Aktif Öğrenme Materyalleri Geliştirme Düzenleyen(ler):Avrupa Birliği 2010-1-TRI-LE004-15846 1 no’lu Leonardo Da Vinci projesi Uluslararası - WORKSHOP /Workshop / - Yer: in Iasi, Romania - 16.03.2012 - 19.03.2012
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Etkinliği Düzenleyen(ler):Başkent Üniversitesi Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Etkinliği - 15.10.2018 - 26.10.2018
"15 TEMMUZ RUHU TÜRKİYE GEÇİLMEZ" KARMA SERGİSİ Düzenleyen(ler):DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SANAL SERGİ - 15.07.2021 - 28.07.2021
ULUSLARARASI DAVETLİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ PLASTİK SANATLAR SANAL SERGİSİ Düzenleyen(ler):AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ-ATTİLA DÖL Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: KARMA SERGİ-AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ-AYDIN - 15.07.2021 - 25.07.2021
15 Temmuz Milli İrade Temalı Çağrılı Sergi Düzenleyen(ler):Kütahya Dumlıpınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Attila DÖL Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Kütahya Dumlıpınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - 15.07.2020 - 15.08.2020
Kişisel Resim Sergisi Düzenleyen(ler):Attila DÖL Uluslararası - SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/ - Yer: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bişkek-Kırgızistan - 15.06.2015 - 27.06.2015
18 Mart Çanakkale Zaferi Düzenleyen(ler):Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Niğde Ömerhalisdemir Üniversitesi - 15.03.2018 - 23.03.2018
ANADOLU KADINI FOTOĞRAF YARIŞMASI Düzenleyen(ler):NİĞDE BELEDİYESİ/ATTİLA DÖL Ulusal - SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda / - Yer: ANADOLU KADINI FOTOĞRAF YARIŞMASI NİĞDE BELEDİYESİ - 15.01.2021 - 26.02.2021
Uluslararası “Acılar Dursun; ÇİLEN Son olsun” Sergisi Düzenleyen(ler):Gazi Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - 14.11.2012 - 18.11.2012
15 TEMMUZ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNLER SERGİSİ Düzenleyen(ler):AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, / Attila DÖL Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: 15 TEMMUZ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNLER SERGİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ANTALYA - 13.07.2020 - 31.07.2020
Kişisel Suluboya Sergisi Düzenleyen(ler):Attila DÖL Ulusal - SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/ - Yer: Çağ Sanat Merkezi - 13.04.2009 - 19.04.2009
BİR MİLLET İKİ DEVLET, KARABAĞ AZERBAYCANDIR Düzenleyen(ler):Prof. Dr. Teymur RZAYEV ve Öğr. Gör. Elçin MUSTAFAYEV / Attila DÖL Uluslararası - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: KARABAĞ AZERBAYCANDIR BİR MİLLET İKİ DEVLET, TÜRKİYE VE AZERBAYCANLI SANATÇILAR ONLİNE SERGİ - 12.11.2020 - 22.11.2020
”BİR MİLLET İKİ DEVLET” TÜRKİYE ve AZERBAYCANLI SANATÇILAR SERGİSİ Düzenleyen(ler):TÜRKİYE ve AZERBAYCAN Sanatçıları Ulusal - SERGİLER/Grup Sergiler / - Yer: ”BİR MİLLET İKİ DEVLET” TÜRKİYE ve AZERBAYCANLI SANATÇILAR SERGİSİ SANAL SERGİ - 12.11.2020 - 22.11.2020
Gesam 25. Yıl Sergisi Düzenleyen(ler):GESAM Ulusal - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: Devlet Güzel Sanatlar Galerisi - 12.05.2012 - 19.05.2012
12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ ve ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA DAVETLİ SERGİSİ Düzenleyen(ler):KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ / ATTİLA DÖL Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: 12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ ve ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA SERGİSİ -SANAL SERGİ - 12.03.2021 - 21.03.2021
Adana Büyükşehir Belediyesi 1. Türk Dünyası Sanat Çalıştayı Düzenleyen(ler):Attila DÖL Uluslararası - WORKSHOP /Workshop / - Yer: Adana Büyükşehir Belediyesi - 12.01.2017 - 19.01.2017
Ege Üniversitesi Uluslar arası 3. Egeart Sanat Günleri Düzenleyen(ler):Ege Üniversitesi Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi - 11.12.2009 - 15.12.2009
çimsa Düzenleyen(ler):attila döl, ege soylu, zübeyde özdağ Ulusal - SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda / - Yer: etkinlik - 11.07.2016 - 11.07.2016
Türkiye’den Türkmeneline Düzenleyen(ler):Türkmeneli Derneği Uluslararası - KOLEKSİYON /Özel koleksiyonlar / - Yer: Türkmeneli Derneği - 10.05.2014 - 12.04.2015
Temiz Hava ve Sağlıklı Yaşam Resim Yarışması Düzenleyen(ler):Kapodokya Doğal Gaz Ulusal - SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda / - Yer: Kapodokya Doğal Gaz, Niğde - 09.11.2009 - 09.11.2009
Gesam Üyeleri Karma Sergisi Düzenleyen(ler):GESAM (Güzel Sanat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) Ulusal - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi - 09.09.2011 - 16.09.2011
Kişisel Suluboya Sergisi Düzenleyen(ler):Attila DÖL Ulusal - SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/ - Yer: Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu - 08.04.2013 - 15.04.2013
İlköğretim II. Kademe Görsel Sanatlar Dersinde Teknolojinin Kullanılması Düzenleyen(ler):ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, (8-9-10 Nisan 2010), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 2010 Ulusal - SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım / - Yer: ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu - 08.04.2010 - 10.04.2010
1. ULUSLARARASI KARMA SERGİ - NİSA Düzenleyen(ler):AKSARAY ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL EL SANATLARI UYG. VE ARŞ. MER. Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - 08.03.2019 - 11.03.2019
Akdeniz Üniversitesi GSF 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 5. Geleneksel Jürili Karma Sergi ”Kırsalda Kadın” Düzenleyen(ler):Attila DÖL Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Akdeniz Üniversitesi - 08.03.2017 - 17.03.2017
EYFOR X ANTALYA KİŞİSEL RESİM SERGİSİ Düzenleyen(ler):EYFOR X - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - ATTİLA DÖL Ulusal - SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/ - Yer: MİRADA DEL MAR OTEL SERGİ ALANI - 07.11.2019 - 14.11.2019
Kadın gözüyle erkek-erkek gözüyle kadın Düzenleyen(ler):Akdeniz Üniversitesi, Kepez Belediyesi Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - 07.03.2014 - 23.03.2014
Nevşehir Üniversitesi 2010-2011 Bahar Şenlikleri Kapsamında “Karma Fotoğraf Sergisi” Düzenleyen(ler):Nevşehir Üniversitesi Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu - 06.03.2011 - 13.03.2011
GESAM VE NİĞDE VALİLİĞİ Türkiye Sergileri Resim sergisi Düzenleyen(ler): Ulusal - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: GESAM VE NİĞDE VALİLİĞİ Türkiye Sergileri, Niğde Kültür Merkezi NİĞDE - 05.12.2015 - 13.12.2015
“Çocuk” Düzenleyen(ler):ŞehitKamil Kaymakamlığı ve İlesam Gaziantep Şubesi Ulusal - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: ŞehitKamil Kaymakamlığı - 05.11.2012 - 10.11.2012
12 Mart İstiklal Marşının Kabülü ve ”Çanakkale Şehitlerini Anma” Karma Sergisi Düzenleyen(ler):Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Karaman/Attila DÖL Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Karaman - 05.03.2020 - 12.03.2020
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergi Düzenleyen(ler):Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mİmarlık Fakültesi, Karaman/Attila DÖL Ulusal - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mİmarlık Fakültesi, Karaman - 05.03.2020 - 12.03.2020
MANAS ÜNİVERSİTESİ TANITIM İNTROSU Düzenleyen(ler):Attila DÖL Uluslararası - VİDEO-MANAS ÜNİVERSİTESİ TANITIM İNTROSU - Yer: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlük - 05.01.2015 - 07.01.2015
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ”SINIRLAR ARASINDA” 4. Uluslararası Akademisyenler Sergisi Düzenleyen(ler):Maltepe Üniversitesi /Attila DÖL Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: Maltepe Üniversitesi - İSTANBUL - 03.02.2020 - 28.02.2020
21. Yüzyılda Türk Sanatı - Sanatçı, Akademisyen ve Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler gözüyle günümüz Türk sanatına yaklaşımlar Düzenleyen(ler):Akdeniz Üniversitesi Ulusal - WORKSHOP /Workshop / - Yer: Akdeniz Üniversitesi Antalya - 02.03.2015 - 04.03.2015
ADANA RESSAMLAR DERNEĞİ KAMAN SANAT GALERİSİ KİŞİSEL SERGİ Düzenleyen(ler):ATTİLA DÖL Ulusal - SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/ - Yer: ADANA RESSAMLAR DERNEĞİ KAMAN SANAT GALERİSİ - 01.10.2021 - 10.10.2021
ULUSLARARASI JÜRİLİ "BAŞKALAŞIM" İSİMLİ KARMA SERGİ Düzenleyen(ler):NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası - SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler / - Yer: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR SANAT EVİ - 01.10.2019 - 04.10.2019
BAŞKALAŞIM SERGİSİ JÜRİ ÜYELİĞİ Düzenleyen(ler):NOHU Uluslararası - SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda / - Yer: NOHU KÜLTÜR SANAT EVİ - 01.10.2019 - 04.10.2019
Yedi Rengin Işığı Sanat Oluşumu “Türkiye’de Ressamlar Buluşması” Düzenleyen(ler):Yedi Rengin Işığı Sanat Oluşumu Ulusal - SERGİLER/Karma sergiler / - Yer: DDY Müzesi Sanat Galerisi - 01.02.2011 - 15.02.2011
Tasarım
SED SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ KAPAK TASARIMI Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 30.12.2021 - 31.12.2021
SED SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ KİTAP KAPAĞI TASARIMI Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 30.05.2021 - 31.12.2021
“Modernleşme ve Gelenek Arasında Türk Edebiyatı” söyleşisinin grafiksel afiş tasarım Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 13.11.2020 - 14.11.2020
KALEMİŞİ DERGİSİ CİLT 3, SAYI 6 BİLİMSEL DERGİ KAPAĞI TASARIMI Tasarım Sahipleri:ARTSÜREM KALEMİŞİ DERGİSİ Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 10.11.2015 - 10.11.2015
ULAKBİLGE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ CİLT 3, SAYI 6 BİLİMSEL DERGİ KAPAĞI TASARIMI Tasarım Sahipleri:ARTSÜREM ULAKBİLGE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 24.12.2015 - 24.12.2015
KALEMİŞİ DERGİSİ CİLT 3 SAYI 5 BİLİMSEL DERGİ KAPAĞI TASARIMI Tasarım Sahipleri:ARTSÜREM KALEMİŞİ DERGİSİ Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 20.04.2015 - 20.04.2015
ULAKBİLGE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ CİLT 3, SAYI 5 BİLİMSEL DERGİ KAPAĞI TASARIMI Tasarım Sahipleri:ARTSÜREM ULAKBİLGE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 25.04.2015 - 25.04.2015
Sanat eğitimi Dergisi'nin Cilt 4 sayı 1 ve Cilt 4 sayı 2 dergi kapağı tasarımı Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.12.2016 - 30.12.2016
Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi Cilt 5 Sayı 2 dergi kapağı tasarımı Tasarım Sahipleri:Attila DÖL Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 05.11.2020 - 31.12.2020
Sanat Eğitimi Dergisinin 2020 yılı içerisinde yayımladığı (ISSN: 2147-8007, E-ISSN:) Cilt 8, Sayı 2 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 20.12.2020 - 31.12.2020
Sanat Eğitimi Dergisinin 2020 yılı içerisinde yayımladığı CİLT 8 SAYI 1 (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: ) BİLİMSEL DERGİ KAPAK TASARIMI Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 30.03.2020 - 19.06.2020
SED Sanat Eğitimi Dergisi Kapak Tasarımı - Sayı 2 Tasarım Sahipleri:Attila Döl Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 20.06.2019 - 30.06.2019
SED Sanat Eğitimi Dergisi Kapak Tasarımı Tasarım Sahipleri:Attila Döl Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 06.01.2019 - 07.01.2019
BÖLÜM ÖZEL YETENEK SINAVI TANITIMI Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 01.07.2019 - 03.07.2019
Logo tasarımı Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 10.09.2018 - 13.09.2018
(ISSN: 2147-8007, E-ISSN:) Sanat Eğitimi Dergisi Cilt 5, Sayı 1 Bilimsel Dergi Kapağı Tasarımı Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.05.2017 - 30.05.2017
(ISSN: 2147-8007, E-ISSN:) Sanat Eğitimi Dergisi Cilt 5, Sayı 2 Bilimsel Dergi Kapağı Tasarımı Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 28.12.2017 - 28.12.2017
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Sergi Afiş Tasarımı Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 25.12.2017 - 25.12.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 19 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.12.2017 - 30.12.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 17 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 31.10.2017 - 31.10.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 18 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.11.2017 - 30.11.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 16 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 25.10.2017 - 25.10.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 15 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.08.2017 - 30.08.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 14 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.07.2017 - 30.07.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 12 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.05.2017 - 30.05.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 13 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.06.2017 - 30.06.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 11 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 20.04.2017 - 20.04.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 10 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 31.03.2017 - 31.03.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 9 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 28.02.2017 - 28.02.2017
SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ CİLT 3 SAYI 1 BİLİMSEL DERGİ KAPAĞI TASARIMI Tasarım Sahipleri:ARTSÜREM SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 20.04.2015 - 20.04.2015
SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ CİLT 3 SAYI 2 BİLİMSEL DERGİ KAPAĞI TASARIMI Tasarım Sahipleri:ARTSÜREM YAYINEVİ SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.11.2015 - 31.12.2015
Editör
GÜZEL SANATLAR ARAŞTIRMALARI SEVİNÇ SEMA,BEYOĞLU AYLİN,DÖL ATTİLA,ÖZALP HATİCE KÜBRA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: çizgi kitabevi - Editör - ISBN:9786051961897 2018
SED Journal of Art Education DÖL ATTİLA, YURTTADUR OĞUZ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: SED Journal of Art Education - Yrd. Editör - Doi: 10.7816/sed 2019
SED Journal of Art Education GEZER OĞUZ ÖZDEN,KAYA EMİN ERDEM,YURTTADUR OĞUZ,DÖL ATTİLA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: SED Journal of Art Education - Yrd. Editör - Doi: 10.7816/sed 2019
DİSİPLİNLER ARASI SANAT DÖL ATTİLA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: iksad Publishing House - Editör - ISBN:978-605-7923-92-9 2018
SED Journal of Art Education YURTTADUR OĞUZ,DÖL ATTİLA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: SED Journal of Art Education - Yrd. Editör - Doi: 10.7816/sed 2019
SED Journal of Art Education DÖL ATTİLA,YURTTADUR OĞUZ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - Yrd. Editör - Doi: 10.7816/sed 2018
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM MİMARLIK DERGİSİ SAYI 14 AVŞAR KARABAŞ PELİN,ÖZGENCİL YILDIRIM SERCAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: GÜVEN PLUS GRUP A.Ş - Editör 2018
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM MİMARLIK DERGİSİ SAYI 15 AVŞAR KARABAŞ PELİN,ÖZGENCİL YILDIRIM SERCAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: GÜVEN PLUS GRUP A.Ş - Editör 2018
Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi Sayı 13 AVŞAR KARABAŞ PELİN,ÖZGENCİL YILDIRIM SERCAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: GÜVEN PLUS GRUP A.Ş - Editör 2018
KALEMİŞİ DÖL ATTİLA,KABAKCI BEKİR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - Editör 2018
KALEMİŞİ DÖL ATTİLA,KABAKCI BEKİR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - Editör - Doi: 10.7816/kalemisi-06-13 2018
SED Sanat Eğitimi Dergisi DÖL ATTİLA,YURTTADUR OĞUZ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Idil Journal of Art and Language - Yrd. Editör - Doi: 10.7816/idil 2016
SED Sanat Eğitimi Dergisi DÖL ATTİLA,YURTTADUR OĞUZ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Idil Journal of Art and Language - Yrd. Editör - Doi: 10.7816/idil 2015
Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi DÖL ATTİLA,KABAKCI BEKİR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: SADA - Editör 2015
Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi DÖL ATTİLA,KABAKCI BEKİR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: SADA - Editör 2015