Eğitim Bilgileri
Önlisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2017-
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ (DR)/ Tez adı : İlk öğretim ikinci kademe 8. sınıf görsel sanatlar dersinde ”eser analizi” etkinliğinin, sanat eleştirisine yönelik bilgisayar destekli öğretimi ve örek CD tasarımı 2002-2009
Yüksek Lisans ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/RESİM İŞ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : 0-6 yaş grubu çocuk kitapları resimlemeleri 1997-1999
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR./ 1991-1995
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/RESİM BÖLÜMÜ/RESİM ANASANAT DALI 2017-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2016-
YARDIMCI DOÇENT Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik /Grafik 2013-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2009-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2003-2009
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 1996-2009
Yönetilen Tezler
FEYZA HOŞGÖR Yüksek Lisans Çocuk Dergilerinin Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programındaki Temel Beceriler Açısından İncelenmesi 2020
Projeler
Avrupa Birliği Devam Ediyor 2021-1-TR01-KA220-YOU-000028571 NUMARALI Dijital Waste (Eco-Digital Literacy and Citizenship for Our Planet and Future) (28.02.2022-)
Diğer (Ulusal) Tamamlandı BULAŞICI OLAN İYİLİKTİR (15.09.2020-15.10.2020)
DİĞER Tamamlandı İlköğretim Okulları Birinci ve İkinci Kademe Müfredat Programlarında Yer Alan Resim ve İş Teknik Dersleri Ünitelerinin Çoklu Ortam Multimedya Araçlarıyla Ses Hareketli Görüntü Animasyon Fotoğraf ve Üç Boyutlu Tasarım Yöntemiyle Bilgisayar Ortamına Aktararak Etkileşimli İnteraktif Ders Araçları Compact Disc Hazırlamak (-)
DİĞER Tamamlandı Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesinde Bulunan Eserlerin İnternet Ortamına Taşınarak Sanal Müze Oluşturulması (-)
İdari Görevler
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
SENATO ÜYELİĞİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Anasanat Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017
Dekan Yardımcısı Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2014-2015
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010-2013
Ödüller
Afiş yarışması Türkiye 2.si ORMAN VE SU ISLERI BAKANLIGI Kamu, TÜRKİYE 2003
Makaleler
Green Application of Isolated Colorant from Neem Bark for Mordant-Coated Wool: Optimization of Dyeing and Mordanting for Shade Development Adeel Shahid, Zuber Muhammad, KINIK MUSTAFA, ZOR AYDIN, BÜYÜKKOL SEMİH, KAHRAMAN AYŞE DERYA, ÖZOMAY MERAL, DÖL ATTİLA, LEHİMLER ZAFER, Parveen Khattak Shahnaz Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - MDPI AG - Doi: 10.3390/coatings13091639 2023
Ekslibriste Bir Tema Olarak Fraktal Örüntülerin Uygulanması Üzerine Bireysel Söylemler DÖL ATTİLA Uluslararası - Hakemli - Google Scholar (Academic Google), SOBİAD, Scientific Indexing Services (SIS), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBible (Academic Resource Index), Internation Scientific Indexing (ISI), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF), Active Search Results Engineer (ASR), Advanced Science Index - Özgün Makale - SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMART JOURNAL) 2022
Bir Sanatsal İfade Olanağı Olarak Tipografi İle Oluşturulan Dil Üzerine Sanatçı Okumaları DÖL ATTİLA Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Root Society for Indexing, ResearchBible (Academic Resource Index), Scientific Indexing, Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF), Society of Economics and Development Active Search Results Engineer (ASR) - Özgün Makale - International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES - Doi: 10.31589/JOSH 2022
Çağdaş Sanatta Bir Görme/Düşünme Biçimi Olarak Kolajın Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılması ve Deneysel Süreç DÖL ATTİLA, BİNGÖL MEHTAP, ÇEVİK NAİLE Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) - Özgün Makale - ATLAS Journal 2021
KAMUSAL ALANDA SANAT PRATİKLERİ BİNGÖL MEHTAP, ÇEVİK NAİLE, DÖL ATTİLA Uluslararası - Hakemli - SOBIAD - Özgün Makale - Çeşm-i Cihan - Doi: 10.30804/cesmicihan.877986 2021
Milli Eğitim Bakanlığının Tavsiye Ettiği Kitapların ve Filmlerin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına ve Öğretmen Yeterliklerine Etkisi KILIÇ REMZİ,ÇAYCI BARIŞ,DÖL ATTİLA,GENÇER YUSUF Ulusal - Hakemli - EBSCOhost - Özgün Makale - Researcher: Social Science Studies - Doi: http://dx.doi.org/10.18301/rss.499 2017
Sanatın Temel Bileşenleri İncelenerek Sanat Eleştirisi Üzerine Bir Analiz DÖL ATTİLA Uluslararası - Hakemli - İSAM, ASOS, OAJI, DRJI, AKADEMIK IZIN, ICI, CITEFACTOR, TEI, SJOURNALS, JOURNAL, AJNS, ADVANCED SCIENCE - Özgün Makale - The Journal of Academic Social Science 2015
Minimalizm Akımı Kapsamında Nesne Anlayışının Yeniden Değerlendirmesi DÖL ATTİLA,AVŞAR PELİN Uluslararası - Hakemli - DOAJ, CEEOL, MLA, AJD, JOURNAL SEEK, CROSSREF, ASOS - Özgün Makale - İdil Sanat ve Dil Dergisi - Doi: 10.7816/idil 2013
İlköğretim 1 kademede görsel sanatlar dersini yürüten sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme sürecindeki güçlü ve zayıf yönleri Avşar Pelin,DÖL ATTİLA Ulusal - Hakemli - asos, ebsco, ebsco host, ulakbim - Özgün Makale - ekev akademi 2010
ORTAÖĞRETİMDE GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE FARKLI BRANŞLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ DÖL ATTİLA Ulusal - Hakemli - ASOS, EBSCO, EBSCO HOST, İSAM - Özgün Makale - ekev akademi 2010
Bildiriler
Görsel Sanatlar Eğitimi Lisans ve Pedegojik Formasyon Grubu Öğretmen Adaylarının Özyeterliklerinin Görsel Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi LAÇİNBAY KERİM,PEKTAŞ SAMİ,DÖL ATTİLA Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2018 - 01.05.2018) - III. INES EDUACATION AND SOCIAL SCIENCE CONGRESS
KÜLTÜREL BİR BAŞYAPIT OLARAK ÇATALHÖYÜK TEMASI KAPSAMINDA OLUŞTURULAN ÖZGÜN EKSLİBRİS UYGULAMALARI DÖL ATTİLA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.09.2021 - 24.09.2021) - Başkent Uluslararası Multidisiplinler Bilimsel Çalışmalar Kongresi
Okul Öncesi Çocuklarda Yaşanılan Coğrafi Konumun Görsel Sanatlar Eğitimine Etkisi Nevşehir Örneği DÖL ATTİLA Uluslararası - Sözlü Bildiri - (16.11.2010 - 19.11.2010) - I. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu
Türkçe Öğretiminde ve Türkçe Ders Kitaplarında Görseller DEMİRGÜNEŞ SERCAN, DÖL ATTİLA Ulusal - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - 16 th International Primary Teacher Education Symposium USOS 2017, 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuUSOS 2017
Sınıf Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitimi Dersinden Beklentileri DÖL ATTİLA,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - 16 th International Primary Teacher Education Symposium USOS 2017, 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuUSOS 2017
Sınıf Öğretmen Adaylarının Sanat Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi (Kit) Yoluyla Belirlenmesi DÖL ATTİLA,TOKCAN HALİL Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2017 - 11.05.2017) - 16 th International Primary Teacher Education Symposium USOS 2017, 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuUSOS 2017
İlköğretim II Kademe Görsel Sanatlar Dersinde Teknolojinin Kullanılması DÖL ATTİLA Uluslararası - Tam metin bildiri - (08.04.2010 - 10.04.2010) - ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu
Milli Eğitim Bakanlığının Tavsiye Ettiği Film ve Kitapların Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına ve Öğretmen Yeterliklerine Etkisi KILIÇ REMZİ,ÇAYCI BARIŞ,DÖL ATTİLA,GENÇER YUSUF Uluslararası - Özet bildiri - (06.04.2017 - 08.04.2017) - Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖNCÜ RESSAMLAR HAKKINDAKİ ALGILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME KİT TESTİ YOLUYLA İNCELENMESİ DÖL ATTİLA Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.11.2016 - 05.11.2016) - ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ INES 2016
Kitap
UYGARLIK TARİHİNDE RENK DÖL ATTİLA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:GELENEKSEL TÜRK SANATLARINDA RENK - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:SİSTEM OFSET YAYINCILIK - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:294 - ISBN:978-605-7980-65-6 - (Bölüm Sayfaları:179 - 193) 2021
21 YÜZYILDA TÜRK SANATI DÖL ATTİLA Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:AFİŞ TASARIMI VE SUNUMU "ÇANAKKALE ZAFERİ" - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:267 - ISBN:978-605-4483-24-2 - (Bölüm Sayfaları:24 - 26) 2015
Tasarım
SED SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ KAPAK TASARIMI Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 30.12.2021 - 31.12.2021
SED SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ KİTAP KAPAĞI TASARIMI Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 30.05.2021 - 31.12.2021
“Modernleşme ve Gelenek Arasında Türk Edebiyatı” söyleşisinin grafiksel afiş tasarım Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 13.11.2020 - 14.11.2020
KALEMİŞİ DERGİSİ CİLT 3, SAYI 6 BİLİMSEL DERGİ KAPAĞI TASARIMI Tasarım Sahipleri:ARTSÜREM KALEMİŞİ DERGİSİ Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 10.11.2015 - 10.11.2015
ULAKBİLGE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ CİLT 3, SAYI 6 BİLİMSEL DERGİ KAPAĞI TASARIMI Tasarım Sahipleri:ARTSÜREM ULAKBİLGE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 24.12.2015 - 24.12.2015
KALEMİŞİ DERGİSİ CİLT 3 SAYI 5 BİLİMSEL DERGİ KAPAĞI TASARIMI Tasarım Sahipleri:ARTSÜREM KALEMİŞİ DERGİSİ Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 20.04.2015 - 20.04.2015
ULAKBİLGE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ CİLT 3, SAYI 5 BİLİMSEL DERGİ KAPAĞI TASARIMI Tasarım Sahipleri:ARTSÜREM ULAKBİLGE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 25.04.2015 - 25.04.2015
Sanat eğitimi Dergisi'nin Cilt 4 sayı 1 ve Cilt 4 sayı 2 dergi kapağı tasarımı Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.12.2016 - 30.12.2016
Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi Cilt 5 Sayı 2 dergi kapağı tasarımı Tasarım Sahipleri:Attila DÖL Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 05.11.2020 - 31.12.2020
Sanat Eğitimi Dergisinin 2020 yılı içerisinde yayımladığı (ISSN: 2147-8007, E-ISSN:) Cilt 8, Sayı 2 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 20.12.2020 - 31.12.2020
Sanat Eğitimi Dergisinin 2020 yılı içerisinde yayımladığı CİLT 8 SAYI 1 (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: ) BİLİMSEL DERGİ KAPAK TASARIMI Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 30.03.2020 - 19.06.2020
SED Sanat Eğitimi Dergisi Kapak Tasarımı - Sayı 2 Tasarım Sahipleri:Attila Döl Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 20.06.2019 - 30.06.2019
SED Sanat Eğitimi Dergisi Kapak Tasarımı Tasarım Sahipleri:Attila Döl Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 06.01.2019 - 07.01.2019
BÖLÜM ÖZEL YETENEK SINAVI TANITIMI Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 01.07.2019 - 03.07.2019
Logo tasarımı Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - Grafiksel Tasarım - 10.09.2018 - 13.09.2018
(ISSN: 2147-8007, E-ISSN:) Sanat Eğitimi Dergisi Cilt 5, Sayı 1 Bilimsel Dergi Kapağı Tasarımı Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.05.2017 - 30.05.2017
(ISSN: 2147-8007, E-ISSN:) Sanat Eğitimi Dergisi Cilt 5, Sayı 2 Bilimsel Dergi Kapağı Tasarımı Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 28.12.2017 - 28.12.2017
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Sergi Afiş Tasarımı Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 25.12.2017 - 25.12.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 19 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.12.2017 - 30.12.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 17 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 31.10.2017 - 31.10.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 18 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.11.2017 - 30.11.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 16 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 25.10.2017 - 25.10.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 15 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.08.2017 - 30.08.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 14 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.07.2017 - 30.07.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 12 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.05.2017 - 30.05.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 13 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.06.2017 - 30.06.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 11 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 20.04.2017 - 20.04.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 10 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 31.03.2017 - 31.03.2017
Hakemli ve Uluslararası indekslerce taranan (ISSN: 2148-0451) ULAKBİLGE Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Kapak Tasarımı 5. cilt sayı 9 Tasarım Sahipleri:ATTİLA DÖL Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 28.02.2017 - 28.02.2017
SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ CİLT 3 SAYI 1 BİLİMSEL DERGİ KAPAĞI TASARIMI Tasarım Sahipleri:ARTSÜREM SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 20.04.2015 - 20.04.2015
SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ CİLT 3 SAYI 2 BİLİMSEL DERGİ KAPAĞI TASARIMI Tasarım Sahipleri:ARTSÜREM YAYINEVİ SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ Uluslararası - SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) - 30.11.2015 - 31.12.2015
Editör
SED Journal of Art Education GEZER OĞUZ ÖZDEN,KAYA EMİN ERDEM,YURTTADUR OĞUZ,DÖL ATTİLA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: SED Journal of Art Education - Editör - Doi: 10.7816/sed 2019
GÜZEL SANATLAR ARAŞTIRMALARI SEVİNÇ SEMA,BEYOĞLU AYLİN,DÖL ATTİLA,ÖZALP HATİCE KÜBRA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: çizgi kitabevi - Editör - ISBN:9786051961897 2018
SED Journal of Art Education DÖL ATTİLA, YURTTADUR OĞUZ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: SED Journal of Art Education - Yrd. Editör - Doi: 10.7816/sed 2019
DİSİPLİNLER ARASI SANAT DÖL ATTİLA Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: iksad Publishing House - Editör - ISBN:978-605-7923-92-9 2018
SED Journal of Art Education YURTTADUR OĞUZ,DÖL ATTİLA Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: SED Journal of Art Education - Yrd. Editör - Doi: 10.7816/sed 2019
SED Journal of Art Education DÖL ATTİLA,YURTTADUR OĞUZ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - Yrd. Editör - Doi: 10.7816/sed 2018
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM MİMARLIK DERGİSİ SAYI 14 AVŞAR KARABAŞ PELİN,ÖZGENCİL YILDIRIM SERCAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: GÜVEN PLUS GRUP A.Ş - Editör 2018
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM MİMARLIK DERGİSİ SAYI 15 AVŞAR KARABAŞ PELİN,ÖZGENCİL YILDIRIM SERCAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: GÜVEN PLUS GRUP A.Ş - Editör 2018
Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi Sayı 13 AVŞAR KARABAŞ PELİN,ÖZGENCİL YILDIRIM SERCAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: GÜVEN PLUS GRUP A.Ş - Editör 2018
KALEMİŞİ DÖL ATTİLA,KABAKCI BEKİR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - Editör 2018
KALEMİŞİ DÖL ATTİLA,KABAKCI BEKİR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - Editör - Doi: 10.7816/kalemisi-06-13 2018
SED Sanat Eğitimi Dergisi DÖL ATTİLA,YURTTADUR OĞUZ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Idil Journal of Art and Language - Yrd. Editör - Doi: 10.7816/idil 2016
SED Sanat Eğitimi Dergisi DÖL ATTİLA,YURTTADUR OĞUZ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Idil Journal of Art and Language - Yrd. Editör - Doi: 10.7816/idil 2015
Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi DÖL ATTİLA,KABAKCI BEKİR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: SADA - Editör 2015
Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi DÖL ATTİLA,KABAKCI BEKİR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: SADA - Editör 2015