Eğitim Bilgileri
Doktora Universitaet Bielefeld Graduate School in History and Sociology Tez adı : Immigrant organizations and boundaries of political participation: the case of Turkey origin immigrant associations in Germany 2012-2013
Doktora Freie Universitaet Berlin Otto-Suhr Institute of Political Science 2007-2008
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/ Tez adı : Immigrant organizations and boundaries of political participation: the case of Turkey origin immigrant associations in Germany 2006-2017
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : An examination of two Turkish ngos from a pluralist perspective: Human rights association (İHD) and women for women`s human rights-new ways (KİH-YÇV) 2003-2006
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (İNGİLİZCE)/ 1998-2003
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK/ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ 2021-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2017-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 2005-2015
Yönetilen Tezler
ZELİHA SEBİL SARIKAYA Yüksek Lisans Türkiye'de muhafazakârlığın dönüşümü: Demokrat Parti (DP), Adalet Partisi (AP), Anavatan Partisi (ANAP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) örnekleri 2022
ARİF TÜNER Yüksek Lisans Yerel seçimlerde seçmen davranışlarını etkileyen faktörler: Niğde örneği 2021
ÖZGÜR DEMİRBAŞ Yüksek Lisans Sosyal Medyanın Türkiye'deki Siyasal İstikrara Etkisi: Twitter Örneği 2021
İdari Görevler
Paydaş İlişkileri Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Sosyal ve Kültürel Etkinlik Komisyonu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Eğitim ve Öğretim Komisyon Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2023-
Makaleler
Türkiye’de Seçim İttifakları: 1950-2018 DEMİRKOL ÖZHAN, ÇOBAN BALCI ASLIHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi - Doi: 10.37880/cumuiibf.981673 2021
A Review on Freedom and Authority in Theories of John Locke and Thomas Hobbes ÇOBAN BALCI ASLIHAN Uluslararası - Hakemli - ASSOS - Özgün Makale - Fiscaoeconomia 2020
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI OLARAK GÖÇMEN DERNEKLERİ: ALMANYA’DA GÖÇMEN KADINLAR BİRLİĞİ ÖRNEĞİ ÇOBAN BALCI ASLIHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies - Doi: 10.7827/TurkishStudies.14522 2018
Modernleşme, Kemalizm ve Resmi İdeoloji Üzerine Tartışmalar ÇOBAN BALCI ASLIHAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO, SOBIAD, SIS, DRJI, CITEFACTOR - Özgün Makale - Artvin Çoruh University International Journal of Social Sciences - Doi: 10.22466/acusbd.286981 2016
Globalization and the Nation State: A Poulantzian Approach ÇOBAN BALCI ASLIHAN Uluslararası - Hakemli - ROAD - Özgün Makale - Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 2015
Bildiriler
On City, Urbanism and Social Consequences of Urban Renewal ÇOBAN BALCI ASLIHAN Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2019 - 29.10.2019) - INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES
Comparison of Şerif Mardin and Niyazi Berkes’s Modernization Approaches ÇOBAN BALCI ASLIHAN Uluslararası - Özet bildiri - (26.10.2018 - 29.10.2018) - INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES
Electoral Coalitions in Turkey: A Case Study DEMİRKOL ÖZHAN,ÇOBAN BALCI ASLIHAN Uluslararası - Özet bildiri - (19.04.2018 - 21.04.2018) - 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences
Turkey Origin Islamic Immigrant Organization in (Un)making Europe ÇOBAN BALCI ASLIHAN Uluslararası - Özet bildiri - (29.08.2017 - 01.09.2017) - 13th Conference of the European Sociological Association
Almanya’da Göçmen Meclislerinin Yapısı ve İşleyişi Üzerine Bir Değerlendirme ÇOBAN BALCI ASLIHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.04.2017 - 22.04.2017) - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongersi (USAK)
Kitap
Current Debates in HistoryPolitics Vol. 23 DEMİRKOL ÖZHAN,ÇOBAN BALCI ASLIHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:New Party Formation in Turkey: 1923-2018 - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publications - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:152 - ISBN:978-1-912503-35-3 - (Bölüm Sayfaları:57 - 70) 2018
Küreselleşmeden Postküreselleşmeye Değişim Sürecindeki Dünya Düzeni ve Türkiye ÇOBAN BALCI ASLIHAN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İnsan Hakları Derneği ve Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği Örneklerinin Çoğulcu Demokratik Bakış Açısından Bir İncelemesi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Lotus Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:325 - ISBN:978-975-6665-54-1 - (Bölüm Sayfaları:179 - 195) 2008
Two Turkish NGOs from a Pluralist Perspective: IHD and KIH-YÇV ÇOBAN BALCI ASLIHAN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:LAP LAMBERT Academic Publishing - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-3-330-03918-6 2017