Eğitim Bilgileri
Bütünleşik Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)/ Tez adı : Tuz Gölü Havzası’xxnın Pliyo-Kuvaterner’xxdeki Tektono-Sedimanter Evrimi 2007-2012
Lisans KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR./ 2001-2005
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GENEL JEOLOJİ ANABİLİM DALI 2018-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GENEL JEOLOJİ ANABİLİM DALI 2012-2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 2007-2012
Yönetilen Tezler
HİLAL OKUR ERTURAÇ Yüksek Lisans Sakarya Nehri'nin Arifiye-Boğazköy arasındaki taşkın ovasının gelişimi ve değişiminin coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleri ile incelenmesi 2020
AYTEKİN ERTEN Yüksek Lisans Köyceğiz gölü ve dalaman havzalarının morfotektonik özellikleri 2019
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Aksaray-Acıöz Köyü (Şereflikoçhisar) ve Hirfanlı Barajı Çevresi Neojen (Miyosen-Pliyosen) Tortullarının Sedimantolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal İncelemesi (28.06.2013-28.06.2014)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Bolkar Dağları Güney Kesiminin Neotektonik İncelemesi (28.05.2016-15.08.2018)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Kemerhisar/Tyana Yöresinin Holosen Paleocoğrafyası (25.05.2016-)
-Tübitak 3501 Tamamlandı Köyceğiz ve Dalaman Ovaları Holosen Paleocoğrafyası ve Doğal Afet Tarihçesi (15.11.2017-31.03.2020)
-Tübitak 1001 Devam Ediyor Permafrostların konumsal ve zamansal jeofizik anatomisi (15.05.2019-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Muş Havzası’nın Depremselliğinin Morfometrik Analizlere Göre Değerlendirilmesi (15.05.2017-01.03.2020)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Ulukışla Havzası Geç Senozoyik evrimi (14.06.2013-14.12.2014)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 20 Eylül 2020 Niğde-Bor-Obruk Depremi kaynağının jeolojik ve jeofizik yöntemlerle karakterizasyonu (10.11.2020-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Muş ovasında yeralan alüvyal yerşekillerinin morfometrik yöntemlerle incelenmesi (09.11.2020-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Geç Kuvaterner İklim Değişimlerinin Antalya Bölgesindeki Etkilerinin Speleotemler Kullanılarak Araştırılması (08.01.2020-)
Diğer (Uluslararası) Devam Ediyor Sedimentological, geochemical and magnetic susceptibility properties of permafrost and soil deposits in the King George Island (West Antarctica): Paleoenvironmental implications (02.09.2018-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Beyşehir Gölü nün Konya Dip Çamurlarının İncelenmesi ve Jeolojik Evriminin Belirlenmesi (02.02.2012-02.04.2015)
-Tübitak 3501 Tamamlandı Anadolu Levhasının Kuzeybatısında Düşey Yönlü Farklılaşmış Tektonik Deformasyonun, Akarsu Taraça Basamaklarının Mekansal Dağılımı ve Lüminesans Kronolojisi Yardımıyla Araştırılması (01.06.2018-01.06.2020)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Edremit Grabeni’ni oluşturan fayların kinematiği ve Batı Anadolu Gerilmeli Sistemi içindeki yeri (01.05.2012-01.05.2014)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Kırşehir Masifi’nin Tektonostratigrafik İncelemesi, Orta Anadolu (01.03.2016-01.03.2017)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Muğla-Yatağan Havzası ve çevresinin Neotektonik incelemesi (01.03.2009-01.03.2011)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Türkiye Bölgesel ölçekli Sıvılaşma Yatkınlık Haritaları (01.01.2017-30.12.2017)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Anadolu’daki Aktif Volkanların Volkan İzleme Yöntemleri İle Takibi (01.01.2017-30.12.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Tuzgölü ve Tuzgölü Havzası nın Yakın Geçmişi ve Yakın Geleceği Pliyo-Kuvaterner Tortullarının Sedimantolojisi (01.01.2009-01.01.2011)
Makaleler
Antarktika’da Yerbilimleri GÜRBÜZ ALPER Ulusal - Hakemsiz - - Derleme Makale - MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni 2020
Mining Heritage and Relevant Geosites as Possible Instruments for Sustainable Development of Miner Towns in Turkey KAZANCI NİZAMETTİN,Suludere Yaşar,Özgüneylioğlu Aysen,Mülazımoğlu Necip S,Şaroğlu Fuat,Mengi Hamdi,BOYRAZ ASLAN SONAY,GÜRBÜZ ESRA,Yücel Tahsin Onur,Ersöz Merve,İleri Özden,İNANER HÜLYA,GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Geoheritage - Doi: 10.1007/s12371-019-00391-0 2019
Paleoenvironments of the Cappadocia region during the Neogene and Quaternary, central Turkey GÜRBÜZ ALPER,Saraç Gerçek,Yavuz Nurdan Uluslararası - Hakemli - EBSCO Discovery Service, Institute of Scientific and Technical Information of China,Naver,OCLC WorldCat Discovery Service,ProQuest-ExLibris PrimoProQuest-,ExLibris Summon,Semantic Scholar - Özgün Makale - Mediterranean Geoscience Reviews - Doi: 10.1007/s42990-019-00016-2 2019
Late Quaternary landscape evolution of the southern Marmara region palaeogeographic implications on settlements, NW Turkey KAZANCI NİZAMETTİN,ERGUN ZEYNEP,İREN KAAN,Leroy Suzanne,BOYRAZ ASLAN SONAY,ÖNCEL MEHMET SALİM,KOÇ KORAY,GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES - Doi: 10.3906/yer-1902-35 2019
Dünya’da ve Türkiye’de Kuvaterner Jeolojisi Haritalarının Hazırlanması ve Karşılaşılan Sorunlar GÜRBÜZ ALPER,KAZANCI NİZAMETTİN Ulusal - Hakemli - GeoRef,Geotitles, Geoscience Documentation, Bibliography ofEconomic Geology, Geology, Geo Archive, Geo Abstract,Mineralogical Abstract, GEOBASE, BIOSIS, ZoologicalRecord ve ULAKBİM - Özgün Makale - Türkiye Jeoloji Bülteni - Doi: 10.25288/tjb.370637 2017
The discovery of a low-angle normal fault on the Taurus Mountains: the İvriz detachment and implications concerning the Cenozoic geology of southern Turkey. SEYİTOĞLU GÜROL,IŞIK VEYSEL,GÜRBÜZ ESRA,GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Turkish Journal of Earth Sciences - Doi: 10.3906/yer-1610-11 2017
A hypothesis for the alternative southern branch of the North Anatolian Fault Zone Northwest Turkey SEYİTOĞLU GÜROL,KAYPAK BÜLENT,AKTUĞ BAHADIR,GÜRBÜZ ESRA,ESAT KORHAN,GÜRBÜZ ALPER Ulusal - Hakemli - GeoRef,Geotitles, Geoscience Documentation, Bibliography ofEconomic Geology, Geology, Geo Archive, Geo Abstract,Mineralogical Abstract, GEOBASE, BIOSIS, ZoologicalRecord ve ULAKBİM - Özgün Makale - Türkiye Jeoloji Bülteni 2016
Plio Quaternary kinematic development and paleostress pattern of the Edremit Basin western Turkey GÜRER ÖMER FEYZİ,SANĞU ERCAN,ÖZBURAN MUZAFFER,GÜRBÜZ ALPER,GÜRER AYSAN,SİNİR HASAN Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - TECTONOPHYSICS - Doi: 10.1016/j.tecto.2016.05.007 2016
Aeolian control on the deposition of high altitude lacustrine basins in the Middle East The case of Lake Neor NW Iran KAZANCI NİZAMETTİN,GULBABAZADEH Tirzad,LEROY Suzanne,ATASELİM ZEYNEP,GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Quaternary International - Doi: 10.1016/j.quaint.2015.11.040 2016
Strike slip faulting topographic growth and block movements as deduced from drainage anomalies The Yeşilırmak River basin northern Turkey GÜRBÜZ ESRA,KAZANCI NİZAMETTİN,GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Geomorphology - Doi: 10.1016/j.geomorph.2015.07.018 2015
Genetic framework of Neogene Quaternary basin closure process in central Turkey GÜRBÜZ ALPER,KAZANCI NİZAMETTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Lithosphere - Doi: 10.1130/L408.1 2015
Facies characteristics and control mechanisms of Quaternary deposits in the Lake Tuz Basin GÜRBÜZ ALPER,KAZANCI NİZAMETTİN Uluslararası - Hakemli - Thompson Reuters Isı Master List, Georef, Geological Abstracts ve ULAKBİM - Özgün Makale - Bulletin of the Mineral Research and Exploration 2014
Jeolojik Miras Nitelikli Türkiye Doğal Taşları KAZANCI NİZAMETTİN,GÜRBÜZ ALPER Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türkiye Jeoloji Bülteni 2014
Complex basin evolution in the Gökova Gulf region implications on the Late Cenozoic tectonics of southwest Turkey GÜRER ÖMER FEYZİ,SANĞU ERCAN,ÖZBURAN MUZAFFER,GÜRBÜZ ALPER,Sarıca Filoreau Nuran Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - International Journal of Earth Sciences - Doi: 10.1007/s00531-013-0909-1 2013
Plio Quaternary development of the Baklan Dinar graben implications for cross graben formation in SW Turkey GÜRBÜZ ALPER,BOYRAZ ASLAN SONAY,Ismael M Tariq Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Geology Review - Doi: 10.1080/00206814.2010.496543 2012
Büyük Menderes Nehri nin Jeolojisi ve Evrimi Batı Anadolu KAZANCI NİZAMETTİN,GÜRBÜZ ALPER,BOYRAZ ASLAN SONAY Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türkiye Jeoloji Bülteni 2011
Science versus Myth Was there a connection between the Marmara Sea and Lake Sapanca GÜRBÜZ ALPER,Leroy Suzanne Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Journal of Quaternary Science - Doi: 10.1002/jqs.1312 2010
Geometric characteristics of pull apart basins GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Lithosphere - Doi: 10.1130/L36.1 2010
Orientations of palaeotectonic features as a key to understanding the neotectonic block rotation of the Kocaeli peninsula NW Turkey GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Geology Review - Doi: 10.1080/00206810802655963 2009
Quaternary deposits of the Büyük Menderes Graben in western Anatolia Turkey Implications for river capture and the longest Holocene estuary in the Aegean Sea KAZANCI NİZAMETTİN,Dündar Saliha,ALÇİÇEK MEHMET CİHAT,GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Marine Geology - Doi: 10.1016/j.margeo.2009.05.003 2009
High resolution palynological analysis in Lake Sapanca as a tool to detect recent earthquakes on the North Anatolian Fault Leroy Suzanne,BOYRAZ ASLAN SONAY,GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Quaternary Science Reviews - Doi: 10.1016/j.quascirev.2009.05.018 2009
Middle Pleistocene extinction process of pull apart basins along the North Anatolian Fault Zone GÜRBÜZ ALPER,GÜRER ÖMER FEYZİ Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Physics of the Earth and Planetary Interiors - Doi: 10.1016/j.pepi.2008.10.021 2009
Anthropogenic affects on lake sedimentation process a case study from Lake Sapanca NW Turkey GÜRBÜZ ALPER,GÜRER ÖMER FEYZİ Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Environmental Geology - Doi: 10.1007/s00254-007-1165-0 2008
Tectonic Geomorphology of the North Anatolian Fault Zone in the Lake Sapanca Basin eastern Marmara Region Turkey GÜRBÜZ ALPER,GÜRER ÖMER FEYZİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Geosciences Journal - Doi: 10.1007/s12303-008-0022-9 2008
Siyah Aladağ Napı nın stratigrafik ve tektonik özellikleri Aladağlar Doğu Toroslar ÇELİK ÖMER FARUK,Demir Nazif,GÜRBÜZ ALPER,Bingöl Ergüzer Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi 2007
Bildiriler
Türk-İran Platosu’nda Aktif Sağ Yanal Transpresyon GÜRBÜZ ALPER,Şaroğlu Fuat Ulusal - Özet bildiri - (28.01.2019 - 01.02.2019) - 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Orta ve Batı Anadolu Kuvaterner Tortullarının İstif Özellikleri KAZANCI NİZAMETTİN,GÜRBÜZ ALPER,Bulut Üstün Ayla,Özata Adem,ERGUN ZEYNEP,GÜRBÜZ ESRA,Özerk Orhan Cem,Osmançelebioğlu Refahat Ulusal - Özet bildiri - (28.01.2019 - 01.02.2019) - 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Chronology of the Sakarya River Terraces: Fluvial response to climate change, tectonic uplift and to the Black Sea level changes ERTURAÇ MEHMET KORHAN,SAĞLAM SELÇUK AZAD,ŞAHİNER EREN,GÜRBÜZ ALPER,Okur Hilal Uluslararası - Özet bildiri - (25.07.2019 - 31.07.2019) - 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA)
Urmia Gölü Havzası nın Morfotektoniği KB İran GÜRBÜZ ALPER,Toori Moossarreza Ulusal - Sözlü Bildiri - (24.10.2013 - 25.10.2013) - ATAG-17
Nicomedia: Where Poseidon rides his horses over and over GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.04.2007 - 29.04.2007) - SOMA 2007: XI Symposium on Mediterranean Archaeology
Edremit Havzası‘nın Pliyo-Kuvaterner Gelişimi ve Paleostres Analizi GÜRER ÖMER FEYZİ,SANĞU ERCAN,ÖZBURAN MUZAFFER,GÜRBÜZ ALPER,GÜRER AYSAN,SİNİR HASAN Uluslararası - Özet bildiri - (23.04.2018 - 27.04.2018) - 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Batı Pontidler’de Akveren Formasyonu’nun (Üst Kretase-Paleosen) fasiyes özellikleri GÜRBÜZ ALPER,ÇAKIR ŞERAFEDDİN Ulusal - Tam metin bildiri - (23.03.2005 - 25.03.2005) - Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005
Kuzeybatı Türkiye’de Paleo ve Neo-tektonik dönem yapılarının konumları arasındaki ilişkiler GÜRBÜZ ALPER Ulusal - Tam metin bildiri - (23.03.2005 - 25.03.2005) - Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005
Geomorphic records of neotectonics at the Izmit - Sapanca Corridor, NW Turkey GÜRBÜZ ALPER,GÜRER ÖMER FEYZİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.10.2007 - 24.10.2007) - International Earthquake Symposium KOCAELİ2007
Structural features of the Aladağ mountains in the Niğde - Çamardı region (Eastern Taurides) GÜRBÜZ ALPER,ÇELİK ÖMER FARUK Uluslararası - Tam metin bildiri - (22.10.2007 - 24.10.2007) - International Earthquake Symposium KOCAELİ2007
Arkeolojik bulgular ışığında İznik Gölü nün Holosen de ki gelişimi Bursa Türkiye KAZANCI NİZAMETTİN,Ersöz Merve,Suludere Yaşar,GÜRBÜZ ALPER,Yücel Tahsin Onur,Leroy Suzanne,ATASELİM ZEYNEP,GÜRBÜZ ESRA Uluslararası - Özet bildiri - (22.09.2016 - 25.09.2016) - Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri Çalıştayı
Tuz Gölü Havzası nın Kuvaterner evriminde tektoniğin rolü GÜRBÜZ ALPER,KAZANCI NİZAMETTİN Ulusal - Sözlü Bildiri - (18.10.2012 - 19.10.2012) - ATAG-16
Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegrasyonuyla İklimsel Değişimlerin Beyşehir Gölü’ne Etkilerinin İncelenmesi, Orta-Batı Anadolu. GÜRBÜZ ESRA,KAZANCI NİZAMETTİN,KLASUS ARPE,SUZANNE A G LEROY,ERGUN ZEYNEP,KOÇ KORAY,YEDEK ÖZGÜR,YÜCEL TAHSİN ONUR,GÜRBÜZ ALPER Ulusal - Tam metin bildiri - (18.09.2018 - 21.09.2018) - VII. Uzaktan Algılama ve Coğrgafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2018
Sediment characteristics of a high mountain lake in south central Anatolia Turkey ATASELİM ZEYNEP,Leroy Suzanne,GÜRBÜZ ALPER,GÜRBÜZ ESRA,Yücel Tahsin Onur,Yedek Özgür,KOÇ KORAY Uluslararası - Özet bildiri - (17.04.2016 - 22.04.2016) - EGU2016
Kuvaterner İzmit Körfezi – Sakarya Nehri su bağlantıları: Jeomorfolojik ve Sedimantolojik bakış GÜRBÜZ ALPER Ulusal - Tam metin bildiri - (16.05.2007 - 18.05.2007) - TURQUA VI – Türkiye Kuvaterner Sempozyumu
HoDriP: Holocene Drilling Project for evidences of natural, archeological and historical events in Anatolia KAZANCI NİZAMETTİN,GÜRBÜZ ALPER,Ataselim Zeynep,Yedek Özgür,Yücel Tahsin Onur,GÜRBÜZ ESRA,KOÇ KORAY Uluslararası - Özet bildiri - (15.09.2014 - 19.09.2014) - INQUA-QuickLakeH2014-An international workshop on Lakes and Human interactions
Spatial interpolation of climatological characteristics of the Lake Beyşehir drainage basin through GIS, Turkey GÜRBÜZ ESRA,KAZANCI NİZAMETTİN,Arpe Klaus,Leroy Suzanne,Ataselim Zeynep,KOÇ KORAY,Yedek Özgür,Yücel Tahsin Onur,GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Özet bildiri - (15.09.2014 - 19.09.2014) - INQUA-QuickLakeH2014-An international workshop on Lakes and Human interactions
Grain size parameter variations related to hinterland along the beaches of Lake Beyşehir, SW Turkey KOÇ KORAY,Yedek Özgür,KAZANCI NİZAMETTİN,Yücel Tahsin Onur,Ataselim Zeynep,GÜRBÜZ ESRA,GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Özet bildiri - (15.09.2014 - 19.09.2014) - INQUA-QuickLakeH2014-An international workshop on Lakes and Human interactions
Sedimentological properties of small shallow lakes on central-west Taurus Mountains, Turkey: Lake Dipsiz, Sülüklü and Çoban Yücel Tahsin Onur,KAZANCI NİZAMETTİN,Yedek Özgür,Ataselim Zeynep,KOÇ KORAY,GÜRBÜZ ESRA,GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Özet bildiri - (15.09.2014 - 19.09.2014) - INQUA-QuickLakeH2014-An international workshop on Lakes and Human interactions
Quaternary geology and geomorphology of the Lake Beyşehir basin, central-west Turkey GÜRBÜZ ALPER,KAZANCI NİZAMETTİN,Suludere Yaşar,Hakyemez Yavuz,Ataselim Zeynep,GÜRBÜZ ESRA,KOÇ KORAY,Yedek Özgür Uluslararası - Özet bildiri - (15.09.2014 - 19.09.2014) - INQUA-QuickLakeH2014-An international workshop on Lakes and Human interactions
Late Quaternary evolution of Lake Beyşehir southwest Anatolia Turkey KAZANCI NİZAMETTİN,ATASELİM ZEYNEP,GÜRBÜZ ALPER,Yücel Tahsin Onur,Yedek Özgür,GÜRBÜZ ESRA,KOÇ KORAY Uluslararası - Sözlü Bildiri - (15.09.2014 - 19.09.2014) - QuickLakeH2014-An international workshop on Lakes and Human interactions
Beyşehir Gölü kıyı çökellerini denetleyen hidrodinamik süreçler. GÜRBÜZ ALPER,KAZANCI NİZAMETTİN,Yedek Özgür,GÜRBÜZ ESRA,KOÇ KORAY,ERGUN ZEYNEP,Yücel Tahsin Onur Uluslararası - Özet bildiri - (14.09.2017 - 17.09.2017) - III. SÇG Çalıştayı - Karasal Çökelme Sistemleri Çalıştayı
Tuz Gölü Havzası Kuvaterner çökellerinin dağılımı. GÜRBÜZ ALPER,KAZANCI NİZAMETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (14.09.2017 - 17.09.2017) - III. SÇG Çalıştayı - Karasal Çökelme Sistemleri Çalıştayı
Beyşehir Gölü Havzasının jeolojik ve jeomorfolojik gelişimi GÜRBÜZ ALPER,KAZANCI NİZAMETTİN,Suludere Yaşar,Hakyemez Yavuz,ATASELİM ZEYNEP,Leroy Suzanne,GÜRBÜZ ESRA,KOÇ KORAY,Yedek Özgür,Yücel Tahsin Onur,BOYRAZ ASLAN SONAY,Arpe Klaus,İleri Özden,ÖNCEL MEHMET SALİM,KİBAR MÜMTAZ Ulusal - Sözlü Bildiri - (14.04.2014 - 18.04.2014) - 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Geomorphometric imprints of strike-slip and compressional tectonics in the Yeşilırmak River Basin, northern Turkey GÜRBÜZ ALPER,GÜRBÜZ ESRA,KAZANCI NİZAMETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (13.12.2017 - 15.12.2017) - Geological Remote Sensing Group 28th International Annual Conference
Türkiye Göllerinin Son Yüzyılda Uğradığı Fiziksel Değişmeler KAZANCI NİZAMETTİN,GÜRBÜZ ALPER,GÖKTEN YAŞAR ERGÜN Ulusal - Sözlü Bildiri - (13.04.2009 - 17.04.2009) - 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Karlıova Havzası’nın Tektonik Jeomorfolojisi GÜRBÜZ ALPER,Şaroğlu Fuat Uluslararası - Özet bildiri - (12.10.2017 - 14.10.2017) - Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu
Kuzey Anadolu Fay Zonu Güney Kolu nun KB Anadolu da ki güzargahı üzerine alternatif bir hipotez SEYİTOĞLU GÜROL,KAYPAK BÜLENT,AKTUĞ BAHADIR,GÜRBÜZ ESRA,ESAT KORHAN,GÜRBÜZ ALPER Ulusal - Sözlü Bildiri - (11.04.2016 - 15.04.2016) - 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Muş Havzası’nın Aktif Tektonik Özelliklerinin ve Depremselliğinin Morfometrik Analizlere Göre Değerlendirilmesi DÖLEK İSKENDER,Şaroğlu Fuat,GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Özet bildiri - (10.10.2019 - 12.10.2019) - Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu UJES2019
Edremit Havzası’nı oluşturan fayların kinematiği ve Batı Anadolu gerilmeli sistemi içindeki yeri SANĞU ERCAN,GÜRER ÖMER FEYZİ,ÖZBURAN MUZAFFER,GÜRBÜZ ALPER,SİNİR HASAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.06.2015 - 12.06.2015) - 5th International Earthquake Symposium KOCAELİ2015
Dünya’da ve Türkiye’de Kuvaterner Jeolojisi haritalarının hazırlanması ve karşılaşılan sorunlar. GÜRBÜZ ALPER,KAZANCI NİZAMETTİN Uluslararası - Özet bildiri - (10.04.2017 - 14.04.2017) - 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Yeni verilerle irdelenen Peçenek Havzası. BOYRAZ ASLAN SONAY,Saraç Gerçek,GÜRBÜZ ALPER,Yücel Tahsin Onur,Yedek Özgür Uluslararası - Özet bildiri - (10.04.2017 - 14.04.2017) - 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Toros Dağları’nda ilk sıyrılma fayı gözlemi: İvriz sıyrılma fayı ve güney Türkiye’nin Senozoyik jeolojisi üzerine etkileri SEYİTOĞLU GÜROL,IŞIK VEYSEL,GÜRBÜZ ESRA,GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Özet bildiri - (10.04.2017 - 14.04.2017) - 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı,
Afyon Kuvaterner i ve Holosen Gölü Batı Anadolu Türkiye KAZANCI NİZAMETTİN,Bulut Üstün Ayla,Özata Adem,Osmançelebioğlu Refahat,Yavuz Nurdan,GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Özet bildiri - (08.05.2016 - 11.05.2016) - TURQUA-VII
Dextral trasnpression and related deformation in East Anatolia, Lesser Caucasus, Northwestern Iran GÜRBÜZ ALPER,Şaroğlu Fuat Uluslararası - Özet bildiri - (07.05.2018 - 11.05.2018) - 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (ISEMG)
Late Quaternary paleogeography in the vicinity of Tyana ancient city, southwest Cappadocia region, central Turkey GÜRBÜZ ALPER,ŞENER MEHMET,KORKANÇ MUSTAFA,ŞATIR ERDAĞ DİLEK Uluslararası - Özet bildiri - (07.05.2018 - 11.05.2018) - 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (ISEMG)
Tectonics of the largest lake basins in the Turkish-Iranian Plateau: A discussion GÜRBÜZ ALPER,Şaroğlu Fuat,Özalp Selim Uluslararası - Özet bildiri - (07.05.2018 - 11.05.2018) - 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (ISEMG)
Yeşilırmak ın jeolojik olarak doğuşu ve gelişmesi kuzey Anadolu Türkiye KAZANCI NİZAMETTİN,GÜRBÜZ ESRA,GÜRBÜZ ALPER Ulusal - Sözlü Bildiri - (06.04.2015 - 10.04.2015) - 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Türkiye bölgesel ölçekli sıvılaşma yatkınlık haritaları: Trakya ve Güneybatı Anadolu Bölgesi. Bulut Üstün Ayla,Özata Adem,Özerk Orhan Cem,Osmançelebioğlu Refahat,KAZANCI NİZAMETTİN,GÜRBÜZ ALPER Ulusal - Özet bildiri - (06.03.2017 - 10.03.2017) - MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası 2017
Donmuş Toprakların Aktif Katman Dinamiği Ve Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri, King George Adası (Batı Antarktika) GÜRBÜZ ALPER,KAZANCI NİZAMETTİN,ÖNCEL MEHMET SALİM,MUTLU HALİM,GÜRBÜZ ESRA,ŞENKAYA MUSTAFA,KİBAR MÜMTAZ Ulusal - Özet bildiri - (05.09.2019 - 06.09.2019) - III. Kutup Bilimleri Çalıştayı
Köyceğiz Ve Dalaman Havzaları Kuvaterner Jeoloji Haritası ve Fasiyes Özellikleri GÜRBÜZ ALPER,KAZANCI NİZAMETTİN,DOKUZ UĞUR ERDEM,GÜRBÜZ ESRA,KOÇ KORAY,Erten Aytekin,Yücel Merve Ulusal - Özet bildiri - (05.09.2019 - 08.09.2019) - SÇG2019 Çalıştayı
Batı Antarktika’da Permafrost Gelişim Dinamiği ve Sedimantolojik, Fiziksel Ve Jeokimyasal Özellikleri GÜRBÜZ ALPER,KAZANCI NİZAMETTİN,ÖNCEL MEHMET SALİM,MUTLU HALİM,GÜRBÜZ ESRA,ŞENKAYA MUSTAFA,KİBAR MÜMTAZ Ulusal - Özet bildiri - (05.09.2019 - 08.09.2019) - SÇG2019 Çalıştayı
Geological and geographical similarities between the Lake Tuz and Lake Urmia basins Implications for their Quaternary evolutions GÜRBÜZ ALPER,KAZANCI NİZAMETTİN,Toori Moosarreza Uluslararası - Sözlü Bildiri - (05.01.2013 - 11.01.2013) - QuickLakeH2013 - An International workshop on Rapidly Changing Large Lakes andHuman Response
Geospatial analysis of active faults in the Lesser Caucasus: A regional comparison GÜRBÜZ ALPER,Şaroğlu Fuat Uluslararası - Özet bildiri - (04.09.2018 - 07.09.2018) - EURASIAN GIS CONGRESS 2018
Assessment of flood potentials of river basins in SW Turkey using hydromorphometric indices Erten Aytekin,GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.09.2018 - 07.09.2018) - EURASIAN GIS CONGRESS 2018
Spatio-temporal variations on the vertical deformation rate of the NW Anatolian Block: Luminescence chronology of the Sakarya River terraces ERTURAÇ MEHMET KORHAN,ŞAHİNER EREN,SAĞLAM SELÇUK AZAD,GÜRBÜZ ALPER,Okur Hilal,ZABCI CENGİZ,MERİÇ NİYAZİ,ÖZEREN MEHMET SİNAN,SUNAL GÜRSEL Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2020 - 08.05.2020) - EGU General Assembly 2020 - Doi: 10.5194/egusphere-egu2020-6168
Pull-apart basin features in 2D and 3D GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Özet bildiri - (03.10.2010 - 08.10.2010) - GSA Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia- Africa- Arabia
Dating the Quaternary evolution of NW Anatolia, insights from and comparison between luminescence, radiocarbon, U/Th and apatite (U-Th)/He methods ERTURAÇ MEHMET KORHAN,ŞAHİNER EREN,SAĞLAM SELÇUK AZAD,SUNAL GÜRSEL,GÜRBÜZ ALPER,ZABCI CENGİZ,MERİÇ NİYAZİ,Tsukomato Sumiko,Pons Branchu Edwige,Dunkl Istvan Uluslararası - Özet bildiri - (03.02.2020 - 05.02.2020) - Quaternaire12 Paris 2020
Investigation of Holocene palaeo-hydrological changes using fluvial archives: A case study for Sakarya River terraces, NW Anatolia (Turkey) Okur Hilal,Mouralis Damase,GÜRBÜZ ALPER,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,MAKAROĞLU ÖZLEM,ŞAHİNER EREN,KÖSE NESİBE,KARLIOĞLU KILIÇ NURGÜL,GÜMÜŞ BURÇİN AŞKIM,ÖN ZEKİ BORA Uluslararası - Özet bildiri - (03.02.2020 - 05.02.2020) - Quaternaire12 Paris 2020
Kuzey Anadolu Fayı nın Sapanca Gölü kesiminde morfotektonik analizleri GÜRBÜZ ALPER,GÜRER ÖMER FEYZİ Ulusal - Sözlü Bildiri - (02.11.2006 - 04.11.2006) - ATAG-10
Morphotectonic setting of the Gölpazari pull-apart basin: Implications on the region between the North Anatolian and Eskişehir fault zones, NW Turkey Önde Esra,GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Özet bildiri - (02.05.2010 - 07.05.2010) - EGU General Assembly 2010
Recent stages of pull-apart basins along the North Anatolian fault zone through their structural evolutions GÜRBÜZ ALPER,GÜRER ÖMER FEYZİ Uluslararası - Özet bildiri - (02.05.2010 - 07.05.2010) - EGU General Assembly 2010
Çek ayır Havzaların Boyutsal İlişkileri GÜRBÜZ ALPER Ulusal - Sözlü Bildiri - (02.04.2012 - 06.10.2012) - 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Kitap
1/250.000 Ölçekli Türkiye Sıvılaşmaya Yatkınlık Haritaları (Adapazarı (NK 36-13), Ereğli (NK 36-9), Zonguldak (NK 36-10), Bolu (NK 36-14) Paftaları) Kitabı Bulut Üstün Ayla,Özata Adem,Özerk Orhan Cem,Osmançelebioğlu Refahat,Esirtgen Tolga,KAZANCI NİZAMETTİN,GÜRBÜZ ALPER Ulusal - Kitap Tümü - - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - Yayın Evi:MTA Genel Müdürlüğü - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:69 - ISBN:978-605-9516-63-1 2019
Tectonic and Structural Framework of the Zagros Fold and Thrust Belt GÜRBÜZ ALPER,Farzipour Saein Ali Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Tectonic geomorphology of the Zagros Orogen - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ELSEVIER - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-012-8150-48-1 - (Bölüm Sayfaları:131 - 144) 2019
Landscapes and Landforms of Turkey GÜRBÜZ ALPER,KAZANCI NİZAMETTİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Büyük Menderes River: Origin of Meandering Phenomenon - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-3-030-03513-6 - (Bölüm Sayfaları:509 - 519) 2019
Landscapes and Landforms of Turkey ÖZSAYIN ERMAN,GÜRBÜZ ALPER,Kuzucuoğlu Catherine,ERDOĞU BURÇİN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Salted Landscapes in the Tuz Gölü (Central Anatolia): The End Stage of a Tertiary Basin - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-3-030-03513-6 - (Bölüm Sayfaları:339 - 351) 2019
Tectonic and Structural Framework of the Zagros Fold and Thrust Belt GÜRBÜZ ALPER,Şaroğlu Fuat Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Right-lateral strike-slip faulting and related basin formations in the Turkish-Iranian Plateau - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:ELSEVIER - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-0-12-815048-1 - (Bölüm Sayfaları:101 - 130) 2019
Earth Science Education – Global Perspectives KAZANCI NİZAMETTİN,GÜRBÜZ ALPER,Kazancı Mübeccel Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Geosciences Education in Primary and Secondary Schools in Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Instititu Federal Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:355 - ISBN:978-85-67952-14-7 - (Bölüm Sayfaları:317 - 331) 2016
Sapanca Gölü’ne bilimsel açıdan bakış GÜRBÜZ ALPER,GÜRER ÖMER FEYZİ Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sapanca Gölü’nün oluşumu ve beslenme havzasının hidrolojisi, jeolojisi ve depremselliği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Yayınları - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-975-8825-20-2 - (Bölüm Sayfaları:13 - 25) 2008
Kuvaterner Bilimi GÜRBÜZ ALPER Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kuvaterner’de Küresel Tektonik - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ankara Üniversitesi Yayınları - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-136-056-0 - (Bölüm Sayfaları:79 - 102) 2012
Encyclopedia of Marine Geosciences GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Pull-Apart Basin - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Springer - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:961 - ISBN:978-94-007-6237-4 - (Bölüm Sayfaları:687 - 691) 2016
Encyclopedia of Marine Geosciences GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Push-Up Block - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:Springer - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:961 - ISBN:978-94-007-6237-4 - (Bölüm Sayfaları:692 - 694) 2016
Editör
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Kapadokya Yer Bilimleri Sempozyumu Özel Sayısı ŞENER MEHMET,KORKANÇ MUSTAFA,GÜRBÜZ ALPER Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Konuk Editör 2018
QuickLakeH Rapidly changing large lakes and human response Lahijani Hamid,Leroy Suzanne,Naderi Beni Abdolmajid,KAZANCI NİZAMETTİN,GÜRBÜZ ALPER Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Quaternary International - ELSEVIER - Konuk Editör - Doi: 10.1016/j.quaint.2016.03.002 2016
Kuvaterner Bilimi KAZANCI NİZAMETTİN,GÜRBÜZ ALPER Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Ankara Üniversitesi Yayınları - Editör - ISBN:978-605-136-056-0 2012