Eğitim Bilgileri
Doktora NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)/ Tez adı : Pınarbaşı (Kayseri) yöresi kromit yataklarının mineralojik, petrografik ve jenetik incelenmesi 2011-2016
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Bor-Ereğli ovasının KB kesiminde yer alan üst miyosen-kuvaterner yaşlı sedimanların sedimantolojik ve mineralojik incelemesi (Bor-Altunhisar-Zengen) 2008-2010
Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR./ 2003-2008
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ/İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. 2022-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/MESLEK YÜKSEKOKULU/MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ 2019-2022
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/MESLEK YÜKSEKOKULU/MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 2017-2019
Yönetilen Tezler
ZEYNEP KEKEÇ Yüksek Lisans Dışarıya yemek hizmeti veren (catering) firmalarda davranış odaklı güvenlik yönetimi 2022
DİLEK BAKAN Yüksek Lisans Ortaöğretim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün değerlendirilmesi: eyyubiye ilçesi örneği 2020
Projeler
ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı Ankara Kuzeyinin Petrol ve Doğalgaz Potansiyelinin Suda ve Toprakta TPH (Toplam Petrol Hidrokarbonları) Analizi ile Araştırılması (20.10.2020-20.11.2021)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Uludağ Masifi’nin (Kuzeybatı Anadolu) Petrol ve Doğal Gaz Potansiyelinin İyot Hidrojeokimyası ve Suda Petrol Analizi Kullanılarak Belirlenmesi (MAB-2019-42217) (17.07.2019-17.01.2020)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Karaburun Yarımadası ve Seferihisar Yükseliminin (Batı Anadolu) Petrol ve Doğal Gaz Potansiyelinin İyot Hidrojeokimyası ve Suda Petrol (TPH) Analizi ile İncelenmesi (Proje No (9505): SOS-A-100719-0267) (10.07.2019-10.07.2020)
İdari Görevler
Program Başkanı İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2019-2022
Enstitü Müdür Yardımcısı İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2018-2018
Bölüm Başkanı İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2017-2019
Makaleler
Mature petroleum hydrocarbons contamination in surface and subsurface waters of Kızılırmak Graben (Central Anatolia, Turkey): Geochemical evidence for a working petroleum system associated with a possible salt diapir ÖZDEMİR ADİL, PALABIYIK YILDIRAY, KARATAŞ ATİLLA, ŞAHİNOĞLU ALPEREN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Journal of Engineering - Doi: 10.31127/tuje.747379 2022
Reservoir-Targeted Oil and Gas Exploration in Metamorphic and Magmatic Rocks of the Niğde Massif (Central Anatolia, Turkey) ÖZDEMİR ADİL, ŞAHİNOĞLU ALPEREN, PALABIYIK YILDIRAY, KARATAŞ ATİLLA Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Journal of scientific reports-A (Online) 2021
Seferihisar Yükselimi’nin (İzmir) Petrol ve Doğalgaz Potansiyelinin Suda Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) Analizi ve Gravite-Manyetik Verilerle İncelenmesi ÖZDEMİR ADİL, KARATAŞ ATİLLA, PALABIYIK YILDIRAY, ŞAHİNOĞLU ALPEREN Ulusal - Hakemli - Google Scholar, Cosmos Impact Factor, ResearchBip, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Asos Index, International Innovative Journal Impact Factor(IIJIF), Scientific Indexing Services(SIS) - Özgün Makale - ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi - Doi: 10.46740/alku.799387 2021
Suda Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) Analizi ile Bölgesel Gravite ve Havadan Manyetik Verileri Kullanılarak Rezervuar Hedefli Petrol ve Doğalgaz Arama: Beypazarı Neojen Havzası’ndan Bir Çalışma ÖZDEMİR ADİL, PALABIYIK YILDIRAY, KARATAŞ ATİLLA, ŞAHİNOĞLU ALPEREN Ulusal - Hakemli - ASOS index, CiteFactor, INDEX COPERNICUS, ResearchBip - Academic Resource Index, SIS – Scientific Indexing Services - Özgün Makale - Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi 2021
ULUDAĞ MASİFİ’NİN (BURSA) PETROL VE DOĞALGAZ POTANSİYELİNİN YENİ BİR JEOKİMYASAL YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ PALABIYIK YILDIRAY, ÖZDEMİR ADİL, ŞAHİNOĞLU ALPEREN, KARATAŞ ATİLLA Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2020
SUDA TOPLAM PETROL HİDROKARBONLARI (TPH) ANALİZİ İLE KIZILIRMAK GRABENİ’NİN (NEVŞEHİR) HİDROKARBON POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZDEMİR ADİL, PALABIYIK YILDIRAY, KARATAŞ ATİLLA, ŞAHİNOĞLU ALPEREN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2020
RESERVOIR-TARGETED OIL AND GAS EXPLORATION IN THE KARABURUN PENINSULA (WESTERN TURKEY) ÖZDEMİR ADİL, KARATAŞ ATİLLA, PALABIYIK YILDIRAY, ŞAHİNOĞLU ALPEREN Ulusal - Hakemli - Index Copernicus, Scientific Indexing Services - Özgün Makale - The International Journal of Energy and Engineering Sciences 2020
Organic Geochemical Evidence of the Working Petroleum System in Beypazarı Neogene Basin and Potential Traps (Northwest Central Anatolia, Turkey) ÖZDEMİR ADİL,PALABIYIK YILDIRAY,KARATAŞ ATİLLA,ŞAHİNOĞLU ALPEREN Ulusal - Hakemli - ASOS Index, DRJI, ESJI, General Impact Factor, Google Scholar, ISRAJIF, Root index, SJIF, Research Bib - Özgün Makale - Turkish Journal of Geosciences 2020
Oil and gas exploration in Seferihisar Uplift (Western Turkey) containing an operable-size gold deposit: Geochemical evidence for the presence of a working petroleum system ÖZDEMİR ADİL,KARATAŞ ATİLLA,PALABIYIK YILDIRAY,YAŞAR ERGÜL,ŞAHİNOĞLU ALPEREN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Geomechanics and Geophysics for Geo-Energy and Geo-Resources - Doi: https://doi.org/10.1007/s40948-020-00152-2 2020
Comparison of Iberian Pyrite Belt (IBP) and Central Pontides: Preliminary Geological, Tectonic and Mining Geology findings ÖZDEMİR ADİL, ŞAHİNOĞLU ALPEREN Uluslararası - Hakemli - CrossRef, Google Scholar, J-Gate - Özgün Makale - Applied Geology and Geophysics - Doi: 10.9790/0990-0603017595 2018
Subsurface geology and geothermal potential of the Kavaklıdere geothermal field (Western Turkey) ÖZDEMİR ADİL,ŞAHİNOĞLU ALPEREN Uluslararası - Hakemli - Crossref, Mendeley, Semantic Scholar - Özgün Makale - International Journal of Science and Research 2018
Geophysical Survey of Copper Mineralization In Central Pontides, Turkey ÖZDEMİR ADİL, ŞAHİNOĞLU ALPEREN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, Researchgate, J-gate, arXiv Cornell University, Academia, - Özgün Makale - International of Modern Engineering Research 2018
High Accuracy Estimation with Computer-Aided HydrochemicalMethods of Oil and Gas Deposits in Wildcat Sedimentary Basins ÖZDEMİR ADİL,TURGAY ORKUN,ŞAHİNOĞLU ALPEREN Uluslararası - Hakemli - Google Scholar, CrossRef, EBSCO, American National Engineering Database, The arXiv (arXiv.org), Cabell Publishing, Inc., The SAO/NASA Astrophysics Data System, - Özgün Makale - Applied Geology and Geophysics 2018
Important of Gossans in Mineral Exploration: A Case Study in Northern Turkey ÖZDEMİR ADİL,ŞAHİNOĞLU ALPEREN Uluslararası - Hakemli - Google Scholar - Özgün Makale - International Journal of Earth Science and Geophysics 2018
Bildiriler
Emirdağlarında (Afyon) Hidrokarbon Oluşumu ve Türümü İçin İlk Bulgular ÖZDEMİR ADİL, ŞAHİNOĞLU ALPEREN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.06.2022 - 26.06.2022) - Karadeniz 9. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi,
ÜÇ KONİLİ SONDAJ MATKAPLARININ PERFORMANSLARININ SAHA VERİLERİ İLE İNCELENMESİ ÖZDEMİR ADİL, ŞAHİNOĞLU ALPEREN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.06.2022 - ) - Karadeniz 9. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi,
Jeotermal Kaynakların Araştırılmasında Karotlu Gradyan Sondajı: Örnek Bir Çalışma. ÖZDEMİR ADİL, ŞAHİNOĞLU ALPEREN Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.10.2019 - ) - 3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu
İskenderun’da (Hatay) Jeotermal Jeofizik Çalışmaları: Jeotermal Enerji İçin İlk Belirti ÖZDEMİR ADİL,YAŞAR ERGÜL,ŞAHİNOĞLU ALPEREN Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.10.2019 - 13.10.2019) - 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studiesand Innovative Technologies
ILICA KÖYÜ (YILDIZELİ-SİVAS) JEOTERMAL POTANSİYELİNİNÇOK-ELEKTROTLU REZİSTİVİTE YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI ÖZDEMİR ADİL,ŞAHİNOĞLU ALPEREN,PALABIYIK YILDIRAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2019 - 06.10.2019) - ANKARA II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
ORTAKÖY JEOTERMAL SAHASININ (ŞARKIŞLA-SİVAS)KAYNAK KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ ÖZDEMİR ADİL,PALABIYIK YILDIRAY,ŞAHİNOĞLU ALPEREN Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2019 - 06.10.2019) - ANKARA II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Erzin (Hatay) Jeotermal Jeofizik Çalışması: Bir Çok-Elektrotlu Rezistivite Uygulaması ŞAHİNOĞLU ALPEREN, ÖZDEMİR ADİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.10.2019 - ) - 3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu
Çameli (Denizli) Huntit Cevherleşmesinin Jeolojik, Jeofizik ve Karotlu Sondaj Yöntemleri ile İncelenmesi ŞAHİNOĞLU ALPEREN, ÖZDEMİR ADİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.09.2019 - ) - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies
Tilkiköy Mangan Cevherleşmesinin Jeolojik, Gravite ve Manyetik İncelemesi (Orta Anadolu) ŞAHİNOĞLU ALPEREN,ÖZDEMİR ADİL Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.04.2019 - 21.04.2019) - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies
Büğüz Demir Cevherleşmesinin Jeolojik, Gravite ve Manyetikİncelemesi (Orta Anadolu) ÖZDEMİR ADİL,ŞAHİNOĞLU ALPEREN Uluslararası - Tam metin bildiri - (19.04.2019 - 21.04.2019) - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies
THE HOT WATER OIL EXPULSION TECHNIQUE FOR GEOTHERMAL RESOURCES: A SUGGESTION FOR BATI RAMAN OILFIELD OF TURKEY ŞAHİNOĞLU ALPEREN, ÖZDEMİR ADİL, DURSUN ERDAL Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.06.2018 - ) - SGEM 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference - Doi: 10.5593/sgem2018/4.1
PROSPECTIVE AREAS FOR PETROLEUM EXPLORATION AND OIL & GAS POTENTIAL OF THE ONSHORE HATAY (SOUTHERN TURKEY) ÖZDEMİR ADİL, ŞAHİNOĞLU ALPEREN Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.06.2018 - 30.06.2018) - SGEM 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference - Doi: 10.5593/sgem2018/1.4/S06.094
MINERALOGICAL - PETROGRAPHIC AND GEOCHEMICAL INVESTIGATION OF CHROMITE DEPOSITS ASSOCIATED WITH KAYSERI (PINARBASI) OPHIOLITES ŞAHİNOĞLU ALPEREN, ÇOPUROĞLU İBRAHİM, TİL BARIŞ Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.08.2015 - 10.08.2015) - SGEM 15 TH International Multidisciplinary Scientific GeoConference - Doi: 10.5593/SGEM2015/B11/S1.036
Kitap
Mühendislik Alanında Akademik Araştırmalar ÖZDEMİR ADİL, ŞAHİNOĞLU ALPEREN, BAŞA DERVİŞ, DURSUN ERDAL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Osmanlı Devleti’nde Petrol Arama ve Üretim Faaliyetleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-288-390-7 - (Bölüm Sayfaları:375 - 414) 2018
MÜHENDİSLİK ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR KÖK ONUR ESER, ÖZDEMİR ADİL, ERDOĞAN YASİN, PALABIYIK YILDIRAY, ŞAHİNOĞLU ALPEREN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kil Mineralleri ve Kolloidal Süspansiyonlar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Platanus Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:1 - ISBN:978-625-6971-54-7 - (Bölüm Sayfaları:116 - 138) 2023
MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ÇALISMALAR ŞAHİNOĞLU ALPEREN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:JEOFİZİK YÖNTEMLERİN YERALTISUYU KİRLİLİĞİ ARAŞTIRMALARINDAKİ UYGULAMALARI - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:167 - ISBN:978-605-288-624-3 - (Bölüm Sayfaları:89 - 98) 2018
Sustainable Materials for Oil and Gas Applications ÖZDEMİR ADİL, ŞAHİNOĞLU ALPEREN, JAHANGIR MUHAMMED, TEMİZEL CENK Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:A Biophilic Material in Petroleum Exploration and Production: Iodine - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gulf Professional Publishing an Imprint of Elsevier - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:255 - ISBN:978-0-12-824380-0 - (Bölüm Sayfaları:27 - 92) 2021
Mühendislik Alanında Akademik Araştırmalar ŞAHİNOĞLU ALPEREN, ÖZDEMİR ADİL, BAŞA DERVİŞ, DURSUN ERDAL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Osmanlı Devleti’nin Petrol Politikaları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:425 - ISBN:978-605-288-390-7 - (Bölüm Sayfaları:201 - 236) 2018