Eğitim Bilgileri
Doktora Panjab Üniversitesi National Centre of Excellence in Molecular Biology Tez adı : Expression of two insecticidal gene in Cotton 2005-2010
Lisans University of Agriculture, Faisalabad Department of Plant Breeding and Genetics 2000-2004
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ/TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Universita di Bologna/Department of Agricultural Sciences/Plant Pathology Area 2013-2013
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2010-2013
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ University of the Punjab/Faculty of Life Sciences/National Centre of Excellence in Molecular Biology 2009-2010
Yönetilen Tezler
MERVE TEKİNSOY Yüksek Lisans Overexpression of Jaburetox 2-Ec in Potato (Solanum tuberosum L.) 2020
BİNNUR YEŞİL Yüksek Lisans iPBS Markör Sistemi Kullanılarak Pamuk Genotiplerinin (Gossypium hirsutum L.) Genetik Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi 2020
İLKNUR YEL Yüksek Lisans Studies on in vitro haploid production in potato 2020
BETÜL AYÇA DÖNMEZ Yüksek Lisans Optimization of in vitro Regeneration of Different Soybean Cultivars 2020
ILHOM RAHAMKULOV Yüksek Lisans Transgenik patateste farklı promotörlerin aktivitesinin karşılaştırılması 2019
SAFA SÜMER Yüksek Lisans Herbisite direnç geni CP4-EPSPS'nin Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla patatese aktarılması 2018
ABDUL NASER AMIRI Yüksek Lisans Böceğe ve herbisite dayanıklılık genlerini patatese aktarımı 2018
TOLGA DİNÇ Yüksek Lisans cry1Ac ve cry2A genlerine sahip böceğe dayanıklı tütün hatlarının geliştirilmesi 2016
Md. Jakir Hossain Doktora Development of insect resistant transplastomic potato lines against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata)
Sarbesh Das Dangol Doktora Knockout of invertase inhibitor gene by CRISPR/Cas9 method in potato
Muneeb Hassan Hashmi Doktora Knockdown of vital gene (s) of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) using in Planta RNAi
Faisal Saeed Doktora Developing mutants of negative regulator of immune response gene (CPL-3) in tomato using CRISPR-Cas9
İrem Aycan Sirel Yüksek Lisans Overexpression of SlAIMI gene encoding R2R3 MYB transcription factor in Potato under drought conditions
Rabia Buse KAYA Yüksek Lisans Transformation of a R2R3-MYB gene in Potato against biotic stress
Ilkay Hilal ATAMAN Yüksek Lisans Knock Down of Some Important Genes of Colarodo Potato Beetle (Leptinotarsa Decemlineata) Using RNA Interference Technology
• Shakhnozakhan TILLABOEVA Yüksek Lisans Overexpression of Baby Boom gene in cotton to enhance somatic embryogenesis
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor RNA İnterferaz Teknolojisi Kullanarak Bazı Önemli Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata, Say) Genlerinin Susturulması (30.07.2020-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Control of Leptinotarsa decemlineata (Say) and Phthorimaea operculella Zeller with pyramiding of insecticidal genes in potato (15.06.2017-)
-Tübitak 3501 Tamamlandı Böceklere Geniş Spektrumlu Dayanıklılık Gösteren Patates Bitkilerinin Geliştirilmesi Için Bitki Aracılığıyla Yeni Bir Rnai Stratejisi (15.04.2016-03.09.2019)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Agrobacterium tumefaciens Mediated Genetic Transformation in Aquatic Plants (14.07.2014-04.04.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Asmada yeni nesil dizileme ile belirlenen yeni bir virüsün genetik ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar (12.10.2019-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Development of broad spectrum insect resistant tobacco cultivars using gene pyramiding strategy 2014 15 Awarded by Scientific Research and Project Units BAP FEB314 10 BAEP6 (12.08.2014-24.02.2016)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Ceratophyllum demersum da fitoremediasyon Çalışmalar için PCSı geninin aşırı ekspresyonu (09.11.2017-)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor Alkanna orientalis (L.) Boiss. var. orientalis veAlkanna sieheana Rech. Fil. Taksonlarında Alkanin/Şikonin (A/S) ÜretiminineYönelik Agrobacteium Rhizogenes Aracılığıyla Saçak Kök Kültürü (08.11.2017-)
Özel Kuruluşlar Devam Ediyor Patates Böceği [Leptinotarsa decemlineata (Chrysomelidae: Coleoptera)] Mücadelesinde Gen susturma (RNAi) Tekniğinin Kullanılması (05.09.2017-)
-Tübitak 3501 Devam Ediyor GATA12 Transkripsiyon Faktörünün Demir Eksikliğinin Moleküler Regülasyonundaki Görevinin Arabidopsis thalianada İncelenmesi (01.11.2019-)
Diğer (Uluslararası) Devam Ediyor Production Of Insect Resistant Transplastomic Potato Lines Against Colorado Potato Beetle And Potato Tuber Moth (01.11.2017-)
-Tübitak 1001 Tamamlandı Patateste Kuraklık ve Yüksek Sıcaklığa Toleransı Düzenleyen miRNA’xxların ve İşlevlerinin Belirlenmesi (01.10.2015-01.10.2019)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Improving Processing Potato lines using conventional plant breeding and molecular markers techniques (01.06.2014-25.12.2017)
-Tübitak 3001 Tamamlandı Herbisite Toleranslı Patates Hatlarının Geliştirilmesi (01.05.2015-04.12.2017)
Diğer (Uluslararası) Tamamlandı Düşük Akrilamid Potansiyeline Sahip Patates Genotiplerinin Tanımlanması İçin Özgün Tarama Araçlarının Geliştirilmesi (01.01.2017-01.01.2020)
Özel Kuruluşlar Tamamlandı Patateste Topraklı ve Topraksız Mini Yumru Üretim Sistemlerinin Tarımsal ve Ekonomik Verimliliğinin Karşılaştırılması (01.01.2015-09.12.2017)
Ödüller
PhD scholarship Higher Education Commission, Islamabad, Pakistan Üniversite, PAKİSTAN 2008
Student Merit Scholarship University of Agricutlure, Faisalabad, Pakistan Üniversite, PAKİSTAN 2002
Early Stage Research Fellowship University of Bologna, Italy Üniversite, İTALYA 2013
2216 Postdoctoral Fellowship for Foreign Citizens TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2010
The 7th International Symposium on Edible Alliaceae NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2015
Makaleler
GENETIC APPROACHES FOR ENGINEERING BIOTIC STRESS RESISTANCE IN POTATO (Solanum tuberosum L.) BAKHSH ALLAH,Dangol Sarbesh Das,Naeem Muhammad,Azimi Muhammad Hussain,Yasmin Aneela Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - The Journal of Animal and Plant Sciences 2020
Manipulating genome of diploid potato inbred line Solanumchacoense M6 using selectable marker gene Dangol Sarbesh Das,Yel Ilknur,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY 2020
Ectopic expression of common bean ERF transcription factorPvERF35 promotes salt stress tolerance in tobacco KAVAS MUSA,Gökdemir Gökhan,Seçgin Zafer,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Plant Biology 2020
Downregulation of imidacloprid resistant genes alters the biological parameters in Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say (chrysomelidae: Coleoptera) Naqqash Muhammad Nadir,GÖKÇE AYHAN,AKSOY EMRE,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Chemosphere - Doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.124857 2020
Transgenic potato lines expressing CP4-EPSP synthase exhibit resistance against glyphosate BAKHSH ALLAH,Hussain Tahira,Rahamkulov Ilhom,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) 2020
Development of Efficient, Reproducible and Stable Agrobacterium-Mediated Genetic Transformation of Five Potato Cultivars BAKHSH ALLAH Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Food Technology and Biotechnology 2020
Transformation Efficiency of Five Agrobacterium Strains in Diploid and Tetraploid Potatoes Dönmez Ayça Betül,Dangol Sarbesh Das,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Hakemli - SCOPUS, DOAJ - Özgün Makale - Sarhad Journal of Agriculture 2019
Genome editing of potato using CRISPR technologies: current development and future prospective Das Dangol Sarbesh,Barakate Abdellah,Stephens Jennifer,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) - Doi: 10.1007/s11240-019-01662-y 2019
Herbisite Dayanıklılık Geni (CP4-EPSP Sentez) Içeren Transgenik Patates Hatlarının Geliştirilmesi BAKHSH ALLAH,Sümer Safa,Rahamkulov Ilhom,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ - Doi: 10.20289/zfderg.399041 2019
Transgenic potato lines expressing hairpin RNAi construct of molting-associated EcR gene exhibit enhanced resistance against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata, Say) Hussain Tahira,AKSOY EMRE,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Transgenic Research - Doi: 10.1007/s11248-018-0109-7 2019
Resistance to Cereal Cyst Nematodes in Wheat and Barley: An Emphasis on Classical and Modern Approaches Ali Muhammad Amjad,Shahzadi Mahpara,Zahoor Adil,Dababat Abdelfattah A,TOKTAY HALİL,BAKHSH ALLAH,Nawaz Muhammad Azhar,Li Hongjie Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - International Journal of Molecular Sciences - Doi: 10.3390/ijms20020432 2019
An effective pest management approach in potato to combat insect pests and herbicide Amiri Abdul Naser,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - 3 Biotech - Doi: 10.1007/s13205-018-1536-0 2019
Development of transgenic tobacco lines with pyramided insect resistant genes BAKHSH ALLAH,Dinç Tolga,Hussain Tahira,DEMİREL UFUK,Aasim Muhammad,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY - Doi: 10.3906/biy-1710-71 2018
Mutation breeding in potato endeavors and challenges Zia Muhammad Abu Bakir,BAKHSH ALLAH,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - The Journal of Plant and Animal Sciences 2018
Expression of GNA and biting site-restricted cry1Ac in cotton an efficient attribution to insect pest management strategies Khabbazi Saber Delpasand,Khabbazi Afsaneh Delpasand,Özcan Sancar Fatih,BAKHSH ALLAH,ÖZCAN SEBAHATTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Plant Biotechnology Reports - Doi: 10.1007/s11816-018-0493-8 2018
Targeted expression of insecticidal hybrid SN19 gene in potatoleads to enhanced resistance against Colorado potato beetle(Leptinotarsa decemlineata Say) and tomato leafminer (Tutaabsoluta Meyrick) Hussein Abdullah Ahmed,Onarıcı Selma,BAKHSH ALLAH,AKDOĞAN GÜRAY,KARAKOÇ ÖMER CEM,Özcan Sancar Fatih,Aasim Muhammad,SANCAK CENGİZ,Naimov Samir,ÖZCAN SEBAHATTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Plant Biotechnology Reports - Doi: 10.1007/s11816-017-0453-8 2017
A promising and cost effective surface sterilizing method for sweet potato (Ipomoea batatas l.) cultivated in open environment BAKHSH ALLAH,Hussain Tahira,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2017
Inducing osmotic stress leads to better genetic transformation efficiency in cotton (Gossypium hirsutum L.) Barpete Surendra,BAKHSH ALLAH,Anayol Emine,Özcan Sancar Fatih,Oğuz Muhammet Cağri,KARAKOÇ ÖMER CEM,ÖZCAN SEBAHATTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY - Doi: 10.3906/biy-1509-16 2016
The Effect of Improvised Media and Gelling Agents on In Vitro Germination of Cotton Gossypium hirsutumL. BAKHSH ALLAH,Anayol Emine,TÜRKMEN AYTEN KÜBRA,ÖZCAN SEBAHATTİN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Harran Journal of Agricultural and Food Sciences 2016
An Efficient And Cost Effective Sterilizing Method with Least Microbial Contamination and Maximum Germination Ratio for in Vitro Cotton (Gossypium hirsutum L.) culture BAKHSH ALLAH,Anayol Emine,SANCAK CENGİZ,ÖZCAN SEBAHATTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Kısa Makale - The Journal of Animal Plant Sciences 2016
Effects of Preconditioning Plant Growth Regulators And KCl on Shoot Regeneration pf Peanut Arachis hypogea DAY SİBEL,Aasim Muhammad,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Kısa Makale - The Journal of Animal Plant Sciences 2016
Insecticide resistance and its molecular basis in urban insect pests Naqqash Muhammad Nadir,GÖKÇE AYHAN,BAKHSH ALLAH,Salim Muhammad Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Parasitology Research - Doi: 10.1007/s00436-015-4898-9 2016
First Report of Agrobacterium tumefaciens mediated genetic transformation of aquatic Rice paddy herb Limnophila aromatica BAKHSH ALLAH,Aasim Muhammad,Zia Muhammad Abu Bakar,DOĞAN MUHAMMET,SADİ GÖKHAN,KARATAŞ MEHMET,Khawar Khalid Mahmood Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 2016
Members of Alliaceae better source of plant lectins tocombat resistance against sucking pests of crops BAKHSH ALLAH,Zia Muhammad Abu Bakar,Hussain Tahira,Tekeli Fehmide Özen,GÖKÇE ALİ FUAT Uluslararası - Hakemli - Web of Science - Derleme Makale - Acta Horticulturae - Doi: 10.17660/ActaHortic.2016.1143.47 2016
An overview of biological control of economicallyimportant lepidopteron pests with parasitoids Saleem Muhammad,GÖKÇE AYHAN,Naqqash Muhammad Nadir,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, Master List, Zoological Record - Derleme Makale - Journal of Entomology and Zoology Studies 2016
Molecular characterization of snowdrop lectin (GNA) and its comparison with reported lectin sequences of Amaryllidaceae Khabbazi Saber Delpasand,BAKHSH ALLAH,SANCAK CENGİZ,ÖZCAN SEBAHATTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Czech Journal of Genetics and Plant Breeding - Doi: 10.17221/58/2016-CJGPB 2016
Development of insect-resistant cotton lines with targeted expression of insecticidal gene BAKHSH ALLAH,Emine Anayol,Khabbazi Saber Delpasand,Karakoç Ömer Cem,SANCAK CENGİZ,ÖZCAN SEBAHATTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Archives of Biological Sciences - Doi: 10.2298/ABS151012063B 2016
Towards better insect management strategy: restriction of insecticidal gene expression to biting sites in transgenic cotton Anayol Emine,BAKHSH ALLAH,KARAKOÇ ÖMER CEM,Onarıcı Selma,Köm Deniz,Aasim Muhammad,Özcan Sancar Fatih,Barpete Surendra,Khabbazi Saber Delpasand,Önal Burak,SANCAK CENGİZ,Khawar Khalid Mahmood,Ünlu Levent,ÖZCAN SEBAHATTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Plant Biotechnology Reports - Doi: 10.1007/s11816-016-0388-5 2016
Insect-resistant transgenic crops: retrospect and challenges BAKHSH ALLAH,Khabbazi Saber Dilpasand,BALOCH FAHEEM SHAHZAD,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,HATİPOĞLU RÜŞTÜ,ÖZCAN SEBAHATTİN,ÖZKAN HAKAN Ulusal - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY - Doi: 10.3906/tar-1408-69 2015
An insight into cotton genetic engineering (Gossypium hirsutum L.): current endeavors and prospects BAKHSH ALLAH,Anayol Emine,Özcan Sancar Fatih,Hussain Tahira,Aasim Muhammad,Khawar Khalid Mahmood,ÖZCAN SEBAHATTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Acta Physiologiae Plantarum - Doi: 10.1007/s11738-015-1930-8 2015
Engineering crop plants against abiotic stress: Current achievements and prospects BAKHSH ALLAH,Hussain Tahira Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Emirates Journal of Food and Agriculture - Doi: 10.9755/ejfa.v27i1.17980 2015
Current trends in fenugreek biotechnology and approaches towards its improvement Aasim Muhammad,Khawar Khalid Mahmood,Yalcin Gözde,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Hakemli - Cİte Factor, CORE - Derleme Makale - Journal of Social Issues and Humanities 2014
Comparison of transformation efficiency of five Agrobacterium tumefaciens strains in Nicotiana Tabacum L. BAKHSH ALLAH,Anayol Emine,Özcan Sancar Fatih Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Emirates Journal of Food and Agriculture - Doi: 10.9755/ejfa.v26i3.16437 2014
Mendelian segregation pattern and expression studies of insecticidal gene (cry1Ac) in insect resistant cotton progeny Hussain Tahira,BAKHSH ALLAH,Munir Bushra,Hassan Samina,Rao Abdul Qayyum,Shahid Amhad Ali,Rashid Bushra,Husnain Tayyab Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Emirates Journal of Food and Agriculture - Doi: 10.9755/ejfa.v26i8.17794 2014
Plant Biotechnology Editorial Khawar Khalid Mahmood,Onarici Selma,Ozel Cigdem Alev,Aasim Muhammad,BAKHSH ALLAH,Rao Abdul Qayyum Uluslararası - Hakemli - CAB Abstracts, AGRICOLA, Index Medicus, PubMed - Editöre Mektup - The Scientific World Journal - Doi: 10.1155/2013/736731 2013
Variation in Expression of phytochrome B Gene in Cotton Gossypium hirsutum L. Rao Abdul Qayyum,Bajwa Kamran Shahzad,Puspito Agung Nugroho,Khan Muhammad Azmatullah,Abbas Muhammad Adil,Rehman Mahmood ur,BAKHSH ALLAH,Shahid Ahmad Ali,Nasir Idrees Ahmad,Husnain Tayyab Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Joumal of Agricultural Science and Technology 2013
Expression of Calotropis procera expansin gene CpEXPA3 enhances cotton fibre strength Bajwa Kamran Shahzad,Shahid Ahmad Ali,Rao Abdul Qayyum,Kiani Muhammad Sarfaraz,Ashraf Muhammad Aleem,Dahab Abdelhafiz,BAKHSH ALLAH,Latif Ayesha,Khan Muhammad Azmatullah,Puspito Agung Nugroho,Aftab Asiya,Bashir Aftab,Husnain Tayyab Uluslararası - Hakemli - CABI, Chemical Abstracts, Agricola, Bioline International - Özgün Makale - Australian Journal of Crop Sciences 2013
Insect Resistance and Field Evaluation Studies of Transgenic Cotton Lines Harboring Insecticidal Gene cry1AB Khan Ghazanfar Ali,BAKHSH ALLAH,Ghazaffar Muzna,Riazuddin Shiekh,Husnain Tayyab Uluslararası - Hakemli - AGRICOLA, DOAJ, SCOPUS - Özgün Makale - Advances in Environmental Biology 2013
Development of transgenic cotton lines harboring a pesticidal gene (cry1Ab) Khan Ghazanfar Ali,BAKHSH ALLAH,Ghazanfar Munazza,Riazuddin Shiekh,Husnain Tayyab Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Emirates Journal of Food and Agriculture - Doi: 10.9755/ejfa.v25i6.13133 2013
Spatio Temporal Expression Pattern of an Insecticidal Gene (cry2A) in Transgenic Cotton Lines BAKHSH ALLAH,Rao Abdul Qayyum,Shahid Ahmad Ali,Husnain Tayyab Uluslararası - Hakemli - CABI, DOAJ - Özgün Makale - Notulae Scientia Biologicae - Doi: 10.15835/nsb448217 2012
Insect Resistance Studies of Transgenic Cotton Cultivar Harboring cry1Ac and cry2A BAKHSH ALLAH,Rao Abdul Qayyum,Khan Ghazanfar Ali,Rashid Bushra,Shahid Ahmad Ali,Husnain Tayyab Ulusal - Hakemli - CABI - Özgün Makale - Research Journal of Agricultural Sciences (TABAD) 2012
Inheritance of an insecticidal gene (cry1Ab) in genetically modified cotton Khan Ghazanfar Ali,BAKHSH ALLAH,Ghazanfar Munazza,Riazuddin Shiekh,Husnain Tayyab Uluslararası - Hakemli - AGRICOLA, CAB Abstracts, Google Scholar - Özgün Makale - Russian Agricultural Sciences - Doi: 10.3103/S106836741203007X 2012
An Insight of Cotton Leaf Curl Virus A Devastating Plant Pathogenic Begomovirus Rahman Mahmood ur,Hussain Khadim,Khan Muhammad Azmatullah,BAKHSH ALLAH,Rao Abdul Qayyum Uluslararası - Hakemli - DOAJ, Google Scholar - Derleme Makale - Pure and Applied Biology 2012
Comparative Study of Insecticide Applications on Transgenic Bt and Non Bt Cotton Lines Khan Ghazanfar Ali,BAKHSH ALLAH,Husnain Tayyab,Riazuddin Sheikh Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - New Horizons in Science and Technology 2012
Isolation characterization and cloning of Rubisco green tissue specific promoter in plant expression vector BAKHSH ALLAH,Husnain Tayyab Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - New Horizons in Science and Technology 2012
Entomopathogenic fungi as biological controllers: New insights into their virulence and pathogenicity Shahid Ahmad Ali,Rao Abdul Qayyum,BAKHSH ALLAH,Husnain Tayyab Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Archives of Biological Sciences - Doi: 10.2298/ABS1201021S 2012
A molecular approach to combat spatio-temporal variation in insecticidal gene (Cry1Ac) expression in cotton BAKHSH ALLAH,Siddique Saima,Husnain Tayyab Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Euphytica - Doi: 10.1007/s10681-011-0497-8 2012
Endeavors of RuBisCO Small Subunit Promoter as a tool of Green Tissue Specific Expression BAKHSH ALLAH,Husnain Tayyab Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 2012
Variation in spatio temporal expression of insecticidal genes in Cotton BAKHSH ALLAH,Bajwa Kamran Shahzad,Husnain Tayyab Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Czech Journal of Plant Breeding and Genetics 2011
Comparison of the antimicrobial activity of seed protein extracts from six medicinal plants against Staphylococcus aureus 6736152 Afzal Muhammad,Salahudin Salahudin,BAKHSH ALLAH,Ahmad MR,Manzoor Irfan,Liaqat Saira Uluslararası - Hakemli - CABI, Scopus - Özgün Makale - Emirates Journal of Food and Agriculture - Doi: 10.9755/ejfa.v23i1.5317 2011
Phytochrome B mRNA expression enhances Biomass yield and physiology of cotton plants Rao Abdul Qayyum,BAKHSH ALLAH,Nasir Idress Ahmad,Riazuddin Shiekh,Husnain Tayyab Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - African Journal of Biotechnology - Doi: 10.5897/AJB09.1188 2011
Introduction of cry1Ab gene into cotton (Gossypium hirsutum) enhances resistance against Lepidopteran pest (Helicoverpa armigera) Khan Ghazanfar Ali,BAKHSH ALLAH,Riazuddin Shiekh,Husnain Tayyab Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Spanish Journal of Agricultural Research - Doi: 10.5424/sjar/20110901-136-10 2011
A mini review: RuBisCo small subunit as a strong, green tissue-specific promoter BAKHSH ALLAH,Rao Abdul Qayyum,Shamim Zeeshan,Husnain Tayyab Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Archives of Biological Sciences - Doi: 10.2298/ABS1102299B 2011
35S CaMV as developmental promoter in being temporal and spatial expression of Cry1Ac and Cry2A genes in Cotton BAKHSH ALLAH,Rao Abdul Qayyum,Shahid Ahmad Ali,Husnain Tayyab,Riazuddin Shiekh Uluslararası - Hakemli - CAB Abstracts, Scopus - Özgün Makale - Australian Journal of Basic and Applied Sciences 2010
Genetic Variability among Maize Genotypes under Agro Climatic Conditions of Kotli Azad Kashmir Shamim Zeeshan,BAKHSH ALLAH,Hussain Abid,Ahmad Khawja Shafiq,Ahmad Mirza Khalil,Khalil Iftikhar H Uluslararası - Hakemli - CABI - Özgün Makale - World Applied Science Journal 2010
Gossypium arboreum GHSP26 enhances drought tolerance in Gossypium hirsutum L. Maqbool Asma,Abbas Waseem,Rao Abdul Qayyum,Irfan Muhammad,Zahoor Muzna,BAKHSH ALLAH,Riazuddin Shiekh,Husnain Tayyab Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Biotechnology Progress - Doi: 10.1002/btpr.306 2010
Insect resistance and Risk assessment Studies in advance lines of Bt Cotton harbouring Cry1Ac and Cry2A genes BAKHSH ALLAH,Rao Abdul Qayyum,Shahid Ahmad Ali,Husnain Tayyab,Riazuddin Shiekh Uluslararası - Hakemli - CABI, DOAJ - Özgün Makale - American Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Sciences 2009
Isolation Purification and characterization of extracellular glucosidase from Bacillus sp. Samiullah Tahir Rahman,BAKHSH ALLAH,Rao Abdul Qayyum,Naz Mamoona,Saleem Mahjabeen Uluslararası - Hakemli - CAB Abstracts, Scopus, INDEX COPERNICUS, DOAJ - Özgün Makale - Advances in Environmental Biology 2009
The myth of plant transformation Rao Abdul Qayyum,BAKHSH ALLAH,Kiani Sarfaraz,Shahzad Kamran,Ahmad Ali Shahid,Tayyab Husnain,Shiekh Riazuddin Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Derleme Makale - Biotechnology Advances - Doi: 10.1016/j.biotechadv.2009.04.028 2009
Immunoassay detection of Cry1Ac/Cry2A GM cotton for insect resistance trait. Malik Kausar,BAKHSH ALLAH,Babar Muhammad,Samiullah Tahir Rehman,Riazuddin Shiekh Uluslararası - Hakemli - HEC - Özgün Makale - Pakistan Journal of Biochemistry and Molecular Biology 2008
Bildiriler
Elimination of Unnecessary Protein Production of Transgenes in Transgenic Plants ÖZCAN SEBAHATTİN,Anayol Emine,BAKHSH ALLAH,Özcan Sancar Fatih,Aasim Muhammad,Gürbüz Bilal,ÜNLÜ LEVENT Uluslararası - Özet bildiri - (31.05.2014 - 04.06.2014) - 2014 World Forum on Biology - Doi: 10.1007/s11627-014-9627-z
Past, present and future of tissue culture and genetic transformation research on cowpea (Vigna unguiculata L.). Aasim Muhammad,BAKHSH ALLAH,Khawar Khalid Mahmood,ÖZCAN SEBAHATTİN Uluslararası - Özet bildiri - (28.09.2011 - 01.10.2011) - European Biotechnology Congress - Doi: 10.1016/j.copbio.2011.05.427
Paradigms of biotechnology in Pakistan BAKHSH ALLAH,Aasim Muhammad,Rao Abdul Qayyum,Shahid AAhmad Ali,Khawar Khalid Mahmood,ÖZCAN SEBAHATTİN,Husnain Tayyab Uluslararası - Özet bildiri - (28.09.2011 - 01.10.2011) - European Biotechnology Congress - Doi: 10.1016/j.copbio.2011.05.185
Efficient In planta and Sprayable Delivery of dsRNAs against Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say (Chrysomelidae: Coleoptera). BAKHSH ALLAH,AKSOY EMRE Uluslararası - Özet bildiri - (26.02.2020 - 28.02.2020) - Contribution of RNAi to sustainable agriculture, food safety and security
Preconditioning of Explants A Tool For Enhancing In Vitro Shoot Regneration of Legumes Aasim Muhammad,BAKHSH ALLAH,BALOCH FAHEEM SHAHZAD,DAY SİBEL,KHawar Khalid Mahmood,KARATAŞ MEHMET Uluslararası - Özet bildiri - (25.08.2016 - 29.08.2016) - 5TH INTERNATIONAL MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY CONGRESS
Development of Glyphosate Tolerant Potato lines Expressing Mutant Version of EPSP Synthase. BAKHSH ALLAH,Sümer Safa,Rahamkulov Ilhom,Hussain Tahira,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Ulusal - Özet bildiri - (25.04.2018 - 27.04.2018) - 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress
Genetic manipulations in soybean against biotic stresses BAKHSH ALLAH,AKSOY EMRE,ÇALIŞKAN SEVGİ Uluslararası - Özet bildiri - (24.09.2018 - 28.09.2018) - Biofortification of Staple Food Crops
Insecticidal gene (cry1Ac) in transgenic Bt cotton under the control of tıssue specific promoter (rbcS) exhibits enhanced resistance against lepidopterans BAKHSH ALLAH,Ayyaz Mahmood,Rao Abdul Qayyum,Shahid Ahmad Ali,Husnain Tayyab Uluslararası - Özet bildiri - (24.09.2014 - 26.09.2014) - Plant Physiology and Genetics Achievements and Challenges
An approach to limit the cry endotoxin protein production in transgenic cotton using a wound induced promoter ÖZCAN SEBAHATTİN,BAKHSH ALLAH,Anayol Emine,Böke Hatice,ÖZCAN Fatih,ONARICI Selma,Aasim Muhammad,KHAWAR Khalid Mahmood,ÜNLÜ LEVENT Uluslararası - Özet bildiri - (24.09.2012 - 26.09.2012) - First International Biology Congress in Kyrgyzstan
Current Status of GMOs, Economic Impact and Biosafety Assessments BAKHSH ALLAH Ulusal - Özet bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II. KOP Bölgesel Kalkinma Sempozyumu
Confining Insecticidal Gene Expression to Insect Wounding Parts in Transgenic Cotton BAKHSH ALLAH,Anayol Emine,Ahmed HA,GulbittiOnarici Selma,KARAKOÇ ÖMER CEM,Aasim Muhammad,Khabbazi Saber Delpasand,Özcan Sancer Fatih,Barpete Surendra,Sancak Cengiz,Khawar Khalid Mahmood,Önal Burak,Köm Deniz,ÖZCAN SEBAHATTİN Uluslararası - Özet bildiri - (22.11.2017 - 24.12.2017) - SINO-PAK International conference on innovations in cotton breeding and biotechnology
Development of Efficient Reproducible and Stable Genetic Transformation Protocol for Potato Cultivars BAKHSH ALLAH,Hussain Tahira,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (21.10.2016 - 23.10.2016) - INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS)
Optimization of Glyphosate Concentration for Genetic Transformation Studies of Potato Cultivars Hussain Tahira,Çırık Nurefşan,Duru Esra,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Özet bildiri - (21.10.2016 - 23.10.2016) - INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS)
Members of Alliace better source of plant lectins to combat against sucking pests of the crops BAKHSH ALLAH,Zia Muhammad Abu Bakar,Hussain Tahira,Tekeli Famide Özen,GÖKÇE ALİ FUAT Uluslararası - Özet bildiri - (21.05.2015 - 25.05.2015) - The 7th International Symposium on Edible Alliaceae
In vitro screening of preconditioned plumular explants of peanuts to NaCl DAY SİBEL,Hussain Nazim,Nawaz Hamid,SAMEEULLAH MUHAMMAD,BALOCH FAHEEM SHAHZAD,BAKHSH ALLAH,Khawar Khalid Mahmood,Aasim Muhammad Uluslararası - Özet bildiri - (19.12.2016 - 21.12.2016) - Ist International Salinity Conference
Modern day techniques for efficient insect pest management in crop plants BAKHSH ALLAH,AKSOY EMRE,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN Uluslararası - Özet bildiri - (19.09.2019 - 21.09.2019) - Eurasion Congress on Molecular Biotechnology (ECOMB)
Investigating mirRNA Mediated Networking against Drought Tolerance in Potato (Solanum tuberosum L.) Begimay TK,Aasim Arsalan,BAKHSH ALLAH,DEMİREL UFUK Uluslararası - Özet bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - International Turkic World Congress on Science and Engineering
Gene Pyaramiding Strategy To Develop Sustainable Insect Resistant Tobacco Lines BAKHSH ALLAH,Aasim Muhammad,DEMİREL UFUK,Hussain Tahira,Zia Muhammad Abu Bakar,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (16.09.2015 - 20.09.2015) - 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES
Establishment of an efficient reproducible genetic transformation method in aquatic plant Bacopa monnieri L Aasim Muhammad,BAKHSH ALLAH,SADİ GÖKHAN,Zia Muhammad Abu Bakar,KARATAŞ MEHMET,Khawar Khalid Mahmmood Uluslararası - Özet bildiri - (16.09.2015 - 20.09.2015) - 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES
Transgenic Bt crops with limited gene expression to insect biting sites only an approach towards efficient pest resistance strategy BAKHSH ALLAH Uluslararası - Özet bildiri - (16.04.2015 - 17.04.2015) - Ist International Conference on Environment and Biosciences
Development of Transgenic Cotton with Pesticidal Gene (Cry1Ab) to encode resistance against Lepidopterans Khan Ghazanfar Ali,BAKHSH ALLAH,Ghazanfar Munazza,Husnain Tayyab,Riazuddin Shiekh Ulusal - Özet bildiri - (15.11.2012 - 18.11.2012) - 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi
Micropropagation of Aquatic and Semi-Aquatic Medicinal Plants KARATAŞ MEHMET,Aasim Muhammad,BAKHSH ALLAH,BALOCH FAHEEM SHAHZAD,SAMEEULLAH MUHAMMAD,Khawar Khalid Mahmood Uluslararası - Özet bildiri - (14.08.2017 - 18.08.2017) - 3rd InternationalAgriculture Congress (IAC)
Genetic Transformation in Chickpea (Cicer arietinum L.) cv. Cifti under in vitro conditions using mature embryo explants Hajizadeh Mortaza,Ahmad Hossain Abdullah,Mokharzadeh Sam,BAKHSH ALLAH,Khawar Khalid Mahmood Uluslararası - Özet bildiri - (13.06.2011 - 15.06.2011) - 3rd Biosafety and Genetic Engineering Congress
A Molecular Approach to Restrict Insecticidal Gene Expression in insect biting sites of Transgenic Crops BAKHSH ALLAH,Onarıcı Selma,Özcan Sancar Fatih,Ahmed Hossain Abdullah,Khawar Khalid Mahmood,Aasim Muhammad,ÖZCAN SEBAHATTİN Uluslararası - Özet bildiri - (13.06.2011 - 15.06.2011) - 3rd Biosafety and Genetic Engineering Congress
Development of Herbicide Resistant Potato Lines a step towards transgenics in Turkey BAKHSH ALLAH,Hussain Tahira,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (13.01.2017 - 18.01.2017) - Plant and Animal Genome Conference XXV
Genetic Transformation of Chickpea cv Gokce using mature embryonic axis explant Hajizadeh Murtaza,BAKHSH ALLAH,Khawar Khalid Mahmood Uluslararası - Özet bildiri - (12.04.2012 - 14.04.2012) - EUROBIOTECH 2012 Agriculture Symposium - Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2012.07.023
Knock Down of Imidacloprid Resistant Genes in Colorado Potato Beetle, Leptinotarsa decemlineata (Chrysomelidae: Coleoptera) BAKHSH ALLAH,Muhammad Nadir Naqqash,AKSOY EMRE,GÖKÇE AYHAN Uluslararası - Özet bildiri - (11.01.2020 - 15.01.2020) - Plant and Animal Genome Conference XVIII
Determination of callus induction competency from different explants of water melon (Citrullus lanatus) BAKHSH ALLAH,YILDIZ Kübra,CIRIK Nurefşan Ulusal - Tam metin bildiri - (10.09.2018 - 13.09.2018) - Uluslararası Katılımlı Türkiye 6. Tohumculuk Kongresi
Knockout of potato invertase inhibitor gene by Crispr/Cas9 based approach Dangol Sarbesh Das,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Özet bildiri - (10.09.2018 - 14.09.2018) - CRISPR 2018 International Congress
An insight into gene editing technologies and role of Crispr in plant improvement Dangol Sarbesh Das,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Özet bildiri - (10.09.2018 - 14.09.2018) - CRISPR 2018 International Congress
Efficacy of explant age, sucrose and thidiazuron on in vitro shoot regeneration of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) KAVCI Esra,TAŞBAŞI BEHIYE BÜŞRA,Aasim Muhammad,DAY SİBEL,BAKHSH ALLAH,Khawar Khalid Mahmood Uluslararası - Özet bildiri - (10.05.2017 - 12.05.2017) - Ist International Congress on Medicinal and Aromatic Plants”Natural and Healthy Life”
Optimization of Glufosinate ammonium concentration to develop herbicide resistant water melon (Citrullus lanatus Thunb). Çırık Nurefşan,Yildiz Kübra,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Özet bildiri - (10.04.2019 - 13.04.2019) - Ist International Molecular Plant Protection Congress
Silencing of some important genes leads to reduced fecundity and survival rates of Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata (Chrysomelidae: Coleoptera) Naqqash Muhammad Nadir,BAKHSH ALLAH,GÖKÇE AYHAN Uluslararası - Özet bildiri - (10.04.2019 - 13.04.2019) - Ist International Molecular Plant Protection Congress
Activity of stress inducible rd29A promoter in transgenic potato under abiotic stress Rahamkulov Ilhom,AKSOY EMRE,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Özet bildiri - (09.09.2019 - 11.09.2019) - II International Green Biotechnology Congress
Field selection of potato breeding lines for resistance to wart disease in Turkey Bülbül Mete K,DEMİREL UFUK,BAKHSH ALLAH,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (09.07.2017 - 14.07.2017) - EAPR 2017 20th Triennial Conference
Plant Mediated RNAi Strategy to Induce Insect Resistance in Transgenic Potato Lines BAKHSH ALLAH,Hussain Tahira,Aasim Muhammad,Pirlak Uğur,AKSOY EMRE,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2018 - 12.05.2018) - International Agricultural Science Congress
Production of Transplastomic Insect Resistant Plants A way towards Better Integrated Pest Management Hossain Jakir Md,AKSOY EMRE,ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2018 - 12.09.2018) - International Agricultural Science Congress
Various Gene Editing Strategies and Developments Based On CRISPR Technologies in Plants Dangol Sarbesh Das,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2018 - 12.05.2018) - International Agricultural Science Congress
Towards developing herbicide resistant potato lines BAKHSH ALLAH,Hussain Tahira,DEMİREL UFUK,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2017 - 11.05.2017) - 6th International and 15th National Conference on “Dynamic Trends in Plant Sciences: Fostering Environment
Status of aquatic plant tissue culture in Turkey Khawar Khalid Mahmood,Aasim Muhammad,Öztürk Meryem,BAKHSH ALLAH,ÖZCAN SEBAHATTİN,Atar Hasan Huseyin Uluslararası - Özet bildiri - (08.09.2011 - 01.10.2011) - European Biotechnology Congress - Doi: 10.1016/j.copbio.2011.05.184
Inheritance Studies of an Insecticidal Gene Cry1Ab in Transgenic Bt Cotton Khan Ghazanfar Ali,BAKHSH ALLAH,Husnain Tayyab,Riazuddin Shiekh Uluslararası - Özet bildiri - (07.11.2011 - 11.11.2011) - World Cotton Research Conference-5
Knockdown of Potato Invertase Inhibitor gene by CRISPR/Cas9 based approach Dangol Sarbesh Das,Barakate Abdullah,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Özet bildiri - (07.06.2019 - 12.06.2019) - Society of In vitro Biology meeting 2019
Elucidation of the role of potato invertase inhibitor using Crispr-Cas9 application Dangol Sarbesh Das,Barakate Abdullah,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Özet bildiri - (05.11.2019 - 07.11.2019) - 1st PlantEd Conference, Plant Genome Editing-State of the Art
An Approach to Limit the Cry Endotoxin Protein Production to Insect Bite Sites in Cotton Using a Wound Induced Promoter ÖZCAN SEBAHATTİN,BAKHSH ALLAH,Onarıcı Selma,Aasim Muhammad,Khawar Khalid Mahmood,Özcan Sancar Fatih,ÜNLÜ LEVENT Uluslararası - Özet bildiri - (03.06.2012 - 07.06.2012) - World Congress on In vitro Biology - Doi: 10.1007/s11626-012-9504-1
Development of Transgenic Potato Lines Expressing Ecdysone Receptor Gene of Colorado Potato Beetle BAKHSH ALLAH,Hussain Tahira,Aasim Muhammad,Pirlak Uğur,AKSOY EMRE,ÇALIŞKAN MEHMET EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (02.06.2018 - 06.06.2018) - 2018 In Vitro Biology Meeting
Kitap
Global Perspectives on Underutilized Crops Aasim Muhammad,BALOCH FAHEEM SHAHZAD,Nadeem Muhammad Azhar,BAKHSH ALLAH,Samiullah Muhammad,DAY SİBEL Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.): An Underutilized Edible Plant of Modern World - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer, Cham - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-3-319-77776-4 - (Bölüm Sayfaları:381 - 408) 2018
Cotton Production JABRAN KHAWAR,Sami Ullah,Chauhan BS,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:An Introduction to Global Production Trends and Uses, History and Evolution, and Genetic and Biotechnological Improvements in Cotton - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:John Wiley Sons Ltd. - Basım Sayısı:1 - ISBN:9781119385523 - (Bölüm Sayfaları:1 - 22) 2019
Advances in Plant Breeding Strategies: Nut and Beverage Crops Sattar Muhammad Naeem,Iqbal Zafar,Dangol Sarbesh Das,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:CRISPR/Cas9: A Practical Approach to Accelerate Cotton Breeding - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer - Basım Sayısı:4 - ISBN:978-3-030-23112-5 - (Bölüm Sayfaları:61 - 84) 2020
Agronomic Crops ÖZTÜRK GÖKÇE ZAHİDE NESLİHAN,Akbaş Seyda,Ayten Sefa,Azimi Muhammad Hussain,Das Reyhan,Güven Saime Buse,Karabulut Ebrar,Ömezli Seher,Uzer Zehra,Yerlikaya Bayram Ali,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Abiotic Stress Tolerance in Field Crops: Integration of Omics Approaches - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer - Basım Sayısı:3 - ISBN:978-981-15-0025-1 - (Bölüm Sayfaları:503 - 526) 2020
Agronomic Crops Salim Muhammad,GÖKÇE AYHAN,Naqqash Muhammad Nadir,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Gene Pyramiding: An Emerging Control Strategy against Insect Pests of Agronomic Crops - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer, - Basım Sayısı:3 - ISBN:978-981-15-0024-4 2020
Transgenic Technology Based Value Addition in Plant Biotechnology Saeed Faisal,Hashmi Muneeb Hassan,Hossain Md Jakir,Ali Muhammad Amjad,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Transgenic technologies for efficient insect pest management in crop plants - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Elesvier Inc - Basım Sayısı:1 - ISBN:9780128186336 - (Bölüm Sayfaları:123 - 156) 2020
Natural Bio-active CompoundsVolume 3: Biotechnology, Bioengineering, and Molecular Approaches Muhammad Aasim,Sameullah Muhammad,KARATAŞ MEHMET,Bakirci Seyma,BAKHSH ALLAH,Akhtar Mohd Sayeed Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:An Insight into Biotechnological Approaches Used for the Improvementof Secondary Metabolites from the Medicinal Aquatic Plant, Water Hyssop (Bacopa monnieri L.) - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer Nature Singapore - Basım Sayısı:3 - ISBN:978-981-13-7438-8 - (Bölüm Sayfaları:123 - 152) 2019
Handbook of Vegetable Preservation and Processing BAKHSH ALLAH,BALOCH FAHEEM SHAHZAD,HATİPOĞLU RÜŞTÜ,ÖZKAN HAKAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Use of Genetic Engineering: Benefits and Health Concerns - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:CRC PressTaylor Francis Group - Basım Sayısı:2 - ISBN:9781482212280 2015
Global Perspectives on Underutilized Crops Aasim Muhammad,BAKHSH ALLAH,Sameullah Muhammad,KARATAŞ MEHMET,Khawar khalid Mahmood Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Aquatic Plants as Human Food - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer International Publishing - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-3-319-77776-4 - (Bölüm Sayfaları:165 - 187) 2018
Biotechnological Approaches for Medicinal and Aromatic Plants Aasim Muhammad,BALOCH FAHEEM SHAHZAD,BAKHSH ALLAH,Sameullah Muhammad,Khawar Khalid Mahmood Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Biotechnological approaches for genetic improvement of Fenugreek (Trigonella foenum-graceum L.) - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:pringer Nature Singapore - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-981-13-0535-1 - (Bölüm Sayfaları:417 - 444) 2018
Cowpea Research Progress and Management Challenges Aasim Muhammad,Sameullah Muhammad,BAKHSH ALLAH,Sevinc Canan,DAY SİBEL,Khawar Khalid Mahmood Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Plant Tissue Culture and Genetic Transformation Studies of Poor Man Crop Cowpea (Vigna Unguiculata L.) - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nova Science Publishers, Inc. - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-1-53614-282-2 - (Bölüm Sayfaları:65 - 96) 2018
Plant and Human Health Aasim Muhammad,Khawar Khalid Mahmood,KARATAŞ MEHMET,BALOCH FAHEEM SHAHZAD,BAKHSH ALLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:An Insight to Micropropagation of Freshwater Aquatic Medicinal Plants - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer, Cham - Basım Sayısı:2 - ISBN:978-3-030-03344-6 2019
Editör
Developmental cost of leg-regenerated Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) BAKHSH ALLAH Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: PLOS ONE - Editör 2019
Differences between two populations of bollworm, Helicoverpa zea (Lepidoptera:Noctuidae), with variable measurements of laboratory susceptibilities to Bt toxinsexposed to non-Bt and Bt cottons in large field cages BAKHSH ALLAH Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: PLOS ONE - Editör 2019
The Scientific World Journal (Plant Biotechnology) Khawar Khalid Mahmood,Onarici Selma,Özel Ciğdem Alev,Aasim Muhammad,BAKHSH ALLAH,Rao Abdul Qayyum Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Hindawi Publishing Corporation - Konuk Editör - Doi: http://dx.doi.org/10.1155/2013/736731 2013
Characterization of Bacillus thuringiensis isolates by their insecticidal activity and their production of Cry and Vip3 proteins BAKHSH ALLAH Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: PLOS ONE - Editör - Doi: 10.1371/journal.pone.0206813 2018
Identification and annotation of newly conserved microRNAs and their targets in wheat (Triticum aestivum L.) BAKHSH ALLAH Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: PLOS ONE - Editör - Doi: 10.1371/journal.pone.0200033 2018