Eğitim Bilgileri
Doktora BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BESLENME VE DİYETETİK (DR)/ 2019-
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BESLENME VE DİYETETİK (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Hafif şişman ve şişman yetişkinlerde diyet kalitesi ile fiziksel aktivite düzeyinin genel sağlık durumuyla ilişkisi 2015-2019
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ/BESLENME VE DİYETETİK PR./ 2010-2014
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2021-
Makaleler
HAFİF ŞİŞMAN VE ŞİŞMAN YETİŞKİNLERDE DİYET KALİTESİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAYILIR ALİ, ŞAHİN HABİBE Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ - Doi: 10.34108/eujhs.960731 2022
Bildiriler
HAFİF ŞİŞMAN VE ŞİŞMAN YETİŞKİNLERDE DİYET KALİTESİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN GENEL SAĞLIK DURUMUYLA İLİŞKİSİ SAYILIR ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (19.06.2021 - ) - 2. ULUSLARARASI GASTRONOMİ, BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ