Akademik Unvanlar
PROFESÖR NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GENEL JEOLOJİ ANABİLİM DALI 2017-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GENEL JEOLOJİ ANABİLİM DALI 2012-2017
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GENEL JEOLOJİ ANABİLİM DALI 1993-2012
Yönetilen Tezler
MÜSLÜM DEMİR Yüksek Lisans Akgöl ve yakın çevresinde yer alan kuvaterner yaşlı sedimanların jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özelliklerin belirlenmesi (Konya-Ereğli) 2018
NAGEHAN TÜRKSEVEN Yüksek Lisans Lapseki-Çardak Lagün'ü (Çanakkale) bağlanmamış sedimanların mineralojik ve sedimantolojik özelliklerinin belirlenmesi 2015
ALPEREN ŞAHİNOĞLU Yüksek Lisans Bor-Ereğli ovasının KB kesiminde yer alan üst miyosen-kuvaterner yaşlı sedimanların sedimantolojik ve mineralojik incelemesi (Bor-Altunhisar-Zengen) 2010
ÖVÜNÇ GÜNGÖR Yüksek Lisans Ordu ili ve yakın çevresindeki üst kratese-paleosen yaşlı karbonatlı ve kırıntılı kayaçların sedimatolojik ve mineralojik incelenmesi 2010
SELÇUK ÖZCAN Yüksek Lisans Aksaray-Doğantarla ve Konya-Kulu bölgelerinde üst miyosen yaşlı jeolojik serilerin sedimantolojik ve mineralojik incelenmesi 2009
MUSTAFA KORKANÇ Yüksek Lisans Ecemiş koridoru ve Eynelli-Bademdere (Çamardı-Niğde) yöresinin sedimantolojik ve tektonik incelenmesi 1998
DİLEK ŞATIR Yüksek Lisans Demirkazık-Elek Gölü (Çamardı-Niğde) arasında kalan bölgenin jeolojisi 1997
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Tahar Güzelöz yörelerinde Nevşehir yüzeylenen diatomitlerin paleoortamsal özellikleri ve endüstriyel hammadde olarak kullanım alanları (28.08.2018-10.10.2019)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Tepecik-Çiftlik Höyüğü Kazısı (25.07.2017-25.08.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı İç Anadolu bölgesi (Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Aksaray) Neojen çökellerinin sedimantolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri ve paleoiklimsel önemi. (24.09.2010-24.09.2013)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Tahar-Güzelöz yörelerinde (Nevşehir) yüzeylenen diatomitlerin paleoortamsal özellikleri ve endüstriyel hammadde olarak kullanım alanları. (20.04.2015-20.11.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20 Eylül 2020 Niğde-Bor-Obruk Depremi kaynağının jeolojik ve jeofizik yöntemlerle karakterizasyonu (10.11.2020-08.12.2022)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Bor Altunhisar civarının Kuvaterner Dönemi sediman dolguları ve paleoiklim kayıtları Bor ovası iklim kayıtları ve bunların İç Anadolu iklim kayıtları ile karşılaştırılması (10.03.2016-07.07.2021)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Hydrogeochemical and Isotopic Examination of Hot and Mineral Waters and Travertines in Central Anatolia and Medical and Bioclimatic Evaluation of Waters (Orta Anadoludaki sıcak ve mineralli suların travertenlerin hidrokimyasal ve isotopik incelenmesi ve suların tıbbi ve biyoiklimsel incelenmesi) () (09.01.2004-10.07.2027)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Kapadokya Volkanik Provensi KVP Orta Anadolu Neojen serilerinin kil mineralojisi sediman paleosol lerin kaynağı ve paleoiklim değişimi (01.08.2005-01.08.2008)
BAP Tamamlandı Karacaören Yöres sinde Nevşehir Yüzeylenen Diatomitlerin Paleoortamsal Özellikleri Ve Kullanım Alanları Aksaray Aksaray Üniversitesi FEB 25 (-)
BAP Tamamlandı İç Anadolu Bölgesi Kırşehir Yozgat Kayseri Aksaray Neojen Çökellerinin Sedimantolojik Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri ve Paleoiklimsel Önemi (-)
BAP Tamamlandı Ecemiş koridoru Pozantı Erciyes arasının ve yakın çevresinin sedimantolojik ve tektonik incelenmesi (-)
BAP Tamamlandı Mazmılı dağı jeolojik yapısının araştırılması (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Orta Anadolu bölgesindeki endüstriyel hammaddelerinden kil ve diyatomitlerin spektroskopik yöntemlerle nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi (-)
BAP Tamamlandı Ordu ili ve yakın çevresindeki Üst Kratese Paleosen yaşlı karbonatlı ve kırıntılı kayaçların sedimantolojik ve mineralojik incelenmesi (-)
BAP Tamamlandı Bor Ereğli ovasının KB kesiminde yer alan Üst Miyosen Kuvaterner yaşlı sedimanların sedimantolojisi ve mineralojisi incelenmesi (-)
BAP Tamamlandı Kapadokya Volkanik Provensi içersinde yer alan Aksaray Doğantarla Bölgesindeki Neojen Serilerinin Kil Mineralojisi (-)
İdari Görevler
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2000-2004
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1996-2000
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1993-2000
Ödüller
Burs ödülü Alman Devleti Bursu (BaFÖG) ilk % 5’e girme ödülü Avrupa Birliği, ALMANYA 1987
Yayın ödülü 8 adet TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2005
Yayın ödülü 10 adet Niğde Kamu, TÜRKİYE 2014
Makaleler
Pazarcık (Kahramanmaraş) dolaylarında yüzeyleyen Yenicekale Formasyonunun çimento hammaddesi olarak kullanım değeri DARBAŞ GÜLDEMİN, BAYRAK Fatma, GÜREL ALİ Uluslararası - Hakemli - E-SCI - Özgün Makale - Bulletin Of The Mineral Research and Exploration - Doi: 10.19111/bulletinofmre.856536 2021
Paleocurrent analysis, petrographic, geochemical and statistical appraisal of Neoproterozoic siliciclastic sediments, NE Voltaian Basin, Ghana: a multidisciplinary approach to paleogeographic reconstruction Abu Mahamuda,Sunkari Emmanuel Daanoba,GÜREL ALİ Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Journal of Sedimentary Environments 2020
TAHAR-GÜZELÖZ (NEVŞEHİR) GEÇ MİYOSEN-ERKEN PLİYOSEN YAŞLI DİYATOMİTLERİNİN DİYATOM İÇERİĞİ VE PALEOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİ GÜNEY AYŞEGÜL,GÜREL ALİ,OKUR ECE Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Doi: 10.28948/ngumuh.516898 2019
SON BUZUL MAKSİMUM (LGM)-GEÇ HOLOSEN EREGLI HAVZASININ PALEOÇEVRESEL EVRİMİ: JEOLOJİK İNDİKATÖRLER YARDIMIYLA İLK SONUÇLAR KUZUCUOGLU Catherine,DEMİR Müslüm,GÜREL ALİ,DUMOULİN Jean Pascal,MANER ÇİĞDEM Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Doi: 10.28948/ngumuh.502473 2018
ÜST MİYOSEN ÜRGÜP FORMASYONU, GÜLLÜDERE PROFİLİ’NİN PALEOTOPRAK VE AKARSU-GÖLSEL SEDİMANLARIN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ, KAPODOKYA VOLKANİK PROVENSİ, İÇ ANADOLU GÜREL ALİ Ulusal - Hakemli - Ulakbim Tr dizin - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Doi: 10.28948/ngumuh.502050 2018
KAPADOKYA BÖLGESİ GEÇ MİYOSEN-PLİYOSEN DİYATOMİTLERİNİN DİYATOME TOPLULUĞU VE PALEOORTAMSAL YORUMU TAŞKINPAŞA (NEVŞEHİR) YÖRESİ GÜNEY AYŞEGÜL,GÜREL ALİ,Dündar Türk Fatma Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Doi: 10.28948/ngumuh.502071 2018
COMPETITIVE SORPTION CHARACTERISTICS OF LEAD-, COPPER-AND CADMIUM-IONS ON FOREST SOIL HORIZONS DEVELOPED ON MUDSTONE, SOSE DAM, GERMANY GÜREL ALİ Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 2018
PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS AND USE AREAS OF DIATOMITES OF TAHAR-GÜZELÖZ (NEVŞEHİR) GÜREL ALİ,Okutan Dilan,GÜNEY AYŞEGÜL Uluslararası - Hakemli - Alan endeksleri - Özgün Makale - Bulletin Of The Mineral Research and Exploration - Doi: 10.19111/bulletinofmre.428305 2018
Orta Karadeniz Bölge’sinde (Ordu) Yer Alan Gabroik Kayaçların Ayrışması ve Asidik Toprakların Oluşumu GÜREL ALİ Ulusal - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Tekirdag Agricultural Faculty 2017
Geology, mineralogy, and geochemistry of late Miocene paleosol and calcrete in the western part of the Central Anatolian Volcanic Province (CAVP), Turkey GÜREL ALİ Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Geoderma - Doi: 10.1016/j.geoderma.2017.04.016 2017
ÇİFTLİK (NİĞDE) YÖRESİ DİYATOMİTLERİNİN PALEONTOLOJİK, KİMYASAL VE MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ GÜREL ALİ Ulusal - Hakemli - SCI dışı - Özgün Makale - OHU J. Eng. Sci. 2017
Diatom community and palaeoenvironmental properties of Karacaören diatomite deposits (Nevşehir, Central Anatolia, Turkey) YILDIZ AYŞEGÜL,GÜREL ALİ,DURSUN YUSUF GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of African Earth Sciences - Doi: 10.1016/j.jafrearsci.2017.06.024 2017
Geology mineralogy and geochemistry of Pleistocene Holocene deposits in the Çiftlik Basin Niğde Central Turkey GÜREL ALİ Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen - Doi: 10.1127/njgpa/2016/0572 2016
Paleosol and dolocrete associated clay mineral occurrences in siliciclastic red sediments of the Late Miocene Kömişini Formation of the Tuzgölü basin in central Turkey GÜREL ALİ,Özcan Selçuk Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - CATENA - Doi: 10.1016/j.catena.2016.04.003 2016
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND USES OF KARACAÖREN AREA NEVŞEHİR DIATOMITE YILDIZ AYŞEGÜL,GÜREL ALİ,DURSUN YUSUF GÖKHAN Ulusal - Hakemli - Yer Bilimleri - Özgün Makale - Bulletin Of The Mineral Research and Exploration - Doi: 10.19111/bmre.26637 2016
Mineralogy geochemistry and genesis of the modern sediments of Seyfe Lake Kırşehir central Anatolia Turkey Nergis Önalgil,KADİR SELAHATTİN,KÜLAH TACİT,EREN MUHSİN,GÜREL ALİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES - Doi: 10.1016/j.jafrearsci.2014.10.020 2015
Mineralogy geochemistry and genesis of the modern sediments of Seyfe Lake Kırşehir central Anatolia Turkey ÖNALGİL NERGİS,KADİR SELAHATTİN,KÜLAH TACİT,EREN MUHSİN,GÜREL ALİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of African Earth Sciences - Doi: 10.1016/j.jafrearsci.2014.10.020 2015
Mineralogy geochemistry and genesis of mudstones in the Upper Miocene Mustafapaşa member of the Ürgüp Formation in the Cappadocia region central Anatolia Turkey KÜLAH TACİT,KADİR SELAHATTİN,GÜREL ALİ,EREN MUHSİN,Önalgil Nergis Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Clays and Clay Minerals - Doi: 10.1346/CCMN.2014.0620403 2014
Mixing Processes in Hydrothermal Spring Systems and Implications for Interpreting Geochemical Data A Case Study in the Cappadocia Region of Turkey AFŞİN MUSTAFA,ALLEN DIANA M,KRISTE DIRK,DURUKAN UMMUHAN GOKCEN,GÜREL ALİ,ORUÇ ÖZCAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - HYDROGEOLOGY JOURNAL 2014
Mineralogical and Geochemical Characteristics and Genesis of the Güzelyurt Alunite Bearing Kaolinite Deposit Within the Late Miocene Gördeles Ignimbrite Central Anatolia Turkey KADİR SELAHATTİN,KÜLAH TACİT,EREN MUHSİN,Nergis Önalgil,GÜREL ALİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - CLAYS AND CLAY MINERALS - Doi: 10.1346/CCMN.2014.0620603 2014
40Ar 39Ar dating of ignimbrites and plinian air fall layers from Cappadocia Central Turkey Implications to chronostratigraphic and Eastern Mediterranean palaeoenvironmental record Lepetit Petra,Viereck Lothar,JOHN PIPER,Masafumi Sudo,GÜREL ALİ,ÇOPUROĞLU İBRAHİM,MANUELA GRUBER,Bernhard Mayer,MİCHAEL KOCH,TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Chemie der Erde - Geochemistry - Doi: 10.1016/j.chemer.2014.05.001 2014
Genesis of Late Miocene Pliocene lacustrine palygorskite and calcretes from Kır s ehir central Anatolia Turkey KADİR SELAHATTİN,EREN MUHSİN,KÜLAH TACİT,NERGİZ ÖNALGİL,MUTLU CESUR,GÜREL ALİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - CLAY MINERALS - Doi: 10.1180/claymin.2014.049.3.09 2014
Mineralogy geochemistry and genesis of mudstones in the Upper Miocene Mustafapaşa member of the Ürgüp Formation in the Cappadocia region central Anatolia Turkey KÜLAH TACİT,KADİR SELAHATTİN,GÜREL ALİ,EREN MUHSİN,NERGİS ÖNALGİL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - CLAYS AND CLAY MINERALS - Doi: 10.1346/CCMN.2014.0620403 2014
Mixing processes in hydrothermal spring systems and implications for interpreting geochemical data a case study in the Cappadocia region of Turkey AFŞİN MUSTAFA,M D Allen,DE Kirste,G U Durukan,GÜREL ALİ,ORHAN ORUC Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - HYDROGEOLOGY JOURNAL - Doi: 10.1007/s10040-013-1056-2 2014
Mineralogy geochemistry and genesis of mudstones in the Upper Miocene Mustafapaşa member of the Ürgüp Formation in the Cappadocia region central Anatolia Turkey KÜLAH TACİT,KADİR SELAHATTİN,GÜREL ALİ,EREN MUHSİN,ÖNALGİL NERGİS Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Clays and Clay Minerals - Doi: 10.1346/CCMN.2014.0620403 2014
Geology mineralogy geochemistry and depositional environment of a Late Miocene Pliocene fluviolacustrine succession Cappadocian Volcanic Province central Anatolia Turkey GÖZ ERSEL,KADİR SELAHATTİN,GÜREL ALİ,EREN MUHSİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES - Doi: 10.3906/yer-1307-17 2014
Mineralogy geochemistry and genesis of mudstones in the Upper Miocene Mustafapaşa member of the Ürgüp Formation in the Cappadocia region central Anatolia Turkey KÜLAH TACİT,KADİR SELAHATTİN,GÜREL ALİ,EREN MUHSİN,ÖNALGİL NERGİS Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Clays and Clay Minerals - Doi: 10.1346/CCMN.2014.0620403 2014
Genesis of Late Miocene Pliocene lacustrine palygorskite and calcretes from Kır s ehir central Anatolia Turkey KADİR SELAHATTİN,EREN MUHSİN,KÜLAH TACİT,ÖNALGİL NERGİS,MUTLU CESUR,GÜREL ALİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Clay Minerals - Doi: 10.1180/claymin.2014.049.3.09 2014
Geology of Late Miocene clayey sediments and distribution of palaeosolclay minerals in the northeastern part of the Cappadocian Volcanic Province Araplı Erdemli central Anatolia Turkey KADİR SELAHATTİN,GÜREL ALİ,HÜLYA SENEM,KÜLAH TACİT Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES - Doi: 10.3906/yer-1112-1 2013
Geology of Late Miocene clayey sediments and distribution of palaeosol clay minerals in the north eastern part of the Cappadocian Volcanic Province Arapli Erdemli central Anatolia Turkey Kadir S, GÜREL A, Sanem H, Külah T Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES - Doi: 10.3906/yer-1112-1 2013
Pleitocene Holocene fills of the Bor Ereğli plain Central Anatolia Recent geo archaeological contributions GÜREL ALİ,ABDURAHMAN LERMİ Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Studia Mediterranea 2010
Palaeoenvironmental approach to the geology mineralogy and geochemistry of an Early Miocene alluvial fan to cyclic shallow lacustrine depositional system in the Aktoprak Basin central Anatolia Turkey GÜREL ALİ,KADİR SELAHATTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Clay Minerals - Doi: 10.1180/claymin.2010.045.1.51 2010
Araplı Yesilhisar Kayseri Orta Anadolu bölgesi killerinin FT IR spektroskopisi ile incelenmesi DAVARCIOĞLU BURHAN,GÜREL ALİ,Kayalı Refik Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Kibited 2008
Sedimentological and mineralogical investigation of the late Miocene successions of Aktoprak basin central Turkey implications for sediment source and paleoclimates GÜREL ALİ Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Clays and Clay Minerals - Doi: 10.1346/CCMN.2008.0560607 2008
Geology and Mineralogy of Late Miocene Clayey Sediments in the Southeastern Part of the Central Anatolian Volcanic Province Turkey GÜREL Ali, Kadir S Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Clays and Clay Minerals - Doi: 10.1346/CCMN.2008.0560302 2008
Diatom communities lithofacies characteristics and paleoenvironmental interpretation of Pliocene diatomite deposits in the Ihlara Selime plain Aksaray Central Anatolia Turkey GÜREL ALİ,YILDIZ AYŞEGÜL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES - Doi: 10.1016/j.jseaes.2006.07.015 2007
Sedimentological Characteristics of the Çukurbağ Formation deposited along the Ecemiş Fault Zone Central Anatolia Turkey GÜREL ALİ,KEREY İLYAS ERDAL,ÇİFTÇİ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Geological Society of India 2007
Adsorption characteristics of heavy metals in soil zones developed on spilite GÜREL ALİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - ENVIRONMENTAL GEOLOGY - Doi: 10.1007/s00254-006-0329-7 2006
Geology mineralogy and origin of clay minerals of the Pliocene fluvial lacustrine deposits in the Cappadocian volcanic province central Anatolia Turkey GÜREL ALİ,KADİR SELAHATTİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - CLAYS AND CLAY MINERALS - Doi: 10.1346/CCMN.2006.0540503 2006
Palaeontological diagenetic and facies characteristics of Cretaceous Paleogene boundary sediments in the Ordu Yavuzlu and Uzunisa areas Eastern pontides NE Turkey YILDIZ AYŞEGÜL,GÜREL ALİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Cretaceous Research 2005
Palaeontological diagenetic and facies characteristics of Cretaceous Paleogene boundary sediments in the Ordu Yavuzlu and Uzunisa areas Eastern Pontides NE Turkey YILDIZ AYŞEGÜL,GÜREL ALİ Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - CRETACEOUS RESEARCH - Doi: 10.1016/j.cretres.2005.01.003 2005
Ordu ili Yeşilköy orman toprakları ve kayaçlarında ayrışma sonucu meydana gelen kimyasal değişiklikler GÜREL ALİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Nigde-Mühendislik dergisi 1999
Yeşilköy Ordu ve yakın çevresinde bulunan orman topraklarının ayrışma ve mineralojik özelliklerinin belirlenmesi GÜREL ALİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Nigde-Mühendislik dergisi 1998
Böbrek taşlarının mineralojik incelenmesi Çopuroğlu İ, GÜREL Ali Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Geosaund 1995
Bildiriler
Ihlara Selime Aksaray yöresi diyatomitlerinin diatome Topluluğu ve paleoortamsal yorumu GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (30.05.2005 - ) - 6. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı, Sinop, 2 (2005)
The volcanic stratigraphy of Cappadocia central Anatolia GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (29.05.2006 - ) - Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 10301, 2006, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU06-A-10301, © European Geosciences Union, 2006
Neogene paleosols in Cappadocia archives of global changes in climate and vegetation in the Late Neogene GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (29.05.2006 - ) - Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 10301, 2006, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU06-A-10301, © European Geosciences Union, 2006
Discrimination of the Geological, Pedogenic and Anthropogenic Parts of the HeavyMetals in Acidic Soils LERMİ ABDURRAHMAN,GÜREL ALİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT, TECHNOLOGY ANDMANAGEMENT (ICETEM)
Soils Developed on Ophiolitic Rocks under Mediterranean Climatic Condition in the Middle Tauride Mineralogical and Geochemical Assessment GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (25.10.2010 - ) - Seventh International Symposium on the Eastern Mediterranean Geology, Adana, Turkey, p 128, 2010
Volcanic Stratigraphy of Cappodocia GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (25.10.2007 - ) - Niğde Üniversitesi Uluslar arası katılımlı Kapadokya Bölgesinin Jeolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.228-229, (2007)
Geology Mineralogy and depositionalenvironment of the Pliocene Cappadocian Volcanic Province Yeşilhisar Kayseri central Anatolia Turkey GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (25.08.2010 - ) - Acta Mıneralogıca-Petrographıca, IMA 2010 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapest, Hungary, 21–27 August, p. 97, 2010
Orta Anadolu Volkanik Bölgesinde yer alan CAVP Ürgüp ve çevresi paleotopraklarında mineral içeriğine bağlı kanser riski GÜREL ALİ Ulusal - Tam metin bildiri - (25.05.2009 - ) - 1.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, s.145-167, (2009)
Clay mineralogy of the Late Miocene successions of north part of the Aktoprak Basin Central Turkey GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (25.05.2008 - ) - Fourth Mid-European Clay Conference (MECC’08), 1, 208, Zakopane-Poland, 2008
Orta Anadolu volkanik bölgesinin CAVP güneydoğu bölümündeki Erken Miyosen yaşlı killi kayaçların sedimantolojisi ve mineralojisi GÜREL ALİ Ulusal - Tam metin bildiri - (25.05.2007 - ) - Kapadokya Bölgesinin Jeolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.133-147, (2007)
Mazmılı Adana Ve Ulukışla Niğde Bölgesindeki Ultramafik Kayaçlar Üzerinde Gelişen Toprakların Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri GÜREL ALİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2007 - ) - Niğde Üniversitesi Uluslararası katılımlı Kapadokya Bölgesinin Jeolojisi Sempozyumu, 2007
Aksaray Güzelyurt Orta Anadolu Bölgesi Killerinin Spektral Karakterizasyonu GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (25.05.2007 - ) - Niğde Üniversitesi Uluslararası katılımlı Kapadokya Bölgesinin Jeolojisi Sempozyumu, 2007
Paleosols in Cappadocia Archives of Global changes in Climate and Vegetation the Late Neogene GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (25.05.2007 - ) - Niğde Üniversitesi Uluslararası katılımlı Kapadokya Bölgesinin Jeolojisi Sempozyumu, 2007
Bayramhacı ve Tekgöz Kayseri Jeotermal Sularının Hidrojeokimyasal Tıbbi ve Biyoiklimsel Değerlendirmesi Orta Anadolu Türkiye GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (25.05.2007 - ) - Niğde Üniversitesi Uluslararası katılımlı Kapadokya Bölgesinin Jeolojisi Sempozyumu, 2007
Mineralogical characterization and origin of clay minerals of the Pliocene fluvial lacustrine deposits in the Cappadocian Volcanic Province central Anatolia Turkey GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (25.05.2006 - ) - Fourth Mediterranean Clay Meeting, 1, 53, Ankara, 2006
Preliminary approach to mineralogy and depositional environment of Upper Miocene Cappadocian Volcanic Province Ürgüp Başköy Güzelöz Nevşehir central Anatolia Turkey GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (25.05.2006 - ) - Fourth Mediterranean Clay Meeting, 1, 73, Ankara, 2006
Diatom community and paleoenvironmental interpretation of Pliocene diatomite deposits in the Ihlara Selime Plain Aksaray Central Anatolia Tuırkey GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (25.05.2005 - ) - 12th Congress R.C.M.N.S., Patterns and Prosses in the Neogene of the Mediterranean Region, 51, 244-247, Wien, 2005
Diatom community and paleoenvironmental interpretation of Pleitocene Holocene lacustrine diatomite deposits in the Çiftlik Basin Niğde Central Anatolia Tuırkey GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (25.05.2005 - ) - 12th Congress R.C.M.N.S., Patterns and Prosses in the Neogene of the Mediterranean Region, 51, 244-247, Wien, 2005
Viereck Götte L and A Gürel Klima und Vegetationswechsel dokumentiert in obermiozaenen Paläoböden Kappadokiens Zentralanatolien GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (25.05.2003 - ) - Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, Beihefte zum European Journal of Mineralogy Vol. 15, 2003, pp 211, Stuttgart, 2003
Die obermiozaenen bis mittelpliozaenen Paläoböden Kappadokiens Zentralanatolien GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (25.05.2002 - ) - Schriftenreiche der Deutschen Geologischen Gesellschaft, Geo 2002, pp 341-342, Würzburg, 2002
An Overview of the Guest Host Interaction on Zeolite Synthesis GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (25.05.1997 - ) - XXII International Symposium on Macrocyclic Chemistry, Seoul - Korea, pp 36, 1997
Preliminary approach to sedimentology and mineralogy of Miocene Cappadocian Volcanic Province CVP Doğantarla Başköy Araplı central Anatolia Turkey GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (21.08.2007 - ) - The 4th International Association of Limnogeology (IAL) Conference, Barcelona, Vol.1, 153-154, 2007
Palaeoenvironmental reconstruction of Upper Miocene alluvial fan to cyclic shallow lacustrine depositional system in the Aktoprak basin central Anatolia Turkey GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (21.08.2007 - ) - The 4th International Association of Limnogeology (IAL) Conference, Barcelona, Vol.1, 63-64, 2007
Pleistocene Holocene fills of the Bor Ereğli plains Central Anatolia Recent geoarchaeological contributions GÜREL ALİ, LERMİ ABDURRAHMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.11.2008 - ) - Geo-archaeological activities in Sothern Cappadocia
Aksaray daki Jeotermal Sularda Traverten Oluşumunda Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi Bildiri Özleri S 105 GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (20.10.2008 - ) - Aksaray Üniversitesi Jeoloji Müh. Bölümü Su-Enerji-Sağlık Sempozyumu (20-23 Ekim 2008 Aksaray)
Mineralogical and chemical changes in parent rocks and in soil ecosystems Mazmılı dağı Adana Turkey GÜREL ALİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.03.2007 - ) - 7th international scientific conference, SGEM, p. 1-9, 2007
THE EVALUATION OF HYDROCHEMICAL, GEOTHERMAL ENERGY POTENTIAL AND BALNEOTHERAPY OF SOME IMPORTANT GEOTHERMAL WATERS, CENTRAL ANATOLIA, TURKEYMustafa Afşin1a, Macit Karadağlar2, Murat Kavurmacı1, Ü. Gökçen Duru3, Ali Gürel4, Hatice Gürdal5, Nergis Erdoğan5, Özcan Oruç6 AFŞİN MUSTAFA,Karadağlar Macit,KAVURMACI MUSTAFA MURAT,Duru Ümmühan Gökçen,GÜREL ALİ,GÜRDAL HATİCE Uluslararası - Özet bildiri - (10.05.2017 - 12.05.2017) - 50th International Conference on Advances and Innovations in Engineering, Elazıg
Bayramhacı ve Tekgöz Kayseri Jeotermal Sularının Hidrojeokimyasal Tıbbi ve Biyoiklimsel değerlendirmesi Orta Anadolu GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (10.05.2007 - ) - Türkiye. Kapadokya Yöresinin Jeolojisi Sempozyumu N.Ü. Jeoloji Müh. Bölümü, 2007
Aksaray daki jeotermal suların kökeni ve sağlık açısından değerlendirmesi GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (10.04.2008 - ) - VII. Ulusal Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi. 10-12 Nisan, 2008, Afyon
Seyitömer Yöresi Kütahya diyatomitleinin jeolojik kimyasal ve spektrokopik özelliklerin belirlenmesi GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (10.04.2000 - ) - Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 51-52 (2000)
Mesothelioma epidemic in Cappadocia/Turkey: geological mapping as basis of risk assessments. Viereck Lothar, Lepetit Petra, GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (06.10.2010 - ) - In: Solid Earth - Basic Science for the Human Habitat ILP’s Second Potsdam Conference 2010. ILP - International Lithosphere Program
Güzelyurt Aksaray jeotermal sahasının hidrotermal alterasyonu sonucu kaolen ve alunit oluşumları GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (05.10.2002 - ) - Orta Anadolu Jeotermal Enerji ve Çevre Sempozyumu, Niğde Üniversitesi, Aksaray Mühendislik Fakültesi, 55-56 (2002)
Volcanic stratigraphy and paleosol development of Cappadocia Central Anatolia GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (05.08.2010 - ) - Seventh International Symposium on the Eastern Mediterranean Geology, Adana, Turkey, p 128, 2010
Orta Anadolu Volkanik Provensi nin CAVP Türkiye Batı Bölümündeki Geç Miyosen Yaşlı Paleosol ve Kaliş Zengini Sedimanların Minerolojisi GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (05.05.2009 - ) - KTÜ, 14. Ulusal Kil Sempozyumu, s. 1-3, 2009
Aktoprak Havzasındaki Orta Anadolu Türkiye Erken Miyosen Alüviyal Yelpaze ve Devirsel Göl Çökellerinin Jeolojisi ve Mineralojisi GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (05.05.2009 - ) - KTÜ, 14. Ulusal Kil Sempozyumu, s. 1-3, 2009
Cyclic record of the Neogene C3 C4 shift as conserved in paleosol in Cappadocia GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (05.05.2008 - ) - International Geological Congress Oslo, 1, 75, 2008
Doğu Karadeniz Bölgesi Rize Fındıklı Çamlıhemşin killerinin FTIR spektroskopisi ile incelenmesi GÜREL ALİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (05.05.2007 - ) - Proceeding of 6th International Industrial Minerals Symposium, İzmir, Türkiye
Jeotermal suların ve travertenlerin izotopik değerlendirmesi ve travertenlerin izotopik değerlendirmesi GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (05.05.2006 - ) - SÜ 30. Yıl F. Kurtman Jeoloji Sempozyumu, 2006
Mikrokesit örneklerinden kiltaşı ve kumtaşının yapay sinir ağı ile belirlenmesi GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (05.05.2005 - ) - Kil 2005, 12.Ulusal Kil Sempozyumu, Van
Mustafapaşa Formasyonu Killerinin Sedimantolojik Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri Dikilitaş Niğde GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (05.05.2005 - ) - Kil 2005, 12.Ulusal Kil Sempozyumu, Van
Poligon Yöntemiyle Rezerv Hesabı Kayşat Niğde Kil Marn Sahası GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (05.05.2005 - ) - Kil 2005, 12.Ulusal Kil Sempozyumu, Van
The geology and origin of chlorite smectite illite and palygorskite in the Messinian alluvial fan deposits of Ulukışla Basin central Turkey GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (05.05.2004 - ) - Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, Beihefte zum European Journal of Mineralogy Vol. 16, 2004, pp 50, Karlsruhe, 2004
Belisırma Ihlara Aksaray yöresi diyatomitlerinin fiziksel kimyasal ve mineralojik özellikleri GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (05.05.2003 - ) - Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10 Yıl Sempozyumu, Mersin, 45, 2003
Ecemiş Fay Kuşağı boyunca Eynelli Bademdere Niğde bölgesinin tektonik incelenmesi GÜREL ALİ Ulusal - Tam metin bildiri - (05.05.2001 - ) - Niğde-Mühendislik Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 195-205 (2001)
Ecemiş Fay Kuşağı boyunca Demirkazık Elekgölü Çamardı Niğde alanının stratigrafik ve petrografik incelenmesi GÜREL ALİ Ulusal - Tam metin bildiri - (05.05.2001 - ) - Niğde-Mühendislik Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 195-205 (2001)
Çiftlik Niğde yöresi diyatomitleinin fiziksel kimyasal ve mineralojik özellikler GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (05.05.2000 - ) - Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 51-52 (2000)
Kolsuz yöresi Ulukışla Niğde killerinin sedimantolojik mineralojik ve kimyasal özellikleri GÜREL ALİ Ulusal - Tam metin bildiri - (05.05.1999 - ) - Kil’99, 9.Ulusal Kil Sempozyumu, İstanbul, 30-39 (1999)
Paleosen Eosen yaşlı resifal karbonat ve kırıntılı kayaç birikimlerine bir örnek Yavuzlu Ordu GÜREL ALİ Ulusal - Tam metin bildiri - (05.05.1999 - ) - 52.Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Kitabı, Ankara, 287-294 (1999)
Göllüdağ Çiftlik Niğde piroklastik çökellerinin sedimantolojik petrografik jeokimyasal özellikleri ve oluşumu GÜREL ALİ Ulusal - Tam metin bildiri - (05.05.1998 - ) - Fırat Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20.Yılı Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, 63-77 (1998)
Asitli topraklarda ağır metallerin jeolojik pedojen ve antropolojik kısımlarının ayırt edilmesi GÜREL ALİ Ulusal - Tam metin bildiri - (05.05.1997 - ) - Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık fakültesi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 263-271 (1997)
Asit Etkisi sonucu Toprak ve Kayaç Kimyamdaki Değişiklikler GÜREL ALİ Ulusal - Tam metin bildiri - (05.05.1996 - ) - KTÜ, 30.Yıl Sempozyumu Bildiri Kitabı, 130-140 (1996)
Toprağın Tamponluk Özelliği ve Su Kalitesi GÜREL ALİ Ulusal - Tam metin bildiri - (05.05.1994 - ) - Yerbilimleri Özel Sayı, 517-524 (1994)
Mineralogy of clayey sediments in the southeast part of Central Anatolian Volcanic Province CAVP Turkey GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (02.07.2007 - ) - Eeuroclay 2007, Portugal, Conference, Lizbon, Vol. 1, 130, 2007
Bor Ereğli ovasının Kuvaterner sedimanları ve mineral içeriği GÜREL ALİ Ulusal - Özet bildiri - (01.09.2015 - 03.09.2015) - 16 Kil Sempozyumu
Alteration of ophiolitic units and related argillaceous sediments in the southeastern part of the Cappadocian Volcanic Province Central Anatolia Külah. T, Ksdir, S GÜREL, A Eren, M Önalgil, N, Uluslararası - Özet bildiri - (01.09.2012 - 03.09.2012) - 6th Mid-Europen Clay Conference (MECC’12), September, 4-9, pp 45
Neogene paleosols in Cappadocia archives of ecosystem changes in the Late Neogene GÜREL ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (01.05.2006 - ) - GV International Conference and 96th Annual Meeting of the Geologische Vereinigung e.V. Postdam, 1, 40-41
Sedimentology and mineralogy of Late Miocene paleosols and calcrete rich sediments in the western part of Central Anatolian Volcanic Province CAVP Turke GÜREL ALİ Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.04.2008 - ) - 7th international scientific conference, SGEM, p. 1-12, book series, 2008
Kitap
Revised volcanostratigraphy of the Upper Miocene to Lower Pliocene Ürgüp Formation Central Anatolian volcanic province Turkey Viereck Lothar,Lepetit Petra,GÜREL ALİ,ÇOPUROĞLU İBRAHİM,Abratis Ma,Ganskow Ga Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Revised volcanostratigraphy of the Upper Miocene to Lower Pliocene Ürgüp Formation, Central Anatolian volcanic province, Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Geological Society of America Special Papers - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:270 - ISBN:978-0-8137-2464-5 - (Bölüm Sayfaları:85 - 112) 2010
Veränderung im Stoffbestand der Verwitterungsdecke als Folge natürlicher Bodenbildungsprozesse und anthropogener atmosphärischer Deposition Säure Schwermetalle GÜREL ALİ Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Berichte des Forschungszentrums Waldökosysteme, Reihe A - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:202 - ISBN:0939-1347 1991
Editör
Interpretation of sea level change using palaeobiodiversity analysis:Darende Formation of Eocene (Malatya Basin, Eastern Turkey) GÜREL ALİ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Türk Yerbilimleri Dergisi - Konuk Editör 2018
Fluvial Facies Architectures and Systems of the Terrigenous Deposites of Aghajari Formation in Folded Zagros Zone Iran Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: TÜRK YERBİLİMLERİ DERGİSİ - Editör 2012