Eğitim Bilgileri
Doktora PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (DR)/ Tez adı : Türkiye'de yoksulluk riski: Çocuk ve yaşlı yoksulluğunun belirleyicileri 2017-2022
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : 19. yy Osmanlı Devleti'nde vergi uygulamaları: Niğde Sancağı Temettüat Defteri üzerine bir değerlendirme 2014-2016
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİYE PR./ 2008-2013
Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2016-
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Türkiye’de Enerji Yoksulluğu (19.04.2018-13.09.2019)
İdari Görevler
İç ve Dış Paydaş Komisyonu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2022-
Mezuniyet Komisyonu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Makaleler
Dijital ekonomide vergi planlaması: Vergilemede zorluklar ve fırsatlar GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - TRDizin - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.1231016 2023
Ödüllendirici Ceza: Türkiye Vergi Sisteminde Cezalandırmanın Ötesinde Bir Paradoks YILMAZ MUSTAFA, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TRDizin - Özgün Makale - Vergi Sorunları 2023
Airbnb Vergisi: Konaklama Hizmetlerinin Dönüşümü ve Vergilendirilme Sorunsalı GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2023
The Role of Tax Policies in the Struggle Against Unemployment: The Case of Turkey GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - TRDizin - Özgün Makale - Turkish Studies - Economy - Doi: 10.7827/TurkishStudies.71988 2023
Osmanlı Devleti’nde Rüşvetin İzleri: İstanbul Kadı Sicilleri Üzerinden Sosyo-Ekonomik Bir İnceleme GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - EBSCO, Scilit, Index Copernicus, Scientific Indexing Services - Özgün Makale - Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi - Doi: 10.29228/TIDSAD.72058 2023
The Course of Tax Revenue During the Process of Population Aging: Empirical Evidence from Turkey GÖDE BİLAL, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - TRDizin - Özgün Makale - Fiscaoeconomia - Doi: 10.25295/fsecon.1348960 2023
Modern Yoksulluğun Kökleri: Tarihsel Tekrarın İzinde Yoksulluk ve Çalışma İlişkisi GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - TRDizin - Özgün Makale - JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 2023
Yoksulluk Paradigmalarının Evrimi: Tarihsel ve Kavramsal Bir İnceleme ORGAN İBRAHİM, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - TRDizin - Özgün Makale - Politik Ekonomik Kuram - Doi: 10.30586/pek.1318672 2023
Cumhuriyetten Bugüne Türkiye’de Yoksulluğun 100 Yıllık Görünümü: Kamu Maliyesi Bağlamında Bir Değerlendirme GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - TRDizin - Özgün Makale - Akademik Hassasiyetler - Doi: 10.58884/akademik-hassasiyetler.1353493 2023
Millî Mücadele Döneminde Çıkarılan Vergi Kanunlarının Vergi Adaleti ve Vergi Zihniyeti Açısından Değerlendirilmesi YERELİ AHMET BURÇİN, KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - SCOPUS - Özgün Makale - Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 2021
2008 Financial Crisis: A Comparative Analysis of Turkey and Brazil in terms of Economic Policies GÜDEK GÖLÇEK ŞEYDA,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - ESCI, TR-DİZİN - Özgün Makale - Journal of Economy Culture and Society - Doi: 10.26650/JECS2020-0046 2020
Vergi Algısının Ayıp, Günah ve Suç Bağlamında Değerlendirilmesi GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,ABUKAN DENİZ,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2020
Türkiye’de Gelir Vergisi ve Vergi Adaleti Üzerine Bir Değerlendirme KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,ABUKAN DENİZ,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Dünyası Dergisi 2020
Rekabetçi Devlet Modelinin Maliye Politikasına İlişkin Teorik Değerlendirmesi GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi - Doi: 10.17541/optimum.512336 2019
Küresel Keynesçilik Yaklaşımı Bağlamında Küresel Maliye Politikaları GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - RePEc, i2or, DOAJ - Özgün Makale - Fiscaoeconomia - Doi: 10.25295/fsecon.2019.03.007 2019
Energy Poverty in Turkey SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Hakemli - ESCI, TR-Dizin - Özgün Makale - Sosyoekonomi - Doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.15 2019
2000-2018 Aralığında KDV Özelinde Harcama Vergilerinin Seyri: Türkiye ve AB Ülkeleri Örneği GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Sorunları Dergisi 2019
An Economic Overview of Ottoman State Record of Taxes: Temettuat (Profit Tax) Registers of Niğde Sanjak (1844-1845) GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Hakemli - ESCI, ERIH, MLA, TR-DİZİN - Özgün Makale - Tarih İncelemeleri Dergisi - Doi: https://doi.org/10.18513/egetid.661608 2019
Erken Cumhuriyet Dönemi Tekel Uygulamaları: 1920-1950 Döneminde Tuz, İspirto ve İspirtolu İçkiler ile Kibrit GÜDEK GÖLÇEK ŞEYDA,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - SCOPUS, ESCI, TR-DİZİN - Özgün Makale - Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 2019
Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkelerinde Asgari Yaşam Düzeyi: Gelir Vergisi Tarifeleri Özelinde Bir İnceleme GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Hakemli - EBSCO, IndexCopernicus, ASOS, DOAJ - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.414232 2018
Türkiye Ekonomisinde 2001 Öncesi ve Sonrası Özelleştirme Politikalarının Mali Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir İnceleme GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Gümrük Ticaret Dergisi 2018
Anayasa’da Bulunan Kişi Hak ve Ödevlerinin Sınırlandırılması: Vergi Hukuku Açısından Bir Değerlendirme ORGAN İBRAHİM,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - ASOS, IndexCopernicus, EBSCO, Sobiad,Academic Keys, Eurasian Scientific Journal Index, Araştırmax, Journal Factor, JournalSeek, Science LibraryIndex CAB Abstracts - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Doi: 10.25287/ohuiibf.305329 2017
Osmanlı Devleti’nde Mali Bunalım ve Reform SAKAL MUSTAFA,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Sosyoekonomi - Doi: 10.17233/sosyoekonomi.309833 2017
İbn Haldun ve Serbest Piyasa Fikri: İbn Teymiyye ve Gazali’den Kanıtlar GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Asos Journal: The Journal of Academic Social Science - Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12954 2017
Geçmişten Günümüze Türkiye’de Vergi Algısı KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - ASOS, EBSCO, SIS, TEİ, DRJI, ResearchBib, MİAR - Özgün Makale - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016
Yerel Yönetimlerde Borçlanma GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - İller ve Belediyeler Dergisi 2016
Endüstri Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu: Askeri Fabrikalaşma Örneği KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - ASOS, EBSCO, Index Copernicus, New Jour, CAB Abstracts, ProQuest, SOBIAD - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.294663 2016
Bir Kültür Olarak Vergi GÖDE BİLAL,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2016
Bütçe Kavramı ve Bütçe Hakkı: Tarihsel Bir İnceleme GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2014
Bildiriler
Ekonomik Perspektifte 21. Yüzyıl Çocuk Yoksulluğu: Bibliyometrik ve Kavramsal Bir İnceleme GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Özet bildiri - (19.10.2023 - 21.10.2023) - FSCongress 2023
Davranışsal Kamu Maliyesi: Nudge Teorisi ve Kamu Politikalarındaki Rolü GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (14.10.2023 - 15.10.2023) - XX. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management
Money, Power, and the Ottomans: A Historical Examination of Flexible Approaches to Regional Dynamics DUGAN Serdar, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (03.10.2023 - 04.10.2023) - 10th International Congress on Innovative Scientific Approaches
The Spatial Representation of Urban Poverty from a Global Public Goods Perspective: A Historical Comparison GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.09.2023 - 18.09.2023) - 4th International Azerbaijan Congress on Humanities and Social Sciences
Social Environment and Self-Rated Mental Health: An Analysis on Turkey SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN, KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (28.10.2022 - 29.10.2022) - 7th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Tax Liabilities on the Workforce: A Comparison between Turkey and OECD Countries GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Özet bildiri - (24.10.2019 - 25.10.2019) - 6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Global Transformation in Taxation: Wealth Taxes in the World and Turkey YERELİ AHMET BURÇİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 25.10.2019) - 6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Türkiye’de Gereksiz Sağlık Harcamaları Üzerine Bir Değerlendirme YERELİ AHMET BURÇİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2019 - 26.04.2019) - FSCongress 2019
Türkiye’de Düşük Gelirli Hanelerde Gıda Tercihi GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2019 - 26.04.2019) - FSCongress 2019
Çevresel Bozulmaya Karşı Döngüsel Ekonomi Bir Alternatif Olabilir mi: Kavramlar ve Karşılaştırmalar SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (25.04.2019 - 26.04.2019) - FSCongress 2019
Türkiye’de Obez Bireylerin Sosyoekonomik Özellikleri: 2016 Yılı Örneği KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.04.2019 - 19.04.2019) - Artvin International Congress on Social Sciences AICOSS 2019
Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Hanehalkı Verileri Üzerinden İncelenmesi YERELİ AHMET BURÇİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.04.2019 - 19.04.2019) - Artvin International Congress on Social Sciences AICOSS 2019
Poverty-Environment Nexus: A Review of Environmental Sustainability SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 27.10.2018) - 5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
KDV Özelinde Harcama Vergilerinin Seyri: 2000-2017 Araliğinda Türkiye ve AB Ülkeleri Örneği GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (19.10.2018 - 21.10.2018) - 1.Uluslararası “Toplum, İktidar Siyaset” Kongresi (IC3P 2018)
AB’nin Geleceği: Brexit Sonrası Avrupa Şüpheciliğinin Yükselişi ve Muhtemel Etkileri GÜDEK GÖLÇEK ŞEYDA,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.09.2018 - 14.09.2018) - FSCongress 2018
Rekabetçi Devlet Modelinin Maliye Politikasına İlişkin Teorik Değerlendirmesi GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (14.09.2018 - 14.09.2018) - Quo Vadis Social Sciences Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences (FSCONGRESS 2018)
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Çerçevesinde Mali Özerkliğin Türkiye İçin Uygulanabilirliği GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.09.2018 - 15.09.2018) - Quo Vadis Social Sciences Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences (FSCONGRESS 2018)
Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Mali Durumu Üzerine Bir Değerlendirme KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,DOĞAN ZEKİ,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.09.2018 - 15.09.2018) - Quo Vadis Social Sciences Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences (FSCONGRESS 2018)
Türkiye’de Seçim Yılları Öncesi Ve Sonrası Vergiler: Genel Ve Yerel Seçimler Üzerine Bir İnceleme GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN Uluslararası - Özet bildiri - (05.05.2018 - 07.05.2018) - III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Yerel Yönetimlerdeki Neo-Liberal Dönüşüm ve Değişen Pay Dağıtım Sistemi GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.05.2018 - 05.05.2018) - 4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (ASOS Congress)
Vergilemede Demokrasi Mücadelesi: Seçmen Versus Mükellef: Kişisel Gelir Vergisi Bağlamında Bir İnceleme GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.04.2018 - 16.04.2018) - INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH ANDFINANCIAL MARKETS CONGRESS (IERFM)
Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Savaşın Maliyesi: 1711 Prut Savaşı Kamu Harcamaları Üzerine Bir İnceleme KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (09.11.2017 - 11.11.2017) - 3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)
Ahmed Cevdet Paşa Perspektifinden Bir Devletin Kamu Maliyesi Anatomisi YERELİ AHMET BURÇİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (09.11.2017 - 11.11.2017) - 3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)
Impact of Taxes on Architectural Structures: A Historical Analysis GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,ATSAN EMRE,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2017 - 28.10.2017) - 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Traces of English Poor Laws in Sherlock Holmes Novels: A Socioeconomic Review KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,YERELİ AHMET BURÇİN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2017 - 28.10.2017) - 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Effectiveness of Education Expenditures in the Context of the Pisa Survey: A Review with Examples from Selected Countries ALP MURAT,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2017 - 28.10.2017) - 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Is the Implementation of First Personal Income Tax in England a Coincidence? ORGAN İBRAHİM,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2017 - 28.10.2017) - 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
İbn Haldun ve Serbest Piyasa Fikri: İbn Teymiyye ve Gazali’den Kanıtlar GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN Uluslararası - Özet bildiri - (19.05.2017 - 21.05.2017) - IV. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu
Conflict of Natural Law with Positive Law: Example of the Wealth Tax GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,YERELİ AHMET BURÇİN Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2017 - 29.04.2017) - 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
As an Automatic Stabilizer Tool Increases and Decreases in Stock of Goods: Example of Prophet Joseph SAKAL MUSTAFA,GÖDE BİLAL,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2017 - 29.04.2017) - 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Osmanlı Kadı Sicillerinde Faiz Uygulamaları: Örnek Kararlar Üzerinden Bir İnceleme YERELİ AHMET BURÇİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÖDE BİLAL Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Ekonomik ve Hukuki Yönleriyle Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine Esnaf Kavramı GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
The Impact of Industrial Revolution on Ottoman Empire A Case Study of Military Factory GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN Uluslararası - Özet bildiri - (28.10.2016 - 29.10.2016) - 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Geçmişten Günümüze Türkiye de Vergi Algısı KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (28.09.2016 - 30.09.2016) - Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions
İbni Haldun ve Kamu Maliyesi KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kitap
COVID-19 Krizinde Maliye Politikası Uygulamaları -Bölgesel İnceleme- GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Efe Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:240 - ISBN:978-625-6504-05-9 - (Bölüm Sayfaları:221 - 240) 2023
Ekonomi Politik Tarihi ve Teorisi DUGAN SERDAR, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Osmanlı Maliyesinde Malikane Sisteminin Kuruluşu ve İlerleyişi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Siyasal Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:272 - ISBN:978-625-6586-01-7 - (Bölüm Sayfaları:35 - 47) 2023
Ekonomi Politik Tarihi ve Teorisi GÖDE BİLAL, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Piyasa Başarısızlığı Bağlamında Bir Parodi: Deli Deli Filmi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Siyasal Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:297 - ISBN:978-625-6586-01-7 - (Bölüm Sayfaları:185 - 194) 2023
Kamu Kesimi Politikalarının Analizi GÖDE BİLAL, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kamu Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Özelinde Bir Analiz - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:281 - ISBN:978-625-365-295-1 - (Bölüm Sayfaları:49 - 66) 2023
Kamu Kesimi Politikalarının Analizi GÜDEK GÖLÇEK ŞEYDA, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dünya Bankası Politika Gündeminin Evrimi: Tarihsel ve Bibliyometrik Bir Analiz - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:297 - ISBN:978-625-365-295-1 - (Bölüm Sayfaları:237 - 258) 2023
Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerine Çalışmalar KAYA ŞEHİT MUKSİT, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye’nin Büyümesinde Gizli Güç: Ar-Ge Harcamalarının Emek Verimliliği Üzerindeki Rolü - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:192 - ISBN:978-625-398-957-6 - (Bölüm Sayfaları:9 - 20) 2023
Maliye Ders Notları ATSAN EMRE,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÖDE BİLAL Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:657 Yayınevi - Basım Sayısı:3 - Sayfa Sayısı:185 - ISBN:978-605-84881-6-8 2017
Mikroiktisat EREN AHMET ARİF,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Emek Piyasaları - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Palme Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:470 - ISBN:978-605-355-745-6 - (Bölüm Sayfaları:308 - 339) 2017
İktisâd Bülteni NAKİBOĞLU ASLİHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Kitap Tümü - - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Sonçağ Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:54 - ISBN:978-605-82582-3-5 2018
Economic Issues in Retrospect and Prospect II GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Contribution of The Private Health Sector in Turkish Economy: A Review From 2002-2017 - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication Limited - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:476 - ISBN:978-1-912503-46-9 - (Bölüm Sayfaları:15 - 34) 2018
Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Türk Vergi Sistemi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:781 - ISBN:978-605-344-822-8 - (Bölüm Sayfaları:491 - 514) 2018
Economic and Business Issues in Retrospect and Prospect GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Financial Relationships Between Turkey and Soviet Union in Early Republican Period: The Example of The Journal of “İktisad Bülteni” 1924-1925 - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication Limited - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:432 - ISBN:978-1-912503-68-1 - (Bölüm Sayfaları:245 - 255) 2019
Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Globalization and Health: An Evaluation on Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Peter Lang - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:440 - ISBN:978-3-631-80194-9 - (Bölüm Sayfaları:227 - 235) 2019
Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:FiscaI DevaIuation Practice in Turkey: The Period of 1985-2016 - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Peter Lang - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:440 - ISBN:978-3-631-80194-9 - (Bölüm Sayfaları:305 - 316) 2019
Kamu Politikalarında Mali ve İktisadi Yapıdaki Dönüşüm: Yerelden Globale Teori, Beklentiler ve Uygulama KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Finansmanı: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Mali Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:535 - ISBN:978-625-7216-11-1 - (Bölüm Sayfaları:53 - 71) 2020
Dünyada Yerel Yönetimler ve Mali Yapıları KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Pakistan’da Yerel Yönetimlerin İdari ve Mali Yapısı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Kitap - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:832 - ISBN:978-625-406-935-2 - (Bölüm Sayfaları:697 - 728) 2021
Düşüncede ve Uygulamada Maliye Tarihi KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Osmanlı Devleti’nde Bitmeyen Senfoni: Mali Bunalım - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Kitap - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:382 - ISBN:978-625-417-226-7 - (Bölüm Sayfaları:293 - 316) 2021
Ceride-i Rüsûmiye KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, NAKİBOĞLU ASLİHAN, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:518 - ISBN:978-625-8080-06-3 2022
İlkesiz Vergilere Tepkiler: Vergi İsyanları KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yirminci Yüzyılda Vergiye Karşı Direniş ve İsyanlar-II: Alabama Direnci 1901, Illinois Direnci 1910, Birleşik Krallık İsyanı 1990 - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Efe Akademi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:656 - ISBN:978-605-71382-4-8 - (Bölüm Sayfaları:443 - 458) 2022
Editör
COVID-19 Krizinde Maliye Politikası Uygulamaları -Bölgesel İnceleme- GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Efe Akademi - Editör - ISBN:978-625-6504-05-9 2023
Ekonomi Politik Tarihi ve Teorisi EREN AHMET ARİF, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Siyasal Kitabevi - Editör - ISBN:978-625-6586-01-7 2023