Eğitim Bilgileri
Doktora PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (DR)/ Tez adı : Türkiye’de Yoksulluk Riski: Çocuk ve Yaşlı Yoksulluğunun Belirleyicileri 2017-2020
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : 19. yy Osmanlı Devleti’xxnde vergi uygulamaları: Niğde Sancağı Temettüat Defteri üzerine bir değerlendirme 2014-2016
Önlisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ/DIŞ TİCARET PR. (AÇIKÖĞRETİM)/ 2011-2014
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİYE PR./ 2008-2013
Akademik Unvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2016-
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Türkiye’de Enerji Yoksulluğu (19.04.2018-13.09.2019)
İdari Görevler
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-
Ödüller
Best Paper Award HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2017
Makaleler
Vergi Algısının Ayıp, Günah ve Suç Bağlamında Değerlendirilmesi GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,ABUKAN DENİZ,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2020
Türkiye’de Gelir Vergisi ve Vergi Adaleti Üzerine Bir Değerlendirme KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,ABUKAN DENİZ,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Dünyası Dergisi 2020
2008 Financial Crisis: A Comparative Analysis of Turkey and Brazil in terms of Economic Policies GÜDEK GÖLÇEK ŞEYDA,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - ESCI, TR-DİZİN - Özgün Makale - Journal of Economy Culture and Society - Doi: 10.26650/JECS2020-0046 2020
An Economic Overview of Ottoman State Record of Taxes: Temettuat (Profit Tax) Registers of Niğde Sanjak (1844-1845) GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Hakemli - ESCI, ERIH, MLA, TR-DİZİN - Özgün Makale - Tarih İncelemeleri Dergisi - Doi: https://doi.org/10.18513/egetid.661608 2019
Erken Cumhuriyet Dönemi Tekel Uygulamaları: 1920-1950 Döneminde Tuz, İspirto ve İspirtolu İçkiler ile Kibrit GÜDEK GÖLÇEK ŞEYDA,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - SCOPUS, ESCI, TR-DİZİN - Özgün Makale - Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 2019
Rekabetçi Devlet Modelinin Maliye Politikasına İlişkin Teorik Değerlendirmesi GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi - Doi: https://doi.org/10.17541/optimum.512336 2019
Energy Poverty in Turkey SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Hakemli - ESCI, TR-Dizin - Özgün Makale - Sosyoekonomi - Doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.15 2019
2000-2018 Aralığında KDV Özelinde Harcama Vergilerinin Seyri: Türkiye ve AB Ülkeleri Örneği GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Sorunları Dergisi 2019
Küresel Keynesçilik Yaklaşımı Bağlamında Küresel Maliye Politikaları GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - RePEc, i2or, DOAJ - Özgün Makale - Fiscaoeconomia - Doi: 10.25295/fsecon.2019.03.007 2019
Türkiye Ekonomisinde 2001 Öncesi ve Sonrası Özelleştirme Politikalarının Mali Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir İnceleme GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Gümrük Ticaret Dergisi 2018
Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkelerinde Asgari Yaşam Düzeyi: Gelir Vergisi Tarifeleri Özelinde Bir İnceleme GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Hakemli - EBSCO, IndexCopernicus, ASOS, DOAJ - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.414232 2018
Osmanlı Devleti’nde Mali Bunalım ve Reform SAKAL MUSTAFA,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Sosyoekonomi - Doi: 10.17233/sosyoekonomi.309833 2017
İbn Haldun ve Serbest Piyasa Fikri: İbn Teymiyye ve Gazali’den Kanıtlar GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN Uluslararası - Hakemli - ASOS, IndexCopernicus, SIS, SOBİAD - Özgün Makale - Asos Journal: The Journal of Academic Social Science - Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12954 2017
Anayasa’da Bulunan Kişi Hak ve Ödevlerinin Sınırlandırılması: Vergi Hukuku Açısından Bir Değerlendirme ORGAN İBRAHİM,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - ASOS, IndexCopernicus, EBSCO, Sobiad,Academic Keys, Eurasian Scientific Journal Index, Araştırmax, Journal Factor, JournalSeek, Science LibraryIndex CAB Abstracts - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Doi: 10.25287/ohuiibf.305329 2017
Endüstri Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu: Askeri Fabrikalaşma Örneği KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - ASOS, EBSCO, Index Copernicus, New Jour, CAB Abstracts, ProQuest, SOBIAD - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2016
Geçmişten Günümüze Türkiye’de Vergi Algısı KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Hakemli - ASOS, EBSCO, SIS, TEİ, DRJI, ResearchBib, MİAR, Ulakbim - Özgün Makale - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016
Bir Kültür Olarak Vergi GÖDE BİLAL,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2016
Yerel Yönetimlerde Borçlanma GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Hakemsiz - - Özgün Makale - İller ve Belediyeler Dergisi 2016
Bütçe Kavramı ve Bütçe Hakkı: Tarihsel Bir İnceleme GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Vergi Raporu 2014
Bildiriler
The Impact of Industrial Revolution on Ottoman Empire A Case Study of Military Factory GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN Uluslararası - Özet bildiri - (28.10.2016 - 29.10.2016) - 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Geçmişten Günümüze Türkiye de Vergi Algısı KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (28.09.2016 - 30.09.2016) - Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions
Conflict of Natural Law with Positive Law: Example of the Wealth Tax GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,YERELİ AHMET BURÇİN Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2017 - 29.04.2017) - 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
As an Automatic Stabilizer Tool Increases and Decreases in Stock of Goods: Example of Prophet Joseph SAKAL MUSTAFA,GÖDE BİLAL,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2017 - 29.04.2017) - 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Traces of English Poor Laws in Sherlock Holmes Novels: A Socioeconomic Review KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,YERELİ AHMET BURÇİN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2017 - 28.10.2017) - 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Effectiveness of Education Expenditures in the Context of the Pisa Survey: A Review with Examples from Selected Countries ALP MURAT,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2017 - 28.10.2017) - 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Is the Implementation of First Personal Income Tax in England a Coincidence? ORGAN İBRAHİM,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2017 - 28.10.2017) - 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Impact of Taxes on Architectural Structures: A Historical Analysis GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,ATSAN EMRE,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Özet bildiri - (27.10.2017 - 28.10.2017) - 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Osmanlı Kadı Sicillerinde Faiz Uygulamaları: Örnek Kararlar Üzerinden Bir İnceleme YERELİ AHMET BURÇİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÖDE BİLAL Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Ekonomik ve Hukuki Yönleriyle Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine Esnaf Kavramı GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Environment Poverty Nexus: A Review of Environmental Sustainability SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 27.10.2018) - 5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
İbni Haldun ve Kamu Maliyesi KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Türkiye’de Düşük Gelirli Hanelerde Gıda Tercihi GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2019 - 26.04.2019) - FSCongress 2019
Çevresel Bozulmaya Karşı Döngüsel Ekonomi Bir Alternatif Olabilir mi: Kavramlar ve Karşılaştırmalar SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (25.04.2019 - 26.04.2019) - FSCongress 2019
Türkiye’de Gereksiz Sağlık Harcamaları Üzerine Bir Değerlendirme YERELİ AHMET BURÇİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2019 - 26.04.2019) - FSCongress 2019
Tax Liabilities on the Workforce: A Comparison between Turkey and OECD Countries GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 25.10.2019) - 6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Global Transformation in Taxation: Wealth Taxes in the World and Turkey YERELİ AHMET BURÇİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 25.10.2019) - 6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
KDV Özelinde Harcama Vergilerinin Seyri: 2000-2017 Araliğinda Türkiye ve AB Ülkeleri Örneği GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (19.10.2018 - 21.10.2018) - 1.Uluslararası “Toplum, İktidar Siyaset” Kongresi (IC3P 2018)
İbn Haldun ve Serbest Piyasa Fikri: İbn Teymiyye ve Gazali’den Kanıtlar GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN Uluslararası - Özet bildiri - (19.05.2017 - 21.05.2017) - IV. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu
Türkiye’de Obez Bireylerin Sosyoekonomik Özellikleri: 2016 Yılı Örneği KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.04.2019 - 19.04.2019) - Artvin Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (AICOSS 19)
Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Hanehalkı Verileri Üzerinden İncelenmesi YERELİ AHMET BURÇİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.04.2019 - 19.04.2019) - Artvin Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (AICOSS 19)
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Çerçevesinde Mali Özerkliğin Türkiye İçin Uygulanabilirliği GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.09.2018 - 15.09.2018) - Quo Vadis Social Sciences Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences (FSCONGRESS 2018)
AB’nin Geleceği: Brexit Sonrası Avrupa Şüpheciliğinin Yükselişi ve Muhtemel Etkileri GÜDEK GÖLÇEK ŞEYDA,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.09.2018 - 14.09.2018) - Quo Vadis Social Sciences Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences (FSCONGRESS 2018)
Rekabetçi Devlet Modelinin Maliye Politikasına İlişkin Teorik Değerlendirmesi GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.09.2018 - 14.09.2018) - Quo Vadis Social Sciences Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences (FSCONGRESS 2018)
Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Mali Durumu Üzerine Bir Değerlendirme KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,DOĞAN ZEKİ,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.09.2018 - 14.09.2018) - Quo Vadis Social Sciences Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences (FSCONGRESS 2018)
Vergilemede Demokrasi Mücadelesi: Seçmen Versus Mükellef: Kişisel Gelir Vergisi Bağlamında Bir İnceleme GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.04.2018 - 16.04.2018) - INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH ANDFINANCIAL MARKETS CONGRESS (IERFM)
Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Savaşın Maliyesi: 1711 Prut Savaşı Kamu Harcamaları Üzerine Bir İnceleme KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (09.11.2017 - 11.11.2017) - 3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)
Ahmed Cevdet Paşa Perspektifinden Bir Devletin Kamu Maliyesi Anatomisi YERELİ AHMET BURÇİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Özet bildiri - (09.11.2017 - 11.11.2017) - 3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)
Türkiye’de Seçim Yılları Öncesi Ve Sonrası Vergiler: Genel Ve Yerel Seçimler Üzerine Bir İnceleme GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN Uluslararası - Özet bildiri - (05.05.2018 - 07.05.2018) - III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Yerel Yönetimlerdeki Neo-Liberal Dönüşüm ve Değişen Pay Dağıtım Sistemi GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.05.2018 - 05.05.2018) - 4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (ASOS Congress)
Kitap
Dünyada Yerel Yönetimler ve Mali Yapıları KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Pakistan’da Yerel Yönetimlerin İdari ve Mali Yapısı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Kitap - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-406-935-2 - (Bölüm Sayfaları:697 - 728) 2021
Kamu Politikalarında Mali ve İktisadi Yapıdaki Dönüşüm: Yerelden Globale Teori, Beklentiler ve Uygulama KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Finansmanı: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Mali Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:535 - ISBN:978-625-7216-11-1 - (Bölüm Sayfaları:53 - 71) 2020
Economic and Business Issues in Retrospect and Prospect GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Financial Relationships Between Turkey and Soviet Union in Early Republican Period: The Example of The Journal of “İktisad Bülteni” 1924-1925 - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication Limited - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:432 - ISBN:978-1-912503-68-1 - (Bölüm Sayfaları:245 - 255) 2019
Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:FiscaI DevaIuation Practice in Turkey: The Period of 1985-2016 - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Peter Lang - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:440 - ISBN:978-3-631-80194-9 - (Bölüm Sayfaları:305 - 316) 2019
Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Globalization and Health: An Evaluation on Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Peter Lang - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:440 - ISBN:978-3-631-80194-9 - (Bölüm Sayfaları:227 - 235) 2019
Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Türk Vergi Sistemi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:781 - ISBN:978-605-344-822-8 - (Bölüm Sayfaları:491 - 514) 2018
Economic Issues in Retrospect and Prospect II GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Contribution of The Private Health Sector in Turkish Economy: A Review From 2002-2017 - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication Limited - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:476 - ISBN:978-1-912503-46-9 - (Bölüm Sayfaları:15 - 34) 2018
Maliye Ders Notları ATSAN EMRE,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÖDE BİLAL Ulusal - Kitap Tümü - - Ders Kitabı - Yayın Evi:657 Yayınevi - Basım Sayısı:3 - Sayfa Sayısı:185 - ISBN:978-605-84881-6-8 2017
İktisâd Bülteni NAKİBOĞLU ASLİHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Ulusal - Kitap Tümü - - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Sonçağ Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-82582-3-5 2018
Mikroiktisat EREN AHMET ARİF,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Emek Piyasaları - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Palme Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:470 - ISBN:978-605-355-745-6 - (Bölüm Sayfaları:308 - 339) 2017
Editör
Sosyoekonomi GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Sonçağ Matba - Yrd. Editör 2020
Sosyoekonomi GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Sosyoekonomi - Yrd. Editör 2020
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Yrd. Editör 2020
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Yrd. Editör 2019
Sosyoekonomi GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Sosyoekonomi - Yrd. Editör 2019
Sosyoekonomi GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Sosyoekonomi Derneği - Yrd. Editör 2018
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Yrd. Editör 2018