Eğitim Bilgileri
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (DR)/ Tez adı : Exchange rate volatility and trade flows 2009-2015
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Bakü - Tiflis - Ceyhan ham petrol boru hattı ve Türkiye ekonomisine etkileri 2005-2009
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR. (İÖ)/ 2003-2005
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2018-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2015-2018
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI 2008-2015
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Döviz Kuru Belirsizliğinin Türkiye nin İhracatına Etkisi (26.05.2014-19.11.2015)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Maliye ve İktisat BölümüLisans Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Başarısının Markov Modeliİle Tahminlenmesi (17.10.2016-17.06.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Exchange Rate Volatility and Trade Flows (16.04.2012-14.10.2015)
İdari Görevler
Dekan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-2019
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2015-
Ödüller
Certificate of Best Paper Award Blue Forskning Research Academy Ticari (Özel), HİNDİSTAN 2022
Makaleler
Seçilmiş Avrupa Ülkeleri İçin Faiz Histerisinin Test Edilmesi: Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi Bulguları ÖZAYTÜRK GÜRÇEM, ALPER ALİ EREN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Doğuş Üniversitesi Dergisi - Doi: 10.31671/doujournal.937555 2022
Testing the long-run impact of economic growth, energy consumption, and globalization on ecological footprint: new evidence from Fourier bootstrap ARDL and Fourier bootstrap Toda-Yamamoto test results ALPER ALİ EREN, ALPER FINDIK ÖZLEM, ÖZAYTÜRK GÜRÇEM, MİKE FARUK Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Environmental Science and Pollution Research - Doi: 10.1007/s11356-022-18610-7 2022
Persistence of Policy Shocks to the Ecological Footprint of MINT Countries ALPER ALİ EREN, ALPER FINDIK ÖZLEM Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review) - Doi: 10.21121/eab.1015635 2021
Kırılgan Ekonomilerde Finansal Gelişme Düzeyinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi MİKE FARUK, ALPER ALİ EREN Uluslararası - Hakemli - DOAJ, Index Copernicus - Özgün Makale - Business and Economics Research Journal - Doi: 10.20409/berj.2021.310 2021
INDUSTRY 4.0 REVOLUTION AND ITS IMPACTS ON LABOR MARKETS ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: https://doi.org/10.35379/cusosbil.746361 2020
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler için İşsizlik Histerisininİncelenmesi: Fourier ADF Test Bulguları MİKE FARUK,ALPER ALİ EREN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi - Doi: 10.18074/ckuiibfd.661615 2020
BRICS-T Ülkelerinde Politik İstikrar ve Ekonomik Performans İlişkisi Üzerine Bir Analiz ALPER ALİ EREN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Business and Economics Research Journal - Doi: 10.20409/berj.2017.88 2018
The Relationship of Economic Growth With Consumption, Investment, Unemployment Rates, Saving Rates and Portfolio Investments In The Developing Countries ALPER ALİ EREN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gaziantep University Journal of Social Sciences 2018
İktisat Bölümü Lisans Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler ALPER FINDIK ÖZLEM,MAVRUK CAN,ALPER ALİ EREN Uluslararası - Hakemli - ASOS, Index Copernicus, EBSCO, ProQuest, SOBIAD, Academic Keys, ESJI - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.414237 2018
Analysis of Carbon Tax on Selected European Countries: Does Carbon Tax Reduce Emissions? ALPER ALİ EREN Uluslararası - Hakemli - Econlit. Base, Econbiz, Crossref, IDEAS, Repec - Özgün Makale - Applied Economics and Finance 2018
ENERJİ TÜKETİMİNDE KÜRESELLEŞMENİN ROLÜ ALPER ALİ EREN Uluslararası - Hakemli - EBSCO, ASOS, SOBİAD - Özgün Makale - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2018
İnşaat Sektörünün Ekonomik Büyümedeki Rolü: Türkiye Örneği ALPER ALİ EREN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017
Karbondioksit Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi İlişkisi: Türkiye için Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ALPER FINDIK ÖZLEM,ALPER ALİ EREN Uluslararası - Hakemli - Tübitak Ulakbim, EconLit, ProQuest, EBSCO, Google Scholar, Global Impact Factor - Özgün Makale - Sosyoekonomi - Doi: 10.17233/sosyoekonomi.292114 2017
TÜRKİYE’DE SAVUNMA, SAĞLIK VE EĞİTİM HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ ALPER ALİ EREN Ulusal - Hakemli - Academic Keys, Eurasian Scientific Journal, ResearchBib, ASOS, Cite Factor - Özgün Makale - Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2017
Exchange Rate Volatility and Trade Flows ALPER ALİ EREN Uluslararası - Hakemli - Repec, Arastirmax, Socionet, Scientific Indexing Services, ResearchBib, CEEOL, i2or, Eurasian Scientific Journal Index - Özgün Makale - Fiscaoeconomia 2017
The Relationship Between Petroleum Prices and Stock Exchange Istanbul: Hidden Cointegration Analysis ALPER ALİ EREN Uluslararası - Hakemli - DOAJ, EconLit, Repec, EBSCO, Copernicus, Library of Congress - Özgün Makale - Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology 2017
Petrol İthalatının Cari Açık Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz ORANSAY GÜRÇEM,ALPER ALİ EREN Ulusal - Hakemli - ULAKBİM, EBSCO, Index Islamıcus, ASOS Index - Özgün Makale - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 2017
Türkiye’nin Turizm Piyasaları İçin Yakınsama Hipotezinin Testi: Fourier Durağanlık Analizi Bulguları ALPER ALİ EREN,DEMİRAL MEHMET Ulusal - Hakemli - Index Copernicus, EBSCO, SOBİAD, ASOS İndex, ProQuest, DOAJ - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.334736 2017
Reel Efektif Döviz Kurlarının Durağanlığı: 15 AB Ülkesi ve Türkiye ALPER ALİ EREN,ORANSAY GÜRÇEM,ALPER FINDIK ÖZLEM Ulusal - Hakemli - Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus, SOBİAD, Advanced Science Index - Özgün Makale - International Journal of Academic Value Studies - Doi: http://dx.doi.org/10.23929/javs.171 2017
The Economic Impacts of Aging Societies ALPER FINDIK ÖZLEM,ALPER ALİ EREN,UÇAN OKYAY Uluslararası - Hakemli - Econlit, Scopus, Repec, ProQuest, Index Copernicus, Google Scholar, ASOS, - Özgün Makale - International Journal of Economics and Financial Issues 2016
History of Exchange Rate Regimes ALPER ALİ EREN Ulusal - Hakemli - Tübitak Ulakbim, EBSCO-CEEAS - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016
Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz: Üst Orta Gelirli Ülkeler Grubu İle OECD Karşılaştırması ALPER ALİ EREN,ORANSAY GÜRÇEM Ulusal - Hakemli - Tubitak/Ulakbim, EBSCO host, Asos Index, DOAJ, Open Science Directory, Google Scholar - Özgün Makale - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2016
Are Fluctations In Energy Consumption Transitory or Permanent ? Evidence From A Fourier ADF Unit Root Test ALPER ALİ EREN Uluslararası - Hakemli - Google Scholar, EBSCO, Proquest, Index Copernicus, Chinese National Library, Mendeley, Research Bible - Özgün Makale - European Scientific Journal 2016
Testing The Validity of Purchasing Power Parity For BRICS Countries Using Non Linear Unit Root Test ALPER ALİ EREN Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, Cabell’xxs International, DergiPark, International Scientific Indexing, CiteFActor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Service, Research Bible, ASOS, Info base Index, Electronic Journals Library, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi, ESJI, Akademik Dizin, Akdemik Araştırmalar İndeksi - Özgün Makale - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 2015
Cari Açık ve Finansal Gelişmişlik İlişkisinin Panel Nedensellik Analizi Ekseninde Değerlendirilmesi ALPER ALİ EREN,ORANSAY GÜRÇEM Ulusal - Hakemli - Akademik Dizin, CiteFactor, Cosmos, DAIJ, DRJI, ESJI, EZB, Google Scholar, InfoBase Index, J-Gate, OAJI, PakAcademic, SIS, Ulrich’xxs Periodicals Directory, WorldCat - Özgün Makale - Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 2015
Çekim Modeli Türkiye nin Avrupa Birliği ne Sanayi Malı İhracat Potansiyelinin İncelenmesi ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Ulusal - Hakemli - Crossref, CiteFactor, Citations in Economics, EDIRC, Repec Biblio, Econ Papers, Ideas, Repec, Scientific Indexing Service, Academic Keys, E-Book, Research Bible, Google Scholar, Akademik Tarih, İSAM, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, ASOS, Open Access - Özgün Makale - Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi 2015
Beşeri Sermayenin Belirleyicileri Üst Orta Gelirli Ülkeler Gurubu İle OECD Karşılaştırmalı Analizi ALPER ALİ EREN,ORANSAY GÜRÇEM,ALPER FINDIK ÖZLEM Ulusal - Hakemli - CiteFactor, Index Copernicus, Academic Keys, Scientific Indexing Service, Asos, Research Bible, Akademik Dizin, Indian Citation Index, Türk Eğitim İndeksi, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, SOBİAD - Özgün Makale - Asos Journal 2015
Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Türkiye Ekonomisine Etkileri BAL HARUN,ALPER ALİ EREN Ulusal - Hakemli - TÜBİTAK Ulakbim, EBSCO-CEEAS - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bil. Enst. Dergisi 2010
Bildiriler
Testing The Wagner Law For Turkey: Time Varying Causality Analysis ALPER FINDIK ÖZLEM,ALPER ALİ EREN Ulusal - Özet bildiri - (29.10.2015 - 31.10.2015) - International Conference on Social Sciences and Education Research
The Effect of Oil Import on Current Account Deficit :An Analysis on OECD Countries ORANSAY GÜRÇEM,ALPER ALİ EREN Ulusal - Özet bildiri - (29.10.2015 - 31.10.2015) - International Conference on Social Sciences and Education Research
The Validity of EKC Hypothesis for Turkey: Fourier Cointegration Test Results ALPER ALİ EREN Ulusal - Tam metin bildiri - (28.04.2017 - 29.04.2017) - 3. Uluslararası Sosyoekonomi Konferansı
The Impact of Defence, Health and Education Expenditures on Economic Growth of Turkey ALPER ALİ EREN Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.10.2017 - 28.10.2017) - 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
Alternatif Enerji ve Ekonomik Büyüme Ararsındaki İlişki: Saklı Eş Bütünleşme Testi ALPER ALİ EREN,ORANSAY GÜRÇEM Ulusal - Özet bildiri - (26.10.2017 - 28.10.2017) - 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Askeri Harcamalardaki Dalgalanmalar Kalıcı mı Geçici mi? Kesirli Frekanslı Asimetrik Fourier ADF Birim Kök Test Sonuçları ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.09.2018 - 29.09.2018) - 5rd International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS)
Döviz Kuru ve Petrol Fiyatlarının BIST-100 Endeksine Etkileri: Asimetrik VAR Analizi Bulguları ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.09.2018 - 29.09.2018) - 5rd International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS)
Endüstri 4.0 Devrimi ve Ekonomik Etkileri ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.06.2019 - 26.06.2019) - 1st International Symposium on Implementations of Digital Industry and Management of Digital Transformation 2019
Endüstri 4.0 Devrimi ve İşgücü Piyasasına Etkileri ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.06.2019 - 26.06.2019) - 1st International Symposium on Implementations of Digital Industry and Management of Digital Transformation 2019
Testing Environmental Kuznets Curve for MINT Countries: Ecological Footprint Approach ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Uluslararası - Özet bildiri - (25.05.2020 - 30.05.2020) - Fsecongress-2020
Döviz Kuru Değişimlerinin Para Talebi Üzerindeki Asimetrik Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2019 - 26.04.2019) - Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences
Dördüncü Sanayi Devriminin Üretim Organizasyonları ve İşgücü Üzerine Etkisi ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.04.2019 - 26.04.2019) - Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences
Examining Foreign Direct Investment Mechanism of China Effect on Developing Regions DEMİRAL MEHMET,ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Uluslararası - Özet bildiri - (22.05.2016 - 25.05.2016) - 26th International Conference International Trade and Finance Association
Ticari Açıklık Çevre İlişkisi ALPER FINDIK ÖZLEM,ALPER ALİ EREN Uluslararası - Özet bildiri - (21.04.2018 - 22.04.2018) - International Congress of Energy, Economy and Security
Quality of Education, Employability and Economic Growth ALPER ALİ EREN,Gencer Salih Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.03.2011 - 21.03.2011) - Third Emuni Research Souk
Karbondioksit Emisyonu Ekonomik Büyüme Enerji Tüketimi İlişkisi : Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ALPER FINDIK ÖZLEM,ALPER ALİ EREN Ulusal - Tam metin bildiri - (20.10.2016 - 22.10.2016) - TEK 5. Uluslararası Ekonomi Konferansı
İşsizlik Sigortasının İş Arama Davranışları Üzerine Etkisi ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Ulusal - Özet bildiri - (17.10.2019 - 18.10.2019) - 20. Ulusal İktisat Sempozyumu
Testing the convergence hypothesis in tourism markets of Turkey: New insights from a unit root test based on smooth transitions and nonlinear adjustment ALPER FINDIK ÖZLEM, ALPER ALİ EREN Uluslararası - Özet bildiri - (15.01.2022 - ) - International Conference on Excellence in Marketing & Tourism (ICE MTM-2022)
Bir Çevresel Bozulma Ölçütü Olarak Ekolojik Ayak İzi Yaklaşımı ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.10.2020 - 15.10.2020) - 4th International Congress on Economics Finance and Energy
Energy Monitor of MEDA Region: Gaps of Nations ALPER ALİ EREN Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.06.2010 - 14.06.2010) - Second Emuni Research Souk
KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YUMUŞAK GEÇİŞLİ DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTİ BULGULARI ALPER FINDIK ÖZLEM, ALPER ALİ EREN Uluslararası - Özet bildiri - (13.05.2022 - ) - VI. Anadolu International Conference on Economics (EconAnadolu 2022)
Bilgi-İletişim Teknolojileri ve Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliği Üzerine Etkisi ALPER FINDIK ÖZLEM,ALPER ALİ EREN Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.12.2020 - 12.12.2020) - International Scientific and Practical Conference
Türkiye’nin Turizm Piyasaları İçin Yakınsama Hipotezinin Testi: Fourier Durağanlık Analizi Bulguları ALPER ALİ EREN,DEMİRAL MEHMET Ulusal - Özet bildiri - (11.05.2017 - 13.05.2017) - V. Anadolu International Conference in Economics (EconAnadolu)
Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz: Üst Orta Gelir Grubu Ülkeleri ile OECD Karşılaştırması ALPER ALİ EREN,ORANSAY GÜRÇEM Ulusal - Tam metin bildiri - (10.06.2015 - 12.06.2015) - IV. Anadolu International Conference in Economics (EconAnadolu)
Çekim Modeli:Türkiye nin Avrupa Birliği ne Sanayi Malı İhracat Potansiyelinin İncelenmesi ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Ulusal - Tam metin bildiri - (10.06.2015 - 12.06.2015) - IV. Anadolu International Conference in Economics(EconAnadolu)
Türkiye’de Patent, Ar-Ge Harcamaları, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Bayer-Hanck Eş Bütünleşme Analizi ALPER ALİ EREN Ulusal - Tam metin bildiri - (09.11.2017 - 11.11.2017) - Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS)
Petrol Fiyatları, Gıda Fiyatları ve Enflasyon İlişkisi: Yapısal VAR Analizi Bulguları ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2018 - 05.05.2018) - 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
Türkiye’de Ulaştırma Altyapısı, Enerji Talebi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi ALPER FINDIK ÖZLEM,ALPER ALİ EREN Uluslararası - Özet bildiri - (04.05.2018 - 05.05.2018) - 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
Seçilmiş OECD Üyesi Ülkelerde Ekolojik Ayak İzinin Durağanlığının İncelenmesi: Doğrusal Olmayan Birim Kök Analizi Bulguları ALPER ALİ EREN, ALPER FINDIK ÖZLEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (03.12.2021 - 04.12.2021) - International World Energy Conference
Döviz Kuru Oynaklığının Türkiye-Rusya Dış Ticareti Üzerindeki Etkisi: Asimetrik VAR Analizi ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Ulusal - Özet bildiri - (03.11.2017 - 04.11.2017) - Türkiye Ekonomi Kurumu 19. Ulusal İktisat Sempozyumu
Seçilmiş Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'de İşsizlik Histerisinin İncelenmesi ALPER ALİ EREN Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.06.2021 - 05.06.2021) - VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Petrol ve Gıda fiyatlarının İç Fiyatlara Geçişkenliği: Asimetrik VAR Analizi Blguları ALPER FINDIK ÖZLEM,ALPER ALİ EREN Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.11.2018 - 03.11.2018) - TÜRKİYE EKONOMİ KURUMUULUSLARARASI EKONOMİ KONFERANSI
Testing the long-run impact of economic growth, energy consumption and globalization on ecological footprint: new evidence from Fourier bootstrap ARDL and Fourier Toda-Yamamoto test results ALPER ALİ EREN, ALPER FINDIK ÖZLEM, ÖZAYTÜRK GÜRÇEM, MİKE FARUK Uluslararası - Özet bildiri - (01.07.2021 - ) - International Conference on Economics, Energy and Environment - Doi: 10.35250/kun/9786054448173
Kitap
Güncel Ekonomik Tartışmalar ALPER ALİ EREN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye'de Döviz Kurunun Tüketici Fiyatlarına Geçişkenliğinin Asimetrik Analizi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:426 - ISBN:978-625-8374-23-0 - (Bölüm Sayfaları:91 - 101) 2022
Handbook of Research on Economic and Social Impacts of Population Aging ÖZAYTÜRK GÜRÇEM, ALPER ALİ EREN, ALPER FINDIK ÖZLEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Does Population Aging Affect Income Inequality? - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI Global - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:383 - ISBN:9781799873273 - (Bölüm Sayfaları:320 - 335) 2021
Economic and Management Issues in Retrospect and Prospect MİKE FARUK,ALPER ALİ EREN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Impact of Urbanization on Energy Consumption in Developing Asian Countries - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:492 - ISBN:978-1-912503-58-2 - (Bölüm Sayfaları:157 - 172) 2018
Perspectives On Modern Economy ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Testing The Pollution Haven Hypothesis For Developing Countries: Ecological Footprint Approach - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ijopec Publication - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:577 - ISBN:978-1-913809-02-7 - (Bölüm Sayfaları:453 - 470) 2020
Belirsizlik Altında Ekonomik Kararlar ve Politikalar ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Effect Of Exchange Rate Volatility On Turkey-Russia Foreign Trade: Asymmetric VAR Analysis - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İmaj Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:8 - ISBN:978-975-8958-22-1 - (Bölüm Sayfaları:73 - 88) 2019
Global Challenges in Public Finance and International Relations ALPER FINDIK ÖZLEM,ALPER ALİ EREN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Causal Interactions Between Foreign Direct Investments, Trade, and Economic Growth Evidence From Middle-Income Countries - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IGI Global - Basım Sayısı:1 - ISBN:9781522575641 e-ISBN: 9781522575658 - (Bölüm Sayfaları:242 - 264) 2019
Türkiye’de Güncel Mali Tartışmalar ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Askeri Harcamalardaki Dalgalanmalar Kalıcı mı Geçici mi? Kesirli Frekanslı Asimetrik Fourier ADF Birim Kök Test Sonuçları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:366 - ISBN:978-605-327-860-3 - (Bölüm Sayfaları:291 - 309) 2019
Public Policy Analysis In Turkey Past, Present and Future ALPER FINDIK ÖZLEM,ALPER ALİ EREN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Relationship between Central Bank Independence, Fınancial Independence and Economic Growth in Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Peter Lang - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:16 - ISBN:ISBN 978-3-631-80198-7 E-ISBN 978-3-631-80569-5 - (Bölüm Sayfaları:281 - 296) 2019
Economic Issues in Retrospect and Prospect ALPER ALİ EREN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Unemployment Hysteresis Analysis for Middle-Income Countries - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-1-912503-46-9 - (Bölüm Sayfaları:155 - 169) 2018
Mikro İktisat ALPER ALİ EREN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ekonomiyi Gözlemleme ve Açıklama - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Palme Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:470 - ISBN:978-605-355-745-6 - (Bölüm Sayfaları:22 - 38) 2017
Researches on Science and Art in 21st Century Turkey ALPER ALİ EREN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Impact of Exchange Rate Volatility on European Union-Turkey Foreign Trade: The Asymmetrical VAR Analysis - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:3094 - ISBN:978-605-180-771-3 - (Bölüm Sayfaları:1532 - 1542) 2017
Mikro İktisat ALPER ALİ EREN Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ana Fikir - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Palme Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:470 - ISBN:978-605-355-745-6 - (Bölüm Sayfaları:2 - 21) 2017
Editör
Güncel Ekonomik Tartışmalar EREN AHMET ARİF, ALPER ALİ EREN Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Gazi Kitabevi - Editör - ISBN:978-625-8374-23-0 2022
Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi ALPER FINDIK ÖZLEM, ALPER ALİ EREN, UÇAN OKYAY Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF - Editör 2021
Perspectives on Modern Economy Khoich Aizhan,ALPER ALİ EREN,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: IJOPEC - Editör - ISBN:978-1-913809-02-7 2020
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM,UÇAN OKYAY Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör 2020
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM,UÇAN OKYAY Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör 2020
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM,UÇAN OKYAY Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör 2020
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN,ALPER FINDIK ÖZLEM,UÇAN OKYAY Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör 2020
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör 2019
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör 2019
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör 2018
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör 2018
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör 2018
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ALPER ALİ EREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Editör 2018
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Editör 2016
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Editör 2016
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Editör 2016
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Editör 2017
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Editör 2017
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Editör 2017
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALPER ALİ EREN Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Editör 2017