Eğitim Bilgileri
Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI/TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)/ Tez adı : CdS/CdTe güneş hücrelerinde pencere ve soğurma katmanlarına selenyum katkısının hücre performansına etkisinin incelenmesi 2017-2021
Yüksek Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Bazı ışımalı proton yakalama reaksiyonlarının potansiyel modeli ile incelenmesi 2012-2014
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/FİZİK PR./ 2006-2011
Akademik Unvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NANOTEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2019-
Projeler
-Tübitak 1001 Tamamlandı CdTe Tabanlı Güneş Pillerinde Selenyum Katkısının Pencere ve Soğurma Katmanları Üzerine Etkisinin İncelenerek, Yüksek Verimli Güneş Hücrelerinin Üretilmesi (15.12.2018-02.04.2019)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Doğu Karadeniz’de Sediment Örneklerinde Cs-137 Radyoizotopunun Deneysel Ekolojik Ömür Tayini ve Bazı Deniz Organizmalarında Radyoaktif Biyobirikim ve Biyoatılım Kapasitelerinin Araştırılması (15.05.2015-15.01.2016)
Makaleler
Comparison of the impact of different chlorination treatments to ZnS and CdS thin films ÇİRİŞ ALİ, ATASOY YAVUZ, TOMAKİN MURAT, BACAKSIZ EMİN Ulusal - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Micro and Nanostructures - Doi: 10.1016/j.micrna.2022.207394 2022
The effect of ZnCl2 and CdCl2 treatment on ZnS/CdS junction partner on CdTe cell performance ÇİRİŞ ALİ, ATASOY YAVUZ, KARACA ABDULLAH, TOMAKİN MURAT, KÜÇÜKÖMEROĞLU TAYFUR, BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Materials Science in Semiconductor Processing - Doi: 10.1016/j.mssp.2022.106860 2022
Gamma-ray absorbing characteristic of obsidian rocks as a potential material for radiation protection UZUN DURAN SELCEN, KÜÇÜKÖMEROĞLU BELGİN, ÇİRİŞ ALİ, ERSOY HAKAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Radiation Physics and Chemistry - Doi: 10.1016/j.radphyschem.2022.110309 2022
Fabrication of SnS thin film by rapid thermal processing: effect of annealing temperature in sulfurization process ÇİRİŞ ALİ, OLĞAR MEHMET ALİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gümüşhane University Journal of Science and Technology 2022
Effect of ultra-thin CdSexTe1−x interface layer on parameters of CdTe solar cells ÇİRİŞ ALİ, Başol Bülent M, ATASOY YAVUZ, KARACA ABDULLAH, TOMAKİN MURAT, KÜÇÜKÖMEROĞLU TAYFUR, BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Solar Energy - Doi: 10.1016/j.solener.2022.01.073 2022
Determination of radioactivity level of water supply network in Trabzon province, Turkey KÜÇÜKÖMEROĞLU BELGİN, ŞEN AYŞEGÜL, UZUN DURAN SELCEN, ÇİRİŞ ALİ, TAŞKIN HALİM, ERSOY HAKAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Isotopes in Environmental and Health Studies - Doi: 10.1080/10256016.2021.1972996 2021
Deposition of CdSeTe alloys using CdTe-CdSe mixed powder source material in a close-space sublimation process ÇİRİŞ ALİ, Başol Bülent M, ATASOY YAVUZ, KARACA ABDULLAH, KÜÇÜKÖMEROĞLU TAYFUR, TOMAKİN MURAT, BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Materials Science: Materials in Electronics - Doi: 10.1007/s10854-021-05630-1 2021
Processing CdS- and CdSe-containing window layers for CdTe solar cells ÇİRİŞ ALİ, Başol Bülent M, ATASOY YAVUZ, KARACA ABDULLAH, TOMAKİN MURAT, KÜÇÜKÖMEROĞLU TAYFUR, BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Physics D: Applied Physics - Doi: 10.1088/1361-6463/abe5de 2021
Impact of in/ex situ annealing and reaction temperature on structural, optical and electrical properties of SnS thin films OLĞAR MEHMET ALİ, ÇİRİŞ ALİ, TOMAKİN MURAT, ZAN RECEP Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Molecular Structure - Doi: 10.1016/j.molstruc.2021.130631 2021
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HEATING RAMPING RATE ON Cu (In, Ga) Te2 THIN FILMS ERKAN Serkan, ATASOY YAVUZ, ÇİRİŞ ALİ, BACAKSIZ EMİN Ulusal - Hakemli - ASOS İndeks - Özgün Makale - Eurasian Journal of Science Engineering and Technology 2021
Effect of CdS and CdSe pre-treatment on interdiffusion with CdTe in CdS/CdTe and CdSe/CdTe heterostructures ÇİRİŞ ALİ, Başol Bülent M, ATASOY YAVUZ, KÜÇÜKÖMEROĞLU TAYFUR, KARACA ABDULLAH, TOMAKİN MURAT, BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Materials Science in Semiconductor Processing - Doi: 10.1016/j.mssp.2021.105750 2021
Alloying and phase transformation in CdS/CdSe bilayers annealed with or without CdCl2 ÇİRİŞ ALİ,Başol Bülent M,YILMAZ SALİH,ATASOY YAVUZ,TOMAKİN MURAT,KÜÇÜKÖMEROĞLU TAYFUR,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING - Doi: 10.1016/j.mssp.2018.11.009 2019
Andon Bölgesi’nden Alınan Toprak ve İçme Suyu Örneklerinde Radyoaktivite Düzeyleri (Rize İli, Türkiye) UZUN DURAN SELCEN,KÜÇÜKÖMEROĞLU BELGİN,ÇİRİŞ ALİ,ÇELİK NECATİ Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi - Doi: 10.31466/kfbd.582464 2019
Cu(In,Ga)Te2 film growth by a two-stage technique utilizing rapid thermal processing Erkan Serkan,Başol Bülent M,ATASOY YAVUZ,ÇİRİŞ ALİ,YÜKSEL ÖMER FARUK,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Semiconductor Science and Technology - Doi: 10.1088/1361-6641/ab00a6 2019
Interpolated mapping and investigation of environmental radioactivity levels in soils and mushrooms in the Middle Black Sea Region of Turkey TÜRKEKUL İBRAHİM,YEŞİLKANAT CAFER MERT,ÇİRİŞ ALİ,KÖLEMEN UĞUR,ÇEVİK UĞUR Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Isotopes in Environmental and Health Studies - Doi: 10.1080/10256016.2017.1402768 2017
Bildiriler
The Variation of Mass Attenuation Coefficient throughout the HPGe Detector Surface ÇELİK AHMET,ÇİRİŞ ALİ,ÇEVİK UĞUR Uluslararası - - (25.02.2016 - 27.02.2016) - International Physics Conference at the Anatolian Peak
Radon Concentratıons in Drinking Waters of Trabzon Province, Turkey KÜÇÜKÖMEROĞLU BELGİN,UZUN DURAN SELCEN,Şen Ayşegül,ÇİRİŞ ALİ,Taşkın Halim,ÇEVİK UĞUR Uluslararası - - (18.06.2018 - 22.06.2018) - Internatıonal Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research
Investigation of Structural Properties of Cu(In,Ga)(Se1-yTey)2 Thin Films Deposited on Flexible Substrate ATASOY YAVUZ,OLĞAR MEHMET ALİ,Başol Bulent M,TOMAKİN MURAT,ÇİRİŞ ALİ,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - International Turkic World Congress on Science and Engineering
Fabrication of SnS Thin Films For Solar Cell Applications OLĞAR MEHMET ALİ,ÇİRİŞ ALİ,SEYHAN AYŞE,TOMAKİN MURAT,ZAN RECEP Uluslararası - Özet bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019)
The Effect of RTP on Structural Properties of CIGT Thin Films ERKAN Serkan,ATASOY YAVUZ,ÇİRİŞ ALİ,BACAKSIZ EMİN Uluslararası - Özet bildiri - (16.10.2019 - 18.10.2019) - 6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019)
Determinaton of Trabzon in Drinking Water Network and Around the Radioactivity Levels Şen Ayşegül,KÜÇÜKÖMEROĞLU BELGİN,UZUN DURAN SELCEN,ÇİRİŞ ALİ,Taşkın Halim Uluslararası - - (05.10.2018 - 09.10.2018) - Turkish Physical Society 34TH International Physics Congress