Eğitim Bilgileri
Doktora Université Joseph-Fourier: Grenoble I Ecole doctorale de Mathématique, Sciences et Technologie de l’Information, Informatique Tez adı : Stratégies résolution d’exercice en mécanique du point matériel : Stratégie des enseignants et difficultés des étudiants de la première année universitaire-Exemple de la machine d’Atwood 2002-2007
Yüksek Lisans Université Joseph-Fourier: Grenoble I Tez adı : Classement des objets par des eleves de cycle 3 2000-2002
Lisans DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/FİZİK PR./ 1993-1997
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2019-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2010-2019
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2007-2010
Yönetilen Tezler
BUSE PINARBAŞI Yüksek Lisans TÜRKİYE'DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDA 2018-2022 YILLARI ARASINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 2023
TUĞBA YEGEN Yüksek Lisans Türkçe doğal dil işleme araçlarının ilk ve ortaokul fen bilimleri ders kitapları analizinde kullanımı: Sözcük ve sözcük kökü frekanslarının karşılaştırmalı analizi 2023
GİZEM ÖZKUL Yüksek Lisans Fen bilimleri ders kitapları ve yardımcı kaynak kitapların kelime frekans listeleri yardımıyla analizi 2023
MUHAMMET KUZUCU Yüksek Lisans Fen ders kitaplarındaki değişimin terim frekansı-ters doküman frekansı (TF-IDF) analizi ile incelenmesi 2023
AYŞE SİNEM ÖZTÜRK Yüksek Lisans Didaktiğin antropolojik kuramı çerçevesinde Cumhuriyetin ilanından günümüze fen ders kitaplarındaki değişiminin analizi: Elektrik üniteleri örneği 2022
ÇAĞRI KARABAŞ Yüksek Lisans İLK VE ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERS KİTAPLARININ OKUNABİLİRLİK, HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUK VE FEN KAVRAMLARI AÇILARINDAN İNCELENMESİ  2020
SALİH ATEŞ Yüksek Lisans Türk fen eğitim tarihinde ışık ve ses ünitelerindeki değişimlerin didaktiğin antropolojik kuramı açısından incelenmesi 2019
BURCU BAYKAL Yüksek Lisans Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin sınıf içi iletişim ve etkileşimlerinin analizi: Diyalojik ve otoriter tartışmalar 2014
Projeler
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Fen Bilimleri Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları III (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Bilim Danışmanlığı Semineri Bu Benim Eserim (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine TPAB Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları II (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı İşitme ve Görmenin Modellenmesi Çerçevesinde Bilimsel Süreç Becerilerinin kazandırılması Kadın Erkek Sesini Ayrıt edebilen Yapay Kulak ve Renk tabanlı Şekil Tanıma Kabiliyetine Sahip Robot Uygulamaları (-)
BAP Tamamlandı MEPÇİS1 Mekanik Problem Çözümlerini İyileştirme Stratejileri 1 Kinematik Algılar ve Newton Dinamiği Problem Çözümleri (-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı İşitme ve Görmenin Modellenmesi Çerçevesinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Kazandırılması Yapay Kulak ve Renk Tanıma Robotu (-)
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-2020
Ödüller
Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2014
Makaleler
Simple wave drivers: electric toothbrush, shaver and razor TEMİZ BURAK KAĞAN,YAVUZ AHMET Uluslararası - Hakemli - Journals Indexed in Eric - Özgün Makale - Physics Education - Doi: 10.1088/1361-6552/aab3b9 2018
Magnetogate using an iPhone magnetometer for measuring kinematic variables TEMİZ BURAK KAĞAN,YAVUZ AHMET Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - Physics Education - Doi: 10.1088/0031-9120/51/1/015004 2016
Detecting interferences with iOS applications to measure speed of sound YAVUZ AHMET,TEMİZ BURAK KAĞAN Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - Physics Education - Doi: 10.1088/0031-9120/51/1/015009 2016
Analysing harmonic motions with an iPhone s magnetometer YAVUZ AHMET,TEMİZ BURAK KAĞAN Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - Physics Education - Doi: 10.1088/0031-9120/51/3/035006 2016
Measuring the speed of sound in air using smartphone applications YAVUZ AHMET Uluslararası - Hakemli - ERIC/CIJE - Özgün Makale - Physics Education - Doi: 10.1088/0031-9120/50/3/281 2015
Problem Çözümlerinde Bir Analiz Metodu Olarak Prakseolojik Organizasyonun Kullanımı Bir Dinamik Problemi Örneği TEMİZ BURAK KAĞAN,YAVUZ AHMET Ulusal - Hakemli - TUBİTAK - ULAKBİM, EBSCOhost - Özgün Makale - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 2015
A simple wave driver TEMİZ BURAK KAĞAN,YAVUZ AHMET Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - Physics Education - Doi: 10.1088/0031-9120/50/5/560 2015
Do Students Trust in Mathematics or Intuition during Physics Problem Solving An Epistemic Game Perspective YAVUZ AHMET Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education - Doi: 10.12973/eurasia.2014.1205a 2015
A simple wave driver TEMİZ BURAK KAĞAN,YAVUZ AHMET Uluslararası - Hakemli - ERIC - Özgün Makale - Physics Education - Doi: 10.1088/0031-9120/50/5/560 2015
Yarış Probleminde Kütlenin Anlamlandırılması YAVUZ AHMET,Baykal Burcu,TEMİZ BURAK KAĞAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi 2015
Students misconceptions about Newton s second law in outer space TEMİZ BURAK KAĞAN,YAVUZ AHMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - European Journal of Physics - Doi: 10.1088/0143-0807/35/4/045004 2014
Çok Parçalı Mekanik Sistemlerde İvme Hesaplama Problemlerinde Öğrenci Güçlükleri YAVUZ AHMET,TEMİZ BURAK KAĞAN Ulusal - Hakemli - EBSCOhost, ASOS, TÜBİTAK-ULAKBİM - Özgün Makale - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014
Students misconceptions about Newton s second law in outer space TEMİZ BURAK KAĞAN,YAVUZ AHMET Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - European Journal of Physics - Doi: 10.1088/0143-0807/35/4/045004 2014
Odak Tekniğin Ortaya Çıkmasında Etkili Olabilecek Bazı Faktörlerin Araştırılması Başarı Mantıksal Düşünme Yeteneği ve İşlem Tipi Sırası TEMİZ BURAK KAĞAN, YAVUZ AHMET Uluslararası - Hakemli - Education Source, ERA, AERA, EBSCOhost - Özgün Makale - Eğitimde Kuram ve Uygulama (Journal of Theory and Practice in Education) 2013
On paradigms in physics and physics education. YAVUZ AHMET Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Balkan Physics Letters 2011
Sınıf Öğretmenliği Genel Fizik Dersine Farkli Bir Yaklaşim İki Dünya Kuramsal Çerçevesi YAVUZ AHMET, HAMİYET HİLAL FİDE Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - e-Journal of New World Sciences Academy 2010
Didaktiğin Antropolojik Kuramı Çerçevesinde Türk ve Fransız Öğrencilerin Problem Çözümleri Atwood Aleti Örneği YAVUZ AHMET Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - e-Journal of New World Sciences Academy 2010
Öğretim Elemanlarının Atwood Aleti Problemi Çözüm Stratejilerinin Prakseolojik Analizi YAVUZ AHMET,ÖZDEMİR GÖKHAN Ulusal - Hakemli - ASOS, ULAKBİM - Özgün Makale - Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009
Problem Çözümlerine Prakseolojik Yaklaşım YAVUZ AHMET Ulusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2009
Bir Mekanik Probleminin Evrimi Atwood Aleti Örneği YAVUZ AHMET Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - e-Journal of New World Sciences Academy 2008
Bildiriler
Öğretim Programlarındaki Değişimin TF-IDF İstatistiği ile İncelenmesi: Fen Bilimleri Ders Kitapları Fizik Konu Alanı Örneği Kuzucu Muhammed, YAVUZ AHMET Ulusal - Özet bildiri - (14.01.2022 - 16.01.2022) - 5. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi
Kelime Frekans Listeleri Yardımıyla Fizik Ders Kitaplarının incelenmesi: Otomatik metin analizi örnekleri YAVUZ AHMET Ulusal - Özet bildiri - (14.01.2022 - 16.01.2022) - 5. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi
Üniversite Fizik Ders Kitaplarında Mekanik Ünitelerinde Sistem Kavramı Nasıl Ele Alınıyor TEMİZ BURAK KAĞAN,YAVUZ AHMET Ulusal - Özet bildiri - (10.09.2015 - 12.09.2015) - 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi
Mekanik problem çözümlerinin değerlendirilmesinde yeni bir yaklaşım Epistemik Oyunlar YAVUZ AHMET,TEMİZ BURAK KAĞAN Ulusal - Özet bildiri - (10.09.2015 - 12.09.2015) - 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi
Ruhunu Kaybetmiş Fizik ve Öğretimi YAVUZ AHMET Ulusal - Özet bildiri - (10.09.2015 - 12.09.2015) - 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi
Newton un ikinci yasasını kim daha iyi uyguluyor Fizik dersi alanlar mı almayanlar mı TEMİZ BURAK KAĞAN,YAVUZ AHMET Ulusal - Özet bildiri - (16.04.2015 - 18.04.2015) - 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Fen Derslerinde Diyalojik ve Otoriter Söylemler BAYKAL BURCU, YAVUZ AHMET Ulusal - Özet bildiri - (11.09.2014 - 14.09.2014) - XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Mekanik Problem Çözümlerini iyileştirme Stratejileri Kinematik sezgiler ve Newton dinamiği problem çözümleri YAVUZ AHMET, TEMİZ BURAK KAĞAN Uluslararası - Özet bildiri - (05.09.2012 - 08.09.2012) - Turkish Physical Society 29th International Physics Conference
Problem çözümlerinde iletişim ve etkileşim analizleri YAVUZ AHMET, TEMİZ BURAK KAĞAN, BAYKAL BURCU Uluslararası - Özet bildiri - (05.09.2012 - 08.09.2012) - Turkish Physical Society 29th International Physics Conference
Düşük Sosyo Ekonomik Düzeydeki Bölgelerde Fen ve Teknoloji Öğretiminde Görsel Materyallerin Kullanımı BAYTÜRE KASIM, YAVUZ AHMET Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bir Yarış Probleminde Kütlenin Rolünün İncelenmesi İlköğretim İkinci Kademe Örneği TEMİZ BURAK KAĞAN, YAVUZ AHMET, BAYKAL BURCU Ulusal - Özet bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Fizik Problem Çözümlerinde Anlamlılık Ve Tutarlılık Algılar Ve Yasalar Arasında Çelişkiler YAVUZ AHMET, TEMİZ BURAK KAĞAN Uluslararası - Özet bildiri - (06.09.2011 - 09.09.2011) - Turkish Physical Society 28th International Physics Conference
Kinematik Problem Çözümlerinde Değişkenler Farklı Ortamlarda Yarışan İki Hareketli TEMİZ BURAK KAĞAN, YAVUZ AHMET Uluslararası - Özet bildiri - (06.09.2011 - 09.09.2011) - urkish Physical Society 28th International Physics Conference
Transpozisyon Didaktik Kuramı Işığında Fen Programlarındaki Değişime Farklı Bir Bakış YAVUZ AHMET, H HİLAL FİDE, TÜRKAN AHMET, BAYTÜRE KASIM Ulusal - Tam metin bildiri - (23.09.2010 - 25.09.2010) - IX. UFBMEK Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Akıllı Sistemler İle Teknoloji Eğitim Kiti ASTEK ALTUN HALİS, ÖZDEMİR GÖKHAN, FİDE H HİLAL, YAVUZ AHMET, TEZEKİCİ BEKİR SAMİ Ulusal - Tam metin bildiri - (23.09.2010 - 25.09.2010) - IX. UFBMEK Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Fen Ve Teknoloji Dersi Yardımcı Kaynak Kitaplarının Analizi Canlılar Ve Hayat Öğrenme Alanı Örneği YAVUZ AHMET, YAZICI SERDAR, MUTLU MEHMET Ulusal - Poster - (23.09.2010 - 25.09.2010) - IX. UFBMEK Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Yapay Kulak Yazılımı İle Sesin Keşfi ÖZDEMİR GÖKHAN, YAVUZ AHMET, FİDE H HİLAL, ALTUN HALİS, TEZEKİCİ BEKİR SAMİ Ulusal - Tam metin bildiri - (23.09.2010 - 25.09.2010) - IX. UFBMEK Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bir Öğrenme Ortamı Olarak Akıllı Sistemler İle Teknoloji Eğitim Kiti ASTEK YAVUZ AHMET, ÖZDEMİR GÖKHAN, FİDE H HİLAL, ALTUN HALİS, TEZEKİCİ BEKİR SAMİ Ulusal - Tam metin bildiri - (23.09.2010 - 25.09.2010) - IX. UFBMEK Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Akıllı Sistemler İle Teknoloji Eğitim Kiti nin ASTEK Fen Eğitimindeki Rolü FİDE H HİLAL, ÖZDEMİR GÖKHAN, YAVUZ AHMET, ALTUN HALİS, TEZEKİCİ BEKİR SAMİ Ulusal - Tam metin bildiri - (23.09.2010 - 25.09.2010) - IX. UFBMEK Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Teknoloji Destekli Fen Eğitiminde Paradigma Değişimleri YAVUZ AHMET, ÖZDEMİR GÖKHAN, ALTUN HALİS, FİDE H HİLAL, TEZEKİCİ BEKİR SAMİ Ulusal - Tam metin bildiri - (23.09.2010 - 25.09.2010) - IX. UFBMEK Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Fizik ve Fizik Öğretiminde Paradigmalar Üzerine YAVUZ AHMET Uluslararası - Özet bildiri - (14.09.2010 - 17.09.2010) - Turkish Physical Society 27th International Physics Conference
Sınıf Öğretmenliği Genel Fizik Dersine Farklı Bir Yaklaşım İki Dünya Kuramsal çerçevesi YAVUZ AHMET, FİDE H HİLAL Ulusal - Özet bildiri - (20.05.2010 - 22.05.2010) - USOS 2010 20-22 Mayıs 2010, Elazığ
Bilimsel Süreç Becerilerinin Kazandırılmasında Yeni Bir Araç Akıllı Sistemler YAVUZ AHMET,ALTUN HALİS,Hamiyet Hilal Fide,ÖZDEMİR GÖKHAN,TEZEKİCİ BEKİR SAMİ Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2010 - 28.04.2011) - International Educational Technology Conference
İki Dünya Kuramsal Çerçevesinde Seviye Belirleme Sınavı Fizik Soruları Analizi YAVUZ AHMET Ulusal - Tam metin bildiri - (18.11.2009 - 20.11.2009) - Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, 18-20.11.2009, Giresun
Kitap
Genel Fizik III YAVUZ AHMET Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dalga Hareketi - Ders Kitabı - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:312 - ISBN:978-605-364-906-9 - (Bölüm Sayfaları:151 - 184) 2014
Tüm yönleriyle fizik ders kitapları YAVUZ AHMET Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Fizik ders kitaplarında prakseolojik organizasyonlar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:96 - ISBN:9786053644712 - (Bölüm Sayfaları:11 - 20) 2013