Eğitim Bilgileri
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ESKİ TÜRK DİLİ (DR)/ Tez adı : Hidâyet Divânı 1997-2005
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ EDEBİYAT (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Niğde ve yöresi ağızları 1993-1997
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./ 1986-1994
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI 2017-
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI 2010-2017
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI 2005-2010
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ/DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI 1997-2005
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI 1994-1997
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI 1993-1994
Yönetilen Tezler
ÜNAL SARI Yüksek Lisans Muhtar Mağavin'in Sarı Kazak romanında Sovyet dönemi Kazak milli kimliği 2020
YUNUS EMRE HAKAN Yüksek Lisans Saken Seyfulli'nin Ayşa romanında Sovyet dönemi Kazak milli kimliği 2020
GULIZA ASSAN Yüksek Lisans XIX.yüzyılın başından günümüze Kazak Türkçesinin yazımı ve alfabe meselesi 2020
SEYFETTİN ÖZDEMİREL Doktora Türkiye Türkçesi Ağızlarında Tıp Terimleri 2020
ÜMMÜ BOZKURT Yüksek Lisans Erdemli İlçesi Yer Adları 2020
ERSİN SEÇEN Yüksek Lisans "Mukaddime-i Kutb ed-dîn" (1b-100a varaklar arası) (Metin-dizin_tıpkıbasım) 2019
BETÜL ÇALIŞKAN Yüksek Lisans HİDAYET DÎVÂNI (İNCELEME-METİN BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK) 2019
İLKNUR KENDİRLİ Yüksek Lisans Kitâbu Evsâfı Mesâcidi'ş-Şerîfe'de ses-şekil bilgisi ve kelime grupları 2019
FATMA YELOĞLU Yüksek Lisans "Almas Zerriler" kitabı örneğinde Uygur Türkçesinde cümle bilgisi 2019
KİFAYET YİĞİT Yüksek Lisans Mukaddime-i Kutbe'd-dîn'de cümle çeşitleri (100a – 149b varaklar arası) 2019
GÜL KOZAN Yüksek Lisans Niğde çiftlik ilçesi ve yöresi ağızlar 2018
SEMRA SEMERCİ ŞENTÜRK Yüksek Lisans Kısas-ı Kur'ân (172a-270b varaklar arası) (İnceleme-metin-dizin) 2015
YUSUF DAĞCI Yüksek Lisans Yahyalı (Kayseri) ve yöresi ağızları 2012
HATİCE ŞEBNEM KÖKSEN Yüksek Lisans Refik Halit Karay'ın 'Sus Payı' isimli hikayesinin cümle bilgisi yönünden incelenmesi 2011
HACI VELİ BİŞKİN Yüksek Lisans Vasiyyetnâme-i Kehhâlîn (İnceleme-Metin-Dizin) 2010
TAHSİN YÜKSEL Yüksek Lisans Ömer Seyfettin'in "Binecek Şey" hikayesi üzerine sentaks çalışması 2010
DEVRİM ŞENEL Yüksek Lisans Azerbaycan Türk Kültür Dergisi üzerine bir inceleme yıl:1982- 1986, 239- 258. sayılar 2008
SULTAN KAYA Yüksek Lisans Azerbaycan dergisi üzreine bir inceleme (205-220) 2007
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2018-2020
Makaleler
İKİ FARKLI DÖNEMDE KAYDA GEÇMİŞ DELİ DUMRUL HİKÂYELERİNDE BİRLEŞİK FİİLLER BÜYÜKAKKAŞ AHMET Uluslararası - Hakemli - Germany National Library, Turkish Education IndexABL Universitat Bibliothek LeipzigWissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung WZBGerman Institute of Global and Area Studies GIGAElektronische Zeitschriftten Bibliotek EZBBiblitoek HamburgCornell University LibrarySOBIADAcademic KeysResearch BibleOpen Academic Journals Index OAJIGoogle ScholarDirectory of Research Journal Indexing and Measure of Journal Quality - Özgün Makale - Cappadocia Journal of History and Social Sciences - Doi: 10.29228/cahij.46821 2020
XI Yüzyıla Kadar Azerbaycan Edebiyatı Emir Hidayetullah ve Divanı BÜYÜKAKKAŞ AHMET Uluslararası - Hakemli - Ebsco Publishing - Özgün Makale - Türk Dünyası Araştırmaları 2009
Türkiye Türkçesi Ağız Sözlükleri Üzerine Bir Deneme BÜYÜKAKKAŞ AHMET Uluslararası - Hakemli - EBSCO, MLA, DOAJ - Özgün Makale - Turkish Studies 2009
16 Yüzyıl Şairi Rahi nin Çağatayca Şiirleri BÜYÜKAKKAŞ AHMET Uluslararası - Hakemli - ULAKBİM, MLA - Özgün Makale - Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) 2009
Ubeydu llah Han ın İki Eseri Sabr name ve Şevk name YILDIRIM Talip, BÜYÜKAKKAŞ Ahmet Uluslararası - Hakemli - MLA - Özgün Makale - Modern Türklük Bilimi Araştırmaları 2007
Bildiriler
Bilinmeyen Bir Mevlit Metni Üzerine Değerlendirme BÜYÜKAKKAŞ AHMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Niğde ve Yöresi Ağızlarında Yazı Dili Dışında Kullanılan Bir Şimdiki Zaman Çekimi Üzerine BÜYÜKAKKAŞ AHMET Ulusal - Tam metin bildiri - (25.03.2008 - 30.03.2008) - Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı
Niğde Ağzındaki Eski Türkçe Kelimeler Üzerine BÜYÜKAKKAŞ AHMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (21.05.2009 - 23.05.2009) - II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı
Kazak Türkçesinde Eski Türkçe Unsurlar BÜYÜKAKKAŞ AHMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (20.05.2015 - 22.05.2015) - II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Kitap
Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir MEVLİT Metni İnceleme Metin Dizin Tıpkı Basım BÜYÜKAKKAŞ AHMET Ulusal - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Kömen - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:207 - ISBN:978-605-5184-74-2 2016