Eğitim Bilgileri
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (DR)/ Tez adı : Piyasa: tarihi, teorisi ve eleştirileri 2002-2008
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Klasik iktisatta değer sorunsalı 1999-2002
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./ 1993-1998
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ 2017-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2016-
YARDIMCI DOÇENT 2016-2017
YARDIMCI DOÇENT ATILIM ÜNİVERSİTESİ/İŞLETME FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ 2016-2017
YARDIMCI DOÇENT BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ 2016-2017
YARDIMCI DOÇENT ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI 2013-2016
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT ANABİLİM DALI 1999-2013
Yönetilen Tezler
EMRE AKGÜNDÜZ Yüksek Lisans Türkiye'de gelir dağılımında adalet 2000-2018 2022
ELİF IŞIL KÜPELİ Yüksek Lisans Vergi takozu ve işsizlik arasındaki ilişki: Türkiye örneği 2021
HİCRAN ARI Yüksek Lisans DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ VE TÜRKİYE'DE İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİLERİ 2021
MAZLUM VEYSİKARANİ Yüksek Lisans Türkiye'de vergi denetiminin etkinliği ve bütçe ilişkisi 2021
YUNUS ODABAŞ Yüksek Lisans ENERJİ BAĞIMLILIĞI: TÜRKİYE'NİN ENERJİ İTHALATI 2019
ADİL YASAK Yüksek Lisans Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yollarının Vergileme İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi 2019
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı EKONOMİ POLİTİKTE BİREYCİLİK MASALININ ANLATICISI KİM MANDEVILLE Mİ SMITH Mİ (01.01.2014-24.04.2016)
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcısı ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014-2016
Komisyon Üyeliği ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2013-2015
Makaleler
Stochastic convergence of ecological footprint: new insights from a unit root test based on smooth transitions and nonlinear adjustment ALPER ALİ EREN, ALPER FINDIK ÖZLEM, BURGAÇ ÇİL ALMILA, İŞCAN ERHAN, EREN AHMET ARİF Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Environmental Science and Pollution Research - Doi: 10.1007/s11356-022-23763-6 2023
Malthus ve Marx’da Nüfus, İstihdam ve Suç: 2011 Sonrası Türkiye’ye Gelen Göçmenlerin Ekonomik Etkileri EREN AHMET ARİF Ulusal - Hakemli - Asos İndex, Google scholar - Özgün Makale - Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi 2021
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve Özelleştirmenin Ekonomi-Politiği: Türkiye Örneği EREN AHMET ARİF, ŞİMŞEK ORHAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi - Doi: 10.37880/cumuiibf.1013738 2021
Türkiye Varlık Fonu Bağlamında Ulusal Varlık Fonları Üzerine Bir Değerlendirme EREN AHMET ARİF, ODABAŞI YUNUS Uluslararası - Hakemli - doaj, repec, worldcat, neliti, scilit, BASE, CEEOL, - Özgün Makale - Fiscaoeconomia - Doi: 10.25295/fsecon.2019.01.005 2019
Malatya İli Tarım Potansiyeli Üzerine Bir İnceleme EREN AHMET ARİF,GÖKTEN KEREM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi 2018
Kapitalizmin Tarihinde Finansal Krizler: Tarih Tekerrür mü Ediyor? EREN AHMET ARİF,METİN SARAÇOĞLU Uluslararası - Hakemli - COPERNİCUS, EBSCO HOST - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.297181 2017
Neoliberal Küreselleşme ve Sosyal Hareketler: Kazova İşçileri Örneği BİLGİN AYHAN,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi - Doi: 0000-0001-8193-2712 2017
Katastrofik Sağlık Harcaması: Literatür Taraması KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Hakemli - DOAJ, REPEC - Derleme Makale - Fiscoaeconomia - Doi: 10.25295/fsecon.333555 2017
Fiscaoecoonmia KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Hakemli - DOAJ, repec - Özgün Makale - Fiscaoeconomia - Doi: DOI: 10.25295/fsecon.333555 2017
Piketty nin Marx ı ya da 21 Yüzyılın Das Kapitali Katı Olan Her şey Buharlaşıyor mu EREN AHMET ARİF Ulusal - Hakemli - econlit, repec, econpapers, worldcat, - Özgün Makale - Ekonomik Yaklaşım - Doi: 10.5455/ey.35910 2015
Who is the Narrator of the Fable of Individuality in Economics Mandeville or Smith EREN AHMET ARİF Uluslararası - Hakemli - ,asos, arastırmax, isam, sobias, researchbib - Özgün Makale - Journal of History School - Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh685 2015
Kendiliğinden Düzende Bilgi Diyalektiği Friedrich August von Hayek EREN AHMET ARİF Ulusal - Hakemli - Econlit, Repec, Economic Papers - Özgün Makale - Ekonomik Yaklaşım - Doi: 10.5455/ey.35601 2015
JAMES STEUART KAPİTALİST ÜRETİM TARZININ ELEŞTİREL TAHLİLİNE GİRİŞ EREN AHMET ARİF Uluslararası - Hakemli - Ebsco Host, Advanced Sciences, Asos, Akademik Dizin - Özgün Makale - The Sakarya Journal of Economics 2014
Sir William Petty Merkantilist Bir Düşünür mü EREN AHMET ARİF Uluslararası - Hakemli - econlit, repec, econpapers, worldcat, - Özgün Makale - Ekonomik Yaklasim - Doi: 10.5455/ey.20028 2011
Hayek ve Polanyi nin İktisadi Düşüncelerinin Oluşumunda Viyana ve Budapeşte Etkisi EREN AHMET ARİF Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Ekonomik Yaklaşım 2008
Bildiriler
bulgaristan ekonomisinin küreselleşen dünyaya entegrasyonu EREN AHMET ARİF,EREN LEYLA GİZEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.04.2019 - 19.04.2019) - artvin international congress of social sciences
Modern büyüme teorilerinin tarihsel kökleri EREN AHMET ARİF,EREN LEYLA GİZEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.09.2018 - 14.09.2018) - FSCONGRESS 2018
Boş zamanın iktisadi kalkınma ve büyüme üzerine etkisi EREN AHMET ARİF,EREN LEYLA GİZEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.09.2018 - 14.09.2018) - FSCONGRESS 2018
Ulusal Varlık Fonları, Kalkınma ve Uluslararası Politik İktisat ŞİMŞEK ORHAN,EREN AHMET ARİF,ADALI ZAFER Uluslararası - Özet bildiri - (19.04.2018 - 21.04.2018) - 7. International Congress on Current Debates in Social Science (CUDES 2018)
National Development Banks: Samples From Global South ŞİMŞEK ORHAN,EREN AHMET ARİF,ADALI ZAFER Uluslararası - Özet bildiri - (14.12.2017 - 16.12.2017) - CUDES 2017
Yeni İpek Yolu Bağlamında Çin Tarzı Küreselleşme ŞİMŞEK ORHAN,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Özet bildiri - (09.11.2017 - 11.11.2017) - International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)
Küresel Politik İktisat ve Ulusal Varlık Fonları EREN AHMET ARİF,ŞİMŞEK ORHAN Uluslararası - Özet bildiri - (09.11.2017 - 11.11.2017) - International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)
A Conscientiously Socialist or a Rational Man in Ottoman: İştirakçi Hilmi EREN LEYLA GİZEM,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2017 - 29.04.2017) - 3rd International Meeting of Sosyo Ekonomi Society
PIKETTY S MARX OR DAS CAPITAL FOR THE TWENTY FIRST CENTIURY ALL THAT IS SOLID MELTS INTO AIR EREN AHMET ARİF Uluslararası - Özet bildiri - (05.11.2015 - 07.11.2015) - EY International Congress
Özyönetim Sanrısı Tarihsel Ekonomi Politik bir İnceleme Eren. Ahmet Arif, Ekmen. Serdar Ulusal - Sözlü Bildiri - (04.12.2013 - 06.12.2013) - TSBD Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
WHO IS THE NARRATOR OF THE FABLE OF THE INDIVIDUALITY IN POLITICAL ECONOMY MANDEVILLE OR SMITH EREN AHMET ARİF Uluslararası - Sözlü Bildiri - (24.11.2013 - 25.11.2013) - EY INTERNATIONAL CONGRESS
The Economics Of Daniel Defoe Eren. Ahmet Arif, Bozkurt. Deniz, Kasap. Gizem Uluslararası - Sözlü Bildiri - (15.05.2013 - 16.05.2013) - REPRESENTATIONS LITTERAIRES ET THEORIES ECONOMIQUES
Görünmez El vs Hünerli El Sir James Steuart İskoç Aydınlanması nda Aykırı bir Figür mü EREN AHMET ARİF Ulusal - Sözlü Bildiri - (14.12.2011 - 16.12.2011) - TSBD Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
Hayek in Piyasa Savunusunun Temelleri Bilgi Teorisi Eleştirel v s Kurucu Rasyonalizm EREN AHMET ARİF Ulusal - Sözlü Bildiri - (09.12.2009 - 11.12.2009) - TSBD Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
Adam Smith in Ticarete ve Merkantilist Politikalara Yaklaşımı Yeni Bir Adam Smith Sorunu mu EREN AHMET ARİF Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.10.2009 - 04.10.2009) - International Conference of Political Economy
Hayek ve Polanyi nin İktisadi Düşüncelerin Oluşumunda Viyana ve Budapeşte Etkisi Eren Ahmet Arif, Ser Mesut Ulusal - Sözlü Bildiri - (24.10.2007 - 26.10.2007) - Ekonomik yaklaşım Kongresi
Hititlerin İktisadi Yapısı EREN AHMET ARİF Uluslararası - Sözlü Bildiri - ( - ) - Quo Vadis Social Sciences Artvin Coruh University International Journal of Social Sciences
Kitap
Mikro İktisat EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sermaye ve Finans Piyasaları - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Palme Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:30 - ISBN:9786053557456 - (Bölüm Sayfaları:400 - 426) 2017
Mikroiktisat EREN AHMET ARİF,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Emek Piyasaları - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Palme Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:470 - ISBN:978-605-355-745-6 - (Bölüm Sayfaları:308 - 339) 2017
Sustainability in Energy Business and Finance: Approaches and Developments in the Energy Market EREN AHMET ARİF, ŞİMŞEK ORHAN, ADALI ZAFER Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Are Changes in Electricity Production Perpetual or Temporary: An Evidence from Emerging Countries - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Springer - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:216 - ISBN:978-3-030-94051-5 - (Bölüm Sayfaları:37 - 48) 2022
Artvin'in Ekonomik Yapısı EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Doğu Karadeniz (TR90) Bölgesi ekonomisi: Gayrı safi katma değer üzerinden Artvin özelinde bir değerlendirme - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitapevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:452 - ISBN:978-625-365-049-0 - (Bölüm Sayfaları:21 - 42) 2022
Bulgaristan: İdari , Siyasi ve Sosyo-ekonomik yapı EREN AHMET ARİF Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Bulgaristan Ekonomisi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:TİAV - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:350 - ISBN:9786056972362 2020
Ekonomi Politik: Zarif Mezar taşları EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Klasik Ekonomi Politikte Emek Değer Kuramı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Siyasal Kitapevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:224 - ISBN:978-605-9221-75-7 - (Bölüm Sayfaları:31 - 50) 2018
CURRENT DEBATES IN ECONOMICS ECONOMETRICS ŞİMŞEK ORHAN,EREN AHMET ARİF,ADALI ZAFER Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:A Development Path from Global South: National Development Banks of China and Brazil - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:480 - ISBN:978-1-912503-03-2 - (Bölüm Sayfaları:247 - 268) 2017
Politik İktisadın Bilgesi: İşaya Üşür Anısına EREN AHMET ARİF Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Antik - Köleci Üretim Tarzı Proto Kapitalist mi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Mülkiyeliler birliği yayınları - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:411 - ISBN:978-605-83399-4-1 - (Bölüm Sayfaları:169 - 190) 2021
Dünya Ekonomisini Anlamak EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kapitalizmden İnformatizme: Geçiş Aşaması İçinde Bir Ara Form Olarak Abonelik Kapitalizmi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Siyasal Kitapevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:375 - ISBN:978-625-7424-12-7 - (Bölüm Sayfaları:73 - 84) 2021
Dünya Ekonomisini Anlamak EREN AHMET ARİF, ŞİMŞEK ORHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yeni Sanayi Politikaları: Çin Örneği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Siyasal Kitapevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:375 - ISBN:978-625-7424-12-7 - (Bölüm Sayfaları:177 - 200) 2021
CURRENT DEBATES IN ECONOMICS EREN AHMET ARİF, ŞİMŞEK ORHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:THE POLITICAL ECONOMY OF SOVEREIGN WEALTH FUNDS FROM A DEVELOPMENT PERSPECTIVE - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İjopec - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:312 - ISBN:978-1-912503-30-8 - (Bölüm Sayfaları:31 - 44) 2018
Editör
Ekonomi Politik Tarihi ve Teorisi EREN AHMET ARİF, GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Siyasal Kitabevi - Editör - ISBN:978‐625‐6586‐01‐7 2023
İktisat: İstihdam, Para-Finans ve Uluslararası İktisat Üzerine Seçme Yazılar SARICA SEVİLAY, EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Siyasal Kitabevi - Editör - ISBN:978‐625‐6586‐02‐4 2023
Politik İktisadın Bilgesi İşaya Üşür Anısına EREN AHMET ARİF, SERT MESUT Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Mülkiyeliler Birliği - Editör - ISBN:978-605-83399-4-1 2021
Perspectives on Modern Economy Khoich Aizhan,ALPER ALİ EREN,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: IJOPEC - Editör - ISBN:978-1-913809-02-7 2020
DÜNDEN BUGÜNE İKTİSADİ VE FİNANSAL KONULAR ÜZERİNE TARTIŞMALAR EREN AHMET ARİF, BOZDAĞ EMRE GÜNEŞER Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Gazi Kitabevi - Editör - ISBN:978-625-8275-28-5 2022
Güncel Ekonomik Tartışmalar EREN AHMET ARİF, ALPER ALİ EREN Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Gazi Kitabevi - Editör - ISBN:978-625-8374-23-0 2022
Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları İşaya Üşür’e Armağan SERT MESUT,EREN AHMET ARİF Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Siyasal Kitabevi - Editör - ISBN:978-605-9221-75-7 2018
Dynamics of Globalization at the crossroads of economics EREN AHMET ARİF,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Peterlang - Editör - ISBN:978-3-631-80194-9 2019
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,ŞİMŞEK ORHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark - Editör 2018
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,ŞİMŞEK ORHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: dergipark - Editör 2018
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,ŞİMŞEK ORHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Ulakbim dergipark - Editör 2018
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,ŞİMŞEK ORHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark Ulakbim - Editör 2018
Economic Issues in retrospect and Prospect Manso Jose R Pires,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Ijopec - Editör - ISBN:978-1-912503-45-2 2018
International Journal of Economics and Business Research Arya Vikas, EREN AHMET ARİF Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Inderscience - Konuk Editör 2022
World Review of Science Technology and Sustainable Development Arya Vikas, EREN AHMET ARİF Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Inderscience - Konuk Editör 2022
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Fiscaoeconomia - Editör 2021
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Fiscaoeconomia - Editör 2021
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: dergipark - Editör 2020
Economic and Business Issues in RetrospectProspect Meciar Marcel,GÖKTEN KEREM,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: IJOPEC Publication - Editör - ISBN:978-1-912503-68-1 2019
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: dergipark - Editör 2019
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Fiscaoeconomia - Editör 2021
Sanayi, Sanayileşme ve Teknoloji EREN AHMET ARİF Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Dost Yayınevi - Editör - ISBN:978--975-298-62-99 2021
Contemporary Issues In Economics Public and Business Research DİKMEN FATİH HAKAN, EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Gazi Kitapevi - Editör - ISBN:9786258494372 2021
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark Ulakbim - Editör 2017
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark ULAKBİM - Editör 2017
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Ulakbim DErgipark - Editör - Doi: 10.25295/fsecon.337856 2017
Atılım Sosyal Bilimler Dergisi EREN AHMET ARİF Ulusal - Dergi - Yayın Evi: http://asbd.atilim.edu.tr/cilt5-no-22015 - Konuk Editör 2015
Giresun Üniversitesi İİBF Dergisi EREN AHMET ARİF Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Giresun Üniversitesi - Yayın Kurulu Üyeliği 2016
Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Değişim Kitapevi - Editör 2015