Eğitim Bilgileri
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (DR)/ Tez adı : Piyasa: tarihi, teorisi ve eleştirileri 2002-2008
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Klasik iktisatta değer sorunsalı 1999-2002
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./ 1993-1998
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ 2017-
YARDIMCI DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI 2016-
YARDIMCI DOÇENT ATILIM ÜNİVERSİTESİ/İŞLETME FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ 2016-2017
YARDIMCI DOÇENT HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI 2016-2017
YARDIMCI DOÇENT BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ 2016-2017
YARDIMCI DOÇENT ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI 2013-2016
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT ANABİLİM DALI 1999-2013
Projeler
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı EKONOMİ POLİTİKTE BİREYCİLİK MASALININ ANLATICISI KİM MANDEVILLE Mİ SMITH Mİ (01.01.2014-24.04.2016)
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcısı ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014-2016
Komisyon Üyeliği ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2013-2015
Makaleler
Türkiye Varlık Fonu Bağlamında Ulusal Varlık Fonları Üzerine Bir Değerlendirme EREN AHMET ARİF, ODABAŞI YUNUS Uluslararası - Hakemli - doaj, repec, worldcat, neliti, scilit, BASE, CEEOL, - Özgün Makale - Fiscaoeconomia - Doi: 10.25295/fsecon.2019.01.005 2019
Malatya İli Tarım Potansiyeli Üzerine Bir İnceleme EREN AHMET ARİF,GÖKTEN KEREM Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi 2018
Neoliberal Küreselleşme ve Sosyal Hareketler: Kazova İşçileri Örneği BİLGİN AYHAN,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi - Doi: 0000-0001-8193-2712 2017
Katastrofik Sağlık Harcaması: Literatür Taraması KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Hakemli - DOAJ, REPEC - Derleme Makale - Fiscoaeconomia - Doi: 10.25295/fsecon.333555 2017
Fiscaoecoonmia KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Hakemli - DOAJ, repec - Özgün Makale - Fiscaoeconomia - Doi: DOI: 10.25295/fsecon.333555 2017
Kapitalizmin Tarihinde Finansal Krizler: Tarih Tekerrür mü Ediyor? EREN AHMET ARİF,METİN SARAÇOĞLU Uluslararası - Hakemli - COPERNİCUS, EBSCO HOST - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.297181 2017
Piketty nin Marx ı ya da 21 Yüzyılın Das Kapitali Katı Olan Her şey Buharlaşıyor mu EREN AHMET ARİF Ulusal - Hakemli - econlit, repec, econpapers, worldcat, - Özgün Makale - Ekonomik Yaklaşım - Doi: 10.5455/ey.35910 2015
Who is the Narrator of the Fable of Individuality in Economics Mandeville or Smith EREN AHMET ARİF Uluslararası - Hakemli - ,asos, arastırmax, isam, sobias, researchbib - Özgün Makale - Journal of History School - Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh685 2015
Kendiliğinden Düzende Bilgi Diyalektiği Friedrich August von Hayek EREN AHMET ARİF Ulusal - Hakemli - Econlit, Repec, Economic Papers - Özgün Makale - Ekonomik Yaklaşım - Doi: 10.5455/ey.35601 2015
JAMES STEUART KAPİTALİST ÜRETİM TARZININ ELEŞTİREL TAHLİLİNE GİRİŞ EREN AHMET ARİF Uluslararası - Hakemli - Ebsco Host, Advanced Sciences, Asos, Akademik Dizin - Özgün Makale - The Sakarya Journal of Economics 2014
Sir William Petty Merkantilist Bir Düşünür mü EREN AHMET ARİF Uluslararası - Hakemli - econlit, repec, econpapers, worldcat, - Özgün Makale - Ekonomik Yaklasim - Doi: 10.5455/ey.20028 2011
Hayek ve Polanyi nin İktisadi Düşüncelerinin Oluşumunda Viyana ve Budapeşte Etkisi EREN AHMET ARİF Ulusal - Hakemli - Ulakbim - Özgün Makale - Ekonomik Yaklaşım 2008
Bildiriler
A Conscientiously Socialist or a Rational Man in Ottoman: İştirakçi Hilmi EREN LEYLA GİZEM,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Özet bildiri - (28.04.2017 - 29.04.2017) - 3rd International Meeting of Sosyo Ekonomi Society
WHO IS THE NARRATOR OF THE FABLE OF THE INDIVIDUALITY IN POLITICAL ECONOMY MANDEVILLE OR SMITH EREN AHMET ARİF Uluslararası - Sözlü Bildiri - (24.11.2013 - 25.11.2013) - EY INTERNATIONAL CONGRESS
Hayek ve Polanyi nin İktisadi Düşüncelerin Oluşumunda Viyana ve Budapeşte Etkisi Eren Ahmet Arif, Ser Mesut Ulusal - Sözlü Bildiri - (24.10.2007 - 26.10.2007) - Ekonomik yaklaşım Kongresi
Ulusal Varlık Fonları, Kalkınma ve Uluslararası Politik İktisat ŞİMŞEK ORHAN,EREN AHMET ARİF,ADALI ZAFER Uluslararası - Özet bildiri - (19.04.2018 - 21.04.2018) - 7. International Congress on Current Debates in Social Science (CUDES 2018)
bulgaristan ekonomisinin küreselleşen dünyaya entegrasyonu EREN AHMET ARİF,EREN LEYLA GİZEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.04.2019 - 19.04.2019) - artvin international congress of social sciences
The Economics Of Daniel Defoe Eren. Ahmet Arif, Bozkurt. Deniz, Kasap. Gizem Uluslararası - Sözlü Bildiri - (15.05.2013 - 16.05.2013) - REPRESENTATIONS LITTERAIRES ET THEORIES ECONOMIQUES
National Development Banks: Samples From Global South ŞİMŞEK ORHAN,EREN AHMET ARİF,ADALI ZAFER Uluslararası - Özet bildiri - (14.12.2017 - 16.12.2017) - CUDES 2017
Görünmez El vs Hünerli El Sir James Steuart İskoç Aydınlanması nda Aykırı bir Figür mü EREN AHMET ARİF Ulusal - Sözlü Bildiri - (14.12.2011 - 16.12.2011) - TSBD Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
Modern büyüme teorilerinin tarihsel kökleri EREN AHMET ARİF,EREN LEYLA GİZEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.09.2018 - 14.09.2018) - FSCONGRESS 2018
Boş zamanın iktisadi kalkınma ve büyüme üzerine etkisi EREN AHMET ARİF,EREN LEYLA GİZEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (14.09.2018 - 14.09.2018) - FSCONGRESS 2018
Hayek in Piyasa Savunusunun Temelleri Bilgi Teorisi Eleştirel v s Kurucu Rasyonalizm EREN AHMET ARİF Ulusal - Sözlü Bildiri - (09.12.2009 - 11.12.2009) - TSBD Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
Yeni İpek Yolu Bağlamında Çin Tarzı Küreselleşme ŞİMŞEK ORHAN,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Özet bildiri - (09.11.2017 - 11.11.2017) - International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)
Küresel Politik İktisat ve Ulusal Varlık Fonları EREN AHMET ARİF,ŞİMŞEK ORHAN Uluslararası - Özet bildiri - (09.11.2017 - 11.11.2017) - International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)
PIKETTY S MARX OR DAS CAPITAL FOR THE TWENTY FIRST CENTIURY ALL THAT IS SOLID MELTS INTO AIR EREN AHMET ARİF Uluslararası - Özet bildiri - (05.11.2015 - 07.11.2015) - EY International Congress
Özyönetim Sanrısı Tarihsel Ekonomi Politik bir İnceleme Eren. Ahmet Arif, Ekmen. Serdar Ulusal - Sözlü Bildiri - (04.12.2013 - 06.12.2013) - TSBD Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
Adam Smith in Ticarete ve Merkantilist Politikalara Yaklaşımı Yeni Bir Adam Smith Sorunu mu EREN AHMET ARİF Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.10.2009 - 04.10.2009) - International Conference of Political Economy
Hititlerin İktisadi Yapısı EREN AHMET ARİF Uluslararası - Sözlü Bildiri - ( - ) - Quo Vadis Social Sciences Artvin Coruh University International Journal of Social Sciences
Kitap
Current Debates in Economics THE POLITICAL ECONOMY OF SOVEREIGN WEALTH FUNDS FROM A DEVELOPMENT PERSPECTIVE ŞİMŞEK ORHAN,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Political Economy of Sovereign Wealth Funds From a Development Perspective - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:375 - ISBN:978-1-912503-30-8 - (Bölüm Sayfaları:31 - 41) 2018
Dünya Ekonomisini Anlamak EREN AHMET ARİF, ŞİMŞEK ORHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yeni Sanayi Politikaları: Çin Örneği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Siyasal Kitapevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:375 - ISBN:978-625-7424-12-7 - (Bölüm Sayfaları:177 - 200) 2021
Dünya Ekonomisini Anlamak EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kapitalizmden İnformatizme: Geçiş Aşaması İçinde Bir Ara Form Olarak Abonelik Kapitalizmi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Siyasal Kitapevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:375 - ISBN:978-625-7424-12-7 - (Bölüm Sayfaları:73 - 84) 2021
Politik İktisadın Bilgesi: İşaya Üşür Anısına EREN AHMET ARİF Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Antik - Köleci Üretim Tarzı Proto Kapitalist mi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Mülkiyeliler birliği yayınları - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:411 - ISBN:978-605-83399-4-1 - (Bölüm Sayfaları:169 - 190) 2021
Bulgaristan: İdari , Siyasi ve Sosyo-ekonomik yapı EREN AHMET ARİF Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Bulgaristan Ekonomisi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:TİAV - Basım Sayısı:1 - ISBN:9786056972362 2020
Ekonomi Politik: Zarif Mezar taşları EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Klasik Ekonomi Politikte Emek Değer Kuramı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Siyasal Kitapevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:224 - ISBN:978-605-9221-75-7 - (Bölüm Sayfaları:31 - 50) 2018
CURRENT DEBATES IN ECONOMICS ECONOMETRICS ŞİMŞEK ORHAN,EREN AHMET ARİF,ADALI ZAFER Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:A Development Path from Global South: National Development Banks of China and Brazil - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC Publication - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:480 - ISBN:978-1-912503-03-2 - (Bölüm Sayfaları:247 - 268) 2017
Current Debates in Economics ŞİMŞEK ORHAN,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Pollitical Ecoonmy of Sovereign Wealth Funds - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ijopec - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-1-912503-30-8 2018
Mikro İktisat EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sermaye ve Finans Piyasaları - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Palme Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:30 - ISBN:9786053557456 - (Bölüm Sayfaları:400 - 426) 2017
Mikroiktisat EREN AHMET ARİF,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Emek Piyasaları - Kitap Tercümesi - Yayın Evi:Palme Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:470 - ISBN:978-605-355-745-6 - (Bölüm Sayfaları:308 - 339) 2017
Editör
Sanayi, Sanayileşme ve Teknoloji Şahinkaya Serdar, EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Dost Kitabevi - Editör - ISBN:978-975-298-629-9 2021
Contemporary Issues In Economics Public and Business Research DİKMEN FATİH HAKAN, EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Gazi Kitapevi - Editör - ISBN:9786258494372 2021
Politik İktisadın Bilgesi İşaya Üşür Anısına EREN AHMET ARİF, SERT MESUT Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Mülkiyeliler Birliği - Editör - ISBN:978-605-83399-4-1 2021
Politik Ekonomik Kuram Sosyal Bilimler Dergisi Üşür İşaya,ÇAŞKURLU EREN,GÖKTEN KEREM,EREN AHMET ARİF,YILDIRIM YAVUZ,SARIÖZ GÖKTEN YELİZ,ŞAHİN ÇAĞATAY EDGÜCAN,APAYDIN ŞÜKRÜ,TOYGAR ŞÜKRÜ ANIL Ulusal - Dergi - Yayın Evi: ULAKBİM Dergi Sistemleri v 18.12.3 - Yayın Kurulu Üyeliği 2019
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Fiscaoeconomia - Editör 2021
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Fiscaoeconomia - Editör 2021
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Fiscaoeconomia - Editör 2021
Sanayi, Sanayileşme ve Teknoloji EREN AHMET ARİF Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Dost Yayınevi - Editör - ISBN:978--975-298-62-99 2021
Economic and Business Issues in Retrospect and Prospect MECIAR MARCEL,GÖKTEN KEREM,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: IJOPEC - Editör - ISBN:978-1-912503-68-1 2019
Perspectives on Modern Economy Khoich Aizhan,ALPER ALİ EREN,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: IJOPEC - Editör - ISBN:978-1-913809-02-7 2020
perspectives on modern economy ALPER ALİ EREN,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: ijopec publication - Editör 2020
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: dergipark - Editör 2020
Economic and Business Issues in RetrospectProspect Meciar Marcel,GÖKTEN KEREM,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: IJOPEC Publication - Editör - ISBN:978-1-912503-68-1 2019
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: dergipark - Editör 2019
Dynamics of Globalization at the crossroads of economics EREN AHMET ARİF,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Peterlang - Editör - ISBN:978-3-631-80194-9 2019
Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları İşaya Üşür’e Armağan SERT MESUT,EREN AHMET ARİF Ulusal - Kitap - Yayın Evi: Siyasal Kitabevi - Editör - ISBN:978-605-9221-75-7 2018
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,ŞİMŞEK ORHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: dergipark - Editör 2018
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,ŞİMŞEK ORHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Ulakbim dergipark - Editör 2018
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,ŞİMŞEK ORHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark Ulakbim - Editör 2018
Economic Issues in retrospect and Prospect Manso Jose R Pires,EREN AHMET ARİF Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Ijopec - Editör - ISBN:978-1-912503-45-2 2018
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,ŞİMŞEK ORHAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark - Editör 2018
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark Ulakbim - Editör 2017
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Dergipark ULAKBİM - Editör 2017
Fiscaoeconomia EREN AHMET ARİF,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Ulakbim DErgipark - Editör - Doi: 10.25295/fsecon.337856 2017
Atılım Sosyal Bilimler Dergisi EREN AHMET ARİF Ulusal - Dergi - Yayın Evi: http://asbd.atilim.edu.tr/cilt5-no-22015 - Konuk Editör 2015
Giresun Üniversitesi İİBF Dergisi EREN AHMET ARİF Ulusal - Dergi - Yayın Evi: Giresun Üniversitesi - Yayın Kurulu Üyeliği 2016
Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Değişim Kitapevi - Editör 2015