Eğitim Bilgileri
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (DR)/ Tez adı : Ceylanpınar Tarım İşletmesi siyah alaca sığır popülasyonunda süt verimi ile ilgili genetik parametrelerin bayesian ve REML yöntemleriyle tahmini 1996-2002
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Keçicilik İşletmesindeki keçilerin doğrudan güncelleme yöntemi ile damızlık değerlerinin tahmini üzerine bir çalışma 1993-1996
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/ZOOTEKNİ PR./ 1989-1993
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI 2017-
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI 2014-2017
DOÇENT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU/BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ 2013-2014
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU/BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ 2007-2013
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/BİYOMETRİ VE GENETİK ANABİLİM DALI 1994-2003
Projeler
Avrupa Birliği Tamamlandı Tarımda İstihdama Eğitimin Kattığı Sinerji (10.11.2016-30.06.2017)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı Farklı Bal Arısı Genotiplerinin Bazı Biyokimyasal Parametreler (Malondialdehit Miktarı: MDA, Toplam Protein Miktarı, Toplam RNA Miktarı ve Katalaz Aktivite Miktarı: CAT) Yönünden Karşılaştırılması (10.09.2015-31.03.2021)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Jersey Sığırlarında Süt Verimine Ait Genetik Parametrelerin Farklı Yöntemlerle Tahmini ve En İyi Laktasyon Eğrisi Modelinin Belirlenmesine Yönelik Pilot Çalışma Karaköy Tarım İşletmesi (01.08.2008-01.08.2009)
Avrupa Birliği Devam Ediyor Innovation for Sustainable Sheep and Goat Production in Europe (01.06.2017-)
TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının In Vitro Korunması Ve Ön Moleküler Tanımlanması I TÜRKHAYGEN I (01.06.2007-01.10.2011)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Evcil Hayvan Kilis Sığırı Genetik Kaynakları Koruma Projesi (01.01.2003-01.04.2007)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Anadolu Alacası Geliştirme Projesi (01.01.2003-01.04.2007)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Evcil Hayvan Gen Kaynaklarının Kilis Sığırı Yerli Güney Sarı Sığırı ve Kilis Keçisi Yerinde Muhafazası Projesi (01.01.2003-01.04.2007)
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı KKTC Holstein Friesian Sığır Populasyonunun Genetik Islahı Planlaması ve Organizasyonu Üzerine Çalışmalar Projesi (01.01.1998-01.10.2002)
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-2020
Anabilim Dalı Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Öğrenci Disiplin Soruşturması Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2018
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2014-
Merkezi Sınav Birimi Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2010-
Enformatik Soru Hazırlama Komisyonu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2009-
NÜADEK ÜYELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2014
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009-2014
Komisyon Başkanlığı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2007-2014
Komisyon Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2007-2014
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2007-2014
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2007-2009
Farabi Koordinatörü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2007-2014
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2007-2009
Bölüm Başkan Yardımcısı DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) 2003-2007
Ödüller
Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2002
Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2005
Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2011
Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2012
Proje Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2009
Yayın Teşvik Ödülü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2011
Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK Kamu, TÜRKİYE 2017
Makaleler
Frequent witnessing to interparental conflict and low parental availability for leisure-time is associated with dysfunctional voiding in primary school children CİHAN AHMET,ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - International Journal of Clinical Practice - Doi: 10.1111/ijcp.13920 2021
The Comparison of Different Honey Bee Genotypes by Some Biochemical Parameters (Total Protein, Total RNA, Catalase and Malondialdehyde) ÜNALAN ADNAN, AKYOL ETHEM Uluslararası - Hakemli - Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus (ICI) - Özgün Makale - Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology - Doi: 10.24925/turjaf.v9i4.829-836.4274 2021
Sample Size in Clinical Researches: Power of the Test and Effect Size ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Hakemli - Crossref ROAD International Standard Serial Numbers (ISSN) Scientific Indexing Services (SIS) Google Scholar EuroPub Asos Indeks - Özgün Makale - Black Sea Journal of Health Science 2021
Thymoquinone improves testicular damage and sperm quality in experimentally varicocele-induced adolescent rats GÜR FATİH MEHMET, TİMURKAAN SEMA, TAŞKIN GÜVEN EYLEM, GÜVEN CELAL, Gür Hatice Emel, ŞENTÜRK MERYEM, Daştan Sevgi, Nurdinov Nursultan, ÜNALAN ADNAN, Cankut Cenay, Tatyüz İlhan Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Andrologia 2021
Estimation of the Carbon Footprint in Dairy Sheep Farm CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN,ÇINAR SİNAN,ALİ WAJİD Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Iranian Journal of Applied Animal Science (IJAS) 2020
A Field Study on The Major Economic Activities of The Yoruks and Their Expectations from The Future CEYHAN AYHAN,ÜNALAN ADNAN,AKYOL ETHEM Uluslararası - Hakemli - Indexcopernicus - Özgün Makale - J. Agric. Food Environ. Anim. Sci 2020
Determining effects of some factors on birth weight and survival rates of Holstein calves ÜNALAN ADNAN,YAZGAN ERTAN Uluslararası - Hakemli - Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus (ICI) - Özgün Makale - Indian Journal of Dairy Science 2017
Effect of Oxalic Acid Treatment in Different Seasons on Varroa (Varroa Destructor) Population in Honeybee Colonies AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2017
Effects of Some Breeding Criteria on Financial Evaluation Indicators for Dairy Cattle Investment Projects ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi - Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i8.979-985.1265 2017
Kilis Keçilerinin Canlı Ağırlık ve Bazı Vücut Ölçüleri Üzerinde Cinsiyet Etkisinin Belirlenmesi ÜNALAN ADNAN,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi - Doi: https://doi.org/10.29050/harranziraat.321163 2017
Comparison of Some Body Measurements of South Anatolian Red and Native Southern Yellow Cattle ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 2016
A Model Study on Determination of Economic Evaluation Criteria for Dairy Cattle Farms ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Hakemli - SOBIAD - Özgün Makale - International Journal of Social and Economic Sciences 2016
The Effects of Different Pollen Trapping Periods and Intervals on Amount of Pollen and Number of Pollen Collecting Worker Honeybees (Apis Mellifera L.) AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Uludağ Arıcılık Dergisi - Doi: https://doi.org/10.31467/uluaricilik.379266 2016
Seasonal Effects on Behavioral Estrus Signs and Estrus Detection Efficiency in Holstein Heifers ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Indian Journal of Animal Research - Doi: 10.18805/ijar.8594 2016
Niğde İli Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma CEYHAN AYHAN,ŞEKEROĞLU AHMET,ÜNALAN ADNAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,AKYOL ETHEM,Yılmaz Erdoğan Uluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi - Doi: https://doi.org/10.18016/ksujns.10904 2015
Determining the total antioxidant status and oxidative stress indexes of honey samples obtained from different phytogeographical regions in Turkey AKYOL ETHEM,SELAMOĞLU ZELİHA,Doğan Hamide,Akgül Hasan,ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fresenius Environmental Bulletin 2015
Niğde İli Keçi Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma CEYHAN AYHAN,ÜNALAN ADNAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,ŞEKEROĞLU AHMET,AKYOL ETHEM,Yılmaz Erdoğan,Demirkoparan Ahmet Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi - Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v3i2.74-79.179 2015
Comparison of Colony Performances of Anatolian Caucasian and Carniolan Honeybee Apis mellifera L Genotypes in Temperate Climate Conditions AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN,YENİNAR HALİL,ÖZKÖK DURAN,Öztürk Cahit Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Italian Journal of Animal Science - Doi: https://doi.org/10.4081/ijas.2014.3409 2014
İç Anadolu Bölgesi’nde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Yönelimleri CEYHAN AYHAN,SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT,ÜNALAN ADNAN,AKYOL ETHEM,ŞEKEROĞLU AHMET Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi - Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v1i2.62-66.33 2013
Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durumu Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri ÜNALAN ADNAN,SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,ŞEKEROĞLU AHMET,Erdem Tahir,Yılmaz Sadettin Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi - Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v1i2.67-72.34 2013
Jersey Sığırlarında Süt Verimine Ait Varyans Unsurlarının Farklı Yöntemlerle Tahmini ÜNALAN ADNAN,ÇANKAYA SONER Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 2012
Selection of a Mathematical Model to Describe the Lactation Curves of Jersey Cattle ÇANKAYA SONER,ÜNALAN ADNAN,SOYDAN ERCAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Archives Animal Breeding - Doi: https://doi.org/10.5194/aab-54-27-2011 2011
Genetic Parameters and Correlations for Lactation Milk Yields According to Lactation Number in Jersey Cows ÜNALAN ADNAN,ÇANKAYA SONER Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi - Doi: 109775/kvfd.201.2204 2010
Estimation of Genetic Parameters and Correlations among Some Body Measurements of Holstein Calves and Effects of These Measurements on Calving Difficulty ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Animal and Veterinary Advances 2009
A Study on Determination of Environmental Effects and Phenotypic Correlations Among Some Body Measurements of South Anatolian Red Kilis Calves ÜNALAN ADNAN,Işık Ayşe Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - J Agric Fac Ç.Ü./Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 2007
EmbryoGuide Turk A Software for MOET in Dairy Cattle Improvement ÜNALAN ADNAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - J Agric Fac Ç.Ü./Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 2007
HerdGuide Turk A Herd Management Software for Dairy Cattle Breeding ÜNALAN ADNAN,CEBECİ ZEYNEL Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - J Agric Fac Ç.Ü./Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 2007
Evcil Hayvan Kaynakları Koruma Projesi Bu Güzelliğin Yok Oluşuna Seyirci Kalamayız Kilis Sığırı ÜNALAN ADNAN Ulusal - Hakemsiz - - Teknik Not - Çukurova Tarımasal Araştırma Estitüsü 2007
Anadolu Alacası Geliştirme Projesi Damızlık Üretiminde Yeni Bir Dönem Embriyo Transferiyle Buzağı Üretimi ÜNALAN ADNAN Ulusal - Hakemsiz - - Teknik Not - Cukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü 2007
Gen Kaynaklarının Halk Elinde Korunması Kilis Sığırı Yerli Güney Sarısı Kilis Keçisi ÜNALAN ADNAN Ulusal - Hakemsiz - - Teknik Not - Çukurova Tarımasal Araştırma Estitüsü 2007
Siyah Alaca İneklerde Kuru Dönem Vücut Kondüsyonunun Buzağı Doğum Ağırlığı Üreme Özellikleri İle Süt Verimi ve Kompozisyonu Üzerine Etkisi 1 Buzağı Doğum Ağırlığı ve Üreme Özellikleri TAPKI İBRAHİM,ÖNAL ALİ GALİP,ÜNALAN ADNAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - MKU Ziraat Fakültesi Dergisi/Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 2005
Siyah Alaca İneklerde Kuru Dönem Vücut Kondüsyonunun Buzağı Doğum Ağırlığı Üreme Özellikleri İle Süt Verimi ve Kompozisyonu Üzerine Etkisi 2 Süt Verimi ve Kompozisyonu TAPKI İBRAHİM,ÖNAL ALİ GALİP,ÜNALAN ADNAN Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - MKU Ziraat Fakültesi Dergisi/Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 2005
Estimation of Genetic Parameters and Correlations for the First Three Lactation Milk Yields in Holstein Friesian Cattle by the REML Method ÜNALAN ADNAN,CEBECİ ZEYNEL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES 2004
A Study on the Estimation of Genetic Parameters of German Fawn x Hair Crossbred Goats ÜNALAN ADNAN,CEBECİ ZEYNEL Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES 2001
Damızlık Değeri Tahmininde Doğrudan Güncelleme Yöntemi ÜNALAN ADNAN,Pekel Erdoğan,CEBECİ ZEYNEL Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1998
Bildiriler
Determination of lifespan of different honeybee (Apis Mellifera A.) Genotypes (Nigde ecotype, Caucasian, Mugla and Italian) in Nigde Province Condition by Survival Analysis ÜNALAN ADNAN,AKYOL ETHEM Uluslararası - Özet bildiri - (29.09.2017 - 04.10.2017) - 45th Apimondia International Apicultural Congress
Logistic Regression Analysis in Health Sciences Researches: An Application in SPSS ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Özet bildiri - (29.06.2021 - 02.07.2021) - II. International Applied Statistics Conference (UYİK 2021)
Niğde İli Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma CEYHAN AYHAN,ŞEKEROĞLU AHMET,ÜNALAN ADNAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,AKYOL ETHEM,Yılmaz Erdoğan Ulusal - Tam metin bildiri - (28.04.2015 - 30.04.2015) - İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi
Kahramanmaraş Holstein Friesian Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Model Çalışması Bayram Ahmet,ÜNALAN ADNAN,Pekel Erdoğan,KAYGISIZ ALİ Ulusal - Tam metin bildiri - (27.11.1997 - 29.11.1997) - Hayvancılıkta Örgütlenme Sorunları Sempozyumu
Türkiyede Damızlık Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin Kurulması Yönünde Bir Model Çalışması ÜNALAN ADNAN,Pekel Erdoğan Ulusal - Tam metin bildiri - (27.11.1997 - 29.11.1997) - Hayvancılıkta Örgütlenme Sorunları Sempozyumu
Türkiye Süt Sığırcılığının Geliştirilmesinde Damızlık Hayvan Yetiştiricileri Birliklerinin Rolü Pekel Erdoğan,ÜNALAN ADNAN Ulusal - Tam metin bildiri - (27.11.1997 - 29.11.1997) - Hayvancılıkta Örgütlenme Sorunları Sempozyumu
A study on the estimation of the carbon footprint of dairy sheep farm CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN,ÇINAR SİNAN,WAJID ALİ Uluslararası - Özet bildiri - (27.06.2019 - 29.06.2019) - 1st International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM)
Modern Türk Cumhuriyetleri’nde Bazı Ekonomik Göstergelerin Tarımsal Veriler Açısından Değerlendirmesi ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2017 - 28.04.2017) - IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Effects of different packaging materials on content of heavy metal in honey AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN,BATTALOĞLU RİFAT,YÖRÜK ALAEDDİN,GÜL AZİZ,CEYLAN DURMUŞ ALİ,CEYHAN AYHAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 28.10.2018) - 10th International AnimalScienceCongress
The effect of creep feeding on growth performance and survival rate of Akkaraman lambs CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 25.10.2018) - 10th International Animal Science Conference
A study on awareness of climate changes of small ruminants breeders ÜNALAN ADNAN,CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,Güneşdoğdu Mustafa Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 27.10.2018) - 10. International Animal Science Conference
The relationship between state and trait anxiety levels and vitamin D levels of university students KANAN DERYA DENİZ,ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Özet bildiri - (23.10.2017 - 25.10.2017) - International Congress of Health and Environment
Hayvansal Üretimde Ekolojik Tarımın Yeri ve Türkiye İçin Önemi Pekel Erdoğan,ÜNALAN ADNAN Ulusal - Tam metin bildiri - (21.06.1999 - 23.06.1999) - Türkiye 1. Ekolojik Tarım Sempozyumu
Effects of supplemental feeding on reproductive and growth performance in different physiological periods in Hair Goats CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Özet bildiri - (20.04.2019 - 22.04.2019) - 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019
A Study on Comparison of Some Estimation Methods for Multiple Regression Model Parameters and Effects of Outlier ÇANKAYA SONER,KOLUMAN NAZAN,ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.09.2008 - 20.09.2008) - 4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences (HAICTA 2008)
Parental Behavior and Lower Urinary Tract Symptoms in Primary School-Aged Children CİHAN AHMET,ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Özet bildiri - (17.07.2020 - 26.07.2020) - 35 th Annual Congress of European Association of Urology (EAU)
A field study on the basic economic activities of the Yoruks and their expectations for the future CEYHAN AYHAN,ÜNALAN ADNAN,AKYOL ETHEM Uluslararası - Tam metin bildiri - (17.06.2019 - 18.06.2019) - International Turkic World Congress on Sciences and Engineering (UTUFEM-19)
Designing a useful model for reducing some problems in migratory beekeeping AKYOL ETHEM,ÜNALAN ADNAN,CEYHAN AYHAN,AKKO Yaşar,GÜNEŞDOĞDU Mustafa Uluslararası - Tam metin bildiri - (15.10.2018 - 19.10.2018) - 6th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress
Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi TOKMAK TANSEL,ÜNALAN ADNAN,ÇİÇEK RECEP Ulusal - Tam metin bildiri - (14.09.2011 - 16.09.2011) - 7.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Jersey Sığırlarında Süt Verimine Ait Varyans Unsurları ve Genetik Parametrelerin Farklı Yöntemlerle Tahmini ÜNALAN ADNAN,ÇANKAYA SONER Ulusal - Tam metin bildiri - (14.09.2011 - 16.09.2011) - 7.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Hayvansal Üretimde Belirleyici Bir Güç: ”Biyoçeşitlilik” ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.07.2018 - 15.07.2018) - International Eurasian Congress on Natural Nutrition and Healty Life
Estimation of Variance Components Related to Milk Yields in Holstein Friesian Cattle Using Bayesian and REML Methods ÜNALAN ADNAN,CEBECİ ZEYNEL Uluslararası - Özet bildiri - (12.01.2003 - 15.01.2003) - The Second International Biometric Society Conference of The Eastern Mediterrenean Region
A Study on Comparison of Some Body Measurements of Turkish Native Cattle Breeds South Anatolian Red and Native Southern Yellow Cattle ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.09.2012 - 13.09.2012) - International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities
Estimation of Correlation among Sex Birth Weight and Some Body Measurements in South Anatolian Red Calves by Using Canonical Correlation Analysis ÇANKAYA SONER,KAYAALP GÖKHAN TAMER,ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Özet bildiri - (09.05.2005 - 11.05.2005) - 3rd International Conference of the EMR-IBS
Ebeveynler arası çatışmaya sık sık tanıklık etmek ve ebeveyn erişilebilirliğinin düşük olması, ilkokul çocuklarında disfonksiyonel işeme ile ilişkilidir CİHAN AHMET,ÜNALAN ADNAN Ulusal - Özet bildiri - (07.11.2020 - 15.11.2020) - 5.Ürolojik Cerrahi Kongresi (Online)
Süt Sığırcılığı İşletmeleri İçin Mali Değerlendirme Kriterlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Model Çalışması ÜNALAN ADNAN Ulusal - Tam metin bildiri - (05.10.2016 - 08.10.2016) - 3. Ulusal Tarım Kongresi
Türevsiz Kısıtlanmış En Çok Olabilirlik Drivative Free Restricted Maximum Likelihood DFREML Yöntemi İle Genetik Parametre Tahminleri Üzerine Bir Çalışma ÜNALAN ADNAN,CEBECİ ZEYNEL,TAHTALI YALÇIN,Okan Güney Ulusal - Özet bildiri - (03.10.1999 - 05.10.1999) - 3.Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu
Niğde İli Sığır Koyun ve Keçi Yetiştiricilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma ÜNALAN ADNAN,CEYHAN AYHAN,ŞEKEROĞLU AHMET,AKYOL ETHEM Ulusal - Tam metin bildiri - (03.09.2015 - 05.09.2015) - 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Farklı Sütten Kesim Yaşının Siyah Alaca Buzağıların Canlı Ağırlık Artışı Vücut Ölçütleri ve Süt Maliyetine Olan Etkisi Ayaşan Tugay,Hızlı Hatice,ÜNALAN ADNAN Ulusal - Tam metin bildiri - (03.09.2015 - 05.09.2015) - 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
Niğde İli Keçi Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma CEYHAN AYHAN,ÜNALAN ADNAN,ÇINAR MAHMUT,SERBESTER UĞUR,ŞEKEROĞLU AHMET,AKYOL ETHEM,Yılmaz Erdoğan,Ahmet Demirkoparan Ulusal - Tam metin bildiri - (02.10.2013 - 04.10.2013) - İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durumu Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri ÜNALAN ADNAN,SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT,CEYHAN AYHAN,AKYOL ETHEM,ŞEKEROĞLU AHMET,Erdem Tahir,Yılmaz Sadettin Ulusal - Tam metin bildiri - (02.10.2013 - 04.10.2013) - İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
İç Anadolu Bölgesinde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Yönelimleri CEYHAN AYHAN,SERBESTER UĞUR,ÇINAR MAHMUT,ÜNALAN ADNAN,AKYOL ETHEM,ŞEKEROĞLU AHMET Ulusal - Tam metin bildiri - (02.10.2013 - 04.10.2013) - İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Sample Size in Clinical Researches: Power of the Test and Effect Size / Klinik Araştırmalarda Örneklem Büyüklüğü: Testin Gücü ve Etki Büyüklüğü ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Özet bildiri - (01.10.2020 - 04.10.2020) - I. International Applied Statistics Conference (UYIK-2020)
Sanatsal Faaliyetler
International Biological and Medical Sciences Congress Düzenleyen(ler):Niğde Ömer Halisdemir University Uluslararası - Biological and Medical Sciences - Yer: Niğde-TURKEY - 31.10.2018 - 03.11.2018
3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Foresty and Environment Düzenleyen(ler):Samsun Ondokuz Mayıs University Uluslararası - Information, Communication, Agriculture, Food, Foresty, Environment - Yer: Samsun-TURKEY - 14.06.2010 - 18.06.2010
3. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu Düzenleyen(ler):Çukurova Üniversitesi Ulusal - Bilgisayar Uygulamaları - Yer: Adana-TÜRKİYE - 03.10.1999 - 06.10.1999
İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi Düzenleyen(ler):Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ulusal - Tarım ve Gıda - Yer: Niğde-TÜRKİYE - 02.10.2013 - 04.10.2013
I. International Applied Statistics Conference (UYIK-2020) Düzenleyen(ler):Tokat Gaziosmanpaşa University Uluslararası - Applied Statistics - Yer: Tokat-TURKEY - 01.10.2020 - 04.10.2020
Editör
Indo-American Journal of Agricultural and Veterinary Sciences ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Meghana Publications - Editör 2021
Journal of Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Journal of Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences - Editör 2020
ACTA SCIENTIFIC VETERINARY SCIENCES ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: ACTA SCIENTIFIC International Opel Library - Editör 2021
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology ÜNALAN ADNAN,ÇANKAYA SONER,BİRCAN HÜDAVERDİ Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Turkish Science and Technology - 2019
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Turkish Science and Technology - 2020
Black Sea Journal of Agriculture KURAN MEHMET,ÜNALAN ADNAN,GÜLER AHMET Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Black Sea Publishers - 2019
Black Sea Journal of Agriculture ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Black Sea Publishers - 2020
Indo American Journal of Agricultural and Veterinary Sciences ÜNALAN ADNAN Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Meghana Publications - 2019