Eğitim Bilgileri
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYAL ÇEVRE BİLİMLERİ (DR)/ Tez adı : Çevre bilincinin geliştirilmesinde çevre eğitiminin rolü ve Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği 2010-2013
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Örgütsel etiğin çalışan memnuniyetine etkisi üzerine bir araştırma 2006-2008
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ/İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ PR./ 1989-1994
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/YEREL YÖNETİMLER PR. 2014-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU/TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 1998-2014
Yönetilen Tezler
SENA ERDOĞDU Yüksek Lisans Yerel demokrasinin sağlanmasında yerel yönetimlerin rolü ve önemi 2023
NİLAY BOSTANCI Yüksek Lisans Türkiye'nin kent merkezlerindeki yeşil alan sorunu: İstanbul örneği 2021
AHMAD JAWID OBAYD Yüksek Lisans Afganistan'da göç sorunu 2020
MAHMUT ERDOĞAN Yüksek Lisans Başkanlık sistemi ve parlamenter sistemdeki krizler neticesinde ortaya çıkan yeni Türk tipi başkanlık sistemi 2019
FERHAT ATAR Yüksek Lisans Türkiye'de yerel yönetimlerin gelişimi ve 2000 sonrası reform çalışmaları 2018
ÖMER TUĞRUL ÖZKAN Yüksek Lisans Türkiye'de iç göç olgusunun kentleşme sürecine etkisi 2018
KORAY ÇELİK Yüksek Lisans Üniversitelerdeki Erasmus programlarının öğrencilerin sosyo-kültürel durumlarına etkisi üzerine bir araştırma: Aksaray Üniversitesi örneği 2018
MOHAMMAD ATEF KHALİLY Yüksek Lisans Afganistan'da kamu yönetimi 2017
Projeler
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Gençler Elele (16.11.2013-16.11.2014)
İdari Görevler
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2018
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2018
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015-2017
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015-2019
Ödüller
Niğde Üniversitesi Multidisipliner Etik Kongresi Poster Sunum Ödülü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2012
Niğde Üniversitesi 2014 Yılı Uluslararası Atıf Endeksi (SSCI) Kapsamında Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Üniversite, TÜRKİYE 2014
Makaleler
Amaç Dışı Kullanılan Tarım Arazilerinin Tarımsal Sürdürülebilirliğe Etkisi Üzerine Bir Araştırma KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kent Akademisi 2023
Yerel Yönetimlerde Etik Kavramının Önemi Üzerine Bir Çalışma KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2021
Perceptions of Doctoral Students: Satisfaction, Difficulties, Gained Skills and Performance in Publishing in Academic Journals BOZKURT VEYSEL, YALÇINKAYA ELVAN, KARATAŞ ABDULLAH, TALAS MUSTAFA, ŞAHİN ARZU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Yükseköğretim Dergisi 2021
Yerel Yönetim Birimleri Olarak Belediyelerin Salgın Hastalıklar Konusundaki Sorumlulukları: Covid 19 Pandemisi Örneği KARATAŞ ABDULLAH, GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2021
Tarihi Çevreyi Korumada Tarihi Çevre Eğitiminin Önemi Üzerine Bir Değerlendirme KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBible, Scientific World Index, - Derleme Makale - Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences 2021
Afganistan'da Göç Hareketliliğinin Neden ve Sonuçları OBAYD AHMAD JAWID, KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 2021
Kırsal Alanların Kalkınmasında Kırsal Turizmin Rolü: Niğde İli Örneği KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2020
A Research on the Effects of Migration on Sophisticated Product and Its Exports KARATAŞ ABDULLAH,ÖZAYTÜRK İBRAHİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies-Economics,Finance,Politics - Doi: 10.47644/TurkishStudies.43007 2020
A Research On The Role and Importance of EU In Creating Environmental Awareness Among The Society KARATAŞ ABDULLAH,ÇELİK KORAY Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index, Scientific World Index,Directory of Indexing and Impact Fact, Society of Economics and Development, Root Society for Indexing and Impact Factor Service, General Impact Factor - Özgün Makale - Atlas International Refereed Journal On Social Sciences 2018
İnsan Haklarının Bir Bileşeni Olarak Su Hakkı KILIÇ SELİM,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 2018
Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Turizmde Çevre Eğitiminin Gerekliliği KARATAŞ ABDULLAH,TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN Uluslararası - Hakemli - crossref, doi - Derleme Makale - Sosyal Bilimler Dergisi 2017
The Role of Local Governments in Conservation of Endemic Species: Case of Taurus Frog (Rana Holtzi) KARATAŞ EBRU,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus,Directory of Research Journals Indexing, Google Scholar - Özgün Makale - International Journal of Scientific Research and Management 2017
The importance of fishery production as an income source inTurkey KARATAŞ EBRU,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - Journal of Survey in Fisheries 2017
The Definition of Republic and Democracy from a Conceptual Perspective DEMİRKOL TANER,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - DOAJ, EBSCO, Ulrich’xxs Periodicals Directory, Open J-Gate, Google Scholar, Academic Keys, JournalSeek, Science Central, Library of Georgetown University, EconLit, ResearchBib, Universe Digital Library, Social Science Research Network, Cabell’xxs Directories, CiteFactor, InfoBase Index, CNKI Scholar - Derleme Makale - International Review of Social Sciences and Humanities 2017
Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ve Yeşil Alanlar KARATAŞ ABDULLAH,KILIÇ SELİM Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 2017
Yerel Yönetimlerde Çevre Korumanın Bir Aracı Olarak Çevre Eğitimi KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Hakemli - Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, Google Scholar - Özgün Makale - CYBD-JCAS Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 2016
The Role of Environmental Education in Transition from Anthropocentrism to Ecocentrism KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost, DOAJ, IndexCopernicus - Derleme Makale - International Journal of Business and Social Science 2016
The Relationship Between Organizational Ethics and Green Marketing DEMİRKOL TANER,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - DOAJ, Ulrich’xxs Periodicals Directory, Google Scholar, EBSCOhost, Academic Keys - Derleme Makale - International Review of Social Sciences and Humanities 2016
The Role of Sustainable Water Management in Protection of Water Resources KARATAŞ EBRU,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - Journal of Survey In Fisheries Sciences 2016
Environmental Impacts of Globalization and a Solution Proposal KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - DOAJ, EBSCO, Ulrichsweb, Cabell’xxs Directories - Derleme Makale - American International Journal of Contemporary Research 2016
Environmental Education as a Solution Tool for the Prevention of Water Pollution KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences 2016
The Opinions of 14th Century Philosopher Ibn Khaldun on Urbanization KARATAŞ ABDULLAH,DEMİRKOL TANER Uluslararası - Hakemli - DOAJ, EBSCO, CiteFactor - Özgün Makale - International Review of Social Sciences and Humanities 2016
Environmental Education as a Tool for Increasing Environmental Awareness of Vocational School Students KARATAŞ ABDULLAH,GÜRBÜZ ORHAN ATAKAN Uluslararası - Hakemli - DOAJ, ProQuest, Sociological Abstracts Database,Worldwide Political Science Abstracts Database, - Özgün Makale - Anthropologist-International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man 2016
Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci İle İlişkili Faktörler Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği KARATAŞ ABDULLAH,ALPAGUT BERNA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - UHBAB 2015
Importance of Ethical Principles for Eco friendly Management KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Google Scholar, EBSCO, Hein Online Database, Cambridge Science Abstracts, Index Copernicus - Derleme Makale - China-USA Business Review 2015
The Importance of Ethical Responsibility in Management of Natural Resources KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - ESCI, DOAJ, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - Derleme Makale - European Journal of Sustainable Development 2015
The Role and Importance of Environmental Education in Sustainable Rural Development KARATAŞ ABDULLAH,GÜRBÜZ ORHAN ATAKAN,ÇİLKAYA BİLAL,AYİŞ AKKURT AYŞE Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, Research Gate, International Scientific Indexing - Derleme Makale - Asian Academic Research Journal of Social Sciences Humanities 2015
The Significance of Fishery Production for Economic Development Example of Ecemiş KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Google Scholar, CrossRef - Özgün Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences 2015
Toplumda Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Türkiye Örneği KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 2014
Kültür Varlıklarının Korunmasında Çevre Eğitiminin Rolü TALAS MUSTAFA,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Derleme Makale - UHBAB 2014
Environmental Ethics Education as a Tool for the Prevention of Environmental Problems in the Community KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus International - Derleme Makale - European Journal of Sustainable Development 2014
A Study on the Environmental Attitudes of Candidate Teachers YALÇINKAYA ELVAN,KARATAŞ ABDULLAH,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mediterranean Journal of Humanities - Doi: 10.13114/MJH.201416439 2014
Toward A New Trend in Marketing Management Green Positioning KARA BARIŞ, KARATAŞ ABDULLAH, KARABAĞ ÖZGÜR Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - IJER-International Journal of Economics and Research 2014
The Relationship Between the Bioculture and Bioenvironment KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Anthropologist-International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man 2014
İlköğretim Öğretmen Adayları İçin Meslek Etiğinin Önemi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Marmara Coğrafya Dergisi 2013
Cittaslow Hareketinde Çevre Eğitiminin Önemi KARATAŞ ABDULLAH,KARABAĞ ÖZGÜR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2013
Gençlerin Doğal Çevre İle Etkileşim Kurmalarının Güvenli Yarınlar İçin Önemi KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - Türkiz-Düşünce Dünyasında Siyaset ve Kültür Dergisi 2013
The Importance of Environmental Education In the Adoption of a Sustainable Life Style In a Society KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - International Journal of Global Education 2013
The Role of Faculties of Education in IncreasingSustainable Environmental Awareness of Society KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Derleme Makale - European Journal of Sustainable Development 2013
İlköğretim Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılmasında Çevre Eğitiminin Rolü Ekoloji Temelli Yaz Kampı Projesi Örneği KARATAŞ ABDULLAH,ASLAN GÖKÇE Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Zeitschrift für die Welt der Türken (Journal of World of Turks) 2012
Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Önemi Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Örneği TALAS MUSTAFA,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Zeitschrift für die Welt der Türken (Journal of World of Turks) 2012
Örgütlerde Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Güven OrtamınınOluşturulmasında Etiğin Önemi DOĞAN SELEN,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2012
Örgütsel Etiğin Çalışan Memnuniyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma DOĞAN SELEN,KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2011
Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Doğa Tarihi Müzeleri nin Rolü KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Akademik Bakış Dergisi 2011
Bildiriler
Sağlıklı Bir Çevre İçin Çevre Eğitiminin Gerekliliği KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Özet bildiri - (29.11.2012 - 30.11.2012) - I. Ulusal Sağlık Kuruluşları ÇevreYönetimi Sempozyumu
Kentsel Yeşil Alanlar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ GÜLDEREN Uluslararası - Özet bildiri - (29.03.2018 - 31.03.2018) - VI. Uluslararası Çinden Adriyatike Sosyal Bilimler Kongresi
Stockholm Çevre Konferansı Sonrası Küresel ÇevrePolitikaları ve Türkiye KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ GÜLDEREN Uluslararası - Özet bildiri - (29.03.2018 - 31.03.2018) - VI. Uluslararası Çinden Adriyatike Sosyal Bilimler Kongresi
Küreselleşen Dünyada Doğal Çevreye İlişkin Sorunlar KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU,ÇELİK KORAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.09.2018 - 30.09.2018) - 2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi
Çevre Politikalarında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Türkiye Örneği KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU,ÇELİK KORAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.09.2018 - 30.09.2018) - 2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi
Yerel Yönetimlerde Çevre Hizmetlerinin Önemi: Finlandiya Örneği KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.06.2019 - 29.06.2019) - 1. Uluslararası Umay İnovatif Araştırmalar Kongresi
Niğde İlinin Öncelikli Çevre Sorunları KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.06.2019 - 29.06.2019) - 1. Uluslararası Umay İnovatif Araştırmalar Kongresi
İlköğretim Öğretmen Adayları İçin Meslek Etiğinin Önemi KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Özet bildiri - (28.05.2012 - 30.05.2012) - Multidisipliner Etik Kongresi
Çevre Sorunlarının Çözümünde Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Önemi KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Tam metin bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - 10. UlusalFen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Küresel Riskler Bağlamında Çevre Sorunları ve Yerel Yönetim Birimlerinin Bu Sorunların Önlenmesindeki Rolü ve Önemi KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ GÜLDEREN Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 29.04.2018) - II. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu
Hava Kirliliğinin Çevre Sağlığına Etkileri: Niğde İli Örneği KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU,KARATAŞ GÜLDEREN Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 29.04.2018) - II. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu
İklim Değişikliğinin Türkiye’de Tatlı Su Kaynaklarına Etkisi KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU,KARATAŞ GÜLDEREN Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 29.04.2018) - II. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu
İlköğretim Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılmasında Sosyal Bilgiler Dersinin Önemi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2013 - 28.04.2013) - Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
Üniversite Öğrencilerinin ve Öğretim Elemanlarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumların Belirlenmesi KOCAÖZ SEMRA,GÖRDELES BEŞER NALAN,KARATAŞ ABDULLAH,ALBAYRAK GÜLDENER,FURAT MİNA,ÖZKAN RECEP,CAN YÜCEL,ŞAHAN ARZU Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Çevre Sorunlarına Alternatif Bir Çözüm Aracı Olarak Yükseköğretimde Çevre Eğitimi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2014 - 26.10.2014) - II. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu
Bölgesel Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi Niğde İli Örneği KARATAŞ ABDULLAH,YALÇINKAYA ELVAN,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II.KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Doğal Çevreye Ait Sorunlar ve Doğal Çevrenin İnsan Sağlığı Açısından Önemi KARATAŞ ABDULLAH,GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II.KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Sağlık Kuruluşlarında Çevre Etiği Eğitiminin Önemi KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Tam metin bildiri - (23.05.2014 - 24.05.2014) - II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu
İnsan Hakları Bağlamında Çevre Hakkı KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU,KARATAŞ KÜBRA Uluslararası - Özet bildiri - (22.12.2017 - 23.12.2017) - I. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi
Çevre Sorunlarının Sınırlar Ötesi Özelliği Hazar Denizi Örneği KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.03.2014 - 21.03.2014) - I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Toplumda Sürdürülebilir Bir Yaşam Tarzının Benimsenmesinde Çevre Eğitiminin Önemi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Sözlü Bildiri - (16.09.2013 - 18.09.2013) - Uluslararası İlköğretim Eğitimi Konferansı
Yerel Düzeyde Bilinçlendirme Faaliyetleri Kapsamında Çevre Eğitimi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.04.2015 - 18.04.2015) - I. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi
Toplumda Çevre Sorunlarının Önlenmesi Kapsamında Çevre Eğitimi Kanada Örneği KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU Ulusal - Özet bildiri - (14.09.2015 - 17.09.2015) - XIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi.
Okul Öncesi Dönem İçin Çevre Eğitiminin Gerekliliği KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Poster - (14.05.2013 - 14.05.2013) - Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı
Okullarda Örgütsel Etiğin Yapılandırılmasında Okul Yöneticilerinin Rolü KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Tam metin bildiri - (12.10.2012 - 13.10.2012) - III. EğitimYönetimi Forumu
Yerel Yönetimlerde Çevre Korumanın Bir Aracı Olarak Çevre Eğitimi KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Tam metin bildiri - (11.09.2014 - 13.09.2014) - V. Eğitim Yönetimi Forumu
Çevre Sorunlarına Bir Çözüm Aracı Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk KARATAŞ ABDULLAH,TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.06.2015 - 13.06.2015) - III.Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi
Ekonomik Faaliyetler Çerçevesinde Yok Edilen Kentsel Yeşil Alanların Toplum Sağlığı Üzerine Etkileri KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2018 - 12.05.2018) - III. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi
The Significance of Environmental Education in Protecting Endemic Species: Case of Taurus Frog (Rana Holtzi) KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2017 - 13.05.2017) - Ecology 2017 International Symposium
The Importance of Environmental Ethics Education at Universities KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.03.2014 - 12.03.2014) - The 8th International Technology, Education and Development Conference
Çevresel Performans Endeksi Bağlamında Türkiye’nin Çevre Sağlığı KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.05.2018 - 05.05.2018) - II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
Doğa Turizminde Çevre Eğitiminin Önemi KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Sözlü Bildiri - (03.05.2013 - 04.05.2013) - II. Rize Kalkınma Sempozyumu
Kültür Varlıklarının Korunmasında Çevre Eğitiminin Rolü TALAS MUSTAFA, KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Poster - (03.05.2012 - 06.05.2012) - 1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu
Depremler Konusunda Toplumsal Bilinçlenme Sağlanmasında Eğitim Faaliyetlerinin Ömemi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.11.2023 - 05.11.2023) - Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
2050 Yılı Hedeflerinde Kent İçi Ulaşımın Rolü ve Önemi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.11.2023 - 05.11.2023) - Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Sözlü Bildiri - (01.10.2012 - 03.10.2012) - Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu
İnsan Merkezli Bakış Açısından Çevre Merkezliliğe Geçişte Çevre Eğitiminin Rolü KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.09.2015 - 03.09.2015) - Çevre ve Kültür 2015-VIII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu
Kitap
Economic And Administrive Sciences Volume II KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Effects of Water Pollution Caused by Human Activities on Fish Populations: The Case of Nilüfer Stream - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:13 - ISBN:978-605-258-054-7 - (Bölüm Sayfaları:207 - 220) 2018
Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences-I KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Role of Local Governments in Environmental Sustainability - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:469 - ISBN:978-605-288-402-7 2018
Tüm Yönleriyle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: Akademik Çözümlemeler KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Küresel Çevre Sorunları ve İnsan Merkezli Çevre Etiği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:255 - ISBN:978-625-6952-74-4 2023
Turizm ve Destinasyon Araştırmaları-1 ÇETİN BETÜL, KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sürdürülebilirlik Kapsamında Akıllı Turizm ve Çevre Dostu Uygulamalar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Paradigma Akademi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:522 - ISBN:978-625-8118-67-4 2022
Kamu Yönetiminde Katılım Üzerine Güncel Tartışmalar KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yerel Katılım ve Çevresel Sürdürülebilirlik - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:453 - ISBN:978-625-8275-22-3 2022
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Konularının Akademik Yansımaları KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Savaşların Çevresel Güvenlik Bağlamında Değerlendirilmesi: Ukrayna Savaşı Örneği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:245 - ISBN:978-625-8235-26-5 2022
Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar I KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ormanların Korunmasında Çevre Bilincinin Etkinlik ve Önemi Üzerine Bir Çalışma - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Duvar Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:504 - ISBN:978-625-7502-75-7 2021
Yükseköğretimde AB-Türkiye İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi ÇELİK KORAY,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İKSAD Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:194 - ISBN:978-605-7510-55-6 2018
Çevre Sorunları KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çevre Sorunları ve Kovid-19 Pandemisi Arasındaki İlişki - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İKSAD - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-8007-34-3 2021
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar KARATAŞ ABDULLAH,YALÇINKAYA ELVAN,GÖRDELES BEŞER NALAN,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Dahil Etme Programlarının Gençlerin Sosyal Entegrasyonlarındaki Rolü: Gençler Elele Projesi Örneğ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ivpe - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-9940-540-41-8 2018
Çevre Eğitimi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çevre Eğitiminin Tarihsel Kökenleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-241-255-8 - (Bölüm Sayfaları:19 - 36) 2018
Farklı Yönleriyle Çalışan Enerjisi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kentsel Çevre Bağlamında Yeşil Alanlar ve Sağlık Üzerine Etkileri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:46 - ISBN:978-975-2475-59-5 - (Bölüm Sayfaları:53 - 99) 2018
Editör
European Journal Of Sustainable Development KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: European Center of Sustainable Development - Editör 2022
Disiplinlerarası Çevre Araştırmaları KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İKSAD - Editör 2018
Current Studies Over Social Sciences TALAS MUSTAFA,KARATAŞ ABDULLAH,EMEK MUSTAFA LATİF Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: İKSAD - Editör 2018