Eğitim Bilgileri
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYAL ÇEVRE BİLİMLERİ (DR)/ Tez adı : Çevre bilincinin geliştirilmesinde çevre eğitiminin rolü ve Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği 2010-2013
Yüksek Lisans NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZLİ)/ Tez adı : Örgütsel etiğin çalışan memnuniyetine etkisi üzerine bir araştırma 2006-2008
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ/İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ PR./ 1989-1994
Akademik Unvanlar
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/YEREL YÖNETİMLER PR. 2014-
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU/TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 1998-2014
Projeler
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Gençler Elele (16.11.2013-16.11.2014)
İdari Görevler
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2019-
Bölüm Başkanı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017-
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2018
Yönetim Kurulu Üyeliği NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-2018
Bölüm Başkanı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015-2017
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015-2019
Makaleler
Amaç Dışı Kullanılan Tarım Arazilerinin Tarımsal Sürdürülebilirliğe Etkisi Üzerine Bir Araştırma KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Kent Akademisi 2023
Yerel Yönetimlerde Etik Kavramının Önemi Üzerine Bir Çalışma KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2021
Perceptions of Doctoral Students: Satisfaction, Difficulties, Gained Skills and Performance in Publishing in Academic Journals BOZKURT VEYSEL, YALÇINKAYA ELVAN, KARATAŞ ABDULLAH, TALAS MUSTAFA, ŞAHİN ARZU Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Yükseköğretim Dergisi 2021
Yerel Yönetim Birimleri Olarak Belediyelerin Salgın Hastalıklar Konusundaki Sorumlulukları: Covid 19 Pandemisi Örneği KARATAŞ ABDULLAH, GÖRDELES BEŞER NALAN Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2021
Tarihi Çevreyi Korumada Tarihi Çevre Eğitiminin Önemi Üzerine Bir Değerlendirme KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBible, Scientific World Index, - Derleme Makale - Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences 2021
Afganistan'da Göç Hareketliliğinin Neden ve Sonuçları OBAYD AHMAD JAWID, KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 2021
Kırsal Alanların Kalkınmasında Kırsal Turizmin Rolü: Niğde İli Örneği KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2020
A Research on the Effects of Migration on Sophisticated Product and Its Exports KARATAŞ ABDULLAH,ÖZAYTÜRK İBRAHİM Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies-Economics,Finance,Politics - Doi: 10.47644/TurkishStudies.43007 2020
A Research On The Role and Importance of EU In Creating Environmental Awareness Among The Society KARATAŞ ABDULLAH,ÇELİK KORAY Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index, Scientific World Index,Directory of Indexing and Impact Fact, Society of Economics and Development, Root Society for Indexing and Impact Factor Service, General Impact Factor - Özgün Makale - Atlas International Refereed Journal On Social Sciences 2018
İnsan Haklarının Bir Bileşeni Olarak Su Hakkı KILIÇ SELİM,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 2018
Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Turizmde Çevre Eğitiminin Gerekliliği KARATAŞ ABDULLAH,TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN Uluslararası - Hakemli - crossref, doi - Derleme Makale - Sosyal Bilimler Dergisi 2017
The Role of Local Governments in Conservation of Endemic Species: Case of Taurus Frog (Rana Holtzi) KARATAŞ EBRU,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus,Directory of Research Journals Indexing, Google Scholar - Özgün Makale - International Journal of Scientific Research and Management 2017
The importance of fishery production as an income source inTurkey KARATAŞ EBRU,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - Journal of Survey in Fisheries 2017
The Definition of Republic and Democracy from a Conceptual Perspective DEMİRKOL TANER,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - DOAJ, EBSCO, Ulrich’xxs Periodicals Directory, Open J-Gate, Google Scholar, Academic Keys, JournalSeek, Science Central, Library of Georgetown University, EconLit, ResearchBib, Universe Digital Library, Social Science Research Network, Cabell’xxs Directories, CiteFactor, InfoBase Index, CNKI Scholar - Derleme Makale - International Review of Social Sciences and Humanities 2017
Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ve Yeşil Alanlar KARATAŞ ABDULLAH,KILIÇ SELİM Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 2017
Yerel Yönetimlerde Çevre Korumanın Bir Aracı Olarak Çevre Eğitimi KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Hakemli - Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, Google Scholar - Özgün Makale - CYBD-JCAS Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 2016
The Role of Environmental Education in Transition from Anthropocentrism to Ecocentrism KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - EBSCOhost, DOAJ, IndexCopernicus - Derleme Makale - International Journal of Business and Social Science 2016
The Relationship Between Organizational Ethics and Green Marketing DEMİRKOL TANER,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - DOAJ, Ulrich’xxs Periodicals Directory, Google Scholar, EBSCOhost, Academic Keys - Derleme Makale - International Review of Social Sciences and Humanities 2016
The Role of Sustainable Water Management in Protection of Water Resources KARATAŞ EBRU,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - Journal of Survey In Fisheries Sciences 2016
Environmental Impacts of Globalization and a Solution Proposal KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - DOAJ, EBSCO, Ulrichsweb, Cabell’xxs Directories - Derleme Makale - American International Journal of Contemporary Research 2016
Environmental Education as a Solution Tool for the Prevention of Water Pollution KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences 2016
The Opinions of 14th Century Philosopher Ibn Khaldun on Urbanization KARATAŞ ABDULLAH,DEMİRKOL TANER Uluslararası - Hakemli - DOAJ, EBSCO, CiteFactor - Özgün Makale - International Review of Social Sciences and Humanities 2016
Environmental Education as a Tool for Increasing Environmental Awareness of Vocational School Students KARATAŞ ABDULLAH,GÜRBÜZ ORHAN ATAKAN Uluslararası - Hakemli - DOAJ, ProQuest, Sociological Abstracts Database,Worldwide Political Science Abstracts Database, - Özgün Makale - Anthropologist-International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man 2016
Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci İle İlişkili Faktörler Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği KARATAŞ ABDULLAH,ALPAGUT BERNA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - UHBAB 2015
Importance of Ethical Principles for Eco friendly Management KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Google Scholar, EBSCO, Hein Online Database, Cambridge Science Abstracts, Index Copernicus - Derleme Makale - China-USA Business Review 2015
The Importance of Ethical Responsibility in Management of Natural Resources KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - ESCI, DOAJ, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - Derleme Makale - European Journal of Sustainable Development 2015
The Role and Importance of Environmental Education in Sustainable Rural Development KARATAŞ ABDULLAH,GÜRBÜZ ORHAN ATAKAN,ÇİLKAYA BİLAL,AYİŞ AKKURT AYŞE Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus, Research Gate, International Scientific Indexing - Derleme Makale - Asian Academic Research Journal of Social Sciences Humanities 2015
The Significance of Fishery Production for Economic Development Example of Ecemiş KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Google Scholar, CrossRef - Özgün Makale - Journal of Survey in Fisheries Sciences 2015
Toplumda Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Türkiye Örneği KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 2014
Kültür Varlıklarının Korunmasında Çevre Eğitiminin Rolü TALAS MUSTAFA,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Derleme Makale - UHBAB 2014
Environmental Ethics Education as a Tool for the Prevention of Environmental Problems in the Community KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus International - Derleme Makale - European Journal of Sustainable Development 2014
A Study on the Environmental Attitudes of Candidate Teachers YALÇINKAYA ELVAN,KARATAŞ ABDULLAH,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mediterranean Journal of Humanities - Doi: 10.13114/MJH.201416439 2014
Toward A New Trend in Marketing Management Green Positioning KARA BARIŞ, KARATAŞ ABDULLAH, KARABAĞ ÖZGÜR Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - IJER-International Journal of Economics and Research 2014
The Relationship Between the Bioculture and Bioenvironment KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Anthropologist-International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man 2014
İlköğretim Öğretmen Adayları İçin Meslek Etiğinin Önemi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Marmara Coğrafya Dergisi 2013
Cittaslow Hareketinde Çevre Eğitiminin Önemi KARATAŞ ABDULLAH,KARABAĞ ÖZGÜR Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2013
Gençlerin Doğal Çevre İle Etkileşim Kurmalarının Güvenli Yarınlar İçin Önemi KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - Türkiz-Düşünce Dünyasında Siyaset ve Kültür Dergisi 2013
The Importance of Environmental Education In the Adoption of a Sustainable Life Style In a Society KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Endekste taranmıyor - Derleme Makale - International Journal of Global Education 2013
The Role of Faculties of Education in IncreasingSustainable Environmental Awareness of Society KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - DOAJ - Derleme Makale - European Journal of Sustainable Development 2013
İlköğretim Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılmasında Çevre Eğitiminin Rolü Ekoloji Temelli Yaz Kampı Projesi Örneği KARATAŞ ABDULLAH,ASLAN GÖKÇE Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Zeitschrift für die Welt der Türken (Journal of World of Turks) 2012
Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Önemi Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Örneği TALAS MUSTAFA,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - Zeitschrift für die Welt der Türken (Journal of World of Turks) 2012
Örgütlerde Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Güven OrtamınınOluşturulmasında Etiğin Önemi DOĞAN SELEN,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2012
Örgütsel Etiğin Çalışan Memnuniyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma DOĞAN SELEN,KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2011
Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Doğa Tarihi Müzeleri nin Rolü KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Akademik Bakış Dergisi 2011
Bildiriler
Sağlıklı Bir Çevre İçin Çevre Eğitiminin Gerekliliği KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Özet bildiri - (29.11.2012 - 30.11.2012) - I. Ulusal Sağlık Kuruluşları ÇevreYönetimi Sempozyumu
Kentsel Yeşil Alanlar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ GÜLDEREN Uluslararası - Özet bildiri - (29.03.2018 - 31.03.2018) - VI. Uluslararası Çinden Adriyatike Sosyal Bilimler Kongresi
Stockholm Çevre Konferansı Sonrası Küresel ÇevrePolitikaları ve Türkiye KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ GÜLDEREN Uluslararası - Özet bildiri - (29.03.2018 - 31.03.2018) - VI. Uluslararası Çinden Adriyatike Sosyal Bilimler Kongresi
Çevre Politikalarında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Türkiye Örneği KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU,ÇELİK KORAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.09.2018 - 30.09.2018) - 2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi
Küreselleşen Dünyada Doğal Çevreye İlişkin Sorunlar KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU,ÇELİK KORAY Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.09.2018 - 30.09.2018) - 2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi
Yerel Yönetimlerde Çevre Hizmetlerinin Önemi: Finlandiya Örneği KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.06.2019 - 29.06.2019) - 1. Uluslararası Umay İnovatif Araştırmalar Kongresi
Niğde İlinin Öncelikli Çevre Sorunları KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (28.06.2019 - 29.06.2019) - 1. Uluslararası Umay İnovatif Araştırmalar Kongresi
İlköğretim Öğretmen Adayları İçin Meslek Etiğinin Önemi KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Özet bildiri - (28.05.2012 - 30.05.2012) - Multidisipliner Etik Kongresi
Çevre Sorunlarının Çözümünde Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Önemi KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Tam metin bildiri - (27.06.2012 - 30.06.2012) - 10. UlusalFen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Küresel Riskler Bağlamında Çevre Sorunları ve Yerel Yönetim Birimlerinin Bu Sorunların Önlenmesindeki Rolü ve Önemi KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ GÜLDEREN Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 29.04.2018) - II. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu
Hava Kirliliğinin Çevre Sağlığına Etkileri: Niğde İli Örneği KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU,KARATAŞ GÜLDEREN Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 29.04.2018) - II. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu
İklim Değişikliğinin Türkiye’de Tatlı Su Kaynaklarına Etkisi KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU,KARATAŞ GÜLDEREN Uluslararası - Özet bildiri - (26.04.2018 - 29.04.2018) - II. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu
İlköğretim Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılmasında Sosyal Bilgiler Dersinin Önemi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2013 - 28.04.2013) - Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
Üniversite Öğrencilerinin ve Öğretim Elemanlarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumların Belirlenmesi KOCAÖZ SEMRA,GÖRDELES BEŞER NALAN,KARATAŞ ABDULLAH,ALBAYRAK GÜLDENER,FURAT MİNA,ÖZKAN RECEP,CAN YÜCEL,ŞAHAN ARZU Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.05.2016 - 27.05.2016) - III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Çevre Sorunlarına Alternatif Bir Çözüm Aracı Olarak Yükseköğretimde Çevre Eğitimi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2014 - 26.10.2014) - II. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu
Bölgesel Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi Niğde İli Örneği KARATAŞ ABDULLAH,YALÇINKAYA ELVAN,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II.KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Doğal Çevreye Ait Sorunlar ve Doğal Çevrenin İnsan Sağlığı Açısından Önemi KARATAŞ ABDULLAH,GÖRDELES BEŞER NALAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (23.10.2014 - 24.10.2014) - II.KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
Sağlık Kuruluşlarında Çevre Etiği Eğitiminin Önemi KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Tam metin bildiri - (23.05.2014 - 24.05.2014) - II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu
İnsan Hakları Bağlamında Çevre Hakkı KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU,KARATAŞ KÜBRA Uluslararası - Özet bildiri - (22.12.2017 - 23.12.2017) - I. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi
Çevre Sorunlarının Sınırlar Ötesi Özelliği Hazar Denizi Örneği KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.03.2014 - 21.03.2014) - I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Toplumda Sürdürülebilir Bir Yaşam Tarzının Benimsenmesinde Çevre Eğitiminin Önemi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Sözlü Bildiri - (16.09.2013 - 18.09.2013) - Uluslararası İlköğretim Eğitimi Konferansı
Yerel Düzeyde Bilinçlendirme Faaliyetleri Kapsamında Çevre Eğitimi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.04.2015 - 18.04.2015) - I. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi
Toplumda Çevre Sorunlarının Önlenmesi Kapsamında Çevre Eğitimi Kanada Örneği KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU Ulusal - Özet bildiri - (14.09.2015 - 17.09.2015) - XIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi.
Okul Öncesi Dönem İçin Çevre Eğitiminin Gerekliliği KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Poster - (14.05.2013 - 14.05.2013) - Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı
Okullarda Örgütsel Etiğin Yapılandırılmasında Okul Yöneticilerinin Rolü KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Tam metin bildiri - (12.10.2012 - 13.10.2012) - III. EğitimYönetimi Forumu
Yerel Yönetimlerde Çevre Korumanın Bir Aracı Olarak Çevre Eğitimi KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Tam metin bildiri - (11.09.2014 - 13.09.2014) - V. Eğitim Yönetimi Forumu
Çevre Sorunlarına Bir Çözüm Aracı Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk KARATAŞ ABDULLAH,TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN Uluslararası - Tam metin bildiri - (11.06.2015 - 13.06.2015) - III.Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi
Ekonomik Faaliyetler Çerçevesinde Yok Edilen Kentsel Yeşil Alanların Toplum Sağlığı Üzerine Etkileri KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2018 - 12.05.2018) - III. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi
The Significance of Environmental Education in Protecting Endemic Species: Case of Taurus Frog (Rana Holtzi) KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU Uluslararası - Özet bildiri - (11.05.2017 - 13.05.2017) - Ecology 2017 International Symposium
The Importance of Environmental Ethics Education at Universities KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (10.03.2014 - 12.03.2014) - The 8th International Technology, Education and Development Conference
Çevresel Performans Endeksi Bağlamında Türkiye’nin Çevre Sağlığı KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU Uluslararası - Tam metin bildiri - (04.05.2018 - 05.05.2018) - II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
Doğa Turizminde Çevre Eğitiminin Önemi KARATAŞ ABDULLAH Ulusal - Sözlü Bildiri - (03.05.2013 - 04.05.2013) - II. Rize Kalkınma Sempozyumu
Kültür Varlıklarının Korunmasında Çevre Eğitiminin Rolü TALAS MUSTAFA, KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Poster - (03.05.2012 - 06.05.2012) - 1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu
Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Sözlü Bildiri - (01.10.2012 - 03.10.2012) - Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu
İnsan Merkezli Bakış Açısından Çevre Merkezliliğe Geçişte Çevre Eğitiminin Rolü KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (01.09.2015 - 03.09.2015) - Çevre ve Kültür 2015-VIII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu
Kitap
Economic And Administrive Sciences Volume II KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Effects of Water Pollution Caused by Human Activities on Fish Populations: The Case of Nilüfer Stream - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:13 - ISBN:978-605-258-054-7 - (Bölüm Sayfaları:207 - 220) 2018
Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences-I KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Role of Local Governments in Environmental Sustainability - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:469 - ISBN:978-605-288-402-7 2018
Tüm Yönleriyle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: Akademik Çözümlemeler KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Küresel Çevre Sorunları ve İnsan Merkezli Çevre Etiği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:255 - ISBN:978-625-6952-74-4 2023
Turizm ve Destinasyon Araştırmaları-1 ÇETİN BETÜL, KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sürdürülebilirlik Kapsamında Akıllı Turizm ve Çevre Dostu Uygulamalar - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Paradigma Akademi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:522 - ISBN:978-625-8118-67-4 2022
Kamu Yönetiminde Katılım Üzerine Güncel Tartışmalar KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yerel Katılım ve Çevresel Sürdürülebilirlik - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:453 - ISBN:978-625-8275-22-3 2022
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Konularının Akademik Yansımaları KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Savaşların Çevresel Güvenlik Bağlamında Değerlendirilmesi: Ukrayna Savaşı Örneği - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:245 - ISBN:978-625-8235-26-5 2022
Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar I KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ormanların Korunmasında Çevre Bilincinin Etkinlik ve Önemi Üzerine Bir Çalışma - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Duvar Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:504 - ISBN:978-625-7502-75-7 2021
Yükseköğretimde AB-Türkiye İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi ÇELİK KORAY,KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İKSAD Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:194 - ISBN:978-605-7510-55-6 2018
Çevre Sorunları KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çevre Sorunları ve Kovid-19 Pandemisi Arasındaki İlişki - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İKSAD - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-625-8007-34-3 2021
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar KARATAŞ ABDULLAH,YALÇINKAYA ELVAN,GÖRDELES BEŞER NALAN,TALAS MUSTAFA Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Sosyal Dahil Etme Programlarının Gençlerin Sosyal Entegrasyonlarındaki Rolü: Gençler Elele Projesi Örneğ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ivpe - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-9940-540-41-8 2018
Çevre Eğitimi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çevre Eğitiminin Tarihsel Kökenleri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-241-255-8 - (Bölüm Sayfaları:19 - 36) 2018
Farklı Yönleriyle Çalışan Enerjisi KARATAŞ ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kentsel Çevre Bağlamında Yeşil Alanlar ve Sağlık Üzerine Etkileri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:46 - ISBN:978-975-2475-59-5 - (Bölüm Sayfaları:53 - 99) 2018
Sanatsal Faaliyetler
Türk Sanat Müziği Konseri Düzenleyen(ler):Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Ulusal - SANATSAL ETKİNLİKLER/ - Yer: Niğde - 05.02.2015 - 05.02.2015