Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/EKONOMİ VE YÖNETİM (YL) (TEZLİ)/ 2021-
Lisans HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR./ 2019-2022
Önlisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ/ADALET PR. (AÇIKÖĞRETİM) (ÖNLİSANS)/ 2018-2020
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/FELSEFE PR./ 2018-2019
Doktora MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (DR)/ Tez adı : Sosyal medya paradigmasındaki dönüşümün siyasal katılım yansıması 2013-2017
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZSİZ)/ 2007-2008
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR. (İÖ)/ 2001-2007
Akademik Unvanlar
DOÇENT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI 2021-
DOÇENT HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 2020-2021
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 2017-2020
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI 2010-2017
Yönetilen Tezler
SEVİLAY GÖKÇE Yüksek Lisans Dirençli Kentlerde Afet Riski ve Yönetimi: Adana İli Örneği 2023
NAİM TOPAL Yüksek Lisans Türkiyede yerel yönetimlerin sorunları, tarihsel gelişimi ve Niğde örneği 2022
HAKAN KOCA Yüksek Lisans Türkiye'de siber güvenlik uygulamaları 2022
CANSIN KAHYALAR Yüksek Lisans TÜRKİYE'DE MUHAFAZAKAR İSLAMCI PARTİLERİN BATI İLE İLİŞKİSİ 2019
Projeler
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı Türkiye Mezunu İş İnsanlarının Ülkeleri ile Türkiye Arasındaki Ticarete Katkılarının Analizi (01.12.2021-01.12.2021)
İdari Görevler
Enstitü Müdür Yardımcısı HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2019-2019
Bölüm Başkanı MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2017-2021
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013-2017
Erasmus Koordinatörü MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2012-2017
Makaleler
Bir Aykırı Yerel Katılım Örneği Olarak Küf Project AYDIN ABDULLAH, Mavili Mine, ÇAĞIN Büşra Nur Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Selcuk University - Doi: 10.52642/susbed.1342836 2023
Time-varying causality between income inequality and ecological footprint in Turkey ALTINTAŞ NURULLAH, KIRCA MUSTAFA, ACAR SAMET, AYDIN ABDULLAH, ÖZTÜRK MUSA Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Environmental Science and Pollution Research - Doi: 10.1007/s11356-022-22910-3 2022
Olumlu ve Olumsuz Manası ile Siyasal Katılım Türlerinin İncelenmesi AYDIN ABDULLAH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches - Doi: DOI: 10.26466/opus.509050 2019
Siyasal Katılım Araçları Üzerinden Merkezi ve Yerel Düzeydeki Katılımın İncelenmesi AYDIN ABDULLAH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Derleme Makale - Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 2019
2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ BAĞLAMINDA KÜMELEME VE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZLERİ İLE DEĞERLENDİRMESİ: HATAY’DA BİR UYGULAMA AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI),International Index Copernicus - Özgün Makale - International Journal of Academic ValueStudies - Doi: 10.23929/javs.875 2019
Bir Yerel Katılım Yolu Olarak Aykırı Bahçecilik AYDIN ABDULLAH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - İDEALKENT - Doi: 10.31198/idealkent.591666 2019
Türkiye’de İlk Modern Yerel Yönetim Denemesi Olan Altıncı Daire-İ Belediye İle Sixième Arrondissement Karşılaştırması AYDIN ABDULLAH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.26466/opus.561163 2019
Coğrafya-Din İlişkisi Kentlileşme, Muhafazakârlık ve Mezhep Demografisi Bağlamında Doğu ve Batı Karşılaştırması AYDIN ABDULLAH,OKŞAR YUSUF Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.26466/opus.600344 2019
Yerelde Yönetişim Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Örneği BELLİ AZİZ,TUNÇ AHMET,AYDIN ABDULLAH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Gaziantep University Journal of Social Sciences 2019
Yahudilerde Devlet ve Toplum: Sosyal ve Ekonomik Temelleri KAHRAMAN ÖMER FUAD,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), EBSCO Host, Index Islamicus,International Bibliography of the Social Sciences (IBBS), Worldwide Political ScienceAbstracts (WPSA), - Özgün Makale - ORTADOĞU ETÜTLERİ Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 2019
6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Siyasal Elitlerin Değişimi AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Google Scholar, Rootindexing, ResearchBib, ESJI (Eurasian Scientific Journal Index),Sindex, COSMOS IF, Jurix Hukuk Dizini, Kaynakça.info, İdealonline,BASE (Bielefeld Academic Search Engine), ROAD, CiteFactor,OpenAIRE, Türkiye Turizm Dizini, DOI, Crossref,Index Copernicus, Scilit, - Özgün Makale - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi - Doi: 10.33712/mana.613327 2019
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NDE KAMU PERSONEL YÖNETİM SİSTEMİNİN DÖNÜŞÜMÜ: ÜST DÜZEY KAMU GÖREVLİLERİN ATANMASI AYDIN ABDULLAH,AKINCI BERAT Uluslararası - Hakemli - SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İndeksi, Open Academic Journal İndexDirectory Of Research Journals İndexingGoogle Scholar, CiteFactorS ,Journals - Özgün Makale - Route Educational Social Science - Doi: 10.17121/ressjournal.1449 2018
Türkiye’deki Sivil Toplum Anlayışına 15 Temmuz Darbe Girişimi Üzerinden Bakış BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 2018
SİYASAL KATILIM KADEMELERİNİN İNCELENMESİ VE LERNERİN SİYASAL KATILIM KADEMERİNİ AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - SOBIAD, DRJI, AcademicKeys, ResarchBib, Scientific Indexing Services, CiteFactor, ACAR Index. ERIHPLUS - Derleme Makale - Çukurova Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.18560/cukurova.1115 2018
TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ NÜFUSUN HUKUKİ STATÜSÜ İLE İLGİLİ BİR ANALİZ SARITEKE İSMAİL,KAHRAMAN ÖMER FUAD,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Turkish Studies - Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13042 2018
6360 Sayılı Kanun ve Yerelde Merkezileşme BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - The Journal of Academic Social Science Studies - Doi: 10.9761 2017
KENT KİMLİĞİ İLE İNTERNET KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI TUNÇ AHMET,BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2017
Türkiye’de Kadın Temsili Sorunsalına Kadın Bakanlar Bağlamında Bir Bakış AYDIN ABDULLAH,KAHRAMAN ÖMER FUAD Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Yasama Dergisi 2017
Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Oluşumunda Üniversitelerin Rolü Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Index Copernicus - Özgün Makale - The Journal of Academic Social Science (ASOS Journal) 2017
Kamu Yönetimi Bölümündeki Çevre Derslerinin Çevre Bilinci Üzerine Etkisi BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - SCIENTIFIC INDEXING SERVICES - Özgün Makale - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017
1950-1960 Döneminde Türkiye’de Kadın Hareketlerinin Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme AYDIN ABDULLAH,YILDIZ MURAT Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - YASAMA DERGİSİ 2017
Neo Liberalizmle Gelen Değişimin Yükseköğretim Sistemine Etkileri EREN VEYSEL,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Türk Eğitim İndeksi, Open Academic Journal İndex, Directory Of Research Journals İndexing, Google Scholar, CiteFactor, SJournals - Özgün Makale - Route Educational And Social Science Journal 2016
6360 Sayılı Yasa İle Kapatılan Belde Belediyelerinin Hizmette Etkinlik Verimlilik ve Temsil Sorunsalı Üzerine Bir Alan Araştırması Önsen Belediyesi Örneği BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016
AB UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN ÇEVRE POLİTİKASINA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ DERGİSİ 2016
TÜRKİYE DEKİ KENTLEŞME SÜRECİNDE YENİ BİR DURUM SURİYELİ KENTLİLER EREN VEYSEL,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - SOBIAD, DRJI, AcademicKeys, ResarchBib, Scientific Indexing Services, CiteFactor - Özgün Makale - ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - Doi: doi=org/10.18560/cukurova.33 2016
Üniversite Öğrencilerinin Kent Konseyleri ve Gençlik Meclislerine Yönelik Algı Düzeyi Üzerine Bir Alan Araştırması Kahramanmaraş Ve Hatay Örneği BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi 2015
Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler EREN VEYSEL,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Hakemli - Ebsco - Özgün Makale - KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si 2014
Bildiriler
Türkiye'de Siyasal Katılım ve Milli Görüş Hareketi AYDIN ABDULLAH Ulusal - Özet bildiri - (15.10.2020 - ) - 2. Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu
THE COVID19 PROCESS AND THE FUTURE OFPOLITICAL PARTICIPATION AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (16.09.2020 - 17.09.2020) - E-RESS INTERNATIONAL HUMAN SCIENCE CONGRESS, IV. ULUSLARARASI İNSANİBİLİMLER SEMPOZYUMU
AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NE UYUM SÜRECĠNDE TÜRKĠYE’NĠN ENERJiPOLĠTĠKALARININ ÇEVRE SORUNLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDĠRiLMESi BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 26.10.2019) - 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu
Türkiye’deki Köy ve Mahalle Muhtarlıklarının Güncel Durumu ve Yerel Demokrasi Açısından Yeniden Yorumlanması AYDIN ABDULLAH,BELLİ AZİZ Uluslararası - Tam metin bildiri - (24.10.2019 - 26.10.2019) - 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu
ARAP HALK HAREKETLERININ ÜLKE DEMOKRASILERINE ETKISI ÜZERINE BIR ANALIZ: 2019 TUNUS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇIMI ÖRNEĞI AYDIN ABDULLAH,KAHRAMAN ÖMER FUAD Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.10.2019 - 20.10.2019) - AKDENİZ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE’NİN ENERJİ YÖNETİMİNDE VE POLİTİKALARINDA DOĞU AKDENİZ MECBURİYETİ KAHRAMAN ÖMER FUAD,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.10.2019 - 20.10.2019) - AKDENİZ 2. SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE’DEKİ YEREL KATILIM-SOSYAL MEDYA İLİŞKİSİNETWİTTER PAYLAŞIMLARI ÜZERİNDEN BAKIŞ AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.06.2019 - 27.06.2019) - III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
2019 YEREL SEÇİM PARTİ̇ MANİFESTOLARININİNCELENMESİ AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.06.2019 - 27.06.2019) - III. ULUSLARARASI EĞİTİMBİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU
İnanç-Davranış İlişkisi Açısından Müslümanların Tüketim Kültürü Sorunu OKŞAR YUSUF,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2019 - 04.05.2019) - Javscongress ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ
ULUSLARARASI GÖÇ OLGUSUNDAKİ DEĞİŞİM: ÇEVRE SIĞINMACILIĞI BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (18.04.2019 - 20.04.2019) - 13. ULUSLARARASI KAMUYÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM13)
Güncel Gelişmeler Bağlamında, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türk Yerel Yönetim Sisteminin İncelenmesi BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH,TUNÇ AHMET Uluslararası - Tam metin bildiri - (25.10.2018 - 27.10.2018) - 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
Türkiye’de Arap ve Suriyeli Algısına Sosyal Medya Üzerinden Bir Bakış AYDIN ABDULLAH,GÜNDOĞMUŞ BEKİR Uluslararası - Özet bildiri - (23.05.2018 - 25.05.2018) - II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Model İnsan Oluşumunda Çevre Bilinci ve Çevre Koruma Açısından İslam BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH,AĞIR OSMAN Uluslararası - Tam metin bildiri - (26.04.2018 - 27.04.2018) - Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu
A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE LEARNING / KNOWING AND POLITICALPARTICIPATION AYDIN ABDULLAH,GÜNDOĞMUŞ BEKİR Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.04.2018 - 15.04.2018) - BABİR INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOR HUMANITIES
A GLANCE TO IDEAL STATE UNDERSTANDING FROMSIYASATNAMA AND UTOPIA AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (13.04.2018 - 15.04.2018) - Babir International Conference for Humanities
Kapitalizm ve Helal Yaşamın Manipülasyonu OKŞAR YUSUF,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Özet bildiri - (03.11.2017 - 05.11.2017) - 4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi
Uluslararası İlişkiler Bağlamında Helal Gıda Siyaseti AYDIN ABDULLAH,OKŞAR YUSUF Uluslararası - Özet bildiri - (03.11.2017 - 05.11.2017) - 4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi
Üniversite Öğrencilerinin Kent Kimliğini Benimsenmesinde Dijitalleşmenin Etkisi TUNÇ AHMET,BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2017 - 04.11.2017) - KAYFOR 15
Üniversite Öğrencilerinin Kent Kimliğini Benimsenmesinde Dijitalleşmenin Etkisi TUNÇ AHMET,BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Özet bildiri - (01.11.2017 - 04.11.2017) - KAYFOR 15 DİJİTAL ÇAĞDA KAMU YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI
Türkiye’deki Suriyeli Nüfusun Siyasal Entegrasonu Üzerine Bir İnceleme AYDIN ABDULLAH,BELLİ AZİZ,SARITEKE İSMAİL Uluslararası - Özet bildiri - (20.10.2017 - 22.10.2017) - II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler
TÜRKİYE‟DEKİ SURİYELİ NÜFUSUN HUKUKİ DURUMU ÜZERİNE BİR ANALİZ SARITEKE İSMAİL,KAHRAMAN ÖMER FUAD,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Özet bildiri - (20.10.2017 - 22.10.2017) - II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu
Uluslararası Göç Olgusunda Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH,KAHRAMAN ÖMER FUAD Uluslararası - Özet bildiri - (20.10.2017 - 22.10.2017) - II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler
Türkiye’de Suriyeli Nüfusa Karşı Gelişen Nefret Söylemi ve Sosyal Medya BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (12.10.2017 - 14.10.2017) - I. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi
ÇEVRE DOSTU KENT UYGULAMALARINA YEŞİL KENTLER İNDEKSİÜZERİNDEN BİR BAKIŞ AYDIN ABDULLAH,SARITEKE İSMAİL,KAHRAMAN ÖMER FUAD Uluslararası - Özet bildiri - (27.07.2017 - 29.07.2017) - EUREFE’17 Uluslararası Kongresi
SURİYELİ MÜLTECİLERİN ENTEGRASYONU ÜZERİNE EKONOMİK, SOSYALVE SİYASAL BİR İNCELEME AYDIN ABDULLAH,KAHRAMAN ÖMER FUAD Uluslararası - Özet bildiri - (27.07.2017 - 29.07.2017) - EUREFE’17 Uluslararası Kongresi
İNKA MEDENİYETİNDE DEVLET’İN SERÜVENİ: DEVLET-TOPLUM İLİŞKİSİBAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME KAHRAMAN ÖMER FUAD,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Özet bildiri - (27.07.2017 - 29.07.2017) - EUREFE’17 Uluslararası Kongresi
Kamu Yönetimi Bölümünde Çevre Derslerinin Çevre Bilinci Üzerine Etkisi BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Özet bildiri - (27.04.2017 - 29.04.2017) - 14. ULUSLARARASI KAYFOR
Kamu Yönetimi Bölümündeki Çevre Derslerinin Çevre Bilinci Üzerine Etkisi BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Özet bildiri - (27.04.2017 - 29.04.2017) - 14. ULUSLARARASI KAYFOR
Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistemde Yerel Yönetimler ve Yerel Özerklik BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Özet bildiri - (13.04.2017 - 14.04.2017) - III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu
Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Gelişiminde Milli Görüş Hareketinin Yeri AYDIN ABDULLAH,BELLİ AZİZ Uluslararası - Özet bildiri - (11.03.2017 - 12.03.2017) - 3. Uluslararası Milli Görüş Sempozyumu
Türk Yerel Yönetim Sisteminde Sosyal Belediyecilik ve Milli Görüş Geleneği BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Özet bildiri - (11.03.2017 - 12.03.2017) - 3. Uluslararası Milli Görüş Sempozyumu
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ SAĞLIKLI KENT PROJESİ KAPSAMINDA AKSARAY BELEDİYESİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Tam metin bildiri - (27.10.2016 - 29.10.2016) - I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Tarih, Kültür, Din, Medeniyet)
6360 SAYILI KANUN VE YERELDE MERKEZİLEŞME AYDIN ABDULLAH,BELLİ AZİZ Uluslararası - Özet bildiri - (13.10.2016 - 15.10.2016) - I.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
AB UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN ÇEVRE POLİTİKASINA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Özet bildiri - (28.09.2016 - 30.09.2016) - Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions
Kent Kimliği Mekan Tercihi İlişkisi Kahramanmaraş İli Örneği BELLİ AZİZ,karakaya egemen,AYDIN ABDULLAH Ulusal - Tam metin bildiri - (26.05.2016 - 27.05.2016) - KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİ SEMPOZYUMU
Türkiye de Kentleşme Sürecinde Yeni Bir Olgu Suriyeli Kentliler EREN VEYSEL,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Özet bildiri - (15.05.2016 - 17.05.2016) - I. Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu
NEO LİBERALİZMLE GELEN DEĞİŞİMİN YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNE YANSIMALARI EREN VEYSEL,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Özet bildiri - (12.04.2016 - 13.04.2016) - Yükseköğretimde Yeni Eğilimler: Değişime Ayak Uydurma
Büyükşehir Yönetimlerinde Ölçeğin Yerel Temsil Üzerindeki Etkileri Hatay da Bir Uygulama BULUT YAKUP,KARAKAYA SEDAT,AYDIN ABDULLAH,TAMER MEHMET Ulusal - Özet bildiri - (11.05.2013 - 13.05.2013) - Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar
Toplu Konut Memnuniyet Düzeyine Yönelik Bir Araştırma Hatay Örneği BULUT YAKUP,DÖNMEZ DEMET,KARAKAYA SEDAT,AYDIN ABDULLAH Ulusal - Özet bildiri - (06.12.2012 - 08.12.2012) - Kamu Politikalarında Dönüşüm Bursa-KAYFOR-2012
YEREL DEMOKRASİ VE KATILIM KAHRAMANMARAŞ VE HATAY İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Ulusal - Tam metin bildiri - (01.10.2012 - 02.10.2012) - II. BÖLGESEL SORUNLAR VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU
2002 SONRASI VE ARAP BAHARI KAPSAMINDA TÜRKİYE SURİYE İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL YANSIMALARI TAN MEHMET,BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Ulusal - Tam metin bildiri - (01.10.2012 - 02.10.2012) - II. BÖLGESEL SORUNLAR VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU
Kitap
Türkiye’de Göçün Kentler Üzerindeki Etkileri ve Yönetimi AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Bİr Göç ve Göçmen Şehri Olarak Adana - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:334 - ISBN:978-625-7210-13-3 - (Bölüm Sayfaları:187 - 202) 2020
THEORETİCAL AND APPLIED STUDIES ON TURKISH ECONOMY ALTINTAŞ NURULLAH,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:THE IMPACT OF FINANCIAL DEVELOPMENT AND ITS COMPONENTS ON ENERGY CONSUMPTION: ARDL ANALYSIS FOR TURKEY - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:IJOPEC PUBLICATION - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-1-912503-95-7 2020
PARTİKÜLARİZM VE ELEŞTİRİ AYDIN ABDULLAH,KAHRAMAN ÖMER FUAD Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:DEMOKRASİNİN ELEŞTİRİLEBİLİRLİĞİ SORUNU - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:NOBEL YAYINEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:416 - ISBN:978-625-406-815-7 - (Bölüm Sayfaları:391 - 407) 2020
Turkey in International Arena: Political and Economic Relations AYDIN ABDULLAH,KAHRAMAN ÖMER FUAD Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Chronic Issue of Turkish Foreign Policy: Mosul - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:202 - ISBN:978-973-752-835-3 32 - (Bölüm Sayfaları:1 - 46) 2019
Modernleşme Sürecinde Müslümanlar AYDIN ABDULLAH,BELLİ AZİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Modern Çağda Müslüman Kent: Medineden Metropole - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:358 - ISBN:978-605-320-895-2 - (Bölüm Sayfaları:346 - 357) 2018
New Horizons in Social, Human and Administrative Sciences AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:EXAMINATION OF ADMINISTRATIVE GUARDIANSHIP IN TERMS OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE CONTEXT OF PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:640 - ISBN:978-605-80229-3-5 - (Bölüm Sayfaları:1 - 20) 2019
KURAMDAN UYGULAMAYA YEREL YÖNETİMLER VE KENTSEL POLİTİKALAR TAN MEHMET,Aliyev Pelin,AYDIN ABDULLAH Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI-YEREL KATILIM İLİŞKİSİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:pegem akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:955 - ISBN:978-605-364-618-1 - (Bölüm Sayfaları:515 - 525) 2013
Discussions Between Economic Agents: Recent Issues AYDIN ABDULLAH, BELLİ AZİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:ENTREPRENEURSHIP AND CITIES - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Iksad Publications - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:304 - ISBN:78-625-367-184-6 - (Bölüm Sayfaları:281 - 303) 2023
Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Medya AYDIN ABDULLAH,BELLİ AZİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Cumhurbaşkanlığı ve Meşruiyet Tartışmaları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:nobel yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:320 - ISBN:6053200417, 9786053200413 - (Bölüm Sayfaları:87 - 102) 2015
Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları EREN VEYSEL,AYDIN ABDULLAH Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İnsani Hizmet Örgütlerinde Yönetim - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Maya Akademi Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:388 - ISBN:9786054515370 - (Bölüm Sayfaları:65 - 80) 2013
TÜRKİYE’DE TOPLUM VE SİYASET Teoriden Pratiğe Güncel Meseleler AYDIN ABDULLAH, GÜNDOĞMUŞ BEKİR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM VE SİYASET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:289 - ISBN:978-625-398-865-4 - (Bölüm Sayfaları:65 - 88) 2023
İklim Değişikliği Disiplinlerarası Bir Değerlendirme DUZCU MURAD, AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Paris Anlaşması Sonrası Dönemde Uluslararası İklim Değişikliği Politikaları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İdealkent - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:318 - ISBN:978-605-72348-9-6 - (Bölüm Sayfaları:19 - 50) 2023
SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRKİYE-DOĞU AFRİKA ÜLKELERİ İLİŞKİLERİ AYDIN ABDULLAH, DUZCU MURAD Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:TÜRKİYE - CİBUTİ İLİŞKİLERİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:1 - ISBN:9786258080117 - (Bölüm Sayfaları:7 - 21) 2022
ŞEHİR VE YÖNETİM Kadim ve Gelenek AYDIN ABDULLAH, TEMEL FARUK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:MODERN ŞEHİR VE İLETİŞİM - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:BEM-BİR-SEN Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:322 - ISBN:978-605-65374-1-7 - (Bölüm Sayfaları:23 - 37) 2022
KRİZ YÖNETİMİ (Yapılar, Fonksiyonlar ve Politikalar) GÜNDOĞMUŞ BEKİR, AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:SOSYAL MEDYA VE KRİZ YÖNETİMİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Orion Kitapevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:493 - ISBN:978-625-8226-17-1 - (Bölüm Sayfaları:257 - 273) 2022
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve DİRENÇLİ KENTLER Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler AYDIN ABDULLAH, GÜNDOĞMUŞ BEKİR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İklim Değişikliği, Toplumsal Bilgilendirme ve Algılama Boyutu - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Çizgi Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:231 - ISBN:978-605-196-956-5 - (Bölüm Sayfaları:111 - 121) 2022
20. Yüzyılda Türkiye-Batı İlişkileri DUZCU MURAD, AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:TÜRKİYE-AGİT İLİŞKİLERİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:852 - ISBN:978-625-6382-88-6 - (Bölüm Sayfaları:771 - 784) 2022
KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ EREN VEYSEL, AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:PAKİSTAN’DA KAMU YÖNETİMİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:TİAV Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:976 - ISBN:9786257197250 2022
Türk Siyasal Hayatında Siyasi Fikirler Temsilleri - II AYDIN ABDULLAH, GÜRBÜZ ÖMER BAHADIR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye’nin Tali Unsurundan Asli Unsuruna Geri Dönüşün Serencamı: Milli Görüş Hareketi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Tezkire Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:344 - ISBN:978-605-9835-43-5 - (Bölüm Sayfaları:123 - 146) 2023
TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ POLİTİKALARI GÜNDOĞMUŞ BEKİR, AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye’de Düzensiz Göç Sorunsalı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:401 - ISBN:978-625-393-167-4 - (Bölüm Sayfaları:317 - 330) 2023
20. Yüzyılda Türkiye Batı İlişkileri KAHRAMAN ÖMER FUAD, AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:TÜRKİYE – İSKANDİNAV ÜLKELERİ İLİŞKİLERİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Eğitim Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:852 - ISBN:978-625-6382-88-6 - (Bölüm Sayfaları:439 - 456) 2022
Kamu Yönetiminde Katılım Üzerine Güncel Tartışmalar AYDIN ABDULLAH, GÜNDOĞMUŞ BEKİR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:YEREL YÖNETİMLERDE SİYASAL İLETİŞİM VE VATANDAŞ ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE BİR TARTIŞMA - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitapevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:437 - ISBN:978-625-8275-22-3 - (Bölüm Sayfaları:285 - 302) 2022
20. Yüzyılda Türkiye-Ortadoğu İlişkileri AYDIN ABDULLAH, DUZCU MURAD Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Katar-Türkiye İlişkileri - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:450 - ISBN:978-625-7676-75-5 - (Bölüm Sayfaları:215 - 236) 2021
Tanzimattan Günümüze İmar ve Şehircilik Tarihi BELLİ AZİZ, AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İmar Kanunu ve Gecekondulaşma - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:İdealkent Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:411 - ISBN:978-605-71187-2-1 - (Bölüm Sayfaları:235 - 256) 2021
TÜRK DEMOKRASİSİNİN DÖNÜM NOKTALARI OLAYLAR VE AKTÖRLER AYDIN ABDULLAH, GÜRBÜZ ÖMER BAHADIR Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:DÖRTLÜ TAKRİR VE DEMOKRAT PARTİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:301 - ISBN:978-625-6559-99-8 - (Bölüm Sayfaları:61 - 83) 2023
KÜRESEL İHVAN Müslüman Kardeşlerin Rejimlerle İlişkileri ve Ulusötesi Niteliği AYDIN ABDULLAH, DUZCU MURAD Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Katar: Müslüman Kardeşler Hareketi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ketebe Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:475 - ISBN:978-625-8159-92-9 - (Bölüm Sayfaları:362 - 377) 2022
Contemporary Debates on Politics and Public Administrationin the Postmodern Era BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:An Evaluation on the Development of the Metropolitan Area Management: The Case of Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Peter Lang GmbH - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-3-631-79633-7 - (Bölüm Sayfaları:201 - 215) 2019
DOĞU AKDENİZ’DEYENİ GÜÇ MÜCADELESİ:ENERJİ, GÜVENLİK VE DİPLOMASİ AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:DOĞU AKDENİZ DENKLEMİNDE RUSYA - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:171 - ISBN:978-605-70192-5-7 - (Bölüm Sayfaları:41 - 57) 2020
MEDYA VE SİYASET AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:SOSYAL MEDYANIN, SİYASAL İLETİŞİM ve SİYASAL KATILIMLA İLİŞKİSİNİN ÖRNEK OLAYLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Çizgi Kitabevi Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:328 - ISBN:978-605-196-352-5 - (Bölüm Sayfaları:223 - 245) 2019
Economics and Administrative AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:The Future of The Deconcentration Concept in Turkey. - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Kitapevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:135 - ISBN:978-605-258-601-3 - (Bölüm Sayfaları:1 - 13) 2019
E-YÖNETİŞİM BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Yerel Yönetişim, Türkiye’de E-Yönetişimin Yerel Yansıması - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ. - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:572 - ISBN:978-605-242-337-0 - (Bölüm Sayfaları:489 - 507) 2019
Arap Baharı Sonrası Ortadoğu Kuram ve Siyaset AYDIN ABDULLAH,DUZCU MURAD Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Arap Baharı Sonrası Sosyal Medya Kullanımı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel - Basım Sayısı:1 - ISBN:978-605-033-152-3 2019
Sosyal, Beşeri ve dari Bilimler - 1 Alanında Yeni Ufuklar AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:BİR SİYASAL KATILIM ARACI OLARAK WHATSAPP - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:528 - ISBN:978-605-7749-93-2 - (Bölüm Sayfaları:11 - 23) 2019
Maliye ve Kamu Yönetimi Araştırmaları AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Personel Sistemlerindeki Temel Sorunlara Genel Bir Bakış - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Akademisyen Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:198 - ISBN:978-605-258-600-6 - (Bölüm Sayfaları:1 - 12) 2019
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLIKLAR TARİHİ YILMAZ VEDAT,AYDIN ABDULLAH Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:TİAV Türk İdari Araştırmalar Vakfi İktisadi İşletmesi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:743 - ISBN:978-605-81513-9-0 - (Bölüm Sayfaları:691 - 722) 2019
Türk Kamu Yönetimi EREN VEYSEL,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Cumhuriyet Döneminde Türk Kamu Yönetiminin Gelişimi - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Savaş Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:520 - ISBN:978-605-7867-09-4 2019
Yönetsel Yapı İncelemeleri AYDIN ABDULLAH,BELLİ AZİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çin Halk Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Yapısı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:nobel yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:368 - ISBN:9786051338194 2014
Kamu Politikaları Ansiklopedisi AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Siyasal Katılım, Siyasal İstikrar, Siyasal İstikrarsızlık - Ansiklopedi Maddesi - Yayın Evi:nobel yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:400 - ISBN:9786053203773 2016
Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar BULUT YAKUP,KARAKAYA SEDAT,AYDIN ABDULLAH,TAMER MEHMET Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Büyükşehir Yönetimlerinde Ölçeğin Yerel Temsil Üzerindeki Etkileri: Hatay’da Bir Uygulama - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Pegem Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:976 - ISBN:978-605-364-618-1 - (Bölüm Sayfaları:151 - 165) 2013
KÖKENLER VE GÖÇLER AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:GÖÇ HAREKETLERİ BAĞLAMINDA 2019 İDLİB KRİZİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:KUTLU YAYINEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:710 - ISBN:978-625-7485-71-5 - (Bölüm Sayfaları:621 - 636) 2021
KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM OLGUSU Global Trendler ve Yeni Paradigmalar AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:KAMU YÖNETİMİNİN GELECEĞİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:314 - ISBN:978-625-7589-40-6 - (Bölüm Sayfaları:289 - 299) 2021
MİLLİ GÖRÜŞ Hareketin Öncüleri AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:OĞUZHAN ASİLTÜRK - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:356 - ISBN:978-625-439-651-9 - (Bölüm Sayfaları:215 - 244) 2021
Yönetsel Yapı İncelemeleri BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Çin Halk Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Yapısı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Nobel Yayınevi - Basım Sayısı:2 - Sayfa Sayısı:584 - ISBN:978-605-133-819-4 - (Bölüm Sayfaları:163 - 186) 2018
Türkiye’de Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri AYDIN ABDULLAH,BELLİ AZİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Türkiye’de Kentleşme Politikası - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Ekin Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:424 - ISBN:9786053277644 - (Bölüm Sayfaları:74 - 94) 2018
Academic Studies In Social, Human And Administrative Sciences BELLİ AZİZ,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Local Government And local Autonomy In Presidency System and Parliamentary System - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gece Kitaplığı - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:399 - ISBN:978605-288-606-9 - (Bölüm Sayfaları:237 - 250) 2018
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLIKLAR TARİHİ AYDIN ABDULLAH,GÜNDOĞMUŞ BEKİR,MARUF MUHAMMED Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Gençlik ve Spor Bakanlığı - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:TİAV Türk İdari Araştırmalar Vakfi İktisadi İşletmesi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:743 - ISBN:978-605-81513-9-0 - (Bölüm Sayfaları:347 - 368) 2019
Yeni Medya Yeni Mekan Yeni Mesaj AYDIN ABDULLAH,TEMEL FARUK Ulusal - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Akıllı Kent Formasyonunda Yeni Medya - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Palet Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:160 - ISBN:978-625-7057-59-2 - (Bölüm Sayfaları:9 - 22) 2020
KAMUDA PERFORMANS YÖNETİMİ: Kavram, Kuram ve Uygulama AYDIN ABDULLAH,BELLİ AZİZ Uluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:PERFORMANS YÖNETİMİNİN GELECEĞİ - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:NOBEL YAYINEVİ - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:471 - ISBN:978-625-406-634-4 - (Bölüm Sayfaları:327 - 338) 2020
Editör
KURAMDAN UYGULAMAYA YEREL YÖNETİMLER VE KENTSEL POLİTİKALAR BULUT YAKUP,EREN VEYSEL,KARAKAYA SEDAT,AYDIN ABDULLAH Ulusal - Kitap - Yayın Evi: PEGEM AKADEMİ - Editör - ISBN:978-605-364-618-1 2013
İnternational Journal of Academic Value Studies MARUF MUHAMMED,AYDIN ABDULLAH,GÜNDOĞMUŞ BEKİR Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: E dergi - Yrd. Editör 2018
RESS JOURNAL KANA FATİH,duran hacı,AYDIN ABDULLAH,Hadi Taghreed Abdulkhaleq Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: RESS JOURNAL - Yrd. Editör 2018
Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or TurkicACADEMIC JOURNALİKTİSAT, FİNANS VE SİYASETECONOMICS, FINANCE AND POLITICS SUGÖZÜ İBRAHİM HALİL,AYDIN ABDULLAH,SOLAK BİLAL,ÖZTEK MEHMET FATİH,KABAK MUHAMMED,YILDIZ MURAT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık - Editör 2017
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC VALUES STUDİES GÜNDOĞMUŞ BEKİR,MARUF MUHAMMED,YILDIZ MURAT,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: E-DERGİ - Yrd. Editör 2020
ŞEHİR VE YÖNETİM AYDIN ABDULLAH, UZUN HALİL İBRAHİM, YALANIZ YUSUF Ulusal - Kitap - Yayın Evi: BEM-BİR-SEN Yayınları - Editör - ISBN:978-605-65374-1-7 2022
YEREL YÖNETİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER VE YEREL SİYASET TARTIŞMALARI BELLİ AZİZ, AYDIN ABDULLAH, TUNÇ AHMET Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Orion Yayınevi - Editör - ISBN:978-625-8307-29-0 2022
Doğu Akdeniz’de Yeni Güç Mücadelesi: Enerji, Güvenlik ve Diplomasi AYDIN ABDULLAH, DUZCU MURAD Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: NEU YAYINEVİ - Editör - ISBN:978-605-70192-5-7 2020
Doğu Akdeniz'de Yeni Güç Mücadelesi: Enerji, Güvenlik ve Diplomasi AYDIN ABDULLAH, DUZCU MURAD Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları - Editör - ISBN:0000 2020
Route Educational and Social Science Journal AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: Ressacademy - Editör 2023
Turkish Studies SOLAK BİLAL,KIZILKAYA OKTAY,TETİK NEVZAT,YILDIZ MURAT Uluslararası - Dergi - Yayın Evi: İntaç Eğitim Danışmanlık Org. Araş. Ltd. Şti. - Yrd. Editör 2019
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLIKLAR TARİHİ ALTUNOK MUSTAFA,ALTUNOK HATİCE,BAKIRCI FAHRİ,GEDİKKAYA FATMA GÜL,AYDIN ABDULLAH Uluslararası - Kitap - Yayın Evi: TİAV Türk İdari Araştırmalar Vakfi İktisadi İşletmesi - Editör - ISBN:978-605-81513-9-0 2019